อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 322|ตอบกลับ: 1

มีเป้าหมายให้เสริมส่งด้วยมุ่งมั่น

[คัดลอกลิงก์]

915

กระทู้

1192

โพสต์

4850

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4850

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

มีเป้าหมายให้เสริมส่งด้วยมุ่งมั่น
6 r/ l, v2 M$ p/ m" Oใจมิผันศรัทธาอดทนสู้
$ b& @8 P7 `$ D, S4 R% lเชื่อมั่นตนรับผิดชอบรอบคอบคอยเรียนรู้
# N" {  Y: `" |3 p0 G9 j. ]+ kมิอดสูสู้ลำบากสำเร็จเคียง, j" f, r. ^# E; s  y" P
7 l- Q3 ^' @; `, z
การบำเพ็ญสร้างสรรค์ตนจนยิ่งใหญ่4 ^- }( V2 ?) Q& u% _7 V+ a
ให้คงชื่อระบือไว้ในโลกหล้า" U0 N2 h$ T' h  n( }* w. X
ต้องมั่นเป้าหมายมีใจอันแกร่งกล้า0 Y* o  W4 k& k
ทุกคราให้ศรัทธามุ่งมั่นคงต้นปลาย4 X7 h) e# x) \' T) {

* \! N1 T' |" F/ Z! _มีพลังให้เสริมส่งด้วยเพียรวิริยะมั่น# z5 q4 s; F0 J# Q- q8 C" L
สอบมิผันศรัทธาอดทนก้าวข้าม
4 y& v5 A* t' t& t+ {! }3 b# P. d: i& Vบำเพ็ญธรรมหากมิทนยากงดงาม
  t4 c( [5 c3 _/ K* H) oสำเร็จตามตนเชื่อมั่นสู้ด้วยตั้งใจ5 W0 r8 P3 J2 {* X% i9 h: N# _: r

) w, m9 Q" O: M; `$ p! Cแจ้งจริงชอบผิดรับรู้ด้วยตน( j) d! M1 M# K: Y
ยืนหยัดด้วยรอบคอบบนความเป็นจริง
' F7 I" j9 ^8 qแม้ลำบากรู้เรียนคอยเพียรทุกสิ่ง
, J. F- m0 B/ m. U$ ^; J7 P* H, Xคนจริงสู้อดสูมิท้อในใจ
% m3 W/ `, d% y: e/ p
- i% J0 r) x1 @ผู้บำเพ็ญสำเร็จเคียงเพียงทำจริง
- \+ E0 d6 _: t) n2 v/ y0 Z% Kยิ่งทุกข์ยิ่งลำบากต้องยิ่งข้ามพ้น
+ Y5 C& s! m) l9 uเพื่อก้าวสู่การเป็นคนเหนือปุถุชน7 d4 b2 ?/ P3 M$ S: l; h- @4 a9 G5 g
การฝึกฝนการอดทนจึงสำคัญ# `. N' k, z/ x* y( {# v! ^6 {

! b1 J8 _$ ^# R: l3 v1 `1 Sโอวาทที่อาจารย์ให้ไปนี้ เป็นโอวาทซ้อนโอวาท คำว่า อดทน โดยให้ศิษย์นำโอวาทมาแบ่งเป็น 8 ช่อง แล้วครอบด้วยคำว่า อดทน เนื้อหาในโอวาทที่อยู่ในคำว่า อดทน คือบทนำโอวาท จากเริ่มต้นที่อาจารย์ให้ หวังศิษย์จะได้รู้เข้าใจในการบำเพ็ญ ด้วยคำว่า อดทน ที่แท้จริง
: F1 S2 R8 x; P: Z+ @: H3 k9 J" K* c* _
' Y# ]3 y7 Y1 U% c3 v4 j. S* B
$ R3 e9 Z# ^7 Y6 h9 Zศิษย์รักเอ๋ย...ศิษย์รักเอ๋ย...0 @( `% K2 M3 @
กาลเวลาหมุนผ่านนานเท่าไหร่ ที่เจ้ามิรู้ตนที่แท้จริงวาระนี้ โอกาสดี ฟ้านำทางให้ได้รู้ชีวิตจริงแห่งตน เจ้าจงรุดค้นหาสัจธรรมจริงแห่งชีวิตให้พบหนา เรียนรู้ธรรมย้ำตน ย้อนเตือนตน ศรัทธาแท้ ต่อเบื้องบน โองการฟ้า เวลานี้รักษา สามสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ภายในตนดำเนินในชีวิตให้ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมา ในวันนี้อย่าได้ดูเบา ในบุญญาแห่งตน อย่าได้เพิกเฉยในบุญสัมพันธ์ที่ได้พานพบ; u" K! g$ g# I2 W7 S: J
* A8 G& i! h. u5 p8 {
น้อมใจจริงศึกษาให้รู้จริง0 r! A9 \4 A3 X! b/ V# I
% ]9 U; v2 K" Q8 ]3 G
น้อมใจจริงบำเพ็ญแก้ไขตนให้จริง
  F9 _2 c" U, p* y' ?" R7 C) H" s! k+ b( c1 C" P% R
น้อมใจจริงปฏิบัติทุ่มเทให้จริง: F8 ?( F7 X" H" [5 c

