อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 540|ตอบกลับ: 3

การดำเนินชีวิตจะต้องเรียบง่าย

[คัดลอกลิงก์]

470

กระทู้

549

โพสต์

2155

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
2155

เข็มประดับยศ 8เข็มประดับยศ 6เข็มประดับยศ 10

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ต้นหลิว เมื่อ 15-10-2014 18:05 1 ?3 j# a8 s) H1 g* [

7 G  W2 z2 Q3 t( o2 dธรรมะพระอาจารย์::: การดำเนินชีวิตจะต้องเรียบง่าย สมถะ ประหยัด มัทยัส เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี พร้อมพลี พร้อมให้ ว่องไว ขยัน 2 m" n& |4 m- z. x$ j3 T: a
     การบำเพ็ญธรรมะขอให้เราไม่ดูดายความทุกข์ใคร
  p7 k4 p# Y( n     ไม่ดูดายการงานน้อยใหญ่อันพึงช่วยเหลือสงเคราะห์ ต้องรู้รักษาคุณค่าทุกเวลานาที   รำลึกถึงพระคุณฟ้าเบื้องบน พระคุณพระบรรพจารย์ทุกขณะจิต 0 ~  p# s7 r  s) k- q
     รำลึกพระคุณบิดามารดาตราบชั่วชีวิต แม้เมื่อท่านจะสูงวัยแล้ว
  U' U: t7 ]. Y0 v  t+ k1 T8 f1 z% n     บำเพ็ญพร้อมด้วยจิตใจมุ่งมั่นแกร่งกล้า ยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามที่ปิดกั้นหนทางแห่งธรรม   ขวัญวิญญาณ  สติปัญญาของคน ยิ่งใช้ยิ่งเกิดมีจะต้องเสริมส่งด้วยตน(ยิ่งดำรง ยิ่งไกล) ( Q* }) Q& f2 G) G2 z& Y, o
             ที่ผ่านไปอย่าไปคิด  ยังมาไม่ถึงไม่ต้องคิด ที่เป็นอยู่ขณะนี้ ทุกอย่างว่างเปล่า ; ]1 r- `5 @6 {' l6 ?9 H
     บำเพ็ญธรรม อย่าแบ่งใจ (ฟุ้งกระจาย) ให้ใจมุ่งไว้ใน (เอกะธรรม) หนึ่งเดียว เรื่องมากมายรู้ได้ในบัดดล (เกิดฌาณ)
2 o9 B6 A: i2 k: f/ ]0 B- s          จะต้องเคารพรักษาจุดหมายของการบำเพ็ญอย่างแท้จริงให้ได้ ตนเที่ยงตรง ส่งเสริมคนทุกข์
* d+ V4 @- N* i1 I' R( i& [; R2 z; }     ไม่ควรตามบุคคลหมู่คณะ จะต้องรู้หนอ แต่โบราณกาลมา ผู้บำเพ็ญธรรมล้วนเงียบงำคราดไถ  บำเพ็ญจริงเคี่ยวกรำแท้ ไม่ยึดติดรูปลักษณ์เปลือกภายนอกเอาแต่ทำภาพลักษณ์ให้ดูดี
5 }. w! b( l9 M3 O! I  ]     พระอาจารย์โปรดเสมอว่า / M3 ?8 S0 ]! u0 i& d7 {# {
        " เธอพูดธรรมะได้ดี  ไม่แน่ว่าเธอจะบรรลุได้แต่เขาฟังเธอพูดประโยคนี้ เขาอาจบรรลุ ก็เพราะเธอพูดแล้ว ตัวเองไม่ได้ทำ จึงบรรลุไม่ได้ เขาได้ทำ ได้ฝึก เขาบรรลุแล้ว"
* u+ j6 [3 `: h! c        สงบนิ่งพิจารณาทุกวัน
1 O  ^/ O, M; Z    ตื่นนอนถามตัวเองเสียก่อน วันนี้งานที่ฉันควรทำคืออะไร 1 h/ j* |9 Q! l  c8 Q6 ?
    เราจะช่วยเหลือผู้ตกอับรอบๆ ตัวเราได้อย่างไร
' R. K. l7 f/ d0 H8 H/ R       ก่อนนอนคิดพิจารณาสักครู่
" N# _& C) Q1 u7 M5 k1 e    วันนี้ ฉันควบคุมตนเองตั้งใจประพฤติดี วิริยะก้าวหน้า รักษาการบำเพ็ญหรือไม่  หรือฉันปล่อยวันเวลาว่างเปล่าเสียคุณค่าไป
- A" J  v8 X* C1 \( e( i- @2 O    หรือฉันแอบหาความสบาย ปล่อยตัวปล่อยใจ
# @& t2 g4 a/ B/ }$ r   แต่โบราณมา ผู้กล้า ชายชาตรี ถูกทำลายด้วย "ลาภ" กับ "รูป" มากมายเหลือเกิน  เราจะต้องใส่ใจ พลาดเท้าไป แค้นใจชั่วกาล
. J1 Y4 o1 N) J7 E   หมดสิ้นกุศลกรรมที่ทำมา จะไม่เสียดายหรือ   J! |  b+ a/ W* r9 Z
   ทุกคนจะต้องเตือนภัยให้แก่กัน
8 Q8 @% y0 g* ]8 I   ระวังวาจา รอบคอบการกระทำ ประมาทไม่ได้ 1 w9 h; A& i1 g$ I! n) E
หากถูกสงสัย เปื้อนไปนิดเดียว จะหมดทางล้างให้สะอาดได้ จึงต้องสำรวมระวังทุกขณะ
& V7 |* N% g' E) E0 N   บัดนี้ เป็นเวลา "รักษาผล" หละหลวมเพียงเล็กน้อย จะว่างเปล่าเช่นตะกร้าไม่ไผ่ตกน้ำ (บุญกุศลรั่วไหล) สำนึกได้ก็สายไป
