อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 400|ตอบกลับ: 1

ศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นการบำเพ็ญ

[คัดลอกลิงก์]

899

กระทู้

1175

โพสต์

4782

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4782

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

ศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นการบำเพ็ญ      
  c5 G7 B5 \0 C5 J1 ^% {0 B มโนธรรมสำนึกเป็นเครื่องเตือนจิต( [1 ?0 |3 g6 M% [* t. [
ปณิธานหวังสำเร็จในชีวิต  8 W' G" m. g9 ?7 V9 b2 Z
ต้องอุทิศทั้งกายใจอย่างแท้จริง5 R% V: L: F' J% Z, ^2 N: e
ศรัทธาจริงบริสุทธิ์ดุจจิตเดิม  
3 p7 N2 Y. `, I; Y# A# F3 P สงเคราะห์เริ่มต้นจากตนเองหนา) O1 \! l5 }; \3 U6 |+ P
รู้แจ้งธรรมจริงก่อนจึงช่วยคนนา  $ Y0 [4 s+ L. R) m* S3 G
จากศรัทธาสู่สำนึกแก้ไขตน
8 [( A4 o6 u7 j& q! u+ r# } จุดประสงค์แห่งธรรมมั่นรักษา
4 R. ~* t$ z4 Y8 u4 L" S3 O ฟ้าดินคนประกาศธรรมค่าอนรรฆ/ `6 G3 ]) k8 P* n
ปฏิบัติดำเนินธรรมแจ้งประจักษ์  
" p/ \  H- W: \- W7 ~ ร่วมผลักดันงานธรรมะสืบทอดไกล
$ ~6 M( }& ]5 K$ q5 ^/ \) }# V# j& J ธรรมะจริงย่อมรุ่งเรืองแผ่ไพศาล
% ]' G+ E# C3 q, m โองการจริงบุญสัมพันธ์ปรากฎชัด' f! K7 Z0 v" M. H
เจตนาฟ้าคนนั้นยากเดาคาด
8 X( F/ F8 b7 p( }0 X8 f! g ปฏิบัติด้วยศรัทธาผลแยบยล( ~! |9 z/ k' z5 \) G4 H. t
หากคนนั้นเข้าถึงจิตใจฟ้า 2 P" O. y" v1 q. e, v6 Y& q8 ~4 d
หวั่นไปไยว่าธรรมะเจริญหรือไม่& y1 `+ B7 p2 M) y2 Z5 B8 U- p9 o
บุญจริงกุศลแท้จากบำเพ็ญไซร้ - M( `# Q5 V2 z0 i7 s' v/ z1 F
สุดแรงสุดใจรับรองต้องเจริญ
, E9 ~3 B( `  d$ I# U1 Z* b วัตถุเจริญแต่คุณธรรมกลับเสื่อมหาย    6 F6 O/ I  j- V/ Y6 W" g1 `
ธรรมคู่ภัยลงสู่โลกวาระฟ้า4 s7 I. }% V4 q
ร่อนตะแกรงแยกหยกหินเลือกเมธา       5 f: @. y& w. ^6 z4 d. L
จริงและปลอมปรากฎเห็นชัดเจน! B3 G2 q5 U" ?# h# O; B
กลับตัวกลับใจสำนึกขอขมา ) s* V5 o' Q) D+ X
อย่าได้กลัวคำนินทาผิดแก้ไข5 p" y* [% O: a7 k/ F! Z& n
ดั่งจื่อลู่ยินดีเมื่อคนเตือนให้ 4 w3 F+ w$ J9 @' U0 R0 I1 ]
บำเพ็ญมิห่างแก้ไขขัดเกลาตน
( K& r3 Y1 X2 k: ]! K8 J+ a อันรวงข้าวสมบูรณ์น้อมลงต่ำ  
7 R' g0 f# k# h1 g. `" l ขมาสำนึกไร้อัตตาจึงเห็นผล* ]$ O+ m) M! v. G
น้ำเต็มแก้วยากรับเพิ่มให้ตน    . m1 g  N/ ?1 w$ {2 [! p: n
ฝึกจิตพ้นยึดติดใกล้ชิดธรรม
7 E" ~2 K" [( M ดำเนินธรรมใช่เพียงด้านมนุษย์สัมพันธ์ 9 ?0 }6 W; H7 z2 P/ e8 v; `/ [
ต่อจิตแท้วิมุติญาณต้องขานไข3 Z9 u& ]. ]0 q! e3 C) \$ u8 H
อู่หลุนปาเต๋อพื้นฐานดีงามไซร้ ! P- P: e- E. u+ W8 p8 N6 Y
บำเพ็ญยุคท้ายนอกในพร้อมสมบูรณ์
