อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 445|ตอบกลับ: 0

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้

[คัดลอกลิงก์]

918

กระทู้

1199

โพสต์

4879

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4879

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

สัจธรรมแห่งชีวิตสัมผัสรู้
; e) }% D: t2 A5 ?& X ก้าวเข้าสู่ประตูพุทธะสำรวมหนา
. C4 D* b- P; V6 B8 X กายวาจาใจสงบฟังธรรมา / I4 [( s' K  ~: ^/ F$ u
รู้คุณค่าอนุตตราอันแท้จริง0 |/ Z  ]/ h8 }0 p$ V
น้อมจิตใจศึกษาธรรมกระจ่างชัด " O. B: Q+ e' a* `7 J
ปรมัตถ์อยู่ที่รู้ทำเกิดผล
$ ?0 N2 l* J# ^' ]: q ด้วยลงแรงปฏิบัติฝึกฝนตน , f% I% n& S/ O+ p6 ^
ธรรมคุณาบังเกิดผลกลางจิตใจ
& ^# k# ~& r7 _1 s* S) i2 `( `: Y& k น้อมจิตใจศึกษาธรรมสงบแท้
# g  w. B: H4 y; v1 Q2 W ทวนกระแสโลกโลกีย์สู่ฝั่งหนา& l2 o$ R% L1 r
กราบไหว้พุทธะเจริญตามพุทธะนา
: q1 k2 o2 s* c พระในใจตนหนารู้สำคัญ
8 U* e! t% ]% L' `9 u" q) m2 Z น้อมจิตใจศึกษาธรรมในสถาน
- A: j% c# j0 I$ o0 J7 x* m เคารพกฎพุทธสถานสำรวมแท้# ]( E3 t' V+ F* g& Q, D$ i$ `% C
บุญสัมพันธ์ร่วมพร้อมหน้ามั่นมิแปร % ?. V9 j3 U! u0 D0 Q( X
มิพ่ายแพ้ความเกียจคร้านง่วงเหงานา
- k8 F- `, ~3 Y น้อมจิตใจศึกษาธรรมเกิดศรัทธา
: B6 O- w. o4 ]; m; j8 O: s3 C- ?0 s อุทิศได้นำพาตนสู่สถาน
, [* t# B/ }; c! a# D0 q, h ช่วยผองชนพ้นทุกข์เป็นสะพาน " b, A; S9 P, ?* K" j6 |. ?
ชีพวันวานผ่านเพื่อก้าวสู่เรืองรอง) @+ L7 \  t& c7 l8 h) n5 G
ในวันนี้น้อมจิตใจสดับธรรม $ q5 C" c6 O& o
ความลึกล้ำแห่งธรรมสัมผัสเห็น1 b. {* I( P+ B, W- P6 ?% u6 q; M! t
ลึกซึ้งได้ด้วยรู้นำบำเพ็ญ
% j5 j  p. h) A4 ~9 \ ฝึกฝนจิตใสเย็นเช่นพุทธา
( w6 H9 M  c. I" ] ในชีวิตศีลธรรมดำรงไว้
+ C; U. D) U3 y7 G คู่จิตใจแก่นแท้มิแปรผัน/ ]3 H: l. _, n# q6 Y2 D$ f& V* g
อารมณ์วู่วามใดรู้กำราบทัน
8 |) _+ e) ]* q9 w4 P, n0 @. E  ~ ลดหุนหันโกรธาสงบใจ  ( U& u* R0 [9 h  K1 G7 y
ในวันนี้ ศิษย์ทั้งหลายล้วนตั้งใจฟังธรรมะ ล้วนมีความอดทนต่อความลำบากแห่งกายสังขาร แม้ว่ากายสังขารจะแตกต่างกัน แต่จิตญาณนั้นล้วนเท่าเทียมกัน ทุกรุ่นวัยล้วนบำเพ็ญร่วมกันได้ มิต้องรอวันเวลา มิต้องอ้างตนว่าไม่พร้อม เพียงศิษย์รักยอมเปิดใจรับฟัง คุณความดีแห่งธรรมะจะหลั่งริน ดุจน้ำทิพย์ชโลมจิตให้ชุ่มเย็นผาสุกได้% [; U1 V% A' `* A0 L( L
เมื่อรู้ว่าโลกีย์มีทุกข์ให้ต้องทนรับ...
. Z0 T4 f5 {; F8 L ใครเลยจะรู้หาหนทางหลุดพ้นจากห้วงทุกข์นี้# v+ E" N" A# _: x9 s. G1 c
เมื่อรู้ว่าการเกิด เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง...
" e5 o  Y2 S' J( N: ?, y และเป็นเหตุแห่งกายเวียนว่ายมิจบสิ้น1 @* p1 a6 y- s. i$ ]
ใครเลยจะรู้หยุดซึ่งการเกิด มิเวียนภพชาติอีกต่อไป! B: b5 d  v; c0 @- b4 y, C6 x- k
ดังนั้นในวันนี้ศิษย์ทั้งหลายต่างล้วนได้รับวิถีรรม วิถีจิตจริงแท้ ต่างร่วมฟื้นฟูจิตใจอันดีงามกลับคืนมา จงถนอมคุณค่าวันเวลานี้ และถนอมจิตใจผาสุกนี้ อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไป  มิก่อเกิดคุณ ศิษย์จงรู้ว่าคุณค่าแห่งชีวิต อยู่ที่รู้สร้างคุณงามความดีไว้ให้โลกนี้ อยู่ที่รู้สั่งสมคุณธรรม  สร้างบารมีขณะมีชีวิต อยู่ที่รู้บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม สร้างบุญกุศลให้จบสิ้นเวรกรรมในชาตินี้ ทุกคนเข้าใจในธรรมะแล้ว ต้องมิลืมเข้าใจในตนเอง แก้ไชปรับปรุงตนเอง และเข้าใจในผู้อื่น เพื่อฉุดช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้การประชุมธรรมฟื้นฟูจิตเป็นงานยิ่งใหญ่ สะเทือนทั่วทั้งสามภพ เทพคนผีต่างร่วมช่วยงาน บรรพชนต่างร่วมฟังธรรม อีกเจ้ากรรมมากมายต่างรอบุญกุศล
