อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 595|ตอบกลับ: 1

ยอมเสียเปรียบจึงเป็นได้จิตพุทธา

[คัดลอกลิงก์]

922

กระทู้

1203

โพสต์

4925

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4925

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

ยอมเสียเปรียบจึงเป็นได้จิตพุทธา' _# a2 R6 v( p1 f6 K* g

- _6 |0 k4 w7 t  D, Vรับธรรมาฟื้นฟูญาณสุกใส
. D$ |% C2 V' i$ E$ Pรัตนตรัยสามสิ่งล้ำนำทางแจ้ง
4 U7 s. j  b/ Z( Vบำเพ็ญตนจริงใจไม่แอบแฝง
: U6 a( R: i3 X6 @จิตสำแดงคุณฟ้าอย่างแท้จริง: s5 B, z# c* G/ E5 f2 @& M
; p# D& j8 e% m" g
สำแดงจิตพุทธาภายในตน" |7 m5 b2 @' v9 t6 O7 ]
มุ่งมั่นค้นแสวงหาอย่าห่างหนี) ^9 X2 r7 b0 N
ยุคกาลท้ายพ้นว่ายวนมุ่งพายดรี
( P$ B, E; e3 a5 h/ jธรรมวิถีเรือลำนี้นำหวนคืน
5 W  L7 B$ F- L9 |: f# e
0 U( v$ ^0 t7 T! }1 R) Aท่ามกลางโลกอันกว้างใหญ่ ท่ามกลางผู้คนอันหลากหลาย มากมายเรื่องราว เจ้าได้สลักเสลาตนเพียงใดหนอ ได้ย้อนจิตมองใจตนเพียงใดหนา ชีวิตนี้รู้ตนจริงเพียงใดแล้ว เส้นทางแห่งชีวิตคนดูเหมือนจะยาวไกล แต่ความจริงไม่ยาวนานดั่งที่คิด ชีวิตหนึ่งสูงสุดแค่ศตายุ น้อยนักจะมีใครเข้าถึงสัจธรรมจริงแห่งชีวิตตน เกิดเวียนตายหลายหมื่นปี สั่งสมความเคยชินมามากมาย ใจมนุษย์คดเคี้ยวเลี้ยวรด แก่งแย่งชิงดี แต่สุดท้าย สิ่งที่ได้รับกลับคือความว่างเปล่า แล้วไฉนเจ้าทั้งหลายยังคงดิ้นรนไขว่คว้าอยู่ร่ำไป หยุดเถิดหนา ศิษย์เจ้าเอ๋ย หยุดใจตน อย่าร่ำร้องจนทุกข์หนัก หยุดกายตน อย่าดิ้นรน จนก่อกรรมหนัก สิ่งที่มีในวันนี้ ฟ้ามอบให้ จงรักษาดำรงไว้ ให้เกิดคุณค่าสูงที่สุด ในชีวิตมารับธรรมะ รู้จิตตน ประภัสสร ยังจะต้องอาศัยการพากเพียรฝึกฝน อย่างต่อเนื่อง ศึกษามิขาดสาย ทุ่มเทแรงมิอ่อนล้า จึงจะสามารถนำตน เข้าสู่การรู้แจ้งได้ ชีวิตนี้หวังเจ้าได้รู้คุณค่า ปรารถนาสู่ความสูงส่ง จงดำรงเคียงคู่คุณธรรม บำเพ็ญตน แก้ไขความเคยชินที่ไม่ดี ได้รู้ธรรมดั่งได้อมฤต หล่อเลี้ยงใจ ดั่งได้สายธารชโลมจิต เจ้าจะรู้ว่ามิยากเลย ในการที่จะก้าวไปสู่ พระพุทธะอันยิ่งใหญ่ ฉะนั้นในวันนี้ ศิษย์เจ้าจง7 N: Y/ s- ]8 n# ]; z$ x) s) n) a

