อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 376|ตอบกลับ: 0

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้

[คัดลอกลิงก์]

915

กระทู้

1192

โพสต์

4850

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4850

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้
" I8 U: y/ m. U4 I$ N ก้าวเข้าสู่ประตูพุทธะสำรวมหนา
0 Z# M! v& E/ M- s9 Y7 Q; I กายวาจาใจสงบฟังธรรมา
# p  D( X2 T3 ?+ v2 F รู้คุณค่าอนุตตราอันแท้จริง" ~- E/ M' K) D) {( Z
น้อมจิตใจศึกษาธรรมกระจ่างชัด ) w3 q' u) f( [' i, Y. ^4 {# H
ปรมัตถ์อยู่ที่รู้ทำเกิดผล
# t  n, y( w5 ? ด้วยลงแรงปฏิบัติฝึกฝนตน % ?9 R# P  k$ k4 z/ j) p
ธรรมคุณาบังเกิดผลกลางจิตใจ& Y) g8 B6 _$ y: l9 K
น้อมจิตใจศึกษาธรรมสงบแท้
7 _+ N+ z7 O; O ทวนกระแสโลกโลกีย์สู่ฝั่งหนา' s: t, \: m+ Y# A7 @+ o
กราบไหว้พุทธะเจริญตามพุทธะนา % q% h3 q/ F, S* N9 {0 ^* u
พระในใจตนหนารู้สำคัญ
9 r7 I# g0 v# t, Y2 u7 X น้อมจิตใจศึกษาธรรมในสถาน
& K* t" C$ g6 h5 m/ Z/ S เคารพกฎพุทธสถานสำรวมแท้
+ r" P( L* R" S* W0 ]( m6 X' R4 a บุญสัมพันธ์ร่วมพร้อมหน้ามั่นมิแปร . n# r5 q' x( C4 x* B+ X
มิพ่ายแพ้ความเกียจคร้านง่วงเหงานา8 _0 X; L0 V* ~# n& |
น้อมจิตใจศึกษาธรรมเกิดศรัทธา
5 p! S7 c9 e# y: V& h/ i2 ? อุทิศได้นำพาตนสู่สถาน
6 t0 _$ T# ~  u0 i ช่วยผองชนพ้นทุกข์เป็นสะพาน
3 a  _0 _* ?& |# P1 t ชีพวันวานผ่านเพื่อก้าวสู่เรืองรอง
5 L( ?* ]0 U- `3 j) ~4 A( r1 O ในวันนี้น้อมจิตใจสดับธรรม   \4 T( N* v# U- {$ a5 O
ความลึกล้ำแห่งธรรมสัมผัสเห็น% K+ u! k1 i- s
ลึกซึ้งได้ด้วยรู้นำบำเพ็ญ
+ Y1 n, h& `) r( N; J ฝึกฝนจิตใสเย็นเช่นพุทธา8 U* g# U8 W2 I$ M$ Q
ในชีวิตศีลธรรมดำรงไว้
' k- I* H! a: o6 j คู่จิตใจแก่นแท้มิแปรผัน4 n0 \/ M5 d& _$ G/ V. k. b' M
อารมณ์วู่วามใดรู้กำราบทัน ( N) _9 \- a! j5 _
ลดหุนหันโกรธาสงบใจ  
: i1 G0 H9 W8 D: y; O: G# _ ในวันนี้ ศิษย์ทั้งหลายล้วนตั้งใจฟังธรรมะ ล้วนมีความอดทนต่อความลำบากแห่งกายสังขาร แม้ว่ากายสังขารจะแตกต่างกัน แต่จิตญาณนั้นล้วนเท่าเทียมกัน ทุกรุ่นวัยล้วนบำเพ็ญร่วมกันได้ มิต้องรอวันเวลา มิต้องอ้างตนว่าไม่พร้อม เพียงศิษย์รักยอมเปิดใจรับฟัง คุณความดีแห่งธรรมะจะหลั่งริน ดุจน้ำทิพย์ชโลมจิตให้ชุ่มเย็นผาสุกได้
. F4 j8 ]  c; A" z  }: m3 J เมื่อรู้ว่าโลกีย์มีทุกข์ให้ต้องทนรับ...3 I4 c* X5 U8 z4 ]
ใครเลยจะรู้หาหนทางหลุดพ้นจากห้วงทุกข์นี้
) n  i9 H$ U+ l% ~1 _( ], q เมื่อรู้ว่าการเกิด เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง...9 }0 q- c- b0 e$ O2 k
และเป็นเหตุแห่งกายเวียนว่ายมิจบสิ้น
; D0 }" W6 _3 m ใครเลยจะรู้หยุดซึ่งการเกิด มิเวียนภพชาติอีกต่อไป9 v0 C" _: p- L4 K
ดังนั้นในวันนี้ศิษย์ทั้งหลายต่างล้วนได้รับวิถีรรม วิถีจิตจริงแท้ ต่างร่วมฟื้นฟูจิตใจอันดีงามกลับคืนมา จงถนอมคุณค่าวันเวลานี้ และถนอมจิตใจผาสุกนี้ อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไป  มิก่อเกิดคุณ ศิษย์จงรู้ว่าคุณค่าแห่งชีวิต อยู่ที่รู้สร้างคุณงามความดีไว้ให้โลกนี้ อยู่ที่รู้สั่งสมคุณธรรม  สร้างบารมีขณะมีชีวิต อยู่ที่รู้บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม สร้างบุญกุศลให้จบสิ้นเวรกรรมในชาตินี้ ทุกคนเข้าใจในธรรมะแล้ว ต้องมิลืมเข้าใจในตนเอง แก้ไชปรับปรุงตนเอง และเข้าใจในผู้อื่น เพื่อฉุดช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้การประชุมธรรมฟื้นฟูจิตเป็นงานยิ่งใหญ่ สะเทือนทั่วทั้งสามภพ เทพคนผีต่างร่วมช่วยงาน บรรพชนต่างร่วมฟังธรรม อีกเจ้ากรรมมากมายต่างรอบุญกุศล
3 ^9 V" s" ]$ y3 D. s* `  1 T. j7 w9 _6 [
จึงยิ่งต้องตั้งใจฟังธรรมให้ครบสองวัน
% A3 k- E+ M4 P$ d) p% j จึงยิ่งต้องตั้งใจศึกษาบำเพ็ญให้บรรลุผล
0 p" x+ H" j% a) i& E จึงยิ่งต้องตั้งใจอุทิศทุ่มเท สร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง1 A1 U% X, k: e$ C9 P' k

