อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 593|ตอบกลับ: 3

การดำเนินชีวิตจะต้องเรียบง่าย

[คัดลอกลิงก์]

470

กระทู้

549

โพสต์

2155

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
2155

เข็มประดับยศ 8เข็มประดับยศ 6เข็มประดับยศ 10

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ต้นหลิว เมื่อ 15-10-2014 18:05 3 H; _; h% _/ h. L9 y! y
+ d$ m2 P0 [+ K
ธรรมะพระอาจารย์::: การดำเนินชีวิตจะต้องเรียบง่าย สมถะ ประหยัด มัทยัส เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี พร้อมพลี พร้อมให้ ว่องไว ขยัน 7 {: Y, t0 _, x" M9 q4 R
     การบำเพ็ญธรรมะขอให้เราไม่ดูดายความทุกข์ใคร
$ C% Q$ ~" u6 c5 m* L     ไม่ดูดายการงานน้อยใหญ่อันพึงช่วยเหลือสงเคราะห์ ต้องรู้รักษาคุณค่าทุกเวลานาที   รำลึกถึงพระคุณฟ้าเบื้องบน พระคุณพระบรรพจารย์ทุกขณะจิต
* ?. ?+ F. T- ~( N- T" t     รำลึกพระคุณบิดามารดาตราบชั่วชีวิต แม้เมื่อท่านจะสูงวัยแล้ว * q! O  m; N* O& k
     บำเพ็ญพร้อมด้วยจิตใจมุ่งมั่นแกร่งกล้า ยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามที่ปิดกั้นหนทางแห่งธรรม   ขวัญวิญญาณ  สติปัญญาของคน ยิ่งใช้ยิ่งเกิดมีจะต้องเสริมส่งด้วยตน(ยิ่งดำรง ยิ่งไกล)
. z; u3 H: R3 K+ u$ W' y             ที่ผ่านไปอย่าไปคิด  ยังมาไม่ถึงไม่ต้องคิด ที่เป็นอยู่ขณะนี้ ทุกอย่างว่างเปล่า 0 o% O- {# b  W4 W: ^. Y0 R
     บำเพ็ญธรรม อย่าแบ่งใจ (ฟุ้งกระจาย) ให้ใจมุ่งไว้ใน (เอกะธรรม) หนึ่งเดียว เรื่องมากมายรู้ได้ในบัดดล (เกิดฌาณ) 5 ~' G. t4 t4 N8 E- S
          จะต้องเคารพรักษาจุดหมายของการบำเพ็ญอย่างแท้จริงให้ได้ ตนเที่ยงตรง ส่งเสริมคนทุกข์ 9 q! ]7 E8 X' D8 ?+ o8 y) [
     ไม่ควรตามบุคคลหมู่คณะ จะต้องรู้หนอ แต่โบราณกาลมา ผู้บำเพ็ญธรรมล้วนเงียบงำคราดไถ  บำเพ็ญจริงเคี่ยวกรำแท้ ไม่ยึดติดรูปลักษณ์เปลือกภายนอกเอาแต่ทำภาพลักษณ์ให้ดูดี & A& [% W! q1 p& z; i8 v
     พระอาจารย์โปรดเสมอว่า 5 N' z/ E4 P' m+ m6 d
        " เธอพูดธรรมะได้ดี  ไม่แน่ว่าเธอจะบรรลุได้แต่เขาฟังเธอพูดประโยคนี้ เขาอาจบรรลุ ก็เพราะเธอพูดแล้ว ตัวเองไม่ได้ทำ จึงบรรลุไม่ได้ เขาได้ทำ ได้ฝึก เขาบรรลุแล้ว" & x* ?+ Z* [- ?8 x% t
        สงบนิ่งพิจารณาทุกวัน
( X  e' H. L% D" S    ตื่นนอนถามตัวเองเสียก่อน วันนี้งานที่ฉันควรทำคืออะไร : a2 Z2 A0 \: l( K2 h
    เราจะช่วยเหลือผู้ตกอับรอบๆ ตัวเราได้อย่างไร
% f5 G& b9 @4 i% J6 ?1 Z+ g" N- x& _       ก่อนนอนคิดพิจารณาสักครู่
' ~/ S; j; t# W% B    วันนี้ ฉันควบคุมตนเองตั้งใจประพฤติดี วิริยะก้าวหน้า รักษาการบำเพ็ญหรือไม่  หรือฉันปล่อยวันเวลาว่างเปล่าเสียคุณค่าไป " q3 b4 c* }3 s) ~
    หรือฉันแอบหาความสบาย ปล่อยตัวปล่อยใจ
# X. e, m6 _* N! y   แต่โบราณมา ผู้กล้า ชายชาตรี ถูกทำลายด้วย "ลาภ" กับ "รูป" มากมายเหลือเกิน  เราจะต้องใส่ใจ พลาดเท้าไป แค้นใจชั่วกาล
3 i3 U" j  p. o8 [   หมดสิ้นกุศลกรรมที่ทำมา จะไม่เสียดายหรือ : G9 C- f/ ?/ w, h! b
   ทุกคนจะต้องเตือนภัยให้แก่กัน 0 |2 P: l1 V2 Q
   ระวังวาจา รอบคอบการกระทำ ประมาทไม่ได้
+ c; Y  d3 j4 U( D; O# U" a2 B: Xหากถูกสงสัย เปื้อนไปนิดเดียว จะหมดทางล้างให้สะอาดได้ จึงต้องสำรวมระวังทุกขณะ % p6 s$ |3 N% X+ q% t
   บัดนี้ เป็นเวลา "รักษาผล" หละหลวมเพียงเล็กน้อย จะว่างเปล่าเช่นตะกร้าไม่ไผ่ตกน้ำ (บุญกุศลรั่วไหล) สำนึกได้ก็สายไป
