อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 411|ตอบกลับ: 0

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้

[คัดลอกลิงก์]

918

กระทู้

1199

โพสต์

4877

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4877

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้ # g* G( x3 _2 T0 e
ก้าวเข้าสู่ประตูพุทธะสำรวมหนา) R/ |7 ^5 u% J: A
กายวาจาใจสงบฟังธรรมา + T# B1 |: w# t9 f7 b
รู้คุณค่าอนุตตราอันแท้จริง
+ r' x; _% L; T% ~ น้อมจิตใจศึกษาธรรมกระจ่างชัด   F  c( L, P/ C. C8 Z
ปรมัตถ์อยู่ที่รู้ทำเกิดผล2 W/ o) k! T5 i: F
ด้วยลงแรงปฏิบัติฝึกฝนตน # L) o  N$ V& H/ M; {, [, Z3 m
ธรรมคุณาบังเกิดผลกลางจิตใจ
- @6 D& {3 H0 h9 z( L" {0 m" ~ น้อมจิตใจศึกษาธรรมสงบแท้
5 B8 f* U4 ?& i. Q" R  K ทวนกระแสโลกโลกีย์สู่ฝั่งหนา
$ h; n6 A3 i2 }5 s% e4 B กราบไหว้พุทธะเจริญตามพุทธะนา " c8 S) T0 Y$ U* C! K) E
พระในใจตนหนารู้สำคัญ
+ s; j. @1 t+ f! }; w+ P8 Z9 ~ น้อมจิตใจศึกษาธรรมในสถาน
6 r( x# s( D* k เคารพกฎพุทธสถานสำรวมแท้
7 F% N6 T$ l6 t/ }* F* E, h5 c% _ บุญสัมพันธ์ร่วมพร้อมหน้ามั่นมิแปร 3 V* L- G9 S, `) b4 [$ N0 d9 N5 ^
มิพ่ายแพ้ความเกียจคร้านง่วงเหงานา
7 {  j* y6 v% b' ^- X1 L  V น้อมจิตใจศึกษาธรรมเกิดศรัทธา 3 g; X7 V; Z2 b7 B  N- G& b4 ~
อุทิศได้นำพาตนสู่สถาน! p3 [1 Z9 |) T7 g0 e  U: m
ช่วยผองชนพ้นทุกข์เป็นสะพาน * |( k" z* r9 z4 x; ]6 Y- o
ชีพวันวานผ่านเพื่อก้าวสู่เรืองรอง
& g$ K$ x" q2 ` ในวันนี้น้อมจิตใจสดับธรรม 6 B. U* x) h: C* h+ j% V
ความลึกล้ำแห่งธรรมสัมผัสเห็น
$ r% D5 B4 h0 g ลึกซึ้งได้ด้วยรู้นำบำเพ็ญ # e# t& r( L9 s( Q  k7 Y$ {+ A, L
ฝึกฝนจิตใสเย็นเช่นพุทธา4 G: H; {+ ~2 n1 @: W1 v( u
ในชีวิตศีลธรรมดำรงไว้
' k% y7 e, i- b3 \( E5 Z9 v คู่จิตใจแก่นแท้มิแปรผัน+ n* Q- `+ Z, X) o; F. y: I
อารมณ์วู่วามใดรู้กำราบทัน $ A* ~  t8 z( D2 F" y0 L
ลดหุนหันโกรธาสงบใจ  ! _/ W) {6 u; P- h: y# w5 D
ในวันนี้ ศิษย์ทั้งหลายล้วนตั้งใจฟังธรรมะ ล้วนมีความอดทนต่อความลำบากแห่งกายสังขาร แม้ว่ากายสังขารจะแตกต่างกัน แต่จิตญาณนั้นล้วนเท่าเทียมกัน ทุกรุ่นวัยล้วนบำเพ็ญร่วมกันได้ มิต้องรอวันเวลา มิต้องอ้างตนว่าไม่พร้อม เพียงศิษย์รักยอมเปิดใจรับฟัง คุณความดีแห่งธรรมะจะหลั่งริน ดุจน้ำทิพย์ชโลมจิตให้ชุ่มเย็นผาสุกได้/ E6 O" m5 m* P; \/ a  U8 i( t+ g
เมื่อรู้ว่าโลกีย์มีทุกข์ให้ต้องทนรับ...  l* L( S* ~( J% L
ใครเลยจะรู้หาหนทางหลุดพ้นจากห้วงทุกข์นี้
. ~& N$ `' _9 ^# L" T& w, {/ s. [ เมื่อรู้ว่าการเกิด เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง...' D3 `% M$ E! T0 s
และเป็นเหตุแห่งกายเวียนว่ายมิจบสิ้น3 F$ z0 e: f. s. u, D
ใครเลยจะรู้หยุดซึ่งการเกิด มิเวียนภพชาติอีกต่อไป& k5 ]2 B; E, R. p  Q8 ?+ W- u- w
ดังนั้นในวันนี้ศิษย์ทั้งหลายต่างล้วนได้รับวิถีรรม วิถีจิตจริงแท้ ต่างร่วมฟื้นฟูจิตใจอันดีงามกลับคืนมา จงถนอมคุณค่าวันเวลานี้ และถนอมจิตใจผาสุกนี้ อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไป  มิก่อเกิดคุณ ศิษย์จงรู้ว่าคุณค่าแห่งชีวิต อยู่ที่รู้สร้างคุณงามความดีไว้ให้โลกนี้ อยู่ที่รู้สั่งสมคุณธรรม  สร้างบารมีขณะมีชีวิต อยู่ที่รู้บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม สร้างบุญกุศลให้จบสิ้นเวรกรรมในชาตินี้ ทุกคนเข้าใจในธรรมะแล้ว ต้องมิลืมเข้าใจในตนเอง แก้ไชปรับปรุงตนเอง และเข้าใจในผู้อื่น เพื่อฉุดช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้การประชุมธรรมฟื้นฟูจิตเป็นงานยิ่งใหญ่ สะเทือนทั่วทั้งสามภพ เทพคนผีต่างร่วมช่วยงาน บรรพชนต่างร่วมฟังธรรม อีกเจ้ากรรมมากมายต่างรอบุญกุศล3 E& l; I7 F, t: f' R( t$ C6 N
    y& E$ r; D4 W! K# x; \
จึงยิ่งต้องตั้งใจฟังธรรมให้ครบสองวัน' X# M* u6 C4 x$ f3 R
จึงยิ่งต้องตั้งใจศึกษาบำเพ็ญให้บรรลุผล
3 S0 g/ H7 X# I1 O จึงยิ่งต้องตั้งใจอุทิศทุ่มเท สร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง0 w' Y2 u( l- s  e9 K! d9 F9 l

