อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 410|ตอบกลับ: 1

มีเป้าหมายให้เสริมส่งด้วยมุ่งมั่น

[คัดลอกลิงก์]

922

กระทู้

1203

โพสต์

4921

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4921

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

มีเป้าหมายให้เสริมส่งด้วยมุ่งมั่น
) L: e7 ^; t) j6 u' N* uใจมิผันศรัทธาอดทนสู้
6 f7 t+ t7 k8 Z7 Gเชื่อมั่นตนรับผิดชอบรอบคอบคอยเรียนรู้
4 L4 {! s7 V( Q+ Gมิอดสูสู้ลำบากสำเร็จเคียง
4 q) J) W2 `0 B6 }- P. C. Y& W9 G- D0 M0 x9 j, ^1 d
การบำเพ็ญสร้างสรรค์ตนจนยิ่งใหญ่
! C- K* o' r/ z: _" K! _* \% q- j* Tให้คงชื่อระบือไว้ในโลกหล้า
1 {0 F0 ^6 N  }8 c) L0 ?ต้องมั่นเป้าหมายมีใจอันแกร่งกล้า6 r+ A; q( {8 O( Z
ทุกคราให้ศรัทธามุ่งมั่นคงต้นปลาย5 F* X3 B+ `+ w( B0 }

0 b' w+ X( `- W3 ^มีพลังให้เสริมส่งด้วยเพียรวิริยะมั่น
3 @5 p$ \* Y. ^& I9 Vสอบมิผันศรัทธาอดทนก้าวข้าม
$ o4 Y  h" d& e7 y! k7 t9 e. c5 a* ~บำเพ็ญธรรมหากมิทนยากงดงาม
; J6 r7 W# j# |; C1 Fสำเร็จตามตนเชื่อมั่นสู้ด้วยตั้งใจ
# o6 K- n; n" m2 p4 h+ o* R
- S0 Q) ~: k# k' h2 S& Bแจ้งจริงชอบผิดรับรู้ด้วยตน
1 n' G  Q- \4 p+ t- U% B- U% Sยืนหยัดด้วยรอบคอบบนความเป็นจริง% ]( D( @1 m2 i! S1 U. I
แม้ลำบากรู้เรียนคอยเพียรทุกสิ่ง
+ @. Y; h9 q* }* U+ E; Cคนจริงสู้อดสูมิท้อในใจ
2 Q4 q+ N& {' @; P1 X- G7 r$ z9 a7 O1 v4 C
ผู้บำเพ็ญสำเร็จเคียงเพียงทำจริง
! s  {) I/ G9 x; t, B0 F& G1 }ยิ่งทุกข์ยิ่งลำบากต้องยิ่งข้ามพ้น- x' Z6 S9 G# H+ C
เพื่อก้าวสู่การเป็นคนเหนือปุถุชน
' s: p# H- M7 I8 Y9 N1 mการฝึกฝนการอดทนจึงสำคัญ, C5 ~9 v7 r5 G

7 b2 S6 \9 J) o% w( ?9 k5 {6 P& Jโอวาทที่อาจารย์ให้ไปนี้ เป็นโอวาทซ้อนโอวาท คำว่า อดทน โดยให้ศิษย์นำโอวาทมาแบ่งเป็น 8 ช่อง แล้วครอบด้วยคำว่า อดทน เนื้อหาในโอวาทที่อยู่ในคำว่า อดทน คือบทนำโอวาท จากเริ่มต้นที่อาจารย์ให้ หวังศิษย์จะได้รู้เข้าใจในการบำเพ็ญ ด้วยคำว่า อดทน ที่แท้จริง2 X* o' i# e* U, Z& t
1 i7 U2 }4 o. |

, Q. U' F! l% P( Y/ s$ yศิษย์รักเอ๋ย...ศิษย์รักเอ๋ย..." A5 z5 s. r$ O( M" I
กาลเวลาหมุนผ่านนานเท่าไหร่ ที่เจ้ามิรู้ตนที่แท้จริงวาระนี้ โอกาสดี ฟ้านำทางให้ได้รู้ชีวิตจริงแห่งตน เจ้าจงรุดค้นหาสัจธรรมจริงแห่งชีวิตให้พบหนา เรียนรู้ธรรมย้ำตน ย้อนเตือนตน ศรัทธาแท้ ต่อเบื้องบน โองการฟ้า เวลานี้รักษา สามสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ภายในตนดำเนินในชีวิตให้ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมา ในวันนี้อย่าได้ดูเบา ในบุญญาแห่งตน อย่าได้เพิกเฉยในบุญสัมพันธ์ที่ได้พานพบ
& H3 z1 O0 f+ u* O: r- a$ {) u: i
น้อมใจจริงศึกษาให้รู้จริง' y5 m/ a9 {$ k$ U' ]( t

