อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 488|ตอบกลับ: 3

การดำเนินชีวิตจะต้องเรียบง่าย

[คัดลอกลิงก์]

470

กระทู้

549

โพสต์

2153

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
2153

เข็มประดับยศ 8เข็มประดับยศ 6เข็มประดับยศ 10

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ต้นหลิว เมื่อ 15-10-2014 18:05
& ?2 H5 q. k; Z5 D( X$ J$ z
4 N1 Q+ q  w7 ~) p8 yธรรมะพระอาจารย์::: การดำเนินชีวิตจะต้องเรียบง่าย สมถะ ประหยัด มัทยัส เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี พร้อมพลี พร้อมให้ ว่องไว ขยัน / ?, J; h/ {  M* ~  `6 H  ~
     การบำเพ็ญธรรมะขอให้เราไม่ดูดายความทุกข์ใคร 4 s" ^- s/ E: V/ r. l
     ไม่ดูดายการงานน้อยใหญ่อันพึงช่วยเหลือสงเคราะห์ ต้องรู้รักษาคุณค่าทุกเวลานาที   รำลึกถึงพระคุณฟ้าเบื้องบน พระคุณพระบรรพจารย์ทุกขณะจิต / }6 F3 o- O- r+ u! Q) E0 S
     รำลึกพระคุณบิดามารดาตราบชั่วชีวิต แม้เมื่อท่านจะสูงวัยแล้ว
! i$ M) Y! Y+ A; G     บำเพ็ญพร้อมด้วยจิตใจมุ่งมั่นแกร่งกล้า ยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามที่ปิดกั้นหนทางแห่งธรรม   ขวัญวิญญาณ  สติปัญญาของคน ยิ่งใช้ยิ่งเกิดมีจะต้องเสริมส่งด้วยตน(ยิ่งดำรง ยิ่งไกล) $ z  [+ M1 U, p0 B' G9 f
             ที่ผ่านไปอย่าไปคิด  ยังมาไม่ถึงไม่ต้องคิด ที่เป็นอยู่ขณะนี้ ทุกอย่างว่างเปล่า
4 }0 Y4 K- N' m9 a) A% C     บำเพ็ญธรรม อย่าแบ่งใจ (ฟุ้งกระจาย) ให้ใจมุ่งไว้ใน (เอกะธรรม) หนึ่งเดียว เรื่องมากมายรู้ได้ในบัดดล (เกิดฌาณ) 3 F& _5 U" _8 k
          จะต้องเคารพรักษาจุดหมายของการบำเพ็ญอย่างแท้จริงให้ได้ ตนเที่ยงตรง ส่งเสริมคนทุกข์
1 D$ p) U  h+ u     ไม่ควรตามบุคคลหมู่คณะ จะต้องรู้หนอ แต่โบราณกาลมา ผู้บำเพ็ญธรรมล้วนเงียบงำคราดไถ  บำเพ็ญจริงเคี่ยวกรำแท้ ไม่ยึดติดรูปลักษณ์เปลือกภายนอกเอาแต่ทำภาพลักษณ์ให้ดูดี * L5 u- d( u1 \1 g. \
     พระอาจารย์โปรดเสมอว่า
; H4 ~, ^( Q1 q- c$ K  q        " เธอพูดธรรมะได้ดี  ไม่แน่ว่าเธอจะบรรลุได้แต่เขาฟังเธอพูดประโยคนี้ เขาอาจบรรลุ ก็เพราะเธอพูดแล้ว ตัวเองไม่ได้ทำ จึงบรรลุไม่ได้ เขาได้ทำ ได้ฝึก เขาบรรลุแล้ว"
) p( n& @) a* n$ C, F        สงบนิ่งพิจารณาทุกวัน
# v, U' y9 _+ ]. H( m( s    ตื่นนอนถามตัวเองเสียก่อน วันนี้งานที่ฉันควรทำคืออะไร
& M0 C/ G: e$ P! C0 B: b* g    เราจะช่วยเหลือผู้ตกอับรอบๆ ตัวเราได้อย่างไร   E; a1 @1 r& }, A0 N: ?3 y
       ก่อนนอนคิดพิจารณาสักครู่ $ U1 l8 @4 L* X2 g6 S7 U! Z
    วันนี้ ฉันควบคุมตนเองตั้งใจประพฤติดี วิริยะก้าวหน้า รักษาการบำเพ็ญหรือไม่  หรือฉันปล่อยวันเวลาว่างเปล่าเสียคุณค่าไป ! j; U- e' J6 b& q5 O. T- {
    หรือฉันแอบหาความสบาย ปล่อยตัวปล่อยใจ % o) G7 }$ B8 T0 T; e
   แต่โบราณมา ผู้กล้า ชายชาตรี ถูกทำลายด้วย "ลาภ" กับ "รูป" มากมายเหลือเกิน  เราจะต้องใส่ใจ พลาดเท้าไป แค้นใจชั่วกาล , g* b6 C, T, U, E, l9 [8 h
   หมดสิ้นกุศลกรรมที่ทำมา จะไม่เสียดายหรือ + @* I$ m- N8 H; l( a! H4 c1 {' [$ `
   ทุกคนจะต้องเตือนภัยให้แก่กัน
' z7 i7 Y0 @( O, ~   ระวังวาจา รอบคอบการกระทำ ประมาทไม่ได้
2 L5 i( o& C* H) n) O4 |หากถูกสงสัย เปื้อนไปนิดเดียว จะหมดทางล้างให้สะอาดได้ จึงต้องสำรวมระวังทุกขณะ
4 K+ J$ l# j3 n* c  Y' F$ _1 {   บัดนี้ เป็นเวลา "รักษาผล" หละหลวมเพียงเล็กน้อย จะว่างเปล่าเช่นตะกร้าไม่ไผ่ตกน้ำ (บุญกุศลรั่วไหล) สำนึกได้ก็สายไป
