อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 673|ตอบกลับ: 1

ศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นการบำเพ็ญ

[คัดลอกลิงก์]

905

กระทู้

1182

โพสต์

4814

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4814

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

ศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นการบำเพ็ญ      
6 x1 W, w  ]  M4 |, \# s9 W6 H มโนธรรมสำนึกเป็นเครื่องเตือนจิต
  }* n" r; c5 d ปณิธานหวังสำเร็จในชีวิต  % \& G8 y. {5 w- |; \
ต้องอุทิศทั้งกายใจอย่างแท้จริง
/ o: A; N% y; ~  m! K, f2 ^ ศรัทธาจริงบริสุทธิ์ดุจจิตเดิม  + h( J% \2 E& s* L0 g0 J. |
สงเคราะห์เริ่มต้นจากตนเองหนา1 r: `, a' A2 o1 W7 z9 |
รู้แจ้งธรรมจริงก่อนจึงช่วยคนนา  ) j% i" a" p: H" p1 B$ Q
จากศรัทธาสู่สำนึกแก้ไขตน
/ {2 t. k8 v4 O จุดประสงค์แห่งธรรมมั่นรักษา
- E3 z8 g) I' M7 L& z* } ฟ้าดินคนประกาศธรรมค่าอนรรฆ
  O/ s, k" s8 U* B2 W4 B ปฏิบัติดำเนินธรรมแจ้งประจักษ์  
; W! _7 J* W- q- @. D ร่วมผลักดันงานธรรมะสืบทอดไกล
: z0 q" n, Z% [0 k ธรรมะจริงย่อมรุ่งเรืองแผ่ไพศาล % P# S8 l3 _% ]+ H
โองการจริงบุญสัมพันธ์ปรากฎชัด
; [3 p) D6 i" ?3 X. B  j เจตนาฟ้าคนนั้นยากเดาคาด + b  K# L2 @7 W& {4 h2 i
ปฏิบัติด้วยศรัทธาผลแยบยล
6 X2 _' i' [3 b* `/ N" Y! {; a* E หากคนนั้นเข้าถึงจิตใจฟ้า % }) l- \) I# i8 X, c, x) z
หวั่นไปไยว่าธรรมะเจริญหรือไม่
7 j# D' X+ |8 T! p% r! g3 O บุญจริงกุศลแท้จากบำเพ็ญไซร้ - C2 Y2 k2 T  P- ?
สุดแรงสุดใจรับรองต้องเจริญ # u+ c! f1 ~. I6 d
วัตถุเจริญแต่คุณธรรมกลับเสื่อมหาย   
5 m4 g2 j0 i9 b' {" `" J ธรรมคู่ภัยลงสู่โลกวาระฟ้า. Y" C# C1 Z1 u" C
ร่อนตะแกรงแยกหยกหินเลือกเมธา      
  r* Q( V; \0 r จริงและปลอมปรากฎเห็นชัดเจน
5 G. e" q- y) O4 Z- W5 A" K0 t กลับตัวกลับใจสำนึกขอขมา * G2 q% e& q6 g6 X5 K: b
อย่าได้กลัวคำนินทาผิดแก้ไข% x: Z+ W# F, ~9 e! p
ดั่งจื่อลู่ยินดีเมื่อคนเตือนให้
$ z) b+ {5 J7 R0 q3 G บำเพ็ญมิห่างแก้ไขขัดเกลาตน
7 i; C9 L1 h- B5 @6 f  [ อันรวงข้าวสมบูรณ์น้อมลงต่ำ  " l  S& L5 I4 y
ขมาสำนึกไร้อัตตาจึงเห็นผล
3 ?9 @4 I/ t# B1 K น้ำเต็มแก้วยากรับเพิ่มให้ตน    9 r7 {# u- z, l, @
ฝึกจิตพ้นยึดติดใกล้ชิดธรรม
# H3 F: j& y; e# [* B. ] ดำเนินธรรมใช่เพียงด้านมนุษย์สัมพันธ์ / \. ~/ |" X1 l" K: h
ต่อจิตแท้วิมุติญาณต้องขานไข
9 `# f+ ~9 [$ O3 \ อู่หลุนปาเต๋อพื้นฐานดีงามไซร้
6 `5 g, r  ?9 y. g บำเพ็ญยุคท้ายนอกในพร้อมสมบูรณ์# [4 w, X) |0 |4 ]: ~