7 r$ C5 ^  L% M บุคลากรทั้งหลาย ร่วมงานฟ้า ล้วนต้องอาศัยการอุทิศเสียสละ
/ J& W' L; x0 }" B. t เสียสละ...ความสุขสบายส่วนตน" l" T0 b, R6 U' Q' e6 y* x# Z
เสียสละ...เวลาแห่งตน
. G5 }8 s, i) ` เสียสละ...เงินทองแห่งตน* O1 J+ s- f7 A$ A8 L
เสียสละ...ความยึดมั่นถือมั่นแห่งตน
) w* A. x' W! r" s4 |) g6 J หากเสียสละได้ถึงพร้อมดั่งที่กล่าวมานี้ ย่อมก่อเกิดความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่ามาจากหลายที่ มาร่วมช่วยกันด้วยจิตโพธิ ด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่ อาจารย์ซึ้งใจและเข้าใจทุกคน การบุกเบิกธรรม ล้วนต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความอดทน และวันเวลาค่อยเป็นค่อยไป ก้าวเดินทีละก้าวอย่างมั่นคง เมื่อทุกคนมีปณิธานร่วมกัน มีจิตศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกัน  ขอให้เชื่อมั่นในธรรมนี้ เชื่อมั่นในโองการฟ้า และก้าวออกมาช่วยเหลือมวลชน  ขาดมิได้คือการส่งเสริมอุ้มชู ให้ทุกคนได้เกิดปัญญา ให้ทุกคนได้เข้มแข็งในศรัทธา สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาด้วยตนเองได้ ดังนั้น ทุกคนร่วมแรงใจ อาจารย์จะเสริมพลังใจให้ศิษย์ทุกคนเข้มแข็งมั่นคงตลอดเส้นทาง ดีไหมศิษย์รักแม่ครัว เสียสละตนอยู่หน้าเตาไฟ ปรุงอาหารทิพย์ให้ทุกคนได้อิ่มหนำ เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เมื่อต้องอยู่กับความร้อนกาย ขออย่าได้ร้อนใจตาม บำเพ็ญธรรมอยู่ที่ทุกขณะสงบจิตใจได้  สำรวมกายวาจาได้ มิกล่าวมากความ เพียงพูดเพื่อส่งเสริมชนยกระดับจิต ช่วยงานฟ้าทุกหน้าที่ล้วนสำคัญ ดังนั้น ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เป็นในทุกงาน  ต้องรักษาพุทธระเบียบ  สำรวมยำเกรง จริยางดงามเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเข้าใจไหมก่อนจบชั้นเรียน ให้เตี่ยนฉวนซือเป็นตัวแทนอาจารย์ มอบผลไม้ทิพย์ให้บุคลากรทุกคน เป็นกำลังใจจากอาจารย์ถึงศิษย์รักทุกคน ยามทุกข์ท้อใจ พึงรู้ว่าอาจารย์เคียงข้างมิห่างกาย ยามผาสุกใจ พึงรู้ว่าอาจารย์ร่วมยินดีไปพร้อมศิษย์หนา พุทธสถานแห่งนี้เป็นของทุกคน เป็นที่ศึกษาปฏิบัติ บำเพ็ญธรรม จึงหวังศิษย์ทั้งหลาย  ร่วมช่วยกันดูแลรักษาสถานธรรมนี้ หมั่นกลับมากราบไหว้พระ สวดมนต์ หมั่นกลับมาทำความสะอาด จัดระเบียบให้เรียบร้อยสง่างาม ดุจเช่นจิตใจของทุกคน ล้วนต้องการทำความสะอาด และจัดระเบียบให้เรียบร้อยอยู่เสมอ จึงหวังว่า ศิษย์ทั้งหลายจะรู้คุณค่าโอกาสอันดีนี้ จะรู้อุทิศเสียสละตนเพื่อส่วนรวม  จะรู้ละวางอัตตาตน เพื่อก้าวสู่จิตใจอิสรเสรี ขอให้ทุกคนตั้งใจบำเพ็ญให้ดี
& X( D! Q% A* H6 | พระโอวาทอรหันต์จี้กงแห่งหนันผิง/ }: z  N. L+ w$ E/ l; }0 n4 B
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 19-4-2018 20:48 , Processed in 0.078957 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้