อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 387|ตอบกลับ: 1

มีเป้าหมายให้เสริมส่งด้วยมุ่งมั่น

[คัดลอกลิงก์]

922

กระทู้

1203

โพสต์

4919

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4919

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

มีเป้าหมายให้เสริมส่งด้วยมุ่งมั่น& f0 W6 \- Z7 o9 y: U& ]
ใจมิผันศรัทธาอดทนสู้
# o: f- ~: U2 D7 E* l, Hเชื่อมั่นตนรับผิดชอบรอบคอบคอยเรียนรู้
( r' \: \# S8 m9 }1 J# nมิอดสูสู้ลำบากสำเร็จเคียง/ z0 x; \, E2 u* I  a1 @5 `

0 G- ]* {6 U4 z7 S  ^& X) Zการบำเพ็ญสร้างสรรค์ตนจนยิ่งใหญ่8 w4 A9 c. X- L, t1 E- Z2 i
ให้คงชื่อระบือไว้ในโลกหล้า
4 V; }+ {' j! T' T% T. y% Cต้องมั่นเป้าหมายมีใจอันแกร่งกล้า9 X: |8 W' y* O  Y5 s2 V5 O
ทุกคราให้ศรัทธามุ่งมั่นคงต้นปลาย( Q* n& N  m! z/ x$ M( }
4 ?- R2 l: \, p& z) t" D
มีพลังให้เสริมส่งด้วยเพียรวิริยะมั่น
5 u( N' E; E% c' s$ y( j1 n0 Oสอบมิผันศรัทธาอดทนก้าวข้าม
, ^5 e. {& [- X* Qบำเพ็ญธรรมหากมิทนยากงดงาม
& p+ _) f2 C- Xสำเร็จตามตนเชื่อมั่นสู้ด้วยตั้งใจ5 t; p- r0 Z% ]% U
2 j2 ^" d: \! ], b# D0 Q* K( A# z! S; C
แจ้งจริงชอบผิดรับรู้ด้วยตน
7 t  L, c; S5 G* E8 }1 aยืนหยัดด้วยรอบคอบบนความเป็นจริง/ [* k9 |" @, c3 f9 ~( d. M* V
แม้ลำบากรู้เรียนคอยเพียรทุกสิ่ง
' j' \% B; c5 |2 C3 _, `: Nคนจริงสู้อดสูมิท้อในใจ
7 S  c1 r) e& X! k3 T) a# S. B0 X
; B! M6 W* j: L4 }ผู้บำเพ็ญสำเร็จเคียงเพียงทำจริง7 j) i1 ]: o' r. ?
ยิ่งทุกข์ยิ่งลำบากต้องยิ่งข้ามพ้น! t# h9 s& \9 ^0 I- [
เพื่อก้าวสู่การเป็นคนเหนือปุถุชน
/ h8 n  \8 y8 z. Dการฝึกฝนการอดทนจึงสำคัญ
6 Q) s3 T4 i2 W5 }) G+ j
( L, j8 c! y7 _% C. uโอวาทที่อาจารย์ให้ไปนี้ เป็นโอวาทซ้อนโอวาท คำว่า อดทน โดยให้ศิษย์นำโอวาทมาแบ่งเป็น 8 ช่อง แล้วครอบด้วยคำว่า อดทน เนื้อหาในโอวาทที่อยู่ในคำว่า อดทน คือบทนำโอวาท จากเริ่มต้นที่อาจารย์ให้ หวังศิษย์จะได้รู้เข้าใจในการบำเพ็ญ ด้วยคำว่า อดทน ที่แท้จริง* l. a/ [3 H! l% l: Q& I
0 J6 h8 {/ A: F( ~  J" A- J! y

