อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 571|ตอบกลับ: 0

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้

[คัดลอกลิงก์]

922

กระทู้

1203

โพสต์

4925

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4925

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้   V  u% X1 c( D9 ?9 [
ก้าวเข้าสู่ประตูพุทธะสำรวมหนา* J1 \: t0 P& X# A  t) R4 H- Z
กายวาจาใจสงบฟังธรรมา
2 `/ u+ C- G7 e9 n4 g6 E รู้คุณค่าอนุตตราอันแท้จริง" p" F/ s( G( ^% j- G/ P
น้อมจิตใจศึกษาธรรมกระจ่างชัด ! s% i7 d7 k& M( x' E
ปรมัตถ์อยู่ที่รู้ทำเกิดผล0 w- w6 i$ I2 Q2 {6 W
ด้วยลงแรงปฏิบัติฝึกฝนตน
9 U7 S! C/ W- P1 s' S ธรรมคุณาบังเกิดผลกลางจิตใจ
$ X2 e6 J+ A8 y( {+ k! L น้อมจิตใจศึกษาธรรมสงบแท้
: D/ l2 H, A# d ทวนกระแสโลกโลกีย์สู่ฝั่งหนา  A0 o) G9 a9 h/ L4 o5 e6 k" g& j( e* H
กราบไหว้พุทธะเจริญตามพุทธะนา
0 U3 n4 H+ r3 p) L# z8 y พระในใจตนหนารู้สำคัญ) x$ C7 H4 v4 A7 l4 U
น้อมจิตใจศึกษาธรรมในสถาน " W# w9 ]7 S$ _* \+ f
เคารพกฎพุทธสถานสำรวมแท้9 o. ~6 F+ }( u7 ?2 _) [
บุญสัมพันธ์ร่วมพร้อมหน้ามั่นมิแปร
/ I/ h. Z7 {5 S มิพ่ายแพ้ความเกียจคร้านง่วงเหงานา5 S$ r) ?6 {- A7 ?( z& \! M9 p! @
น้อมจิตใจศึกษาธรรมเกิดศรัทธา ! y/ w; m* t/ P$ K7 T3 l% u2 d# P% K
อุทิศได้นำพาตนสู่สถาน
' _5 o$ T9 x5 e3 Y$ k/ a ช่วยผองชนพ้นทุกข์เป็นสะพาน ' t' _5 b9 H# h! W8 i
ชีพวันวานผ่านเพื่อก้าวสู่เรืองรอง/ U7 t! ~- `& B
ในวันนี้น้อมจิตใจสดับธรรม
+ N# V% l3 e& `- O8 g. ]  T: l ความลึกล้ำแห่งธรรมสัมผัสเห็น
1 L6 e" Q2 y0 \0 o/ q0 S ลึกซึ้งได้ด้วยรู้นำบำเพ็ญ 3 U( A, y5 X1 F& J" K
ฝึกฝนจิตใสเย็นเช่นพุทธา2 O& A+ D2 j7 ]! N
ในชีวิตศีลธรรมดำรงไว้
9 q/ f* G5 L" |. y1 t คู่จิตใจแก่นแท้มิแปรผัน
% K8 D( u! P2 h) H8 ^ อารมณ์วู่วามใดรู้กำราบทัน
- K, H  b; l; H( ?( M- b1 S' w ลดหุนหันโกรธาสงบใจ  
9 B/ Z* u+ i' X: ?- A0 M ในวันนี้ ศิษย์ทั้งหลายล้วนตั้งใจฟังธรรมะ ล้วนมีความอดทนต่อความลำบากแห่งกายสังขาร แม้ว่ากายสังขารจะแตกต่างกัน แต่จิตญาณนั้นล้วนเท่าเทียมกัน ทุกรุ่นวัยล้วนบำเพ็ญร่วมกันได้ มิต้องรอวันเวลา มิต้องอ้างตนว่าไม่พร้อม เพียงศิษย์รักยอมเปิดใจรับฟัง คุณความดีแห่งธรรมะจะหลั่งริน ดุจน้ำทิพย์ชโลมจิตให้ชุ่มเย็นผาสุกได้/ A9 G4 S- u( x9 N4 Q+ Y9 i$ [+ x
เมื่อรู้ว่าโลกีย์มีทุกข์ให้ต้องทนรับ...8 [. i3 K  D0 t# }# R( M
ใครเลยจะรู้หาหนทางหลุดพ้นจากห้วงทุกข์นี้
2 z. ^/ i1 p7 B4 f# Q& P เมื่อรู้ว่าการเกิด เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง...
/ D! Y9 W" ~5 O6 s9 v และเป็นเหตุแห่งกายเวียนว่ายมิจบสิ้น
# m4 r0 r$ F5 W: o0 R4 K- H ใครเลยจะรู้หยุดซึ่งการเกิด มิเวียนภพชาติอีกต่อไป
$ E9 D' j+ D4 v; i  [5 t- K ดังนั้นในวันนี้ศิษย์ทั้งหลายต่างล้วนได้รับวิถีรรม วิถีจิตจริงแท้ ต่างร่วมฟื้นฟูจิตใจอันดีงามกลับคืนมา จงถนอมคุณค่าวันเวลานี้ และถนอมจิตใจผาสุกนี้ อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไป  มิก่อเกิดคุณ ศิษย์จงรู้ว่าคุณค่าแห่งชีวิต อยู่ที่รู้สร้างคุณงามความดีไว้ให้โลกนี้ อยู่ที่รู้สั่งสมคุณธรรม  สร้างบารมีขณะมีชีวิต อยู่ที่รู้บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม สร้างบุญกุศลให้จบสิ้นเวรกรรมในชาตินี้ ทุกคนเข้าใจในธรรมะแล้ว ต้องมิลืมเข้าใจในตนเอง แก้ไชปรับปรุงตนเอง และเข้าใจในผู้อื่น เพื่อฉุดช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้การประชุมธรรมฟื้นฟูจิตเป็นงานยิ่งใหญ่ สะเทือนทั่วทั้งสามภพ เทพคนผีต่างร่วมช่วยงาน บรรพชนต่างร่วมฟังธรรม อีกเจ้ากรรมมากมายต่างรอบุญกุศล2 O9 q7 }2 N5 P  j7 f
