อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 301|ตอบกลับ: 1

มีเป้าหมายให้เสริมส่งด้วยมุ่งมั่น

[คัดลอกลิงก์]

905

กระทู้

1182

โพสต์

4814

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4814

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

มีเป้าหมายให้เสริมส่งด้วยมุ่งมั่น
) J  a$ |. C- R  z; r" j' lใจมิผันศรัทธาอดทนสู้
3 E8 Q! @* y0 ~" @( ?เชื่อมั่นตนรับผิดชอบรอบคอบคอยเรียนรู้0 L- G% _) L) {  T8 h
มิอดสูสู้ลำบากสำเร็จเคียง$ c9 y6 }3 [: b+ P- N5 i! O
0 ~! z/ f! A" a: A4 Q
การบำเพ็ญสร้างสรรค์ตนจนยิ่งใหญ่
, E8 C! W$ a9 v! x0 z% Cให้คงชื่อระบือไว้ในโลกหล้า' U0 |5 ]( ~4 r! y' a6 Y
ต้องมั่นเป้าหมายมีใจอันแกร่งกล้า
% q, I; J5 |  \1 j; Z4 g4 ^; Uทุกคราให้ศรัทธามุ่งมั่นคงต้นปลาย- d  \. a( s" O# z9 N1 Y

# X3 p$ J. N* nมีพลังให้เสริมส่งด้วยเพียรวิริยะมั่น) L5 m. j8 F- ~: C6 n
สอบมิผันศรัทธาอดทนก้าวข้าม. Q, d2 z. `3 J7 i- {( y, u
บำเพ็ญธรรมหากมิทนยากงดงาม
+ b: g' |9 E/ f6 f- _- x  M. Iสำเร็จตามตนเชื่อมั่นสู้ด้วยตั้งใจ
+ @- f6 `, z$ {0 ?3 h5 P  ~+ v% \: N8 s8 Q; M8 l% n3 C. {# a
แจ้งจริงชอบผิดรับรู้ด้วยตน
% x* F) c4 i# d: D- ]* L6 ~* Zยืนหยัดด้วยรอบคอบบนความเป็นจริง
/ r( R. j  Y# e- R' d1 uแม้ลำบากรู้เรียนคอยเพียรทุกสิ่ง8 y! r2 d. t7 ]# z3 ]' q/ Y
คนจริงสู้อดสูมิท้อในใจ  Y( p8 I, C- V: M5 B

  N: `1 s6 Y  |% n( z! e. Fผู้บำเพ็ญสำเร็จเคียงเพียงทำจริง0 n: l! L' u0 k% t7 w, y: D" l
ยิ่งทุกข์ยิ่งลำบากต้องยิ่งข้ามพ้น
$ o- q* s  ?3 j' Z! h2 sเพื่อก้าวสู่การเป็นคนเหนือปุถุชน9 J+ z+ V* X* G$ ?% h) f8 i
การฝึกฝนการอดทนจึงสำคัญ4 [! M9 j9 K% P) B2 ]/ y0 Q( P

% ^3 L& _; y+ F: y9 [- @2 C* J& h, c2 Zโอวาทที่อาจารย์ให้ไปนี้ เป็นโอวาทซ้อนโอวาท คำว่า อดทน โดยให้ศิษย์นำโอวาทมาแบ่งเป็น 8 ช่อง แล้วครอบด้วยคำว่า อดทน เนื้อหาในโอวาทที่อยู่ในคำว่า อดทน คือบทนำโอวาท จากเริ่มต้นที่อาจารย์ให้ หวังศิษย์จะได้รู้เข้าใจในการบำเพ็ญ ด้วยคำว่า อดทน ที่แท้จริง; M6 f! j% V: J) x) k/ ]/ m8 Q/ E
! J/ T* I& L" k# O

