อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 649|ตอบกลับ: 3

การดำเนินชีวิตจะต้องเรียบง่าย

[คัดลอกลิงก์]

470

กระทู้

549

โพสต์

2155

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
2155

เข็มประดับยศ 8เข็มประดับยศ 6เข็มประดับยศ 10

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ต้นหลิว เมื่อ 15-10-2014 18:05
0 R6 H/ k! \4 k' D3 e3 |1 V$ W- {, }& b6 j  H
ธรรมะพระอาจารย์::: การดำเนินชีวิตจะต้องเรียบง่าย สมถะ ประหยัด มัทยัส เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี พร้อมพลี พร้อมให้ ว่องไว ขยัน   I: n# t- Y0 E0 Y* w+ a
     การบำเพ็ญธรรมะขอให้เราไม่ดูดายความทุกข์ใคร
, g5 H3 K4 K: U3 H% C" U8 {     ไม่ดูดายการงานน้อยใหญ่อันพึงช่วยเหลือสงเคราะห์ ต้องรู้รักษาคุณค่าทุกเวลานาที   รำลึกถึงพระคุณฟ้าเบื้องบน พระคุณพระบรรพจารย์ทุกขณะจิต
! R" d0 h' e2 ?& V: T' k     รำลึกพระคุณบิดามารดาตราบชั่วชีวิต แม้เมื่อท่านจะสูงวัยแล้ว & [, R. r: P0 G! k
     บำเพ็ญพร้อมด้วยจิตใจมุ่งมั่นแกร่งกล้า ยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามที่ปิดกั้นหนทางแห่งธรรม   ขวัญวิญญาณ  สติปัญญาของคน ยิ่งใช้ยิ่งเกิดมีจะต้องเสริมส่งด้วยตน(ยิ่งดำรง ยิ่งไกล) 3 {: i6 f7 [% ~  o( Y" @2 t
             ที่ผ่านไปอย่าไปคิด  ยังมาไม่ถึงไม่ต้องคิด ที่เป็นอยู่ขณะนี้ ทุกอย่างว่างเปล่า ; m$ |/ g9 w9 \1 n& u; T( S
     บำเพ็ญธรรม อย่าแบ่งใจ (ฟุ้งกระจาย) ให้ใจมุ่งไว้ใน (เอกะธรรม) หนึ่งเดียว เรื่องมากมายรู้ได้ในบัดดล (เกิดฌาณ) . c2 y* C/ i! s
          จะต้องเคารพรักษาจุดหมายของการบำเพ็ญอย่างแท้จริงให้ได้ ตนเที่ยงตรง ส่งเสริมคนทุกข์ # i  [1 k) P$ }3 _) {  h. [9 u. D
     ไม่ควรตามบุคคลหมู่คณะ จะต้องรู้หนอ แต่โบราณกาลมา ผู้บำเพ็ญธรรมล้วนเงียบงำคราดไถ  บำเพ็ญจริงเคี่ยวกรำแท้ ไม่ยึดติดรูปลักษณ์เปลือกภายนอกเอาแต่ทำภาพลักษณ์ให้ดูดี
3 M; A& M5 g/ E: D5 W# A     พระอาจารย์โปรดเสมอว่า
/ Q* l- r0 P% p+ P        " เธอพูดธรรมะได้ดี  ไม่แน่ว่าเธอจะบรรลุได้แต่เขาฟังเธอพูดประโยคนี้ เขาอาจบรรลุ ก็เพราะเธอพูดแล้ว ตัวเองไม่ได้ทำ จึงบรรลุไม่ได้ เขาได้ทำ ได้ฝึก เขาบรรลุแล้ว"
. @( Q, L7 Z% ^; P0 j        สงบนิ่งพิจารณาทุกวัน 5 z4 Q$ A8 D5 O1 L
    ตื่นนอนถามตัวเองเสียก่อน วันนี้งานที่ฉันควรทำคืออะไร ( U1 @* z7 j% J
    เราจะช่วยเหลือผู้ตกอับรอบๆ ตัวเราได้อย่างไร $ Q4 n6 x+ }4 l/ ~  w: n# R) G
       ก่อนนอนคิดพิจารณาสักครู่ 7 L( D# E6 s6 X
    วันนี้ ฉันควบคุมตนเองตั้งใจประพฤติดี วิริยะก้าวหน้า รักษาการบำเพ็ญหรือไม่  หรือฉันปล่อยวันเวลาว่างเปล่าเสียคุณค่าไป ( e& ]7 m5 w- ^' |+ F1 b7 i
    หรือฉันแอบหาความสบาย ปล่อยตัวปล่อยใจ 7 ~. s: ?1 q6 f# \7 d
   แต่โบราณมา ผู้กล้า ชายชาตรี ถูกทำลายด้วย "ลาภ" กับ "รูป" มากมายเหลือเกิน  เราจะต้องใส่ใจ พลาดเท้าไป แค้นใจชั่วกาล , a* a$ {4 L! l1 D6 R
   หมดสิ้นกุศลกรรมที่ทำมา จะไม่เสียดายหรือ & ?4 D7 D2 ?/ ?2 K/ Y/ t
   ทุกคนจะต้องเตือนภัยให้แก่กัน
; |! d$ m9 @0 Y: f" K7 k   ระวังวาจา รอบคอบการกระทำ ประมาทไม่ได้
- q( o  y* i$ _; Nหากถูกสงสัย เปื้อนไปนิดเดียว จะหมดทางล้างให้สะอาดได้ จึงต้องสำรวมระวังทุกขณะ
/ v) B2 ?& w  i' J( q# C1 V2 o   บัดนี้ เป็นเวลา "รักษาผล" หละหลวมเพียงเล็กน้อย จะว่างเปล่าเช่นตะกร้าไม่ไผ่ตกน้ำ (บุญกุศลรั่วไหล) สำนึกได้ก็สายไป / `! X* x, p; D) \' G( m$ B