( p: _1 W3 m6 j: d& C$ Qเป็นผู้ที่เยือกเย็นไม่รุ่มร้อน มากอารมณ์
( r2 {8 {3 k* k( [( c# Z2 [  [: X- X: Y2 z3 F
เป็นผู้ที่สุขุมลุ่มลึกไม่วุ่นวาย ขุ่นข้องใจ6 d7 c* M; ]/ D8 P( R1 \2 V" N

2 ~/ \9 K9 i5 _3 Kเป็นผู้ที่สำรวมกริยาอาการไม่วู่วามตามใจตนเอง
6 G5 z/ G6 L9 x& V
; D# ~( r4 S5 H5 x5 k! t. Bเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลไม่เข้าข้างตนเอง อย่าเอาแต่ใจตนเป็นใหญ่+ o+ z4 x% `) D2 m7 R4 n3 [: Y
& V4 j) c0 R: [' K, V: z
บำเพ็ญธรรมคือจะต้อง เปลี่ยนแปลงตนเองให้จงได้ ปฏิบัติ จึงทุ่มเท่สุดแรงกายแรงใจ ไม่ย่อท้อ หนทางนี้ฟ้ามอบให้ ขอใจเจ้าจงเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นจะนำเข้าสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้านาทีทองของชีวิตอยู่ที่วันนี้ ศิษย์เจ้าไขว่คว้าโอกาสไว้กับตนทุกนาที มิใช่ว่าจะมีโอกาสดีดีให้พวกเจ้าพบเจออยู่เสมอ เมื่อพบเจ้าแล้วไม่รักษาก็น่าเสียดาย แม้ว่าฟ้าหยิบยื่นมอบให้ แต่ทว่าเจ้าไม่รับก็ยากจะก่อเกิดคุณค่าอันแท้จริงได้ในวันนี้ ศิษย์คนดีพึงรู้จักสลักเสลาตน บำเพ็ญเพียรอดทนสักนิด เพื่อความยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า ยอมทุกข์ลำบากสักหน่อยเพื่อความสุขจริง ในวันข้างหน้าสิ่งที่เจ้าต้องรักษา คือคุณค่าแห่งจิตใจตน อันดีงามภายในตน รักษาความงามในชีวิต มุ่งสร้างคุณค่านำพาชนสู่แสงธรรม จิตใจอันยิ่งใหญ่ ปณิธานเจ้าตั้งไว้ เวไนยจึงมีความหวัง ทุกขณะจึงหวังให้ศิษย์เจ้าทั้งหลายมิหยุดอยู่เพียงวันนี้ ตรงนี้ แต่จะต้องก้าว ให้กว้างไกล ยิ่งใหญ่กว่าเดิม หากว่าทุกข์เจ้าจะได้รู้ถึงธรรม หากว่าสุขจงอย่าได้หลงถลำ เจอสิ่งใดเข้ามารู้สนอง เรื่องผ่านไปรู้ปล่อยวาง รู้สงบ เช่นนี้ชีวิตเจ้าจึงถือว่าเข้าใจธรรมแล้ว
. S) O+ W  h" T5 m$ I$ n! X- K+ ?5 |/ L5 }  `$ X# k7 g7 e
ความทุกข์แท้แก้ที่ใจใช่สิ่งอื่น
' _1 |' m& }0 ^, g6 n; q, i% vเมตตาคืนสู่จิตอันเดิมแท้& |! n( X& q# T/ i: X
วิมุตธรรมแจ้งสว่างในดวงแด
; |; R% P: n! \  W# ?) rรู้ตนแท้คือรู้ธรรมนำหวนคืน' G8 q4 N) N; J6 \5 }" f
/ ^1 D8 ?4 {6 r: }! r. {
แต่น้อยคนจะรู้ตนอย่างจริงหนา
: x' R  N+ `: |7 K% P  vในสายตามักจับจ้องมองผู้อื่น
, Q- f/ l- ]) j& f) a; h! c" |6 dผิดในตนอภัยได้ไม่แข็งขืน2 E$ a  Q" F: w
ต่อผู้อื่นผิดเพียงนิดยากคิดอภัย+ Z) Z, q- r7 z3 _& Z2 N6 G# ~; Y
  G$ H  G4 [* p5 E' V3 H
ใจผู้คนจึงคับแคบมองเพียงตน
1 ], P" q& r4 ~, \1 m* ]จึงมิอาจจะข้ามพ้นวังวนทุกข์# a  @$ z6 m9 ]
จิตพุทธะกว้างใหญ่ระดมปลุก
  y0 h4 F# U2 ~* Q; }. n- kผู้ล้มลุกคลุกคลานสู่หยัดยืน
" U* q1 E/ F% L' y& N7 i8 U5 Q3 a2 T! [6 Q  S
ศิษย์รักเจ้าจงรู้เปลี่ยนจิตใจตน/ Y+ k- @2 v$ N
รักผู้คนอื่นดั่งรักตนหนา7 F8 T1 U4 B3 I9 G/ o# x  G5 Q4 V/ u
ยอมเสียเปรียบจึงเป็นได้จิตพุทธา
" i4 j1 _; P! J3 m' ~ยอมเสียเปรียบจึงได้มามิเสียไป7 ~/ M' T. }- o* h
" A. H* J6 f6 i& k. s1 j1 s
ยอมอยู่หลังจึงเป็นได้ผู้อยู่หน้า
6 r9 _3 M) X6 ~ทุกเวลาหวังศิษย์แจ้งตนแท้9 O* G. p+ X" D* w; D& z: R" e% Y
แก้ไขตนมิยอมจะพ่ายแพ้% H$ Q- W. @# v( i( o2 v
จิตแน่วแน่หนึ่งเดียวคืนพุทธา: t! k% r: e# L) \; @  X