; |6 {+ s1 a" x' n' T  I สดับธรรมย้อนตรองตรึกสำนึกบาป  5 A9 I$ K& z% H+ T, M+ V5 I
ขมากราบให้จริงใจใช่เสแสร้ง* A  Q; U. V* S' M: l
กัลยาณชนทำผิดยากซ่อนแฝง    . r# w# _* C- ~. n0 O
ทุกหนแห่งเห็นชัดดั่งตะวันเดือน
/ R9 V. i% r( x! ` บำเพ็ญต้องระวังมิพลั้งผิด " n1 ?( N" D* U8 l
ศรัทธาจิตจริงใจสะเทือนฟ้า* M  k9 U+ B/ U+ |
สำนึกผิดแก้ไขฟ้าอภัยนา  9 y6 `# q4 K8 i& M. n3 C
บนโลกาหลอมคนให้เป็นเซียน7 K* P2 ^4 E0 i2 I
เข้าใจไหม
. x1 a3 G8 x9 e8 R' J4 Q$ i ศิษย์รักเอ๋ย...
% ^8 V( g( r& k1 M9 T ได้รับธรรมเข้าสู่ประตูพุทธะต้องมีจิตศรัทธาเป็นสิ่งแรก ศรัทธาบริสุทธิ์จิตใจดีงามสั่งสมบุญวาสนาต่อพุทธะในยุคท้ายรับธรรมก่อนบำเพ็ญทีหลัง  นำธรรมะปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รักษาศีลห้าเคร่งครัดเคารพวินัยแห่งสถานพุทธะ หากทุกวันปฏิบัติ ฝึกฝนตามรอยอริยะ เจ้าก็จะเป็นอริยะ หากหลงผิดตามทางมิจฉาย่อมตกสู่เบื้องล่าง รับธรรมแล้วต้องศึกษาจึงเข้าใจในหลักธรรมที่ฟ้านั้นมอบให้ มิใช่ว่ารับธรรมแล้วคิดว่าหลุดพ้นแล้ว ไม่กลับมาสถานธรรมศึกษาเพิ่ม เช่นนี้ไม่ได้เปรียบดั่งเช่นการเดินทางโดยมิรู้ทิศ  ย่อมเดินผิดอันตรายรู้ไหม จึงต้องกลับมาสถานธรรมบ่อยๆเข้าชั้นเรียนสงสัยใด ต้องไต่ถามให้รู้ชัด อย่าคิดเอง ทำเอง มีอาวุโสอยู่เบื้องหน้าต้องขอคำชี้แนะ อย่าได้อาย ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิด ทุกคนให้อภัยแต่ถ้าหากไม่รู้จริงแล้วทำไปย่อมสร้างความเดือดร้อนได้  ฉะนั้นสำคัญต้องศึกษาธรรมให้รู้ชัดแล้วปฏิบัติฝึกฝนบำเพ็ญเดินตามรอยพุทธะสู่ทางพ้นทุกข์ เข้าใจไหม
; A# r- f0 I  K4 f9 d# l ศิษย์รักเอ๋ย...* x  _% [& O6 `  n9 p9 y
บุคลากรทั้งหลายเข้ามาใกล้ตั้งใจฟังคำมิใช่ง่ายที่ก้าวเดินยืนหยัดบนเส้นทางแห่งธรรมนี้ ฟ้าคัดเลือกคนเลือกปราชญ์เมธีต้องพิสูจน์ด้วยกาลเวลา ระยะทางอุปสรรค คือบันไดที่ก้าวขึ้นสูง ศิษย์ทั้งหลายมีศรัทธาฟ้ารับรู้ปณิธานที่ตั้งไว้ต้องมิลืมศรัทธามั่นคงเป็นรากฐานอันแข็งแกร่ง อย่าปล่อยให้กระแสสังคมพาจิตใจหวั่นไหวอย่าหวั่นกลัวคำนินทาใส่ร้าย เรื่องราวถูกผิดมากมายเรียนรู้การแบกรับจึงก้าวหน้า มั่นคงในจิตแต่โบราณมาอริยปราชญ์เมธีล้วนต้องสั่งสมประสบการณ์ผ่านการเคี่ยวหลอมมามากเท่าใดกว่าจะสำเร็จได้ทางโลกหรือทางธรรมก็ไม่ต่างในเรื่องนี้ล้วนต้องเจ็บตัวก่อนเจ็บใจก่อนจึงได้โตขึ้นอีกขั้น ดังนั้นสำคัญยิ่งในเวลาที่ท้อแท้หรือเหนื่อยล้าคือกำลังใจคำปลอบโยนและความเข้าใจมอบให้แก่กันปุถุชนนั้นเรียกร้องขอให้ผู้อื่นมาเข้าใจตนแต่ผู้บำเพ็ญต้องรู้เปิดใจไปเข้าใจผู้อื่น เข้าใจเขาจึงเห็นใจและรู้จักที่ให้อภัยได้เช่นนี้ ไม่ว่าเรื่องน้อยใหญ่ล้วนจบลงด้วยความราบรื่น เข้าใจไหม
