อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 447|ตอบกลับ: 3

การดำเนินชีวิตจะต้องเรียบง่าย

[คัดลอกลิงก์]

470

กระทู้

549

โพสต์

2151

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
2151

เข็มประดับยศ 8เข็มประดับยศ 6เข็มประดับยศ 10

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ต้นหลิว เมื่อ 15-10-2014 18:05 ; e: [% J9 N7 h, X1 G

$ K" v0 ?0 m: h5 c0 ]( Xธรรมะพระอาจารย์::: การดำเนินชีวิตจะต้องเรียบง่าย สมถะ ประหยัด มัทยัส เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี พร้อมพลี พร้อมให้ ว่องไว ขยัน , {0 L7 ~; r: A7 `# |% G
     การบำเพ็ญธรรมะขอให้เราไม่ดูดายความทุกข์ใคร 5 N- b& M2 `9 B
     ไม่ดูดายการงานน้อยใหญ่อันพึงช่วยเหลือสงเคราะห์ ต้องรู้รักษาคุณค่าทุกเวลานาที   รำลึกถึงพระคุณฟ้าเบื้องบน พระคุณพระบรรพจารย์ทุกขณะจิต   e( Y; x6 {/ y! j! R
     รำลึกพระคุณบิดามารดาตราบชั่วชีวิต แม้เมื่อท่านจะสูงวัยแล้ว
9 U: g! v* I9 L* |) z) o# J     บำเพ็ญพร้อมด้วยจิตใจมุ่งมั่นแกร่งกล้า ยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามที่ปิดกั้นหนทางแห่งธรรม   ขวัญวิญญาณ  สติปัญญาของคน ยิ่งใช้ยิ่งเกิดมีจะต้องเสริมส่งด้วยตน(ยิ่งดำรง ยิ่งไกล)
4 y* T/ Y+ s" _: h4 g             ที่ผ่านไปอย่าไปคิด  ยังมาไม่ถึงไม่ต้องคิด ที่เป็นอยู่ขณะนี้ ทุกอย่างว่างเปล่า
) c# S4 g' `$ |2 C     บำเพ็ญธรรม อย่าแบ่งใจ (ฟุ้งกระจาย) ให้ใจมุ่งไว้ใน (เอกะธรรม) หนึ่งเดียว เรื่องมากมายรู้ได้ในบัดดล (เกิดฌาณ) 6 n& }+ ~1 X9 W! F4 f2 A9 s
          จะต้องเคารพรักษาจุดหมายของการบำเพ็ญอย่างแท้จริงให้ได้ ตนเที่ยงตรง ส่งเสริมคนทุกข์ 5 R3 u+ Z$ |4 i6 q  m& ?
     ไม่ควรตามบุคคลหมู่คณะ จะต้องรู้หนอ แต่โบราณกาลมา ผู้บำเพ็ญธรรมล้วนเงียบงำคราดไถ  บำเพ็ญจริงเคี่ยวกรำแท้ ไม่ยึดติดรูปลักษณ์เปลือกภายนอกเอาแต่ทำภาพลักษณ์ให้ดูดี
% d3 l3 h0 e1 ^% T) G     พระอาจารย์โปรดเสมอว่า
/ d5 M2 P: r2 R; q$ c/ L( i        " เธอพูดธรรมะได้ดี  ไม่แน่ว่าเธอจะบรรลุได้แต่เขาฟังเธอพูดประโยคนี้ เขาอาจบรรลุ ก็เพราะเธอพูดแล้ว ตัวเองไม่ได้ทำ จึงบรรลุไม่ได้ เขาได้ทำ ได้ฝึก เขาบรรลุแล้ว"
6 q# \+ h8 c# B5 Q! F& f        สงบนิ่งพิจารณาทุกวัน
- B) ?+ B) b) y6 H6 T3 |0 Y    ตื่นนอนถามตัวเองเสียก่อน วันนี้งานที่ฉันควรทำคืออะไร
0 B( k, q$ K5 Q    เราจะช่วยเหลือผู้ตกอับรอบๆ ตัวเราได้อย่างไร
9 }# N3 m0 J8 q- p0 R+ H       ก่อนนอนคิดพิจารณาสักครู่
8 B' [( g. i$ V) @4 Y    วันนี้ ฉันควบคุมตนเองตั้งใจประพฤติดี วิริยะก้าวหน้า รักษาการบำเพ็ญหรือไม่  หรือฉันปล่อยวันเวลาว่างเปล่าเสียคุณค่าไป
4 n; D; p4 U' }& C0 D5 h    หรือฉันแอบหาความสบาย ปล่อยตัวปล่อยใจ
+ b* `0 M# o: |( N/ ~# w) T   แต่โบราณมา ผู้กล้า ชายชาตรี ถูกทำลายด้วย "ลาภ" กับ "รูป" มากมายเหลือเกิน  เราจะต้องใส่ใจ พลาดเท้าไป แค้นใจชั่วกาล
  t# e- R& ^* o( e   หมดสิ้นกุศลกรรมที่ทำมา จะไม่เสียดายหรือ 6 W' @' q. n4 v0 B
   ทุกคนจะต้องเตือนภัยให้แก่กัน
- @! B0 `2 }9 n- V" ]* C   ระวังวาจา รอบคอบการกระทำ ประมาทไม่ได้ 8 m) _$ U  w2 b7 Q4 R
หากถูกสงสัย เปื้อนไปนิดเดียว จะหมดทางล้างให้สะอาดได้ จึงต้องสำรวมระวังทุกขณะ