! f$ m0 |" S' U! Sศิษย์รักเอ๋ย...ศิษย์รักเอ๋ย...9 ]3 C- y+ ^; Z# C) e2 Z
กาลเวลาหมุนผ่านนานเท่าไหร่ ที่เจ้ามิรู้ตนที่แท้จริงวาระนี้ โอกาสดี ฟ้านำทางให้ได้รู้ชีวิตจริงแห่งตน เจ้าจงรุดค้นหาสัจธรรมจริงแห่งชีวิตให้พบหนา เรียนรู้ธรรมย้ำตน ย้อนเตือนตน ศรัทธาแท้ ต่อเบื้องบน โองการฟ้า เวลานี้รักษา สามสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ภายในตนดำเนินในชีวิตให้ถูกต้อง ตามครรลองหลักธรรมา ในวันนี้อย่าได้ดูเบา ในบุญญาแห่งตน อย่าได้เพิกเฉยในบุญสัมพันธ์ที่ได้พานพบ( m4 b* c, f+ w& z3 f
, w5 s* F" j$ e: O2 L9 C
น้อมใจจริงศึกษาให้รู้จริง
4 _& H$ k0 `" P6 X+ @
, }. s6 m8 Q: ?4 T' ?1 jน้อมใจจริงบำเพ็ญแก้ไขตนให้จริง0 ]0 M& E: B8 G$ V1 `; j: |% I, _6 f

* Y* a0 T0 a" Cน้อมใจจริงปฏิบัติทุ่มเทให้จริง
7 y  `2 x$ s' v3 r; Y2 m6 a0 w
% y/ w# j% i- @  [1 e' Cเจ้าจะพบว่า ธรรมคุณา อันวิเศษเลิศล้ำอยู่ที่ตนเอง# ?: Z. z! I7 z2 s

( {, k. s1 ^; A& E( s1 C
( {, V1 S+ V! u! Zศิษย์รักเอ๋ย...ศิษย์รักเอ๋ย...
& x# m8 q! r3 H8 a4 Oศิษย์คนใหม่จงรู้วาง ละจิตใจที่สงสัย เปิดใจให้กว้างใหญ่ก้าวติดตาม งานปรกโปรดยุคท้ายนี้ให้จงดี ศิษย์คนเก่า จงเฝ้าถนอมใจกายนี้ให้จงดี นำพาชนเป็นหน้าที่ภาระศักดิ์สิทธิ์ ที่เจ้าพร้อมใจ จะแบกรับด้วยความยินดี ซึ่งอาจารย์รับรู้ได้ทุกเวลา แต่บางคนยังท้อใจ เหนื่อยล้ากับปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้า ขอศิษย์รักจงรู้จักอดทนไว้ ทุกสิ่งอย่างที่เข้ามา เป็นเพียงแค่ชั่วระยะ เวลาหนึ่งเท่านั้นหนา สักวันเจ้าจะพบทางสว่างได้ ขอเจ้าจง เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมั่นในจิตฟ้า จงก้าวข้ามทุกสิ่งอย่างให้จงได้ บำเพ็ญธรรม เจ้าจะต้องรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้ถ่องแท้ ผิดถูกเจ้าล้วนรู้ ได้ด้วยตน บำเพ็ญหวังหลุดพ้น ต้องมิคิดเพื่อตน จงมองให้กว้างไกลเอาจิตใจเมตตาดั่งโพธิสัตว์พุทธะมาดำเนิน อย่าได้ตีกรอบให้กับตน เพียงแค่กายสังขารของปุถุชนที่ต้องการ อย่าได้เพียงแค่คำว่า ขาดทุน หรือได้ กำไร ทำให้ชีวิตต้องผิดทาง สุดท้ายฝากศิษย์รัก เจ้ามุ่งมั่นบำเพ็ญเพื่อหยุดภพชาติ ในวันนี้ก็ขอให้ศิษย์ทำเต็มที่ถึงสุดท้ายลมหายใจ ไม่แปรเปลี่ยนซึ่งปณิธาน อาจารย์จะเคียงข้างร่วมทาง กับศิษย์รักเสมอ ขอศิษย์รักจงจำไว้ ขอเพียงใจที่จริงแท้ ตรงต่อฟ้า ทำงานฟ้า ทุ่มเทเพื่อเวไนย ฟ้าเบื้องบน ไม่ทอดทิ้ง เพิกเฉยอย่างแน่นอน4 v% m3 _+ j, t2 ?( R
+ ?. J) G( o% ?* o' @9 e' f
พระโอวาทอรหันต์จี้กง' \6 d2 Q) n5 u2 R0 r# c

. W; i7 _0 @4 P) K2 B

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 30-3-2016 11:19:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ" ]1 w. h" r! Y% F7 I5 _
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ9 Y" z( W  ~; D: Y
ศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ  O  l9 s4 }$ b% h4 @
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 19-2-2018 09:01 , Processed in 0.072796 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้