อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 923|ตอบกลับ: 0

ธรรมวิถีมาตุภูมิไร้วาจา

[คัดลอกลิงก์]

922

กระทู้

1203

โพสต์

4925

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4925

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

12801385_1584274211895032_2367182914386269424_n.jpg
ธรรมวิถีมาตุภูมิไร้วาจา
. j4 ]* Y1 Q: }7 c9 c/ fไร้รูปลักษณ์แต่ทว่าชี้ทางพ้น
: c* E4 l' k' a6 ?$ q/ Iบำเพ็ญจริงก้าวผ่านวัฏฏะวน
/ M9 k3 K$ a! g- u* Z4 N4 w. ~, }ก้าวข้ามพ้นคืนเบื้องบนแดนนิพพาน3 b& P4 Z5 t' c- Q% o

& G2 T, I$ X$ l/ h; Lธรรมวิถีลงสู่โลกนำคนบุญ9 E+ b* I7 f6 y# }
คอยนำหนุนผู้มีใจช่วยงานฟ้า) d  Y1 f; c2 F3 m: `4 z
มีชีวิตเกิดกายคนบนโลกา7 U$ D) k. \6 c  M- y/ |
เป็นผู้มีบุญญามาแต่ก่อนกาล8 ?* s4 m& j" E' w5 F) @( L3 [

9 z# Z  i' V' K' g0 b' Dยิ่งได้รู้ธรรมวิถีทางหลุดพ้น1 E! L8 d1 {- ~- w, x
ยิ่งประดุจคนเหนือคนค้นความหมาย
" H! S9 J; R6 ~# E# H" gกลางฟ้าดินเกิดเป็นคนบุญมากมาย! f4 K9 Z) W0 ?0 D! X
จงรุดในจุดหมายได้คืนแดน
, s1 _) E# J! o- F) L9 B/ U
/ Z1 s5 N. @4 j* G; eบุญสัมพันธ์ในกาลก่อนวันนี้จึงพบ9 f6 \/ t) |0 V, X# w) R5 L0 k
น้อมเคารพจริงใจในวิถี% ~( O8 h$ R$ y
มุ่งในตนเถิดหนาศิษย์คนดี
9 |5 e; G, h+ b4 `8 }: |เร่งพายดรีคืนสู่ยังฝั่งธรรม) z4 ^% y3 t& i- `- q
, Q# {# P: w6 d5 J" x1 @% g
จิตใจศิษย์หากคิดที่ตรงเที่ยง3 s" p# Q0 |+ V) }( w; Q2 u
จะหลีกเลี่ยงภัยร้ายที่พบได้3 T3 P( l; d- f. M  u0 u
เร่งสร้างบุญหนุนนำกรรมคลี่คลาย+ E% {8 x9 {* o9 E* c
จากเริ่มต้นสู่บั้นปลายให้ใจคงเดิม
9 |4 }4 b, B* R
2 U  U5 i$ q" o* uก้าวบำเพ็ญมิรอช้าในชีวิต
9 c8 ?: l4 a- c1 b9 y8 [/ tเหล่ามวลศิษย์จริงใจศรัทธาหนา  B3 W" r$ }; |  h$ c
วิริยะในตนงามจรรยา: [; B9 t9 Y$ D
คุณธรรมล้ำค่าเคียงคู่กาย
- n8 d  l& ?: k+ H0 r) H
& b$ ]7 c5 ?" S2 F" E# T% w, n" h" ~บำเพ็ญตนกตัญญูเป็นรากฐาน1 M, o, R" p2 Q
ในเรือนชานคุณสัมพันธ์ห้ามิขาดพร่อง6 h& e$ [! }* t* v( V0 u# }
สำนึกคุณตอบแทนคุณมุ่งสนอง
" }% i+ j9 m8 H! aก้าวทางธรรมปกป้องธรรมอาณา' `" {% Q* I% o) U- T