# O# i" w0 C) `; n5 c/ `  Q   บัดนี้ เป็นเวลา "รักษาผล" หละหลวมเพียงเล็กน้อย จะว่างเปล่าเช่นตะกร้าไม่ไผ่ตกน้ำ (บุญกุศลรั่วไหล) สำนึกได้ก็สายไป / ^8 a! E! ~9 _& @" P" u* \
   เราพึงรู้ โลกีย์วิสัยไม่คงที่ มีรุ่งมีเสื่อม เราจะต้องระวังกายวาจา อย่าย่ามใจ ไม่หวังเกียรติคุณขอย่ามีผิดพลาดเป็นพอ 5 `# O% y# \, \# w2 U$ T
   เขาบำเพ็ญธรรมมายี่สิบปีไม่ละเมิดผิดแม้น้อยนิด เธอก็บำเพ็ญมายี่สิบปี เธอมักจะลวกๆ  เธอเทียบกับเขา ก็จะไม่เหมือนกัน
+ M/ p; D; ^5 B' p: w! v   บัดนี้ (ถึงวาระ) ท้ายที่สุดแล้ว บำเพ็ญคุณงาม ภายในของเธอให้ดี ฉากหน้าจะเป็นมหาอาราม พุทธสถาน  กินข้าวอาหารเต็มโต๊ะ ตำหนักพระอลังการ....
8 Y, N% i( o" E4 Z  Q   นั่นคือหน้ากาก นั่นไม่ใช่ธรรมะ  พระอาจารย์ของเรามีมหาตำหนักเสียที่ไหน : j* ~. O5 @% J
     พระอาจารย์โปรดว่า
, O5 }1 ]2 L! P' l4 e& P     "บำเพ็ญไม่มีอื่นใด ไม่ใช่คุณก็คือโทษ" - J& I4 F' r' R
     เราบำเพ็ญธรรม "มีได้แต่คุณ ไม่ให้มีโทษ" & f2 S$ B" Q4 A- S
     เราจะต้องเหยียบยืนบนพื้นจริงแท้ พิชิตจิตเกียจคร้านกับตัณหาของตน
# s( I4 I- y) O2 [6 n     เธอไม่ชัดเจนสิ่งนี้ ไม่มีใจแกร่ง เธอก็จะไม่อาจแข็งขันต่อไป " |# G4 C) p$ y7 k' ~+ p
   บำเพ็ญธรรมพูดไม่ได้ว่าได้สร้างผลบุญ ใช้หนี้ยังจะไม่ทันเลย เรียกได้ไหนเชียวว่าเป็นคุณบารมี  ชีวิตคนในโลกเป็นหนี้บุญคุณมากมายนัก โดยเฉพาะหนี้บุญคุณพ่อแม่มากที่สุด คิดให้ดีหนอ
! ?" k- o7 J6 _2 j     กินเจไม่ใช่บำเพ็ญธรรม เธอกินเจอยู่นี้ไม่มีผลบุญ เธอสำรวมอยู่ในร่องในรอย ไม่ล่วงละเมิด เป็นส่วนอันควรของเธอ เธอช่วยคนตกทุกข์ได้ยากให้ธรรมะแก่เขา หากเขากลับตัวกลับใจเป็นคนดี เธอจึงจะมีผลบุญ ; R7 C3 L; `2 y" @8 p% z
   บำเพ็ญธรรมตั้งปณิธาณ ยอมรับความเหนื่อยยากขัดเคือง มีคุณ มีโทษ เบื้องบนมีสมุดบัญชีอยู่เอง
% W' \0 W3 {9 s8 i# @! T( ^   หากสำคัญตนว่ามีคุณ ปิดทองบนใบหน้าแก่ตนนั่นคือหลอกตน . Z" g% Q+ y5 e
   บำเพ็ญธรรมไม่หวังคุณ หวังเพียงไม่มีโทษ 9 l8 X* Z/ k' i( G8 C/ E
   ทุกอย่างที่เราทำ เพียงแต่เงียบงำร่วมพระประสงค์กับฟ้าเบื้องบน ทำเสร็จแล้วภายหน้าก็กลับคืนฟ้า 3 x# V+ ?  M8 t
ฉะนั้น...เราบำเพ็ญธรรม จะต้องบำเพ็ญยากเข็ญ ฝึกฝนยากเย็น ...นี่จะต้องรู้ไว้ * p& q% y5 k6 u) W0 }  }- q
     บำเพ็ญ ถึงอย่างไรก็จะต้องลำบาก ไม่เป็นไร ลำบากก็อดทน อดทนจนถึงสุดท้าย โอบอ้อมมันไว้แล้วละลายสลายไปก็สิ้นเรื่อง (สิ้นความลำบาก)กัน

/ Z, v) l% h3 ^9 R$ ?" }4 H

12

กระทู้

760

โพสต์

2265

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2265

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 15-10-2014 12:33:05 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ ขอบคุณเหล่าซือเมตตา ขอบคุณอ.ต้นหลิวค่ะ
, ?( }1 |6 n1 h: ?* O0 y

0

กระทู้

425

โพสต์

1519

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
1519
โพสต์ 15-10-2014 19:40:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ได้รับธรรมะแล้วหมั่นฝึกฝนและปฏิบัติ ไม่ว่าจะเจออุปสักใดๆต้องตั้งมั้น หนั่นเพียรฝึก อนุโมทนา สาธุ

1

กระทู้

30

โพสต์

155

เครดิต

Junior

Rank: 2

เครดิต
155

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 17-10-2014 19:07:11 จากอุปกรณ์พกพา | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุครับ ธรรมะบทนี้ครอบคลุมหมดเลยครับ กินใจสุดๆ มุ่นมั่นๆๆๆ อย่าท้อถอยๆๆๆ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 14-12-2017 05:41 , Processed in 0.082335 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้