; ?% L0 o( ]8 p$ W1 g8 L% rเจ้าจะพบว่า ธรรมคุณา อันวิเศษเลิศล้ำอยู่ที่ตนเอง4 y# o! H$ P- |( G! d

6 I) o# Q- x; v+ `0 ^5 j0 k9 e# A1 {# g7 w1 J
ศิษย์รักเอ๋ย...ศิษย์รักเอ๋ย..., o1 |6 S7 o0 p# O1 T
ศิษย์คนใหม่จงรู้วาง ละจิตใจที่สงสัย เปิดใจให้กว้างใหญ่ก้าวติดตาม งานปรกโปรดยุคท้ายนี้ให้จงดี ศิษย์คนเก่า จงเฝ้าถนอมใจกายนี้ให้จงดี นำพาชนเป็นหน้าที่ภาระศักดิ์สิทธิ์ ที่เจ้าพร้อมใจ จะแบกรับด้วยความยินดี ซึ่งอาจารย์รับรู้ได้ทุกเวลา แต่บางคนยังท้อใจ เหนื่อยล้ากับปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้า ขอศิษย์รักจงรู้จักอดทนไว้ ทุกสิ่งอย่างที่เข้ามา เป็นเพียงแค่ชั่วระยะ เวลาหนึ่งเท่านั้นหนา สักวันเจ้าจะพบทางสว่างได้ ขอเจ้าจง เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในจิตฟ้า จงก้าวข้ามทุกสิ่งอย่างให้จงได้ บำเพ็ญธรรม เจ้าจะต้องรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้ถ่องแท้ ผิดถูกเจ้าล้วนรู้ ได้ด้วยตน บำเพ็ญหวังหลุดพ้น ต้องมิคิดเพื่อตน จงมองให้กว้างไกลเอาจิตใจเมตตาดั่งโพธิสัตว์พุทธะมาดำเนิน อย่าได้ตีกรอบให้กับตน เพียงแค่กายสังขารของปุถุชนที่ต้องการ อย่าได้เพียงแค่คำว่า ขาดทุน หรือได้ กำไร ทำให้ชีวิตต้องผิดทาง สุดท้ายฝากศิษย์รัก เจ้ามุ่งมั่นบำเพ็ญเพื่อหยุดภพชาติ ในวันนี้ก็ขอให้ศิษย์ทำเต็มที่ถึงสุดท้ายลมหายใจ ไม่แปรเปลี่ยนซึ่งปณิธาน อาจารย์จะเคียงข้างร่วมทาง กับศิษย์รักเสมอ ขอศิษย์รักจงจำไว้ ขอเพียงใจที่จริงแท้ ตรงต่อฟ้า ทำงานฟ้า ทุ่มเทเพื่อเวไนย ฟ้าเบื้องบน ไม่ทอดทิ้ง เพิกเฉยอย่างแน่นอน% C  p1 s& P6 N2 r& h2 o$ b( x

+ H9 n" W2 Q+ I2 x/ @พระโอวาทอรหันต์จี้กง+ ]" b+ D. {- x8 D( m! i# ~
2 C. ]: k; S( Z: q2 w

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 30-3-2016 11:19:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ2 c) \8 Y$ V* L3 }% `  Y' q
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ, K' h0 O4 ]. V7 E
ศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ% J9 M$ c/ d4 z# [) H* h
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 19-4-2018 20:50 , Processed in 0.080107 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้