อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 485|ตอบกลับ: 0

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้

[คัดลอกลิงก์]

922

กระทู้

1203

โพสต์

4919

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4919

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้ 9 n  Y2 S4 H% ?* ^7 h
ก้าวเข้าสู่ประตูพุทธะสำรวมหนา
, E# M5 L" v# s& C กายวาจาใจสงบฟังธรรมา 4 E7 i9 J; ]3 C
รู้คุณค่าอนุตตราอันแท้จริง9 v- L) W8 {! t' p- h0 O. k
น้อมจิตใจศึกษาธรรมกระจ่างชัด ; F* X- C, K$ J" P& X+ Q4 E
ปรมัตถ์อยู่ที่รู้ทำเกิดผล, Y  @8 ?! b* C
ด้วยลงแรงปฏิบัติฝึกฝนตน / n& Q: a: w1 H5 \; W  L; G' w
ธรรมคุณาบังเกิดผลกลางจิตใจ
, d" u+ j  v2 Q8 ~7 j น้อมจิตใจศึกษาธรรมสงบแท้
. V' w# u, K7 j- i ทวนกระแสโลกโลกีย์สู่ฝั่งหนา0 f0 b9 i; v, b. g5 {! U! W
กราบไหว้พุทธะเจริญตามพุทธะนา & P5 m/ ~3 n1 _( b  f
พระในใจตนหนารู้สำคัญ" ^! w; z8 z6 h  l2 c
น้อมจิตใจศึกษาธรรมในสถาน & G. A. @9 r+ u5 J6 l, `7 f
เคารพกฎพุทธสถานสำรวมแท้
. ~. O1 }) h3 t บุญสัมพันธ์ร่วมพร้อมหน้ามั่นมิแปร $ g6 l( [7 |/ D  p1 u" p9 R5 v
มิพ่ายแพ้ความเกียจคร้านง่วงเหงานา
" g" k. g' c6 P  {" q& g น้อมจิตใจศึกษาธรรมเกิดศรัทธา 8 H& b. F" [( E9 A
อุทิศได้นำพาตนสู่สถาน
% C8 Y- c7 _5 |3 C" M0 U9 n6 s4 S; D ช่วยผองชนพ้นทุกข์เป็นสะพาน
% x  }/ k$ m( ~  i4 |9 S# F1 s ชีพวันวานผ่านเพื่อก้าวสู่เรืองรอง8 a' B$ Z4 @: y) ?& G9 _( z" E
ในวันนี้น้อมจิตใจสดับธรรม
! V. _+ k8 t% T# F4 V/ z ความลึกล้ำแห่งธรรมสัมผัสเห็น
2 e- R  Z6 K) [9 Z6 s8 v ลึกซึ้งได้ด้วยรู้นำบำเพ็ญ
1 g  k8 v4 O1 T1 j ฝึกฝนจิตใสเย็นเช่นพุทธา
9 ?; ]3 P# u* e" n8 X( K% v ในชีวิตศีลธรรมดำรงไว้
8 p: M' ]% \' z8 A/ `; | คู่จิตใจแก่นแท้มิแปรผัน( j, H0 l. g6 T; v# e
อารมณ์วู่วามใดรู้กำราบทัน ( V0 G2 F2 t1 U
ลดหุนหันโกรธาสงบใจ  ! Q! R4 u' r4 u0 E& y1 \
ในวันนี้ ศิษย์ทั้งหลายล้วนตั้งใจฟังธรรมะ ล้วนมีความอดทนต่อความลำบากแห่งกายสังขาร แม้ว่ากายสังขารจะแตกต่างกัน แต่จิตญาณนั้นล้วนเท่าเทียมกัน ทุกรุ่นวัยล้วนบำเพ็ญร่วมกันได้ มิต้องรอวันเวลา มิต้องอ้างตนว่าไม่พร้อม เพียงศิษย์รักยอมเปิดใจรับฟัง คุณความดีแห่งธรรมะจะหลั่งริน ดุจน้ำทิพย์ชโลมจิตให้ชุ่มเย็นผาสุกได้
5 J- e  ^  d; q6 K+ {0 q; E เมื่อรู้ว่าโลกีย์มีทุกข์ให้ต้องทนรับ..., E- j* j9 B; ?7 h; Y& l0 T- p
ใครเลยจะรู้หาหนทางหลุดพ้นจากห้วงทุกข์นี้
  ^' q! {0 G9 e+ H4 z. C เมื่อรู้ว่าการเกิด เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง..., F6 Z; C# b1 |2 I/ C/ C% Z( L
และเป็นเหตุแห่งกายเวียนว่ายมิจบสิ้น
7 Y4 ]$ w6 d' d  |, W/ f0 } ใครเลยจะรู้หยุดซึ่งการเกิด มิเวียนภพชาติอีกต่อไป
3 D* Z& ]2 |# d# C. ]; C ดังนั้นในวันนี้ศิษย์ทั้งหลายต่างล้วนได้รับวิถีรรม วิถีจิตจริงแท้ ต่างร่วมฟื้นฟูจิตใจอันดีงามกลับคืนมา จงถนอมคุณค่าวันเวลานี้ และถนอมจิตใจผาสุกนี้ อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไป  มิก่อเกิดคุณ ศิษย์จงรู้ว่าคุณค่าแห่งชีวิต อยู่ที่รู้สร้างคุณงามความดีไว้ให้โลกนี้ อยู่ที่รู้สั่งสมคุณธรรม  สร้างบารมีขณะมีชีวิต อยู่ที่รู้บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม สร้างบุญกุศลให้จบสิ้นเวรกรรมในชาตินี้ ทุกคนเข้าใจในธรรมะแล้ว ต้องมิลืมเข้าใจในตนเอง แก้ไชปรับปรุงตนเอง และเข้าใจในผู้อื่น เพื่อฉุดช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้การประชุมธรรมฟื้นฟูจิตเป็นงานยิ่งใหญ่ สะเทือนทั่วทั้งสามภพ เทพคนผีต่างร่วมช่วยงาน บรรพชนต่างร่วมฟังธรรม อีกเจ้ากรรมมากมายต่างรอบุญกุศล) A3 F4 o; r# [+ i8 H- ^
  
