อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 275|ตอบกลับ: 1

มีเป้าหมายให้เสริมส่งด้วยมุ่งมั่น

[คัดลอกลิงก์]

900

กระทู้

1176

โพสต์

4787

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4787

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

มีเป้าหมายให้เสริมส่งด้วยมุ่งมั่น6 A2 A4 Z( A0 ]# Q2 t
ใจมิผันศรัทธาอดทนสู้
% s+ `  G( Q2 j, |+ }7 S. j" pเชื่อมั่นตนรับผิดชอบรอบคอบคอยเรียนรู้
6 T$ ]( G! S4 R7 `- Jมิอดสูสู้ลำบากสำเร็จเคียง: u$ k+ L* H2 {4 J5 @

3 u- D0 ~+ R* x* A! N5 G2 Mการบำเพ็ญสร้างสรรค์ตนจนยิ่งใหญ่
" j) Q; x- ]4 B4 G9 r, M# y( S5 n" G. ?ให้คงชื่อระบือไว้ในโลกหล้า# x- n- E7 E0 Z8 M) ]
ต้องมั่นเป้าหมายมีใจอันแกร่งกล้า7 j7 C  a$ A6 t% f
ทุกคราให้ศรัทธามุ่งมั่นคงต้นปลาย% T$ S, Q2 U/ s# c

4 V- V1 F: U" w, P  `& f+ vมีพลังให้เสริมส่งด้วยเพียรวิริยะมั่น
# s$ m4 d& u! \/ y, w' aสอบมิผันศรัทธาอดทนก้าวข้าม
4 o8 {+ ]+ e# h; x0 nบำเพ็ญธรรมหากมิทนยากงดงาม
  W" O3 M. y. X: E0 J$ S+ \สำเร็จตามตนเชื่อมั่นสู้ด้วยตั้งใจ
; C% c- ~. A3 \8 V. ^1 T* f6 _6 i% K* T+ q/ ^1 N
แจ้งจริงชอบผิดรับรู้ด้วยตน
4 i' ]- y& b1 e# X7 K3 {" Eยืนหยัดด้วยรอบคอบบนความเป็นจริง1 z+ }: r- u6 `( a4 S! r7 Q
แม้ลำบากรู้เรียนคอยเพียรทุกสิ่ง- E+ Y0 z5 g6 D- E. U- z" m
คนจริงสู้อดสูมิท้อในใจ7 |% K5 O( U5 J. o
9 |, f+ b6 H: r  ^
ผู้บำเพ็ญสำเร็จเคียงเพียงทำจริง! k: l: Y# _- t' W
ยิ่งทุกข์ยิ่งลำบากต้องยิ่งข้ามพ้น
8 ]" |4 K" [$ d. {$ ]* Yเพื่อก้าวสู่การเป็นคนเหนือปุถุชน3 V/ \  c! ^* v  j" `# ]
การฝึกฝนการอดทนจึงสำคัญ
5 }7 l" p' N7 ~: ~+ n  `+ ^5 z+ H6 A  _1 v/ O* T" Y
โอวาทที่อาจารย์ให้ไปนี้ เป็นโอวาทซ้อนโอวาท คำว่า อดทน โดยให้ศิษย์นำโอวาทมาแบ่งเป็น 8 ช่อง แล้วครอบด้วยคำว่า อดทน เนื้อหาในโอวาทที่อยู่ในคำว่า อดทน คือบทนำโอวาท จากเริ่มต้นที่อาจารย์ให้ หวังศิษย์จะได้รู้เข้าใจในการบำเพ็ญ ด้วยคำว่า อดทน ที่แท้จริง$ U  ]: B8 U/ S# h: B

! {7 q' X+ L2 [$ A# G
' {* C& d5 v' j: y  X4 Eศิษย์รักเอ๋ย...ศิษย์รักเอ๋ย...$ Y; @* X. C: x: T: W3 M; l
กาลเวลาหมุนผ่านนานเท่าไหร่ ที่เจ้ามิรู้ตนที่แท้จริงวาระนี้ โอกาสดี ฟ้านำทางให้ได้รู้ชีวิตจริงแห่งตน เจ้าจงรุดค้นหาสัจธรรมจริงแห่งชีวิตให้พบหนา เรียนรู้ธรรมย้ำตน ย้อนเตือนตน ศรัทธาแท้ ต่อเบื้องบน โองการฟ้า เวลานี้รักษา สามสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ภายในตนดำเนินในชีวิตให้ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมา ในวันนี้อย่าได้ดูเบา ในบุญญาแห่งตน อย่าได้เพิกเฉยในบุญสัมพันธ์ที่ได้พานพบ
( F; \0 \$ E- b9 _
) N& {7 K) T. F; l& vน้อมใจจริงศึกษาให้รู้จริง# _. D, B8 \/ ~  R6 O