& v+ U( q* }' _   เราพึงรู้ โลกีย์วิสัยไม่คงที่ มีรุ่งมีเสื่อม เราจะต้องระวังกายวาจา อย่าย่ามใจ ไม่หวังเกียรติคุณขอย่ามีผิดพลาดเป็นพอ 7 D$ x: Q/ |9 e; B
   เขาบำเพ็ญธรรมมายี่สิบปีไม่ละเมิดผิดแม้น้อยนิด เธอก็บำเพ็ญมายี่สิบปี เธอมักจะลวกๆ  เธอเทียบกับเขา ก็จะไม่เหมือนกัน
+ e( S0 ~3 h: {  R/ g   บัดนี้ (ถึงวาระ) ท้ายที่สุดแล้ว บำเพ็ญคุณงาม ภายในของเธอให้ดี ฉากหน้าจะเป็นมหาอาราม พุทธสถาน  กินข้าวอาหารเต็มโต๊ะ ตำหนักพระอลังการ.... $ H! \  Q- O" m4 b$ p
   นั่นคือหน้ากาก นั่นไม่ใช่ธรรมะ  พระอาจารย์ของเรามีมหาตำหนักเสียที่ไหน
, V; Z4 g& I5 p2 i0 {8 v, d     พระอาจารย์โปรดว่า 8 j# F" v  X2 L7 Q7 d
     "บำเพ็ญไม่มีอื่นใด ไม่ใช่คุณก็คือโทษ"
  i, @4 }3 D0 g6 s     เราบำเพ็ญธรรม "มีได้แต่คุณ ไม่ให้มีโทษ" & N$ x7 l; j) R& J
     เราจะต้องเหยียบยืนบนพื้นจริงแท้ พิชิตจิตเกียจคร้านกับตัณหาของตน
! }5 p5 `0 ?7 a" U8 k1 Z     เธอไม่ชัดเจนสิ่งนี้ ไม่มีใจแกร่ง เธอก็จะไม่อาจแข็งขันต่อไป
! U( u4 f: d  h. o  Y; l   บำเพ็ญธรรมพูดไม่ได้ว่าได้สร้างผลบุญ ใช้หนี้ยังจะไม่ทันเลย เรียกได้ไหนเชียวว่าเป็นคุณบารมี  ชีวิตคนในโลกเป็นหนี้บุญคุณมากมายนัก โดยเฉพาะหนี้บุญคุณพ่อแม่มากที่สุด คิดให้ดีหนอ
% q4 i/ ^: a/ Y* u( e     กินเจไม่ใช่บำเพ็ญธรรม เธอกินเจอยู่นี้ไม่มีผลบุญ เธอสำรวมอยู่ในร่องในรอย ไม่ล่วงละเมิด เป็นส่วนอันควรของเธอ เธอช่วยคนตกทุกข์ได้ยากให้ธรรมะแก่เขา หากเขากลับตัวกลับใจเป็นคนดี เธอจึงจะมีผลบุญ
# }/ b6 V# ^" A* M) O1 R8 N   บำเพ็ญธรรมตั้งปณิธาณ ยอมรับความเหนื่อยยากขัดเคือง มีคุณ มีโทษ เบื้องบนมีสมุดบัญชีอยู่เอง * ?, E' U  t& E4 Y! [! l
   หากสำคัญตนว่ามีคุณ ปิดทองบนใบหน้าแก่ตนนั่นคือหลอกตน
/ z. q; j7 J. A6 I   บำเพ็ญธรรมไม่หวังคุณ หวังเพียงไม่มีโทษ 7 l0 x1 J3 i2 ~. t- I2 K' F7 z
   ทุกอย่างที่เราทำ เพียงแต่เงียบงำร่วมพระประสงค์กับฟ้าเบื้องบน ทำเสร็จแล้วภายหน้าก็กลับคืนฟ้า ' u) x+ ~& r  v2 C' W
ฉะนั้น...เราบำเพ็ญธรรม จะต้องบำเพ็ญยากเข็ญ ฝึกฝนยากเย็น ...นี่จะต้องรู้ไว้ " S8 q* ~6 m8 I
     บำเพ็ญ ถึงอย่างไรก็จะต้องลำบาก ไม่เป็นไร ลำบากก็อดทน อดทนจนถึงสุดท้าย โอบอ้อมมันไว้แล้วละลายสลายไปก็สิ้นเรื่อง (สิ้นความลำบาก)กัน

# L- t3 R5 H3 w

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 15-10-2014 12:33:05 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ ขอบคุณเหล่าซือเมตตา ขอบคุณอ.ต้นหลิวค่ะ& U. _" h6 r1 U( V8 \+ |9 g. O

0

กระทู้

425

โพสต์

1519

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
1519
โพสต์ 15-10-2014 19:40:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ได้รับธรรมะแล้วหมั่นฝึกฝนและปฏิบัติ ไม่ว่าจะเจออุปสักใดๆต้องตั้งมั้น หนั่นเพียรฝึก อนุโมทนา สาธุ

1

กระทู้

30

โพสต์

155

เครดิต

Junior

Rank: 2

เครดิต
155

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 17-10-2014 19:07:11 จากอุปกรณ์พกพา | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุครับ ธรรมะบทนี้ครอบคลุมหมดเลยครับ กินใจสุดๆ มุ่นมั่นๆๆๆ อย่าท้อถอยๆๆๆ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 21-6-2018 07:21 , Processed in 0.111020 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้