1 a2 C: N6 Z" ?. R* ^1 v4 R: C+ i จึงยิ่งต้องตั้งใจฟังธรรมให้ครบสองวัน7 ~* K6 ?- O$ j( L5 a. F7 \, l% z, F
จึงยิ่งต้องตั้งใจศึกษาบำเพ็ญให้บรรลุผล
3 B' f7 W( B' d0 h9 `# e% v) ^ จึงยิ่งต้องตั้งใจอุทิศทุ่มเท สร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง
5 S% E1 X5 m) I/ z
9 d. c: p  s- F6 _2 Y+ ^$ P+ Z บุคลากรทั้งหลาย ร่วมงานฟ้า ล้วนต้องอาศัยการอุทิศเสียสละ0 k, u/ G0 Y1 v3 R4 I7 ^
เสียสละ...ความสุขสบายส่วนตน
1 [, c3 C$ F6 S8 L- g เสียสละ...เวลาแห่งตน
( U( G$ C+ O/ H& @7 v0 W เสียสละ...เงินทองแห่งตน' @3 a3 I* f1 i+ a8 ^: R
เสียสละ...ความยึดมั่นถือมั่นแห่งตน$ W; p& H) x% T( P* X
หากเสียสละได้ถึงพร้อมดั่งที่กล่าวมานี้ ย่อมก่อเกิดความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่ามาจากหลายที่ มาร่วมช่วยกันด้วยจิตโพธิ ด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่ อาจารย์ซึ้งใจและเข้าใจทุกคน การบุกเบิกธรรม ล้วนต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความอดทน และวันเวลาค่อยเป็นค่อยไป ก้าวเดินทีละก้าวอย่างมั่นคง เมื่อทุกคนมีปณิธานร่วมกัน มีจิตศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกัน  ขอให้เชื่อมั่นในธรรมนี้ เชื่อมั่นในโองการฟ้า และก้าวออกมาช่วยเหลือมวลชน  ขาดมิได้คือการส่งเสริมอุ้มชู ให้ทุกคนได้เกิดปัญญา ให้ทุกคนได้เข้มแข็งในศรัทธา สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาด้วยตนเองได้ ดังนั้น ทุกคนร่วมแรงใจ อาจารย์จะเสริมพลังใจให้ศิษย์ทุกคนเข้มแข็งมั่นคงตลอดเส้นทาง ดีไหมศิษย์รักแม่ครัว เสียสละตนอยู่หน้าเตาไฟ ปรุงอาหารทิพย์ให้ทุกคนได้อิ่มหนำ เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เมื่อต้องอยู่กับความร้อนกาย ขออย่าได้ร้อนใจตาม บำเพ็ญธรรมอยู่ที่ทุกขณะสงบจิตใจได้  สำรวมกายวาจาได้ มิกล่าวมากความ เพียงพูดเพื่อส่งเสริมชนยกระดับจิต ช่วยงานฟ้าทุกหน้าที่ล้วนสำคัญ ดังนั้น ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เป็นในทุกงาน  ต้องรักษาพุทธระเบียบ  สำรวมยำเกรง จริยางดงามเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเข้าใจไหมก่อนจบชั้นเรียน ให้เตี่ยนฉวนซือเป็นตัวแทนอาจารย์ มอบผลไม้ทิพย์ให้บุคลากรทุกคน เป็นกำลังใจจากอาจารย์ถึงศิษย์รักทุกคน ยามทุกข์ท้อใจ พึงรู้ว่าอาจารย์เคียงข้างมิห่างกาย ยามผาสุกใจ พึงรู้ว่าอาจารย์ร่วมยินดีไปพร้อมศิษย์หนา พุทธสถานแห่งนี้เป็นของทุกคน เป็นที่ศึกษาปฏิบัติ บำเพ็ญธรรม จึงหวังศิษย์ทั้งหลาย  ร่วมช่วยกันดูแลรักษาสถานธรรมนี้ หมั่นกลับมากราบไหว้พระ สวดมนต์ หมั่นกลับมาทำความสะอาด จัดระเบียบให้เรียบร้อยสง่างาม ดุจเช่นจิตใจของทุกคน ล้วนต้องการทำความสะอาด และจัดระเบียบให้เรียบร้อยอยู่เสมอ จึงหวังว่า ศิษย์ทั้งหลายจะรู้คุณค่าโอกาสอันดีนี้ จะรู้อุทิศเสียสละตนเพื่อส่วนรวม  จะรู้ละวางอัตตาตน เพื่อก้าวสู่จิตใจอิสรเสรี ขอให้ทุกคนตั้งใจบำเพ็ญให้ดี( `! H; \+ l( \5 z- U
พระโอวาทอรหันต์จี้กงแห่งหนันผิง
' ~% `- z# h9 ^: g6 T5 e7 ~& d
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 21-10-2018 15:06 , Processed in 0.078871 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้