อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 818|ตอบกลับ: 1

ศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นการบำเพ็ญ

[คัดลอกลิงก์]

918

กระทู้

1199

โพสต์

4877

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4877

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

ศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นการบำเพ็ญ      
$ g$ L$ c% ?$ z% W/ @/ m# q& J5 D มโนธรรมสำนึกเป็นเครื่องเตือนจิต- Q2 H- s' F; g" Q# Z$ h
ปณิธานหวังสำเร็จในชีวิต  # w" {8 A* L1 R' }
ต้องอุทิศทั้งกายใจอย่างแท้จริง
4 C' R/ Q; ~3 ~6 ` ศรัทธาจริงบริสุทธิ์ดุจจิตเดิม  
8 s3 ]: n4 y4 V% G$ M+ _4 | สงเคราะห์เริ่มต้นจากตนเองหนา
' V7 f; q( G: c รู้แจ้งธรรมจริงก่อนจึงช่วยคนนา  
6 K5 V1 G/ s  E& J2 f( ^ จากศรัทธาสู่สำนึกแก้ไขตน0 {+ I0 v  W+ }
จุดประสงค์แห่งธรรมมั่นรักษา
" d$ c0 v* Z- @- X7 V0 R. j% | ฟ้าดินคนประกาศธรรมค่าอนรรฆ" M, U" w* T2 q) {
ปฏิบัติดำเนินธรรมแจ้งประจักษ์  
& y: w# z6 e% p ร่วมผลักดันงานธรรมะสืบทอดไกล
8 M0 u6 a9 E" S; i* P/ ` ธรรมะจริงย่อมรุ่งเรืองแผ่ไพศาล 4 r; ^6 ^7 B( c  ?, u
โองการจริงบุญสัมพันธ์ปรากฎชัด4 z0 ^! |3 w: K# y; \2 M; \/ d
เจตนาฟ้าคนนั้นยากเดาคาด
( E$ g' l' y! U; n( @2 [ ปฏิบัติด้วยศรัทธาผลแยบยล
2 M) L  b7 m6 h. x& T* | หากคนนั้นเข้าถึงจิตใจฟ้า 2 Q% G6 c$ t- y# }0 Z
หวั่นไปไยว่าธรรมะเจริญหรือไม่! K. _" Z' u6 u, u) x5 S7 g
บุญจริงกุศลแท้จากบำเพ็ญไซร้
8 R$ V6 W7 ]% t' Q- P8 U สุดแรงสุดใจรับรองต้องเจริญ
6 y# U% b) |# k2 [ วัตถุเจริญแต่คุณธรรมกลับเสื่อมหาย    - u( d6 x+ ~3 L" P7 a8 ?$ ^
ธรรมคู่ภัยลงสู่โลกวาระฟ้า
. s( f8 t# W- i: _) e$ {+ r! ] ร่อนตะแกรงแยกหยกหินเลือกเมธา       % R8 v+ l, k0 c
จริงและปลอมปรากฎเห็นชัดเจน
4 L1 I( ~3 Y+ r; C6 M% K* u9 r กลับตัวกลับใจสำนึกขอขมา
; ?' h7 e; ?3 _) f$ y, E อย่าได้กลัวคำนินทาผิดแก้ไข
8 r  W) I! v* O! d ดั่งจื่อลู่ยินดีเมื่อคนเตือนให้ ; ]' j0 g" z( f0 b" L7 Q" {3 C
บำเพ็ญมิห่างแก้ไขขัดเกลาตน4 X! m& c* M: _" r7 X% m
อันรวงข้าวสมบูรณ์น้อมลงต่ำ  
6 V4 W) m8 z5 {+ @3 ], q ขมาสำนึกไร้อัตตาจึงเห็นผล6 [) T& r3 d0 Z. p9 j- Q: F
น้ำเต็มแก้วยากรับเพิ่มให้ตน   
3 q# w  f5 P+ m% Q) Y) C- ^% Q ฝึกจิตพ้นยึดติดใกล้ชิดธรรม5 X% E# q: n* u* J6 V* c
ดำเนินธรรมใช่เพียงด้านมนุษย์สัมพันธ์ $ r' L. q4 Y7 v! @; X
ต่อจิตแท้วิมุติญาณต้องขานไข
7 Q9 U2 }& _, y2 f อู่หลุนปาเต๋อพื้นฐานดีงามไซร้