  7 @, \6 r6 m/ c; g* }- p
จึงยิ่งต้องตั้งใจฟังธรรมให้ครบสองวัน
- `6 V- q2 P/ O/ @, _- r- k% Z จึงยิ่งต้องตั้งใจศึกษาบำเพ็ญให้บรรลุผล% l6 D, V6 N1 G3 u# K
จึงยิ่งต้องตั้งใจอุทิศทุ่มเท สร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง
1 Y7 {# `" h* U0 d2 O: v0 l ! `& \" L# b& ?" K: S+ }8 P+ S
บุคลากรทั้งหลาย ร่วมงานฟ้า ล้วนต้องอาศัยการอุทิศเสียสละ2 w* b: d+ K! @) E
เสียสละ...ความสุขสบายส่วนตน
  |1 Q  f* F9 I" K เสียสละ...เวลาแห่งตน1 N6 P1 Q& P1 Q3 m8 K& g
เสียสละ...เงินทองแห่งตน
: l0 C/ b( j+ _+ `! R$ P4 s$ }6 j' \) B เสียสละ...ความยึดมั่นถือมั่นแห่งตน
- J+ B0 U" f0 N+ s! Z# e หากเสียสละได้ถึงพร้อมดั่งที่กล่าวมานี้ ย่อมก่อเกิดความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่ามาจากหลายที่ มาร่วมช่วยกันด้วยจิตโพธิ ด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่ อาจารย์ซึ้งใจและเข้าใจทุกคน การบุกเบิกธรรม ล้วนต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความอดทน และวันเวลาค่อยเป็นค่อยไป ก้าวเดินทีละก้าวอย่างมั่นคง เมื่อทุกคนมีปณิธานร่วมกัน มีจิตศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกัน  ขอให้เชื่อมั่นในธรรมนี้ เชื่อมั่นในโองการฟ้า และก้าวออกมาช่วยเหลือมวลชน  ขาดมิได้คือการส่งเสริมอุ้มชู ให้ทุกคนได้เกิดปัญญา ให้ทุกคนได้เข้มแข็งในศรัทธา สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาด้วยตนเองได้ ดังนั้น ทุกคนร่วมแรงใจ อาจารย์จะเสริมพลังใจให้ศิษย์ทุกคนเข้มแข็งมั่นคงตลอดเส้นทาง ดีไหมศิษย์รักแม่ครัว เสียสละตนอยู่หน้าเตาไฟ ปรุงอาหารทิพย์ให้ทุกคนได้อิ่มหนำ เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เมื่อต้องอยู่กับความร้อนกาย ขออย่าได้ร้อนใจตาม บำเพ็ญธรรมอยู่ที่ทุกขณะสงบจิตใจได้  สำรวมกายวาจาได้ มิกล่าวมากความ เพียงพูดเพื่อส่งเสริมชนยกระดับจิต ช่วยงานฟ้าทุกหน้าที่ล้วนสำคัญ ดังนั้น ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เป็นในทุกงาน  ต้องรักษาพุทธระเบียบ  สำรวมยำเกรง จริยางดงามเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเข้าใจไหมก่อนจบชั้นเรียน ให้เตี่ยนฉวนซือเป็นตัวแทนอาจารย์ มอบผลไม้ทิพย์ให้บุคลากรทุกคน เป็นกำลังใจจากอาจารย์ถึงศิษย์รักทุกคน ยามทุกข์ท้อใจ พึงรู้ว่าอาจารย์เคียงข้างมิห่างกาย ยามผาสุกใจ พึงรู้ว่าอาจารย์ร่วมยินดีไปพร้อมศิษย์หนา พุทธสถานแห่งนี้เป็นของทุกคน เป็นที่ศึกษาปฏิบัติ บำเพ็ญธรรม จึงหวังศิษย์ทั้งหลาย  ร่วมช่วยกันดูแลรักษาสถานธรรมนี้ หมั่นกลับมากราบไหว้พระ สวดมนต์ หมั่นกลับมาทำความสะอาด จัดระเบียบให้เรียบร้อยสง่างาม ดุจเช่นจิตใจของทุกคน ล้วนต้องการทำความสะอาด และจัดระเบียบให้เรียบร้อยอยู่เสมอ จึงหวังว่า ศิษย์ทั้งหลายจะรู้คุณค่าโอกาสอันดีนี้ จะรู้อุทิศเสียสละตนเพื่อส่วนรวม  จะรู้ละวางอัตตาตน เพื่อก้าวสู่จิตใจอิสรเสรี ขอให้ทุกคนตั้งใจบำเพ็ญให้ดี2 U* d( q+ F% M; q
พระโอวาทอรหันต์จี้กงแห่งหนันผิง
4 z7 _  k4 V: ~# ^
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 16-2-2019 22:32 , Processed in 0.192800 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้