' {% M% w) W# X! _0 z0 nผู้บำเพ็ญจะเห็นจริงคุณานุคุณ
/ ]5 Y) K1 g- F" `ฟ้าเบื้องบนนำหนุนคอยปัดเป่า
1 c4 L# y6 o' \7 B) W7 t8 fบำเพ็ญจริงสำเร็จจริงอย่าดูเบา
% t; P" X1 ]( e( c6 \0 L5 mจงรุดเอาแบบอย่างเช่นอริยา
0 D' a9 j: b! Z. u. f
. W( U4 v4 q! B- Rก้าวข้ามพ้นวังวนช่องทางหก1 o7 \$ X6 [6 z- {4 I
ในความผิดมิปกปิดตนเองหนา
. `7 i  p4 f9 s6 b- jความเคยชินอนุสัยใจชินชา. D; x5 w7 a$ [
เร่งละหนาก้าวมาฝึกฝนตน
+ @! ^$ [8 c$ p' q) H* B+ P
7 l- v! j7 o. n+ p( _. c4 Eเร่งสร้างบุญกุศลชดใช้หนี้
, D7 w$ C9 K! [3 q/ n# a# Cคืนสู่ดรีธรรมแห่งฟ้านาวาล่อง3 p! G8 Q) A) }
บำเพ็ญจริงหนึ่งใจไม่เป็นสอง
( ?  K# n" |2 ?9 }3 l1 nศิษย์จะมองเห็นตนแท้สว่างญาณ
8 p' x* `* _+ e+ ]- f# \) u2 |: a" `0 [  J4 d+ x% D5 n+ h
ศิษย์รักเอ๋ย...
4 f4 ^6 F  h. f  r! v# lในวันนี้ได้รับรู้ธรรมวิถีอันสูงส่ง จงจับมั่นสายทองก้าวเดินตาม ยามนี้มีบุญสัมพันธ์จึงได้พบ ยามนี้มีโอกาสจึงได้เห็น ฉะนั้น ศิษย์จงเร่งบำเพ็ญตน ยึดมั่นในสายทอง มองย้อนใจสำรวจในตน ก้าวข้ามความยึดติดที่มากมายในชีวิต วางปลงในลาภยศถาบรรดาศักดิ์ การสรรเสริญมากมายในทางโลก เพราะสิ่งเหล่านี้มิใช่ความยั่งยืน ชีวิตนี้สำคัญที่สุดจึงจะต้องรู้ว่า เกิดมาเพื่อสิ่งใด สุดท้ายเป้าหมายอยู่ที่แห่งใด ศิษย์วันนี้ จะต้องมองให้เห็นความจริงในชีวิตตน ก้าวเดินจึงจะไม่ผิดต่อทิศทางที่เป็นจริงผู้บำเพ็ญจริง ในชีวิตจะเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา จิตใจไม่ลำเอียงทุกขณะเวลา มุ่งหน้าเพื่อยกระดับจิตใจแห่งจิตญาณตน มุ่งหน้ายกระดับคุณภาพแห่งความเป็นคนอย่างแท้จริง ศิษย์วันนี้ จะก้าวเดินตามรอยพระพุทธะ จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนเอง จากร้ายกลายเป็นดี ศิษย์จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนวิสัย พฤติกรรม อารมณ์ความเคยชินที่ไม่ดี ในตนเองเสียก่อน หากชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงตนได้ ทั้งกาย วาจา ใจ ดำเนินตนบนเส้นทางอริยะ แน่นอนศิษย์ก็ย่อมเป็นได้ดั่งพระอริยะ เช่นกันหนาศิษย์คนใหม่จงตั้งใจ มีบุญญาสัมพันธ์ มีอาวุโสข้างหน้าคอยนำพาชี้แนะ จงน้อมใจก้าวดำเนินตาม ศึกษาธรรมพื้นฐานง่ายๆ รักษาตนไว้ด้วยจิตใจที่ศรัทธาจริง เชื่อมั่นจริงต่อธรรมะ อย่าได้ห่างจากสามสิ่ง การบำเพ็ญค่อยๆ ฝึกฝน ค่อยๆ ขัดเกลา จนสู่วันที่สว่างไสวได้จริงหนา สำคัญที่สุด เจ้าจะต้องรู้สำนึกพระคุณทุกขณะเวลา ติดตามอาวุโส ศึกษาอย่าได้ขาดหาย1 U" r; c# E! p& m( h( [+ e
ศิษย์คนเก่า เจ้าทั้งหลายต่างล้วนก้าวผ่านมา ไม่มากก็น้อย ในอุปสรรคที่ขวางกั้น แต่จิตใจที่ยังมุ่งมั่นต่อธรรมะ ก็เป็นพลังให้ศิษย์ได้ก้าวเดินอย่างไม่เคยท้อถอย วันนี้ศิษย์ก้าวมาถึงตรงจุดนี้ได้ จงภูมิใจในตัวเอง เจ้าสามารถทำได้ในสิ่งที่คนทั่วไปทำไม่ได้ เจ้าสามารถสละได้ในส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ก็มิใช่ธรรมดาแล้วหนา ฉะนั้น จงรักษาจิตมุ่งมั่นให้ตลอดยาวนาน จากเริ่มต้นจนถึงปลาย อย่าได้เปลี่ยนแปลง ถนอมดูแลกายใจตน อย่าได้ออกนอกลู่นอกทาง รักษาจิตใจให้สงบอยู่เสมอร่างกายนี้ท่ามกลางฟ้าดิน เจ้าได้สร้างบุญใหญ่ ช่วยคลายทุกข์เวไนย อาจารย์อยู่เคียงข้าง เป็นกำลังใจให้กับพวกเจ้าเสมอ อย่าท้อแท้หนา อย่าอ่อนแอ อย่าพ่ายแพ้ต่อใจของตน กับตนให้เคร่งครัด ต่อผู้อื่นให้รู้จักผ่อนปรน บำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรมกิจจึงจะสมบูรณ์กลมกลืน มีความสุขทั่วกันทุกคนสุดท้าย อาจารย์จะอวยพรให้ศิษย์รักทุกคน จงพบแต่ความสุขในชีวิต บำเพ็ญธรรมแม้อุปสรรคมากมาย ขอให้เจ้าก้าวข้ามพ้นกันไปได้ จงตั้งใจหนา จงตั้งใจหนา
  N6 E6 u- T4 g+ B3 |+ p. _
+ n4 h& H5 n* r& j: wพระโอวาทสงฆ์จี้กง1 y- W% N. t3 D7 [3 f' E7 o7 ^# j
! n& ]. C. R# H" j% }& H0 B" g
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 16-2-2019 23:20 , Processed in 0.072133 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้