อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 532|ตอบกลับ: 0

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้

[คัดลอกลิงก์]

922

กระทู้

1203

โพสต์

4921

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4921

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้
, g! y& R* ]7 ?* r4 X ก้าวเข้าสู่ประตูพุทธะสำรวมหนา% s5 j* u8 d  O
กายวาจาใจสงบฟังธรรมา
! k0 q  T5 \' S, R1 |0 V3 l รู้คุณค่าอนุตตราอันแท้จริง- {; P: p  }, D& c
น้อมจิตใจศึกษาธรรมกระจ่างชัด
2 z7 H- z1 ]3 T8 F' e' Z ปรมัตถ์อยู่ที่รู้ทำเกิดผล' P: G5 m, o9 Z
ด้วยลงแรงปฏิบัติฝึกฝนตน ( z& h# P8 g6 L! T! T
ธรรมคุณาบังเกิดผลกลางจิตใจ7 a) C( M  }) b$ f% O2 f/ L
น้อมจิตใจศึกษาธรรมสงบแท้
; u: d) Q" ?/ ~, m" W ทวนกระแสโลกโลกีย์สู่ฝั่งหนา
/ o8 B( O0 H/ S4 x กราบไหว้พุทธะเจริญตามพุทธะนา
# o) H) g( f8 h) P พระในใจตนหนารู้สำคัญ
% [& s/ \8 ^" B น้อมจิตใจศึกษาธรรมในสถาน
; z" _3 c& T- K" F, P& S: M# J เคารพกฎพุทธสถานสำรวมแท้- D8 r  k: q2 J6 `; r9 e1 c: @
บุญสัมพันธ์ร่วมพร้อมหน้ามั่นมิแปร / c$ l# {8 J2 ]5 ^
มิพ่ายแพ้ความเกียจคร้านง่วงเหงานา) w7 \3 G2 X& V. m& b. v" X: l
น้อมจิตใจศึกษาธรรมเกิดศรัทธา
' r, G# P& d4 C7 w- [$ J. P9 K อุทิศได้นำพาตนสู่สถาน
1 J  }. Q3 A6 o1 T- G ช่วยผองชนพ้นทุกข์เป็นสะพาน
6 f9 B( {$ U# e$ j ชีพวันวานผ่านเพื่อก้าวสู่เรืองรอง8 ?, A" s' H! v
ในวันนี้น้อมจิตใจสดับธรรม
& D) s. W* g" X2 w4 c. T# O ความลึกล้ำแห่งธรรมสัมผัสเห็น6 C1 O& v# G' Q
ลึกซึ้งได้ด้วยรู้นำบำเพ็ญ
' `4 c  [$ D1 }) d ฝึกฝนจิตใสเย็นเช่นพุทธา5 l0 P/ E7 l# p, V* Z* U
ในชีวิตศีลธรรมดำรงไว้
& g6 x9 E1 Q4 F0 n/ y; I คู่จิตใจแก่นแท้มิแปรผัน
" h( _, E9 H0 O/ Q อารมณ์วู่วามใดรู้กำราบทัน 0 X" l( S& |* C
ลดหุนหันโกรธาสงบใจ  % c& u# K% R7 y0 ^, T# ?
ในวันนี้ ศิษย์ทั้งหลายล้วนตั้งใจฟังธรรมะ ล้วนมีความอดทนต่อความลำบากแห่งกายสังขาร แม้ว่ากายสังขารจะแตกต่างกัน แต่จิตญาณนั้นล้วนเท่าเทียมกัน ทุกรุ่นวัยล้วนบำเพ็ญร่วมกันได้ มิต้องรอวันเวลา มิต้องอ้างตนว่าไม่พร้อม เพียงศิษย์รักยอมเปิดใจรับฟัง คุณความดีแห่งธรรมะจะหลั่งริน ดุจน้ำทิพย์ชโลมจิตให้ชุ่มเย็นผาสุกได้1 [4 G1 k: Z* ^6 t+ B( T- f
เมื่อรู้ว่าโลกีย์มีทุกข์ให้ต้องทนรับ...
; U. p+ ], L# B ใครเลยจะรู้หาหนทางหลุดพ้นจากห้วงทุกข์นี้8 L5 V, l* q5 o
เมื่อรู้ว่าการเกิด เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง...
5 G8 v5 G6 B3 z4 `/ Q0 ~" R, W และเป็นเหตุแห่งกายเวียนว่ายมิจบสิ้น
  \, ~/ _1 f9 Q0 q) V ใครเลยจะรู้หยุดซึ่งการเกิด มิเวียนภพชาติอีกต่อไป  C9 b* Z! W5 C1 D* P7 I
ดังนั้นในวันนี้ศิษย์ทั้งหลายต่างล้วนได้รับวิถีรรม วิถีจิตจริงแท้ ต่างร่วมฟื้นฟูจิตใจอันดีงามกลับคืนมา จงถนอมคุณค่าวันเวลานี้ และถนอมจิตใจผาสุกนี้ อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไป  มิก่อเกิดคุณ ศิษย์จงรู้ว่าคุณค่าแห่งชีวิต อยู่ที่รู้สร้างคุณงามความดีไว้ให้โลกนี้ อยู่ที่รู้สั่งสมคุณธรรม  สร้างบารมีขณะมีชีวิต อยู่ที่รู้บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม สร้างบุญกุศลให้จบสิ้นเวรกรรมในชาตินี้ ทุกคนเข้าใจในธรรมะแล้ว ต้องมิลืมเข้าใจในตนเอง แก้ไชปรับปรุงตนเอง และเข้าใจในผู้อื่น เพื่อฉุดช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้การประชุมธรรมฟื้นฟูจิตเป็นงานยิ่งใหญ่ สะเทือนทั่วทั้งสามภพ เทพคนผีต่างร่วมช่วยงาน บรรพชนต่างร่วมฟังธรรม อีกเจ้ากรรมมากมายต่างรอบุญกุศล
, W: m' X6 u: x  
$ A' W7 B( d& @) Q3 ]" b- r จึงยิ่งต้องตั้งใจฟังธรรมให้ครบสองวัน$ _  ]' t- ?; i$ F/ B, K& H; q
จึงยิ่งต้องตั้งใจศึกษาบำเพ็ญให้บรรลุผล
& ?3 X+ N; ^3 _1 T. m  Z จึงยิ่งต้องตั้งใจอุทิศทุ่มเท สร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง6 F2 C/ {* @+ w