สดับธรรมย้อนตรองตรึกสำนึกบาป  * Z) y" `" l1 S4 e; _8 V
ขมากราบให้จริงใจใช่เสแสร้ง' K& U) j- v. u% C8 d* H
กัลยาณชนทำผิดยากซ่อนแฝง    % ~( ?5 h! `' z- M
ทุกหนแห่งเห็นชัดดั่งตะวันเดือน7 I; |7 ^) i: Y
บำเพ็ญต้องระวังมิพลั้งผิด
, L+ d3 V( G  C0 ^) F/ t4 X; t- |, y2 I ศรัทธาจิตจริงใจสะเทือนฟ้า
* x' J# o: U. F' T0 l- K สำนึกผิดแก้ไขฟ้าอภัยนา  
4 U# n4 x+ z4 d9 P9 e บนโลกาหลอมคนให้เป็นเซียน6 {& Y# U  m6 v9 j7 T4 a8 k+ ?
เข้าใจไหม  U3 o3 ~9 g( [- u/ ~
ศิษย์รักเอ๋ย...
* U: _3 f% j: R/ K ได้รับธรรมเข้าสู่ประตูพุทธะต้องมีจิตศรัทธาเป็นสิ่งแรก ศรัทธาบริสุทธิ์จิตใจดีงามสั่งสมบุญวาสนาต่อพุทธะในยุคท้ายรับธรรมก่อนบำเพ็ญทีหลัง  นำธรรมะปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รักษาศีลห้าเคร่งครัดเคารพวินัยแห่งสถานพุทธะ หากทุกวันปฏิบัติ ฝึกฝนตามรอยอริยะ เจ้าก็จะเป็นอริยะ หากหลงผิดตามทางมิจฉาย่อมตกสู่เบื้องล่าง รับธรรมแล้วต้องศึกษาจึงเข้าใจในหลักธรรมที่ฟ้านั้นมอบให้ มิใช่ว่ารับธรรมแล้วคิดว่าหลุดพ้นแล้ว ไม่กลับมาสถานธรรมศึกษาเพิ่ม เช่นนี้ไม่ได้เปรียบดั่งเช่นการเดินทางโดยมิรู้ทิศ  ย่อมเดินผิดอันตรายรู้ไหม จึงต้องกลับมาสถานธรรมบ่อยๆเข้าชั้นเรียนสงสัยใด ต้องไต่ถามให้รู้ชัด อย่าคิดเอง ทำเอง มีอาวุโสอยู่เบื้องหน้าต้องขอคำชี้แนะ อย่าได้อาย ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิด ทุกคนให้อภัยแต่ถ้าหากไม่รู้จริงแล้วทำไปย่อมสร้างความเดือดร้อนได้  ฉะนั้นสำคัญต้องศึกษาธรรมให้รู้ชัดแล้วปฏิบัติฝึกฝนบำเพ็ญเดินตามรอยพุทธะสู่ทางพ้นทุกข์ เข้าใจไหม6 v) U7 d5 N- Q1 \  ^
ศิษย์รักเอ๋ย...4 j7 ~" j9 N( D, }
บุคลากรทั้งหลายเข้ามาใกล้ตั้งใจฟังคำมิใช่ง่ายที่ก้าวเดินยืนหยัดบนเส้นทางแห่งธรรมนี้ ฟ้าคัดเลือกคนเลือกปราชญ์เมธีต้องพิสูจน์ด้วยกาลเวลา ระยะทางอุปสรรค คือบันไดที่ก้าวขึ้นสูง ศิษย์ทั้งหลายมีศรัทธาฟ้ารับรู้ปณิธานที่ตั้งไว้ต้องมิลืมศรัทธามั่นคงเป็นรากฐานอันแข็งแกร่ง อย่าปล่อยให้กระแสสังคมพาจิตใจหวั่นไหวอย่าหวั่นกลัวคำนินทาใส่ร้าย เรื่องราวถูกผิดมากมายเรียนรู้การแบกรับจึงก้าวหน้า มั่นคงในจิตแต่โบราณมาอริยปราชญ์เมธีล้วนต้องสั่งสมประสบการณ์ผ่านการเคี่ยวหลอมมามากเท่าใดกว่าจะสำเร็จได้ทางโลกหรือทางธรรมก็ไม่ต่างในเรื่องนี้ล้วนต้องเจ็บตัวก่อนเจ็บใจก่อนจึงได้โตขึ้นอีกขั้น ดังนั้นสำคัญยิ่งในเวลาที่ท้อแท้หรือเหนื่อยล้าคือกำลังใจคำปลอบโยนและความเข้าใจมอบให้แก่กันปุถุชนนั้นเรียกร้องขอให้ผู้อื่นมาเข้าใจตนแต่ผู้บำเพ็ญต้องรู้เปิดใจไปเข้าใจผู้อื่น เข้าใจเขาจึงเห็นใจและรู้จักที่ให้อภัยได้เช่นนี้ ไม่ว่าเรื่องน้อยใหญ่ล้วนจบลงด้วยความราบรื่น เข้าใจไหม