1 j6 E2 D$ B' I0 `' q1 `% nศิษย์รักเอ๋ย...ศิษย์รักเอ๋ย...
1 k# N6 M1 y3 \0 w  J; qกาลเวลาหมุนผ่านนานเท่าไหร่ ที่เจ้ามิรู้ตนที่แท้จริงวาระนี้ โอกาสดี ฟ้านำทางให้ได้รู้ชีวิตจริงแห่งตน เจ้าจงรุดค้นหาสัจธรรมจริงแห่งชีวิตให้พบหนา เรียนรู้ธรรมย้ำตน ย้อนเตือนตน ศรัทธาแท้ ต่อเบื้องบน โองการฟ้า เวลานี้รักษา สามสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ภายในตนดำเนินในชีวิตให้ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมา ในวันนี้อย่าได้ดูเบา ในบุญญาแห่งตน อย่าได้เพิกเฉยในบุญสัมพันธ์ที่ได้พานพบ
- X& j: W  |. E- e5 x: ~  p
7 c9 ]- Y9 R8 ?9 z% _( a1 zน้อมใจจริงศึกษาให้รู้จริง& J+ q* u+ D+ J6 k. g3 t, [) q

) m. B; P2 G; `น้อมใจจริงบำเพ็ญแก้ไขตนให้จริง8 t4 d; _; e3 q, i; |8 [

. e7 m$ h0 Z; lน้อมใจจริงปฏิบัติทุ่มเทให้จริง# e1 \, v& P( e1 V" ^

* w( j; {8 Z( V) L9 y* y+ H0 sเจ้าจะพบว่า ธรรมคุณา อันวิเศษเลิศล้ำอยู่ที่ตนเอง
3 M  F$ G- y. n3 z
, [* V6 `* ~# K: i2 S+ r  v- ?! G6 t& d
ศิษย์รักเอ๋ย...ศิษย์รักเอ๋ย...' m. M8 R# A" g( @4 a/ t
ศิษย์คนใหม่จงรู้วาง ละจิตใจที่สงสัย เปิดใจให้กว้างใหญ่ก้าวติดตาม งานปรกโปรดยุคท้ายนี้ให้จงดี ศิษย์คนเก่า จงเฝ้าถนอมใจกายนี้ให้จงดี นำพาชนเป็นหน้าที่ภาระศักดิ์สิทธิ์ ที่เจ้าพร้อมใจ จะแบกรับด้วยความยินดี ซึ่งอาจารย์รับรู้ได้ทุกเวลา แต่บางคนยังท้อใจ เหนื่อยล้ากับปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้า ขอศิษย์รักจงรู้จักอดทนไว้ ทุกสิ่งอย่างที่เข้ามา เป็นเพียงแค่ชั่วระยะ เวลาหนึ่งเท่านั้นหนา สักวันเจ้าจะพบทางสว่างได้ ขอเจ้าจง เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในจิตฟ้า จงก้าวข้ามทุกสิ่งอย่างให้จงได้ บำเพ็ญธรรม เจ้าจะต้องรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้ถ่องแท้ ผิดถูกเจ้าล้วนรู้ ได้ด้วยตน บำเพ็ญหวังหลุดพ้น ต้องมิคิดเพื่อตน จงมองให้กว้างไกลเอาจิตใจเมตตาดั่งโพธิสัตว์พุทธะมาดำเนิน อย่าได้ตีกรอบให้กับตน เพียงแค่กายสังขารของปุถุชนที่ต้องการ อย่าได้เพียงแค่คำว่า ขาดทุน หรือได้ กำไร ทำให้ชีวิตต้องผิดทาง สุดท้ายฝากศิษย์รัก เจ้ามุ่งมั่นบำเพ็ญเพื่อหยุดภพชาติ ในวันนี้ก็ขอให้ศิษย์ทำเต็มที่ถึงสุดท้ายลมหายใจ ไม่แปรเปลี่ยนซึ่งปณิธาน อาจารย์จะเคียงข้างร่วมทาง กับศิษย์รักเสมอ ขอศิษย์รักจงจำไว้ ขอเพียงใจที่จริงแท้ ตรงต่อฟ้า ทำงานฟ้า ทุ่มเทเพื่อเวไนย ฟ้าเบื้องบน ไม่ทอดทิ้ง เพิกเฉยอย่างแน่นอน
4 R7 Z9 C/ z- N& a) T0 p
- [, z9 N3 z5 Z/ pพระโอวาทอรหันต์จี้กง  o) C7 f$ V0 K. P/ y- ~  k
; _: u' z& p5 G& W1 e

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 30-3-2016 11:19:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ4 G. E% M/ v8 ^  `+ B; P6 |
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ
5 f- p, b+ `/ kศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ4 c& [8 H2 Q! y% G
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 21-10-2018 15:07 , Processed in 0.072814 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้