) x: i1 z& |, i7 q& Nสงบใจมองตนแล้วเดินก้าว
9 S3 U' ~* \  M: c. e! dบำเพ็ญเช้าบรรลุเช้ามิยากหนา
" n3 ]2 w; i- u; U0 d! X6 iอย่าได้ปลูกเหตุผลกรรมตามเวลา5 Y3 |5 i# o' c) `  [
เพียรธรรมมาตัดกรรมชำระคลี่คลาย, }1 p1 ~- \% o: v$ S
8 Y7 F0 v2 a" S& @$ F% U2 x. u$ E* |
หวังสุดท้ายศิษย์ได้คืนจิตเดิม
  n# b/ z9 H6 A9 I- zบำเพ็ญเริ่มจากตนมุ่งค้นหา" g+ w3 [) F3 N$ A9 I
ความสำเร็จต้องทุ่มเทจึงได้มา
) c, @1 q2 Z) Bอาศัยวันเวลาเห็นผลจริง1 t4 n. G  O( b. K& `# t; B

8 N' w5 D( \: Uหวังศิษย์ก้าวบำเพ็ญจริงยุคท้าย
% k  R$ x# _0 a' D/ d" n% Dมีจุดหมายในตนชัดตรงเที่ยง2 d7 _: A+ m) k( y7 k) W. S/ m( N
บำเพ็ญจิตกลางตนญาณหล่อเลี้ยง
" _1 ]7 D, G, ^4 K3 E/ M0 Hหนึ่งจิตใจเพียงใฝ่ทดแทนคุณ
; y1 k! V$ l# ]; a. @8 ~8 u" d
3 \: T. H5 B+ @2 w/ n' [พระโอวาทอรหันต์จี้กงสงฆ์อนุเคราะห์ชาวโลก
4 C# m" S) u, A7 v+ y! e* u4 a5 R5 R0 B, Z* R/ e( a$ V

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 11-4-2016 10:33:14 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ
: L& C& h! S! `1 F( wกราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ! l9 R& G! \9 B* P3 _( T1 ?
ศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ+ W5 p/ x5 p3 F# [% Z
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 16-2-2019 23:08 , Processed in 0.195054 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้