% T+ ~, y; A5 {& E! H  . F. i- ]5 W. K
จึงยิ่งต้องตั้งใจฟังธรรมให้ครบสองวัน
" E! d; N* b6 o, T จึงยิ่งต้องตั้งใจศึกษาบำเพ็ญให้บรรลุผล
" T, t% @) J% p จึงยิ่งต้องตั้งใจอุทิศทุ่มเท สร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง
- ]* q" A7 G2 M1 Z+ @
8 t' e0 Y3 }; _" q บุคลากรทั้งหลาย ร่วมงานฟ้า ล้วนต้องอาศัยการอุทิศเสียสละ9 S" r8 R* V2 M  U
เสียสละ...ความสุขสบายส่วนตน$ I) B! [5 Z( C* `
เสียสละ...เวลาแห่งตน
, a8 @3 ]5 d+ N0 Q เสียสละ...เงินทองแห่งตน
+ n9 p0 I+ R! |) m6 c เสียสละ...ความยึดมั่นถือมั่นแห่งตน6 @. V" F0 }/ l1 u
หากเสียสละได้ถึงพร้อมดั่งที่กล่าวมานี้ ย่อมก่อเกิดความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้ว่ามาจากหลายที่ มาร่วมช่วยกันด้วยจิตโพธิ ด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่ อาจารย์ซึ้งใจและเข้าใจทุกคน การบุกเบิกธรรม ล้วนต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความอดทน และวันเวลาค่อยเป็นค่อยไป ก้าวเดินทีละก้าวอย่างมั่นคง เมื่อทุกคนมีปณิธานร่วมกัน มีจิตศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกัน  ขอให้เชื่อมั่นในธรรมนี้ เชื่อมั่นในโองการฟ้า และก้าวออกมาช่วยเหลือมวลชน  ขาดมิได้คือการส่งเสริมอุ้มชู ให้ทุกคนได้เกิดปัญญา ให้ทุกคนได้เข้มแข็งในศรัทธา สามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาด้วยตนเองได้ ดังนั้น ทุกคนร่วมแรงใจ อาจารย์จะเสริมพลังใจให้ศิษย์ทุกคนเข้มแข็งมั่นคงตลอดเส้นทาง ดีไหมศิษย์รักแม่ครัว เสียสละตนอยู่หน้าเตาไฟ ปรุงอาหารทิพย์ให้ทุกคนได้อิ่มหนำ เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เมื่อต้องอยู่กับความร้อนกาย ขออย่าได้ร้อนใจตาม บำเพ็ญธรรมอยู่ที่ทุกขณะสงบจิตใจได้  สำรวมกายวาจาได้ มิกล่าวมากความ เพียงพูดเพื่อส่งเสริมชนยกระดับจิต ช่วยงานฟ้าทุกหน้าที่ล้วนสำคัญ ดังนั้น ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เป็นในทุกงาน  ต้องรักษาพุทธระเบียบ  สำรวมยำเกรง จริยางดงามเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเข้าใจไหมก่อนจบชั้นเรียน ให้เตี่ยนฉวนซือเป็นตัวแทนอาจารย์ มอบผลไม้ทิพย์ให้บุคลากรทุกคน เป็นกำลังใจจากอาจารย์ถึงศิษย์รักทุกคน ยามทุกข์ท้อใจ พึงรู้ว่าอาจารย์เคียงข้างมิห่างกาย ยามผาสุกใจ พึงรู้ว่าอาจารย์ร่วมยินดีไปพร้อมศิษย์หนา พุทธสถานแห่งนี้เป็นของทุกคน เป็นที่ศึกษาปฏิบัติ บำเพ็ญธรรม จึงหวังศิษย์ทั้งหลาย  ร่วมช่วยกันดูแลรักษาสถานธรรมนี้ หมั่นกลับมากราบไหว้พระ สวดมนต์ หมั่นกลับมาทำความสะอาด จัดระเบียบให้เรียบร้อยสง่างาม ดุจเช่นจิตใจของทุกคน ล้วนต้องการทำความสะอาด และจัดระเบียบให้เรียบร้อยอยู่เสมอ จึงหวังว่า ศิษย์ทั้งหลายจะรู้คุณค่าโอกาสอันดีนี้ จะรู้อุทิศเสียสละตนเพื่อส่วนรวม  จะรู้ละวางอัตตาตน เพื่อก้าวสู่จิตใจอิสรเสรี ขอให้ทุกคนตั้งใจบำเพ็ญให้ดี! ?8 D$ T* k, _6 w) F
พระโอวาทอรหันต์จี้กงแห่งหนันผิง; k, _. x# h0 [+ n1 T
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 16-8-2018 13:03 , Processed in 0.073158 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้