4 ^* M8 n) E% H3 B/ D การก่อสร้างฝอเอวี้ยนมิใช่ง่ายต้องรอบคอบจัดการวางแผนอย่างรัดกุม จะสำเร็จเป็นรูปร่างได้ล้วนต้องอาศัยศิษย์ทุกคนร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน ทานทั้งสามทำให้สมบูรณ์ ในเมื่อมีโอกาสแล้วต้องรักษาไว้ให้ดี สถานธรรมหนึ่งหลังสร้างขึ้นแล้ว สามารถส่งเสริม ฉุดช่วยคนได้ยาวนาน  จากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อคบไฟมิหยุดลง ทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในบุญใหญ่นี้ตามกำลังของตน เข้าใจไหม
. o4 [. T9 ]; d5 i หากมีศรัทธาอุทิศจริงสุดกายใจย่อมสะเทือนฟ้า หากเข้าถึงจิตใจฟ้าย่อมมิต้องหวั่นเกรงสิ่งใด เรื่องของอนาคตมิต้องกังวลจนกลัดกลุ้ม เชื่อมั่นในธรรม เคารพในฟ้า มั่นใจว่าสำเร็จแน่ แต่ทว่าเจ้าต้องทำให้ดีในส่วนของตนต้องบำเพ็ญเป็นแบบอย่าง สามชัดเจนสี่เที่ยงตรงอย่าให้พร่อง คุณธรรมแปด คุณสัมพันธ์ห้า ปฏิบัติให้เป็นจริง การบำเพ็ญมิใช่ล้อเล่น และมิใช่ปล่อยผ่านไปวันต่อวัน เพราะเวลาผ่านไปแล้วไม่ย้อนกลับ จากเยาว์วัยสู่ชรา สุดท้ายร่วงโรย ต้องรักษาเวลาที่เหลืออยู่นี้สร้างบุญ ชำระปณิธานมิผิดต่อบรรพชนลูกหลาน มิผิดต่อคนทั้งหลายที่ส่งเสริมอุ้มชู จึงหวังว่าจากวันนี้ไปตั้งตนใหม่ ตั้งใจ ตั้งปณิธาน ทำให้สำเร็จ อย่ายอมแพ้ ต้องเสริมแรง เสริมพลังให้กับตน เข้าใจไหม9 `6 Z" [( V% I2 D( U. M) j
หลุน= คุณสัมพันธ์ห้า คือ คุณสัมพันธ์ระหว่างเจ้าแผ่นดินและข้าแผ่นดิน,พ่อกับลูก,สามีกับภรรยา,พี่กับน้อง,เพื่อนกับเพื่อน6 j4 B! w0 ?, P! \
ปาเต๋อ= คุณธรรมแปด คือ กตัญญู,พี่น้องปรองดอง,ซื่อสัตย์จงรักภักดี,ความสัตย์จริง,จริยธรรม,มโนธรรม,สุดจริตธรรม,ระอายต่อความชั่ว7 a! t; X" K1 J
สามชัดเจน คือ  งานทางธรรมและทางโลกชัดเจน,เงินทองชัดเจน,หญิง-ชายชัดเจน
; b, y3 e+ D) C; y; `. U" W สี่เที่ยงตรง คือ กายตรง ใจตรง  วาจาตรงและความพฤติตรง' Y3 m. s7 e% u7 U9 |. T# G  e

! f/ B- E! V( N$ E% T, p8 |  @พระโอวาทพระอรหันต์จี้กง   _6 y2 v) D8 F

4 ?; L+ c: P" `

12

กระทู้

760

โพสต์

2265

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2265

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 1-2-2017 09:33:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ! c  p' w1 U+ R) X" r: }( W- r
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ
( V2 y* Y( w0 X6 _; }ศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ
: \5 @0 C7 c, v) q8 N9 M6 `( a0 f7 J; d( Z
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 24-9-2017 04:47 , Processed in 0.076335 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้