# Q2 D; T! d. Z8 B, o/ T6 C" G! [ บำเพ็ญยุคท้ายนอกในพร้อมสมบูรณ์0 K- S  S: T2 a5 [
สดับธรรมย้อนตรองตรึกสำนึกบาป  
3 M7 \) r) r* a3 j* e  x( ? ขมากราบให้จริงใจใช่เสแสร้ง( p6 Z& Y9 s+ J. ?( _. Z7 ~
กัลยาณชนทำผิดยากซ่อนแฝง    5 b( s$ W2 |2 Y& t
ทุกหนแห่งเห็นชัดดั่งตะวันเดือน
0 l1 n/ w" D) a4 f- _; j( ` บำเพ็ญต้องระวังมิพลั้งผิด
7 k3 h# j- Q. d ศรัทธาจิตจริงใจสะเทือนฟ้า) J9 N$ Z, ~  G) e( ]
สำนึกผิดแก้ไขฟ้าอภัยนา  & u* a& r' h7 E' M. A$ n7 |- A
บนโลกาหลอมคนให้เป็นเซียน- a8 T7 g: r( Z$ j3 L3 I
เข้าใจไหม# P# ~4 }- d7 w7 ?% c1 S3 O
ศิษย์รักเอ๋ย...
; c- \/ n# I8 w' p  k ได้รับธรรมเข้าสู่ประตูพุทธะต้องมีจิตศรัทธาเป็นสิ่งแรก ศรัทธาบริสุทธิ์จิตใจดีงามสั่งสมบุญวาสนาต่อพุทธะในยุคท้ายรับธรรมก่อนบำเพ็ญทีหลัง  นำธรรมะปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รักษาศีลห้าเคร่งครัดเคารพวินัยแห่งสถานพุทธะ หากทุกวันปฏิบัติ ฝึกฝนตามรอยอริยะ เจ้าก็จะเป็นอริยะ หากหลงผิดตามทางมิจฉาย่อมตกสู่เบื้องล่าง รับธรรมแล้วต้องศึกษาจึงเข้าใจในหลักธรรมที่ฟ้านั้นมอบให้ มิใช่ว่ารับธรรมแล้วคิดว่าหลุดพ้นแล้ว ไม่กลับมาสถานธรรมศึกษาเพิ่ม เช่นนี้ไม่ได้เปรียบดั่งเช่นการเดินทางโดยมิรู้ทิศ  ย่อมเดินผิดอันตรายรู้ไหม จึงต้องกลับมาสถานธรรมบ่อยๆเข้าชั้นเรียนสงสัยใด ต้องไต่ถามให้รู้ชัด อย่าคิดเอง ทำเอง มีอาวุโสอยู่เบื้องหน้าต้องขอคำชี้แนะ อย่าได้อาย ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิด ทุกคนให้อภัยแต่ถ้าหากไม่รู้จริงแล้วทำไปย่อมสร้างความเดือดร้อนได้  ฉะนั้นสำคัญต้องศึกษาธรรมให้รู้ชัดแล้วปฏิบัติฝึกฝนบำเพ็ญเดินตามรอยพุทธะสู่ทางพ้นทุกข์ เข้าใจไหม
; t2 F" X$ e' I  ?' K8 a ศิษย์รักเอ๋ย...
" V3 v% n0 E* G; ? บุคลากรทั้งหลายเข้ามาใกล้ตั้งใจฟังคำมิใช่ง่ายที่ก้าวเดินยืนหยัดบนเส้นทางแห่งธรรมนี้ ฟ้าคัดเลือกคนเลือกปราชญ์เมธีต้องพิสูจน์ด้วยกาลเวลา ระยะทางอุปสรรค คือบันไดที่ก้าวขึ้นสูง ศิษย์ทั้งหลายมีศรัทธาฟ้ารับรู้ปณิธานที่ตั้งไว้ต้องมิลืมศรัทธามั่นคงเป็นรากฐานอันแข็งแกร่ง อย่าปล่อยให้กระแสสังคมพาจิตใจหวั่นไหวอย่าหวั่นกลัวคำนินทาใส่ร้าย เรื่องราวถูกผิดมากมายเรียนรู้การแบกรับจึงก้าวหน้า มั่นคงในจิตแต่โบราณมาอริยปราชญ์เมธีล้วนต้องสั่งสมประสบการณ์ผ่านการเคี่ยวหลอมมามากเท่าใดกว่าจะสำเร็จได้ทางโลกหรือทางธรรมก็ไม่ต่างในเรื่องนี้ล้วนต้องเจ็บตัวก่อนเจ็บใจก่อนจึงได้โตขึ้นอีกขั้น ดังนั้นสำคัญยิ่งในเวลาที่ท้อแท้หรือเหนื่อยล้าคือกำลังใจคำปลอบโยนและความเข้าใจมอบให้แก่กันปุถุชนนั้นเรียกร้องขอให้ผู้อื่นมาเข้าใจตนแต่ผู้บำเพ็ญต้องรู้เปิดใจไปเข้าใจผู้อื่น เข้าใจเขาจึงเห็นใจและรู้จักที่ให้อภัยได้เช่นนี้ ไม่ว่าเรื่องน้อยใหญ่ล้วนจบลงด้วยความราบรื่น เข้าใจไหม/ ?. R' N, X3 ~* e# ]