8 s3 H- G% g( f) Wน้อมใจจริงบำเพ็ญแก้ไขตนให้จริง* [9 t0 r  Q  L* B& l1 j' J# Z

" x7 z) z+ w  i% iน้อมใจจริงปฏิบัติทุ่มเทให้จริง" b0 e+ C" ~$ I* y# j

) l9 [+ Q; M* @6 y& L. h* Kเจ้าจะพบว่า ธรรมคุณา อันวิเศษเลิศล้ำอยู่ที่ตนเอง
9 E8 q3 {: T0 z+ Q& G
/ }: I1 Z% W* L$ i' r
" `$ M, ?1 ^" |4 q3 j" I& Q( L  Y6 Eศิษย์รักเอ๋ย...ศิษย์รักเอ๋ย.../ q6 N1 f  T) o% h! @( B. s
ศิษย์คนใหม่จงรู้วาง ละจิตใจที่สงสัย เปิดใจให้กว้างใหญ่ก้าวติดตาม งานปรกโปรดยุคท้ายนี้ให้จงดี ศิษย์คนเก่า จงเฝ้าถนอมใจกายนี้ให้จงดี นำพาชนเป็นหน้าที่ภาระศักดิ์สิทธิ์ ที่เจ้าพร้อมใจ จะแบกรับด้วยความยินดี ซึ่งอาจารย์รับรู้ได้ทุกเวลา แต่บางคนยังท้อใจ เหนื่อยล้ากับปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้า ขอศิษย์รักจงรู้จักอดทนไว้ ทุกสิ่งอย่างที่เข้ามา เป็นเพียงแค่ชั่วระยะ เวลาหนึ่งเท่านั้นหนา สักวันเจ้าจะพบทางสว่างได้ ขอเจ้าจง เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในจิตฟ้า จงก้าวข้ามทุกสิ่งอย่างให้จงได้ บำเพ็ญธรรม เจ้าจะต้องรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้ถ่องแท้ ผิดถูกเจ้าล้วนรู้ ได้ด้วยตน บำเพ็ญหวังหลุดพ้น ต้องมิคิดเพื่อตน จงมองให้กว้างไกลเอาจิตใจเมตตาดั่งโพธิสัตว์พุทธะมาดำเนิน อย่าได้ตีกรอบให้กับตน เพียงแค่กายสังขารของปุถุชนที่ต้องการ อย่าได้เพียงแค่คำว่า ขาดทุน หรือได้ กำไร ทำให้ชีวิตต้องผิดทาง สุดท้ายฝากศิษย์รัก เจ้ามุ่งมั่นบำเพ็ญเพื่อหยุดภพชาติ ในวันนี้ก็ขอให้ศิษย์ทำเต็มที่ถึงสุดท้ายลมหายใจ ไม่แปรเปลี่ยนซึ่งปณิธาน อาจารย์จะเคียงข้างร่วมทาง กับศิษย์รักเสมอ ขอศิษย์รักจงจำไว้ ขอเพียงใจที่จริงแท้ ตรงต่อฟ้า ทำงานฟ้า ทุ่มเทเพื่อเวไนย ฟ้าเบื้องบน ไม่ทอดทิ้ง เพิกเฉยอย่างแน่นอน2 `) p* x8 n7 p5 R" ^2 v
* [  a) \% a( ]9 O* P, @& a
พระโอวาทอรหันต์จี้กง$ I. j  N; l5 U& Y) z4 r4 W

' B; B4 y3 H6 z8 F( m3 f' V

12

กระทู้

760

โพสต์

2265

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2265

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 30-3-2016 11:19:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ
3 n# _7 L6 A5 X& Gกราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ3 N) R1 S. e0 V2 S
ศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ2 V* c# y( [: H! S& I$ g: d
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 13-12-2017 08:50 , Processed in 0.078338 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้