0 Z' R# F& ~: B/ @* e% L6 Q การก่อสร้างฝอเอวี้ยนมิใช่ง่ายต้องรอบคอบจัดการวางแผนอย่างรัดกุม จะสำเร็จเป็นรูปร่างได้ล้วนต้องอาศัยศิษย์ทุกคนร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน ทานทั้งสามทำให้สมบูรณ์ ในเมื่อมีโอกาสแล้วต้องรักษาไว้ให้ดี สถานธรรมหนึ่งหลังสร้างขึ้นแล้ว สามารถส่งเสริม ฉุดช่วยคนได้ยาวนาน  จากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อคบไฟมิหยุดลง ทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในบุญใหญ่นี้ตามกำลังของตน เข้าใจไหม
4 ]8 _0 {- `. K. b0 `$ [; P" @% J1 L หากมีศรัทธาอุทิศจริงสุดกายใจย่อมสะเทือนฟ้า หากเข้าถึงจิตใจฟ้าย่อมมิต้องหวั่นเกรงสิ่งใด เรื่องของอนาคตมิต้องกังวลจนกลัดกลุ้ม เชื่อมั่นในธรรม เคารพในฟ้า มั่นใจว่าสำเร็จแน่ แต่ทว่าเจ้าต้องทำให้ดีในส่วนของตนต้องบำเพ็ญเป็นแบบอย่าง สามชัดเจนสี่เที่ยงตรงอย่าให้พร่อง คุณธรรมแปด คุณสัมพันธ์ห้า ปฏิบัติให้เป็นจริง การบำเพ็ญมิใช่ล้อเล่น และมิใช่ปล่อยผ่านไปวันต่อวัน เพราะเวลาผ่านไปแล้วไม่ย้อนกลับ จากเยาว์วัยสู่ชรา สุดท้ายร่วงโรย ต้องรักษาเวลาที่เหลืออยู่นี้สร้างบุญ ชำระปณิธานมิผิดต่อบรรพชนลูกหลาน มิผิดต่อคนทั้งหลายที่ส่งเสริมอุ้มชู จึงหวังว่าจากวันนี้ไปตั้งตนใหม่ ตั้งใจ ตั้งปณิธาน ทำให้สำเร็จ อย่ายอมแพ้ ต้องเสริมแรง เสริมพลังให้กับตน เข้าใจไหม# j: u7 g  C! u1 L! L7 ~3 {
หลุน= คุณสัมพันธ์ห้า คือ คุณสัมพันธ์ระหว่างเจ้าแผ่นดินและข้าแผ่นดิน,พ่อกับลูก,สามีกับภรรยา,พี่กับน้อง,เพื่อนกับเพื่อน5 U( Y, Y' i" c7 S) Y
ปาเต๋อ= คุณธรรมแปด คือ กตัญญู,พี่น้องปรองดอง,ซื่อสัตย์จงรักภักดี,ความสัตย์จริง,จริยธรรม,มโนธรรม,สุดจริตธรรม,ระอายต่อความชั่ว8 y) Z7 F" L! D5 s
สามชัดเจน คือ  งานทางธรรมและทางโลกชัดเจน,เงินทองชัดเจน,หญิง-ชายชัดเจน1 ^7 G# w- s1 x( \# y
สี่เที่ยงตรง คือ กายตรง ใจตรง  วาจาตรงและความพฤติตรง
8 }6 Y1 G% S+ L2 |9 d
: [# R) f- g* i5 a$ H; I* Iพระโอวาทพระอรหันต์จี้กง
: {/ R3 S4 B' t' D9 K0 A
8 j3 H+ I# f- P+ H( c$ t

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 1-2-2017 09:33:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ
3 l% Q. v  w$ Oกราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ
1 C5 r. `' ^+ R0 I4 N, Cศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ! _. N) y! e' Q2 k
) \) u7 D" D: o' V+ K
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 21-2-2018 14:03 , Processed in 0.079614 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้