# }* O+ N/ J- t( k6 n$ f บุคลากรทั้งหลาย ร่วมงานฟ้า ล้วนต้องอาศัยการอุทิศเสียสละ
( y" C% P" I( i: e' p, ]. E เสียสละ...ความสุขสบายส่วนตน7 X3 |6 x+ t4 r4 e4 ?3 v; v' c
เสียสละ...เวลาแห่งตน1 H. y( y$ u3 d. j$ ~2 g! [
เสียสละ...เงินทองแห่งตน. y5 U+ r/ S* T# x
เสียสละ...ความยึดมั่นถือมั่นแห่งตน
2 ^1 h1 F7 O7 B8 P; q. w หากเสียสละได้ถึงพร้อมดั่งที่กล่าวมานี้ ย่อมก่อเกิดความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่ามาจากหลายที่ มาร่วมช่วยกันด้วยจิตโพธิ ด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่ อาจารย์ซึ้งใจและเข้าใจทุกคน การบุกเบิกธรรม ล้วนต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความอดทน และวันเวลาค่อยเป็นค่อยไป ก้าวเดินทีละก้าวอย่างมั่นคง เมื่อทุกคนมีปณิธานร่วมกัน มีจิตศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกัน  ขอให้เชื่อมั่นในธรรมนี้ เชื่อมั่นในโองการฟ้า และก้าวออกมาช่วยเหลือมวลชน  ขาดมิได้คือการส่งเสริมอุ้มชู ให้ทุกคนได้เกิดปัญญา ให้ทุกคนได้เข้มแข็งในศรัทธา สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาด้วยตนเองได้ ดังนั้น ทุกคนร่วมแรงใจ อาจารย์จะเสริมพลังใจให้ศิษย์ทุกคนเข้มแข็งมั่นคงตลอดเส้นทาง ดีไหมศิษย์รักแม่ครัว เสียสละตนอยู่หน้าเตาไฟ ปรุงอาหารทิพย์ให้ทุกคนได้อิ่มหนำ เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เมื่อต้องอยู่กับความร้อนกาย ขออย่าได้ร้อนใจตาม บำเพ็ญธรรมอยู่ที่ทุกขณะสงบจิตใจได้  สำรวมกายวาจาได้ มิกล่าวมากความ เพียงพูดเพื่อส่งเสริมชนยกระดับจิต ช่วยงานฟ้าทุกหน้าที่ล้วนสำคัญ ดังนั้น ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เป็นในทุกงาน  ต้องรักษาพุทธระเบียบ  สำรวมยำเกรง จริยางดงามเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเข้าใจไหมก่อนจบชั้นเรียน ให้เตี่ยนฉวนซือเป็นตัวแทนอาจารย์ มอบผลไม้ทิพย์ให้บุคลากรทุกคน เป็นกำลังใจจากอาจารย์ถึงศิษย์รักทุกคน ยามทุกข์ท้อใจ พึงรู้ว่าอาจารย์เคียงข้างมิห่างกาย ยามผาสุกใจ พึงรู้ว่าอาจารย์ร่วมยินดีไปพร้อมศิษย์หนา พุทธสถานแห่งนี้เป็นของทุกคน เป็นที่ศึกษาปฏิบัติ บำเพ็ญธรรม จึงหวังศิษย์ทั้งหลาย  ร่วมช่วยกันดูแลรักษาสถานธรรมนี้ หมั่นกลับมากราบไหว้พระ สวดมนต์ หมั่นกลับมาทำความสะอาด จัดระเบียบให้เรียบร้อยสง่างาม ดุจเช่นจิตใจของทุกคน ล้วนต้องการทำความสะอาด และจัดระเบียบให้เรียบร้อยอยู่เสมอ จึงหวังว่า ศิษย์ทั้งหลายจะรู้คุณค่าโอกาสอันดีนี้ จะรู้อุทิศเสียสละตนเพื่อส่วนรวม  จะรู้ละวางอัตตาตน เพื่อก้าวสู่จิตใจอิสรเสรี ขอให้ทุกคนตั้งใจบำเพ็ญให้ดี- Q6 u  ^5 W6 J% f: x3 w
พระโอวาทอรหันต์จี้กงแห่งหนันผิง7 P. \1 z0 L# x+ u, Q$ P' ]  W; I  N
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 19-12-2018 18:40 , Processed in 0.073552 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้