# |) @& k: {. K9 g; J/ I/ z   เราพึงรู้ โลกีย์วิสัยไม่คงที่ มีรุ่งมีเสื่อม เราจะต้องระวังกายวาจา อย่าย่ามใจ ไม่หวังเกียรติคุณขอย่ามีผิดพลาดเป็นพอ
, N- h5 _6 r6 R" S5 o9 p& q   เขาบำเพ็ญธรรมมายี่สิบปีไม่ละเมิดผิดแม้น้อยนิด เธอก็บำเพ็ญมายี่สิบปี เธอมักจะลวกๆ  เธอเทียบกับเขา ก็จะไม่เหมือนกัน * m3 ]7 Z" n, ^
   บัดนี้ (ถึงวาระ) ท้ายที่สุดแล้ว บำเพ็ญคุณงาม ภายในของเธอให้ดี ฉากหน้าจะเป็นมหาอาราม พุทธสถาน  กินข้าวอาหารเต็มโต๊ะ ตำหนักพระอลังการ.... * O  z1 n! @. F7 r
   นั่นคือหน้ากาก นั่นไม่ใช่ธรรมะ  พระอาจารย์ของเรามีมหาตำหนักเสียที่ไหน
$ _! \  X! ^3 ~# E) @     พระอาจารย์โปรดว่า 6 j# Y' V, N$ d  I: t1 I7 r
     "บำเพ็ญไม่มีอื่นใด ไม่ใช่คุณก็คือโทษ" * m  ~- u# f% S- T0 W0 g) t8 x
     เราบำเพ็ญธรรม "มีได้แต่คุณ ไม่ให้มีโทษ" . j# [3 z9 ^1 u; l# n$ ]5 O  ~$ J
     เราจะต้องเหยียบยืนบนพื้นจริงแท้ พิชิตจิตเกียจคร้านกับตัณหาของตน ; Q3 @1 r' b/ p
     เธอไม่ชัดเจนสิ่งนี้ ไม่มีใจแกร่ง เธอก็จะไม่อาจแข็งขันต่อไป # k1 Q* K/ P  T  u! ]
   บำเพ็ญธรรมพูดไม่ได้ว่าได้สร้างผลบุญ ใช้หนี้ยังจะไม่ทันเลย เรียกได้ไหนเชียวว่าเป็นคุณบารมี  ชีวิตคนในโลกเป็นหนี้บุญคุณมากมายนัก โดยเฉพาะหนี้บุญคุณพ่อแม่มากที่สุด คิดให้ดีหนอ
( c' n# h* e" R8 e     กินเจไม่ใช่บำเพ็ญธรรม เธอกินเจอยู่นี้ไม่มีผลบุญ เธอสำรวมอยู่ในร่องในรอย ไม่ล่วงละเมิด เป็นส่วนอันควรของเธอ เธอช่วยคนตกทุกข์ได้ยากให้ธรรมะแก่เขา หากเขากลับตัวกลับใจเป็นคนดี เธอจึงจะมีผลบุญ
) x! o: u+ \/ _9 _- f# V   บำเพ็ญธรรมตั้งปณิธาณ ยอมรับความเหนื่อยยากขัดเคือง มีคุณ มีโทษ เบื้องบนมีสมุดบัญชีอยู่เอง
8 J3 u8 \0 z: N$ [" u& u& G   หากสำคัญตนว่ามีคุณ ปิดทองบนใบหน้าแก่ตนนั่นคือหลอกตน
/ R$ h& ~6 {( R, t2 {+ [( B5 k   บำเพ็ญธรรมไม่หวังคุณ หวังเพียงไม่มีโทษ + \' L/ O6 K9 n7 Q
   ทุกอย่างที่เราทำ เพียงแต่เงียบงำร่วมพระประสงค์กับฟ้าเบื้องบน ทำเสร็จแล้วภายหน้าก็กลับคืนฟ้า # P! [6 m! k6 n+ G5 l' h6 N% _
ฉะนั้น...เราบำเพ็ญธรรม จะต้องบำเพ็ญยากเข็ญ ฝึกฝนยากเย็น ...นี่จะต้องรู้ไว้
" o  k1 s4 M6 `8 \$ N4 b  `' b+ t     บำเพ็ญ ถึงอย่างไรก็จะต้องลำบาก ไม่เป็นไร ลำบากก็อดทน อดทนจนถึงสุดท้าย โอบอ้อมมันไว้แล้วละลายสลายไปก็สิ้นเรื่อง (สิ้นความลำบาก)กัน
  D1 ]5 q6 d$ \, D

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 15-10-2014 12:33:05 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ ขอบคุณเหล่าซือเมตตา ขอบคุณอ.ต้นหลิวค่ะ
  H/ |$ O" H6 S: @" v$ A

0

กระทู้

425

โพสต์

1519

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
1519
โพสต์ 15-10-2014 19:40:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ได้รับธรรมะแล้วหมั่นฝึกฝนและปฏิบัติ ไม่ว่าจะเจออุปสักใดๆต้องตั้งมั้น หนั่นเพียรฝึก อนุโมทนา สาธุ

1

กระทู้

30

โพสต์

155

เครดิต

Junior

Rank: 2

เครดิต
155

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 17-10-2014 19:07:11 จากอุปกรณ์พกพา | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุครับ ธรรมะบทนี้ครอบคลุมหมดเลยครับ กินใจสุดๆ มุ่นมั่นๆๆๆ อย่าท้อถอยๆๆๆ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 23-2-2018 09:12 , Processed in 0.085869 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้