   เราพึงรู้ โลกีย์วิสัยไม่คงที่ มีรุ่งมีเสื่อม เราจะต้องระวังกายวาจา อย่าย่ามใจ ไม่หวังเกียรติคุณขอย่ามีผิดพลาดเป็นพอ
' S  Z: n0 K! f- n1 H   เขาบำเพ็ญธรรมมายี่สิบปีไม่ละเมิดผิดแม้น้อยนิด เธอก็บำเพ็ญมายี่สิบปี เธอมักจะลวกๆ  เธอเทียบกับเขา ก็จะไม่เหมือนกัน + F: @  N$ U0 @0 D
   บัดนี้ (ถึงวาระ) ท้ายที่สุดแล้ว บำเพ็ญคุณงาม ภายในของเธอให้ดี ฉากหน้าจะเป็นมหาอาราม พุทธสถาน  กินข้าวอาหารเต็มโต๊ะ ตำหนักพระอลังการ.... $ o* N' d% U' G' K
   นั่นคือหน้ากาก นั่นไม่ใช่ธรรมะ  พระอาจารย์ของเรามีมหาตำหนักเสียที่ไหน
9 X/ `4 h; R/ u$ Y% X& p; c& r     พระอาจารย์โปรดว่า
& M+ V9 r  z7 w* t) }     "บำเพ็ญไม่มีอื่นใด ไม่ใช่คุณก็คือโทษ"
2 w8 ]7 S( W4 U' Z, L9 R     เราบำเพ็ญธรรม "มีได้แต่คุณ ไม่ให้มีโทษ" # _( \. ^. T* c! E8 y3 O! s# o& m
     เราจะต้องเหยียบยืนบนพื้นจริงแท้ พิชิตจิตเกียจคร้านกับตัณหาของตน ) i: b% I9 D, n# q
     เธอไม่ชัดเจนสิ่งนี้ ไม่มีใจแกร่ง เธอก็จะไม่อาจแข็งขันต่อไป
- s* W5 k! Q$ a" H( _   บำเพ็ญธรรมพูดไม่ได้ว่าได้สร้างผลบุญ ใช้หนี้ยังจะไม่ทันเลย เรียกได้ไหนเชียวว่าเป็นคุณบารมี  ชีวิตคนในโลกเป็นหนี้บุญคุณมากมายนัก โดยเฉพาะหนี้บุญคุณพ่อแม่มากที่สุด คิดให้ดีหนอ . r: f6 \6 C4 r
     กินเจไม่ใช่บำเพ็ญธรรม เธอกินเจอยู่นี้ไม่มีผลบุญ เธอสำรวมอยู่ในร่องในรอย ไม่ล่วงละเมิด เป็นส่วนอันควรของเธอ เธอช่วยคนตกทุกข์ได้ยากให้ธรรมะแก่เขา หากเขากลับตัวกลับใจเป็นคนดี เธอจึงจะมีผลบุญ ) G3 A% O& ^$ y  K$ z: s
   บำเพ็ญธรรมตั้งปณิธาณ ยอมรับความเหนื่อยยากขัดเคือง มีคุณ มีโทษ เบื้องบนมีสมุดบัญชีอยู่เอง
' T, d& v) W0 d5 _5 X   หากสำคัญตนว่ามีคุณ ปิดทองบนใบหน้าแก่ตนนั่นคือหลอกตน # a: h: W) u; J0 m" h7 T/ t
   บำเพ็ญธรรมไม่หวังคุณ หวังเพียงไม่มีโทษ
+ y- l( j: s0 A   ทุกอย่างที่เราทำ เพียงแต่เงียบงำร่วมพระประสงค์กับฟ้าเบื้องบน ทำเสร็จแล้วภายหน้าก็กลับคืนฟ้า # y! Z: X8 _. U  b7 Z
ฉะนั้น...เราบำเพ็ญธรรม จะต้องบำเพ็ญยากเข็ญ ฝึกฝนยากเย็น ...นี่จะต้องรู้ไว้ . M, |6 q4 r, O0 k3 C4 R1 B% x
     บำเพ็ญ ถึงอย่างไรก็จะต้องลำบาก ไม่เป็นไร ลำบากก็อดทน อดทนจนถึงสุดท้าย โอบอ้อมมันไว้แล้วละลายสลายไปก็สิ้นเรื่อง (สิ้นความลำบาก)กัน
; a& l3 K: M! n9 R

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 15-10-2014 12:33:05 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ ขอบคุณเหล่าซือเมตตา ขอบคุณอ.ต้นหลิวค่ะ
1 M# D( y8 [! ^3 J- ~

0

กระทู้

425

โพสต์

1519

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
1519
โพสต์ 15-10-2014 19:40:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ได้รับธรรมะแล้วหมั่นฝึกฝนและปฏิบัติ ไม่ว่าจะเจออุปสักใดๆต้องตั้งมั้น หนั่นเพียรฝึก อนุโมทนา สาธุ

1

กระทู้

30

โพสต์

155

เครดิต

Junior

Rank: 2

เครดิต
155

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 17-10-2014 19:07:11 จากอุปกรณ์พกพา | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุครับ ธรรมะบทนี้ครอบคลุมหมดเลยครับ กินใจสุดๆ มุ่นมั่นๆๆๆ อย่าท้อถอยๆๆๆ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 10-12-2018 14:01 , Processed in 0.084223 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้