! m# ?, R- c) O, i  Q! uน้อมใจจริงบำเพ็ญแก้ไขตนให้จริง, l" O' ?8 ^* o8 r3 p+ ~
/ y4 Q: i8 ^( r% W& W
น้อมใจจริงปฏิบัติทุ่มเทให้จริง7 u2 O3 \4 }9 a: c$ y

# B: A/ Y" @" H" \2 s, r% }เจ้าจะพบว่า ธรรมคุณา อันวิเศษเลิศล้ำอยู่ที่ตนเอง
& S4 A( [4 _& \' P! p3 F) V3 A
/ v% a. g/ y: Z' r! `. m/ l' N* C: b
. u  g5 C8 c8 H$ J" G' M+ w; q, z0 lศิษย์รักเอ๋ย...ศิษย์รักเอ๋ย...6 J. _5 U0 c+ B. b( _6 k/ m
ศิษย์คนใหม่จงรู้วาง ละจิตใจที่สงสัย เปิดใจให้กว้างใหญ่ก้าวติดตาม งานปรกโปรดยุคท้ายนี้ให้จงดี ศิษย์คนเก่า จงเฝ้าถนอมใจกายนี้ให้จงดี นำพาชนเป็นหน้าที่ภาระศักดิ์สิทธิ์ ที่เจ้าพร้อมใจ จะแบกรับด้วยความยินดี ซึ่งอาจารย์รับรู้ได้ทุกเวลา แต่บางคนยังท้อใจ เหนื่อยล้ากับปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้า ขอศิษย์รักจงรู้จักอดทนไว้ ทุกสิ่งอย่างที่เข้ามา เป็นเพียงแค่ชั่วระยะ เวลาหนึ่งเท่านั้นหนา สักวันเจ้าจะพบทางสว่างได้ ขอเจ้าจง เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในจิตฟ้า จงก้าวข้ามทุกสิ่งอย่างให้จงได้ บำเพ็ญธรรม เจ้าจะต้องรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้ถ่องแท้ ผิดถูกเจ้าล้วนรู้ ได้ด้วยตน บำเพ็ญหวังหลุดพ้น ต้องมิคิดเพื่อตน จงมองให้กว้างไกลเอาจิตใจเมตตาดั่งโพธิสัตว์พุทธะมาดำเนิน อย่าได้ตีกรอบให้กับตน เพียงแค่กายสังขารของปุถุชนที่ต้องการ อย่าได้เพียงแค่คำว่า ขาดทุน หรือได้ กำไร ทำให้ชีวิตต้องผิดทาง สุดท้ายฝากศิษย์รัก เจ้ามุ่งมั่นบำเพ็ญเพื่อหยุดภพชาติ ในวันนี้ก็ขอให้ศิษย์ทำเต็มที่ถึงสุดท้ายลมหายใจ ไม่แปรเปลี่ยนซึ่งปณิธาน อาจารย์จะเคียงข้างร่วมทาง กับศิษย์รักเสมอ ขอศิษย์รักจงจำไว้ ขอเพียงใจที่จริงแท้ ตรงต่อฟ้า ทำงานฟ้า ทุ่มเทเพื่อเวไนย ฟ้าเบื้องบน ไม่ทอดทิ้ง เพิกเฉยอย่างแน่นอน
: |$ c6 B2 V" R; U* z
, d, U  Y# Z) gพระโอวาทอรหันต์จี้กง4 F5 [& {8 w1 A& r; U- ^
1 m5 b3 d6 ]. c  E: b2 R$ H

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 30-3-2016 11:19:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ8 @# n) }* [( K4 E1 ]
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ
1 J/ o/ s* k0 ?. ]ศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ
; j# V' ~' T5 _1 a; x  n
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 19-12-2018 18:41 , Processed in 0.075907 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้