อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 494|ตอบกลับ: 0

สิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตนั้นคืออะไรหาใช่ทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียงเกียรติยศ

[คัดลอกลิงก์]

922

กระทู้

1203

โพสต์

4925

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4925

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

หากใจใฝ่หาความสงบ...
* [+ |# a3 f/ p$ A" C: A; |5 `% pศิษย์รักต้องรู้นำตนก่อน* y$ j% G+ D5 \9 e* X* i8 G3 l
- i* A. e: S/ Z5 s& K
หากใจใฝ่หาการหลุดพ้น...6 O; A  h" T. U- H/ S) p6 u% I) N0 C% |
ศิษย์รักต้องรู้บำเพ็ญก่อน
8 j" X+ w  e7 m) ?1 a' U& J7 r
/ S$ ^* H; a- ~5 ^หากใจใฝ่หาชีวิตผาสุก...
) c, M; A2 T' Q! qศิษย์รักต้องรู้กลมกลืนก่อน
4 I. {, Y: R& W3 T: u* R! u, c) d4 q* v
หากใจใฝ่หาความเจริญก้าวหน้า.../ G2 b' b3 [) _9 D8 ]' q
ศิษย์รักต้องรู้วิริยะพากเพียรก่อน9 t' ?. O8 Z* U* c7 O1 y+ w. F
  w9 `! B; U! ?2 U, n% a
หากใจใฝ่หาพลังชีวิต...
$ {6 O  Z$ G7 Y$ n3 U" q  A) iศิษย์รักต้องรู้กระตุ้นเรียกร้องตนเองก่อน9 K6 u/ B. r+ o/ }" U5 G! z9 t9 w

5 p( q* s; L! V" `. Nบนโลกามากมายสิ่งเย้ายวน8 w8 }; r) J% v  n- `' b1 N
มวลกิเลสกวนใจให้พลั้งเผลอ8 G* ^$ Y; R% G5 U
เพียงใจตนตั้งสติมิละเมอ
' f0 B. ~3 }. J8 k2 v! u2 Mมารพบเจอย่อมผ่านพ้นทดสอบใด
  ^/ W  D. H  x* Q3 Z) c/ M$ Q/ u( \- P& _" ~1 G  J: s! B
เมื่อศิษย์รักรู้เวลามีค่ายิ่ง
6 P. v' l, P" M5 O8 c! R, V5 {! yมิประวิงสิ่งรอบกายให้สับสน
! b# }3 \2 |: n) Z6 |% M6 q, cอันชีวิตคิดวุ่นวายมักทุกข์ทน
9 m9 Y* o0 N/ W6 _7 h+ I; @ปล่อยวางใจตนแท้จึงสุขเอย
& W& h2 ~; `$ q# P, i6 c7 p1 i9 B3 A$ ~9 Y6 g9 C" b
ศิษย์รักเอ๋ยรู้ในตนก่อนเถิดหนา
4 ^; z6 b8 K) n& e% P8 J1 Zรู้ใจแท้จึงนำพาตนเดินก้าว/ f, j% U" F5 K- o% r8 m: C
หยุดที่ใจตนก่อนทุกเรื่องราว
6 a2 k" [6 \# L- \* y5 d: S1 F5 uจึงสกาวผ่องใสในใจตน9 S; S& l8 \. i: X

4 W4 P! R9 Y6 j4 Z: }หยุดที่เหตุผลจึงมิเกิดก่อ% A6 b7 \# B/ u: }: Z* z
หยุดวอนขอจึงรู้สร้างด้วยตนไซร้2 S/ A1 P, \& F- X! g
หยุดเข้าข้างตนก่อนบวรได้& e. L' _$ @& a/ K5 @8 |! g
หยุดฤทัยอหังการอ่อนน้อมตน
& w& I& q& d- D: [: \- R/ }5 b
: g+ N) S1 e) Pในวันนี้ศิษย์มุ่งมั่นในสิ่งใด
0 @  w9 ^. T/ Z* g% f# |8 i! vระลึกไว้มุ่งกระทำสำเร็จผล
* Y% g' ?: f3 {6 l2 ?4 p' Cในวันนี้เริ่มก้าวเปลี่ยนแปลงตน
# U3 m) b* h) F* k2 jในวันหน้าผลงดงามรอคอยแล8 {  C" V  \! q" y  v