0 ?3 |8 d5 v0 \2 Q9 g. ]0 _ บุคลากรทั้งหลาย ร่วมงานฟ้า ล้วนต้องอาศัยการอุทิศเสียสละ
/ U' z9 S. m5 T เสียสละ...ความสุขสบายส่วนตน3 ~3 i- A/ b4 G1 n5 F  @
เสียสละ...เวลาแห่งตน7 o7 s9 h  j4 Z" w$ t' e% r5 z
เสียสละ...เงินทองแห่งตน: c' }. `$ Z; Z8 r5 Z
เสียสละ...ความยึดมั่นถือมั่นแห่งตน
' p' N/ m1 e/ V- T% B# I0 \ หากเสียสละได้ถึงพร้อมดั่งที่กล่าวมานี้ ย่อมก่อเกิดความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่ามาจากหลายที่ มาร่วมช่วยกันด้วยจิตโพธิ ด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่ อาจารย์ซึ้งใจและเข้าใจทุกคน การบุกเบิกธรรม ล้วนต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความอดทน และวันเวลาค่อยเป็นค่อยไป ก้าวเดินทีละก้าวอย่างมั่นคง เมื่อทุกคนมีปณิธานร่วมกัน มีจิตศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกัน  ขอให้เชื่อมั่นในธรรมนี้ เชื่อมั่นในโองการฟ้า และก้าวออกมาช่วยเหลือมวลชน  ขาดมิได้คือการส่งเสริมอุ้มชู ให้ทุกคนได้เกิดปัญญา ให้ทุกคนได้เข้มแข็งในศรัทธา สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาด้วยตนเองได้ ดังนั้น ทุกคนร่วมแรงใจ อาจารย์จะเสริมพลังใจให้ศิษย์ทุกคนเข้มแข็งมั่นคงตลอดเส้นทาง ดีไหมศิษย์รักแม่ครัว เสียสละตนอยู่หน้าเตาไฟ ปรุงอาหารทิพย์ให้ทุกคนได้อิ่มหนำ เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เมื่อต้องอยู่กับความร้อนกาย ขออย่าได้ร้อนใจตาม บำเพ็ญธรรมอยู่ที่ทุกขณะสงบจิตใจได้  สำรวมกายวาจาได้ มิกล่าวมากความ เพียงพูดเพื่อส่งเสริมชนยกระดับจิต ช่วยงานฟ้าทุกหน้าที่ล้วนสำคัญ ดังนั้น ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เป็นในทุกงาน  ต้องรักษาพุทธระเบียบ  สำรวมยำเกรง จริยางดงามเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเข้าใจไหมก่อนจบชั้นเรียน ให้เตี่ยนฉวนซือเป็นตัวแทนอาจารย์ มอบผลไม้ทิพย์ให้บุคลากรทุกคน เป็นกำลังใจจากอาจารย์ถึงศิษย์รักทุกคน ยามทุกข์ท้อใจ พึงรู้ว่าอาจารย์เคียงข้างมิห่างกาย ยามผาสุกใจ พึงรู้ว่าอาจารย์ร่วมยินดีไปพร้อมศิษย์หนา พุทธสถานแห่งนี้เป็นของทุกคน เป็นที่ศึกษาปฏิบัติ บำเพ็ญธรรม จึงหวังศิษย์ทั้งหลาย  ร่วมช่วยกันดูแลรักษาสถานธรรมนี้ หมั่นกลับมากราบไหว้พระ สวดมนต์ หมั่นกลับมาทำความสะอาด จัดระเบียบให้เรียบร้อยสง่างาม ดุจเช่นจิตใจของทุกคน ล้วนต้องการทำความสะอาด และจัดระเบียบให้เรียบร้อยอยู่เสมอ จึงหวังว่า ศิษย์ทั้งหลายจะรู้คุณค่าโอกาสอันดีนี้ จะรู้อุทิศเสียสละตนเพื่อส่วนรวม  จะรู้ละวางอัตตาตน เพื่อก้าวสู่จิตใจอิสรเสรี ขอให้ทุกคนตั้งใจบำเพ็ญให้ดี
7 b2 Y" |  E$ ^3 Q! U0 N: d% I พระโอวาทอรหันต์จี้กงแห่งหนันผิง
& z/ T) r/ L# z9 a
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 21-6-2018 07:30 , Processed in 0.075701 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้