การก่อสร้างฝอเอวี้ยนมิใช่ง่ายต้องรอบคอบจัดการวางแผนอย่างรัดกุม จะสำเร็จเป็นรูปร่างได้ล้วนต้องอาศัยศิษย์ทุกคนร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน ทานทั้งสามทำให้สมบูรณ์ ในเมื่อมีโอกาสแล้วต้องรักษาไว้ให้ดี สถานธรรมหนึ่งหลังสร้างขึ้นแล้ว สามารถส่งเสริม ฉุดช่วยคนได้ยาวนาน  จากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อคบไฟมิหยุดลง ทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในบุญใหญ่นี้ตามกำลังของตน เข้าใจไหม2 {( |' C, ]8 [
หากมีศรัทธาอุทิศจริงสุดกายใจย่อมสะเทือนฟ้า หากเข้าถึงจิตใจฟ้าย่อมมิต้องหวั่นเกรงสิ่งใด เรื่องของอนาคตมิต้องกังวลจนกลัดกลุ้ม เชื่อมั่นในธรรม เคารพในฟ้า มั่นใจว่าสำเร็จแน่ แต่ทว่าเจ้าต้องทำให้ดีในส่วนของตนต้องบำเพ็ญเป็นแบบอย่าง สามชัดเจนสี่เที่ยงตรงอย่าให้พร่อง คุณธรรมแปด คุณสัมพันธ์ห้า ปฏิบัติให้เป็นจริง การบำเพ็ญมิใช่ล้อเล่น และมิใช่ปล่อยผ่านไปวันต่อวัน เพราะเวลาผ่านไปแล้วไม่ย้อนกลับ จากเยาว์วัยสู่ชรา สุดท้ายร่วงโรย ต้องรักษาเวลาที่เหลืออยู่นี้สร้างบุญ ชำระปณิธานมิผิดต่อบรรพชนลูกหลาน มิผิดต่อคนทั้งหลายที่ส่งเสริมอุ้มชู จึงหวังว่าจากวันนี้ไปตั้งตนใหม่ ตั้งใจ ตั้งปณิธาน ทำให้สำเร็จ อย่ายอมแพ้ ต้องเสริมแรง เสริมพลังให้กับตน เข้าใจไหม% s- b; S6 K1 R+ p5 e5 a8 X
หลุน= คุณสัมพันธ์ห้า คือ คุณสัมพันธ์ระหว่างเจ้าแผ่นดินและข้าแผ่นดิน,พ่อกับลูก,สามีกับภรรยา,พี่กับน้อง,เพื่อนกับเพื่อน
) w8 T# {( k6 B" k ปาเต๋อ= คุณธรรมแปด คือ กตัญญู,พี่น้องปรองดอง,ซื่อสัตย์จงรักภักดี,ความสัตย์จริง,จริยธรรม,มโนธรรม,สุดจริตธรรม,ระอายต่อความชั่ว2 d; S8 C0 Z% A( Y4 W
สามชัดเจน คือ  งานทางธรรมและทางโลกชัดเจน,เงินทองชัดเจน,หญิง-ชายชัดเจน. k) ~6 \! P6 Q+ z
สี่เที่ยงตรง คือ กายตรง ใจตรง  วาจาตรงและความพฤติตรง4 i/ M. Q+ g& l/ ~
( ]2 I& {% O, G1 [) G
พระโอวาทพระอรหันต์จี้กง 9 U  V4 o* D2 \- k

5 S. N8 U/ c  b' w/ h

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 1-2-2017 09:33:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ
$ m* `4 g( S2 Zกราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ
/ |3 V/ L2 Y* p. T' S8 V" |7 Vศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ
" u: d9 O' r4 o  b7 y7 o" }
7 G" w4 Q. r  ]8 [& l
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 19-6-2018 21:20 , Processed in 0.078291 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้