) |0 s7 Z5 W$ `4 pด้วยบุญสัมพันธ์ที่มีต่อพุทธะ จึงได้ร่วมศึกษาบำเพ็ญธรรมในสถานพุทธะ โอกาสเช่นนี้มีมากไหม ขอศิษย์รักจงรู้ ในทุกวันชีวิตดำเนินไปมิอาจหยุดได้ ผจญสุขทุกข์เวียนกันไป พินิจดูทุกสิ่งที่ทำเพื่ออะไร นั่นคือเป้าหมายในชีวิตหรือไม่ ศิษย์รักจงรู้เวลาอันมีค่า ต้องรู้ถนอมใช้ให้เกิดคุณค่าอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง สิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตนั้นคืออะไร หาใช่ทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง เกียรติยศ แต่คือความหลุดพ้นจากการเวียนว่าย เพราะการเวียนว่ายเนิ่นนาน นำมาซึ่งความลุ่มหลงมิสิ้นสุด ในบัดนี้หยุดความหลง นั่นคือหยุดความทุกข์ หยุดการเกิดดับ นั่นคือสุขที่นิรันดร์ศิษย์รักจงรู้ ตั้งใจในตน ศึกษาธรรม นำบำเพ็ญขัดเกลาจิตใจปฏิบัติให้ก่อเกิดซึ่งบุญกุศล ในชาตินี้บำเพ็ญจริงสำเร็จได้แท้ ขอจงเชื่อมั่น บัดนี้ร่วมพร้อมหน้าอาจารย์ถามไถ่เจ้าสบายดีหรือไร ดำเนินก้าวไป บ้างพบลุ่มดอน บ้างราบรื่น อุปสรรค หรือมีน้ำตาใครฤๅปลอบใจ ขอจงรู้ในทุกขณะมีธรรมมั่นไว้ จิตศรัทธามิห่างหาย เมื่อศิษย์รักมั่นในตน จะเข้มแข็งหยัดยืนขึ้นมาเมื่อนั้นจะพบว่า พัดขาดขาดโบกอยู่มิไกลจากศิษย์เจ้าหนา ในวันนี้มุ่งเดินก้าวไปเพียงไร หว่านเพาะเมล็ดแห่งธรรมไปเพียงไร จักเจริญเติบโตตามกาลเวลา และรับเก็บเกี่ยวผลได้ในวันหน้า สิ่งที่ทำไปจะไม่สูญเปล่า ขอจงมั่นใจอาจารย์มีของขวัญมอบให้เจ้า อยากได้ไหม ให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐาน วอนขอสิ่งใดในปีหน้าที่จะมาถึง ตั้งใจไว้ อยากได้สิ่งใด คิดหวังสิ่งใด อาจารย์จะช่วยให้สมปรารถนา เพียงแต่เจ้าตั้งใจจริง ดำเนินจริง ทุกอุปสรรคย่อมผ่านพ้นได้ ขอเพียงมีความตั้งใจเป็นพื้นฐาน ในวันนี้เป็นโอกาสที่ดี หากหวังเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น ศิษย์รักต้องรู้เริ่มจากวันนี้ เปลี่ยนแปลงที่ใจตนเองก่อน ค่อยค่อยเปลี่ยนแปลง ค่อยค่อยแก้ไข ค่อยค่อยขัดเกลา จึงงดงามได้ในวันหน้า ขอศิษย์รักทุกคนจงมีพลังใจอันแข็งแกร่ง เดินก้าวต่อไป รักษาจิตศรัทธาไว้มิดับสูญ ในทุกหน้าที่ ทุกบทบาท พึงตั้งใจกระทำสร้างสรรค์ให้ก่อเกิดสิ่งที่ดีกว่า ด้วยแรงพลังแห่งความสามัคคี รักกลมเกลียว ย่อมนำพาธรรมกิจเจริญรุดก้าวได้มิหยุดยั้ง พึงรู้มอบจิตเมตตา รักอภัยให้คนรอบข้าง แผ่ความอบอุ่นในฤทัยให้สาธุชนทั้งหลาย ร่วมอนุเคราะห์ชาวโลก กอบกู้ญาณเดิมคืนเบื้องบนในวันนี้หวังศิษย์รักทั้งหลายตั้งใจจริง มอบของขวัญให้ตัวเองจะดีไหมหวังทุกคนบำเพ็ญจริง เป็นบุคลากรสำคัญของฟ้า บรรลุปณิธานกลับคืนเบื้องบนพร้อมหน้ากัน
# {2 w: e6 P, q4 N0 I: j  y$ ^5 X! z+ s3 Y! v; t
พระโอวาทสงฆ์จี้กง6 o3 W' u% o5 z4 f# j7 s  d4 n& b. t
+ E* n! j/ Q+ I) v% I) k5 Q
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 16-2-2019 22:37 , Processed in 0.162531 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้