; n' x+ l9 j9 g4 T; r0 c! b7 g   เราพึงรู้ โลกีย์วิสัยไม่คงที่ มีรุ่งมีเสื่อม เราจะต้องระวังกายวาจา อย่าย่ามใจ ไม่หวังเกียรติคุณขอย่ามีผิดพลาดเป็นพอ
& n3 M/ w% c( K  w   เขาบำเพ็ญธรรมมายี่สิบปีไม่ละเมิดผิดแม้น้อยนิด เธอก็บำเพ็ญมายี่สิบปี เธอมักจะลวกๆ  เธอเทียบกับเขา ก็จะไม่เหมือนกัน 4 |+ n. J2 ?# m$ A2 Y0 s" M! o
   บัดนี้ (ถึงวาระ) ท้ายที่สุดแล้ว บำเพ็ญคุณงาม ภายในของเธอให้ดี ฉากหน้าจะเป็นมหาอาราม พุทธสถาน  กินข้าวอาหารเต็มโต๊ะ ตำหนักพระอลังการ.... 2 D3 \; a! J6 s  @/ K9 w% ?( ~8 `
   นั่นคือหน้ากาก นั่นไม่ใช่ธรรมะ  พระอาจารย์ของเรามีมหาตำหนักเสียที่ไหน 6 ]# x" b/ `5 S$ y
     พระอาจารย์โปรดว่า ! y! M! |: W' Z/ X
     "บำเพ็ญไม่มีอื่นใด ไม่ใช่คุณก็คือโทษ"
/ f; `. W( w* x4 v5 c6 {     เราบำเพ็ญธรรม "มีได้แต่คุณ ไม่ให้มีโทษ"
! [8 d1 H7 f# X% W9 a# b     เราจะต้องเหยียบยืนบนพื้นจริงแท้ พิชิตจิตเกียจคร้านกับตัณหาของตน
0 m1 h5 c& F) O9 b* g6 }     เธอไม่ชัดเจนสิ่งนี้ ไม่มีใจแกร่ง เธอก็จะไม่อาจแข็งขันต่อไป ; z- U# e9 o1 b1 h, Z9 S% o
   บำเพ็ญธรรมพูดไม่ได้ว่าได้สร้างผลบุญ ใช้หนี้ยังจะไม่ทันเลย เรียกได้ไหนเชียวว่าเป็นคุณบารมี  ชีวิตคนในโลกเป็นหนี้บุญคุณมากมายนัก โดยเฉพาะหนี้บุญคุณพ่อแม่มากที่สุด คิดให้ดีหนอ   r! ]. c2 }3 V: j
     กินเจไม่ใช่บำเพ็ญธรรม เธอกินเจอยู่นี้ไม่มีผลบุญ เธอสำรวมอยู่ในร่องในรอย ไม่ล่วงละเมิด เป็นส่วนอันควรของเธอ เธอช่วยคนตกทุกข์ได้ยากให้ธรรมะแก่เขา หากเขากลับตัวกลับใจเป็นคนดี เธอจึงจะมีผลบุญ
7 s: A0 C) j7 L" {# n' E) W   บำเพ็ญธรรมตั้งปณิธาณ ยอมรับความเหนื่อยยากขัดเคือง มีคุณ มีโทษ เบื้องบนมีสมุดบัญชีอยู่เอง 2 {6 u  }8 S9 \4 q8 H' j9 J
   หากสำคัญตนว่ามีคุณ ปิดทองบนใบหน้าแก่ตนนั่นคือหลอกตน
% \! K$ e! |4 ]7 P/ n; Y   บำเพ็ญธรรมไม่หวังคุณ หวังเพียงไม่มีโทษ
3 K1 p2 g$ t$ f3 w+ I   ทุกอย่างที่เราทำ เพียงแต่เงียบงำร่วมพระประสงค์กับฟ้าเบื้องบน ทำเสร็จแล้วภายหน้าก็กลับคืนฟ้า
7 s$ ^% T, e) s% G3 vฉะนั้น...เราบำเพ็ญธรรม จะต้องบำเพ็ญยากเข็ญ ฝึกฝนยากเย็น ...นี่จะต้องรู้ไว้ 2 M/ U4 q9 J& t/ {8 {% ~
     บำเพ็ญ ถึงอย่างไรก็จะต้องลำบาก ไม่เป็นไร ลำบากก็อดทน อดทนจนถึงสุดท้าย โอบอ้อมมันไว้แล้วละลายสลายไปก็สิ้นเรื่อง (สิ้นความลำบาก)กัน

- P$ [. Z4 a" |6 i. d

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 15-10-2014 12:33:05 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ ขอบคุณเหล่าซือเมตตา ขอบคุณอ.ต้นหลิวค่ะ
" H& T  P4 b$ T6 t' s+ A

0

กระทู้

425

โพสต์

1519

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
1519
โพสต์ 15-10-2014 19:40:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ได้รับธรรมะแล้วหมั่นฝึกฝนและปฏิบัติ ไม่ว่าจะเจออุปสักใดๆต้องตั้งมั้น หนั่นเพียรฝึก อนุโมทนา สาธุ

1

กระทู้

30

โพสต์

155

เครดิต

Junior

Rank: 2

เครดิต
155

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 17-10-2014 19:07:11 จากอุปกรณ์พกพา | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุครับ ธรรมะบทนี้ครอบคลุมหมดเลยครับ กินใจสุดๆ มุ่นมั่นๆๆๆ อย่าท้อถอยๆๆๆ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 21-9-2018 01:44 , Processed in 0.083058 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้