อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 516|ตอบกลับ: 1

ศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นการบำเพ็ญ

[คัดลอกลิงก์]

900

กระทู้

1176

โพสต์

4787

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4787

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

ศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นการบำเพ็ญ      
* C* N' D* Q0 X8 r: ]5 e มโนธรรมสำนึกเป็นเครื่องเตือนจิต
$ n" s. O7 @7 w% K7 B$ Z1 u  Z ปณิธานหวังสำเร็จในชีวิต  
! W; j3 I6 F0 e% p& ], ? ต้องอุทิศทั้งกายใจอย่างแท้จริง' K7 w8 a' @: J; B
ศรัทธาจริงบริสุทธิ์ดุจจิตเดิม  
* t& l" ]5 h5 N6 u" u สงเคราะห์เริ่มต้นจากตนเองหนา
4 ~5 h5 M: N# O$ t" T  n รู้แจ้งธรรมจริงก่อนจึงช่วยคนนา  ) \3 |1 |" m3 Q( G
จากศรัทธาสู่สำนึกแก้ไขตน  i4 s$ Z7 e1 S
จุดประสงค์แห่งธรรมมั่นรักษา
6 S& s& }/ [! V ฟ้าดินคนประกาศธรรมค่าอนรรฆ9 P& f2 v' e+ L, z4 h9 i: P
ปฏิบัติดำเนินธรรมแจ้งประจักษ์  
7 r! x$ c3 `' o! V3 C, A% r! N ร่วมผลักดันงานธรรมะสืบทอดไกล
: m* C" ^" t8 X7 Z ธรรมะจริงย่อมรุ่งเรืองแผ่ไพศาล
  c" e. ]1 M( m0 a0 X6 H โองการจริงบุญสัมพันธ์ปรากฎชัด/ c$ a  u9 y9 B- r% v4 C7 J
เจตนาฟ้าคนนั้นยากเดาคาด
) G/ ^+ S2 d4 G5 \7 A+ V ปฏิบัติด้วยศรัทธาผลแยบยล
' ]' C, P- t: `$ k, |* y( r/ { หากคนนั้นเข้าถึงจิตใจฟ้า : w* D& a% l* e; s1 E9 b: q# m
หวั่นไปไยว่าธรรมะเจริญหรือไม่( Z  }" v. r, H  c9 B& r
บุญจริงกุศลแท้จากบำเพ็ญไซร้
2 `/ m0 H/ I# s' @) t สุดแรงสุดใจรับรองต้องเจริญ 5 z: ~6 J5 Q6 G6 s( W
วัตถุเจริญแต่คุณธรรมกลับเสื่อมหาย    . w; v- d% P4 n3 _3 E
ธรรมคู่ภัยลงสู่โลกวาระฟ้า3 m3 _' w/ P: p; U- c8 t& I
ร่อนตะแกรงแยกหยกหินเลือกเมธา       4 K. h' o* M) b) G* N9 M
จริงและปลอมปรากฎเห็นชัดเจน
& {. W5 S& g7 k* f* K8 V กลับตัวกลับใจสำนึกขอขมา
- N: b- f! u! b) |6 C6 \2 L1 O; R อย่าได้กลัวคำนินทาผิดแก้ไข. V: D2 q) g2 b. F! Q8 S" _+ S
ดั่งจื่อลู่ยินดีเมื่อคนเตือนให้
/ M8 Z: O% ~/ v% P' r! [$ J บำเพ็ญมิห่างแก้ไขขัดเกลาตน
4 E+ y- g5 l# K; @5 a& H% o อันรวงข้าวสมบูรณ์น้อมลงต่ำ  0 ~, R1 d! K4 ~6 `+ z
ขมาสำนึกไร้อัตตาจึงเห็นผล
+ n; A! b, `0 b$ z& I; F น้ำเต็มแก้วยากรับเพิ่มให้ตน    . U# V- l7 L$ |% d% |; @
ฝึกจิตพ้นยึดติดใกล้ชิดธรรม4 S" S2 L- H$ |% q# B3 F* \
ดำเนินธรรมใช่เพียงด้านมนุษย์สัมพันธ์
% n& n8 B/ R& ]; {8 ?. R1 X ต่อจิตแท้วิมุติญาณต้องขานไข
" M4 `' G+ `/ K" I อู่หลุนปาเต๋อพื้นฐานดีงามไซร้ 9 |$ `" x8 M& f8 y3 k2 D5 {
บำเพ็ญยุคท้ายนอกในพร้อมสมบูรณ์' h3 d  o3 o0 \; T+ {6 u, n/ g
สดับธรรมย้อนตรองตรึกสำนึกบาป  + A4 q4 [: i' e7 U4 Y0 H/ T
ขมากราบให้จริงใจใช่เสแสร้ง
8 P. U& r. A. U* L3 J9 ]; K กัลยาณชนทำผิดยากซ่อนแฝง   
5 L8 H' Q( B5 }: i8 w ทุกหนแห่งเห็นชัดดั่งตะวันเดือน/ e2 p8 B% A1 O+ H
บำเพ็ญต้องระวังมิพลั้งผิด
: j( I' @  c7 k. R1 M. ?/ A ศรัทธาจิตจริงใจสะเทือนฟ้า
+ ~- y8 H# u2 i6 ]5 f) f0 B สำนึกผิดแก้ไขฟ้าอภัยนา    p) V( v/ ?+ }/ n+ M2 X, E; _
บนโลกาหลอมคนให้เป็นเซียน4 w# c& ^+ d  F& o( v
เข้าใจไหม& b5 i. j4 S- [! b" e" B0 b8 O
ศิษย์รักเอ๋ย...
- G7 e3 j+ J4 f/ h! }7 T( ]) f) ] ได้รับธรรมเข้าสู่ประตูพุทธะต้องมีจิตศรัทธาเป็นสิ่งแรก ศรัทธาบริสุทธิ์จิตใจดีงามสั่งสมบุญวาสนาต่อพุทธะในยุคท้ายรับธรรมก่อนบำเพ็ญทีหลัง  นำธรรมะปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รักษาศีลห้าเคร่งครัดเคารพวินัยแห่งสถานพุทธะ หากทุกวันปฏิบัติ ฝึกฝนตามรอยอริยะ เจ้าก็จะเป็นอริยะ หากหลงผิดตามทางมิจฉาย่อมตกสู่เบื้องล่าง รับธรรมแล้วต้องศึกษาจึงเข้าใจในหลักธรรมที่ฟ้านั้นมอบให้ มิใช่ว่ารับธรรมแล้วคิดว่าหลุดพ้นแล้ว ไม่กลับมาสถานธรรมศึกษาเพิ่ม เช่นนี้ไม่ได้เปรียบดั่งเช่นการเดินทางโดยมิรู้ทิศ  ย่อมเดินผิดอันตรายรู้ไหม จึงต้องกลับมาสถานธรรมบ่อยๆเข้าชั้นเรียนสงสัยใด ต้องไต่ถามให้รู้ชัด อย่าคิดเอง ทำเอง มีอาวุโสอยู่เบื้องหน้าต้องขอคำชี้แนะ อย่าได้อาย ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิด ทุกคนให้อภัยแต่ถ้าหากไม่รู้จริงแล้วทำไปย่อมสร้างความเดือดร้อนได้  ฉะนั้นสำคัญต้องศึกษาธรรมให้รู้ชัดแล้วปฏิบัติฝึกฝนบำเพ็ญเดินตามรอยพุทธะสู่ทางพ้นทุกข์ เข้าใจไหม
7 t4 P5 X5 |, C5 t! N) f ศิษย์รักเอ๋ย...# S5 a% {" k* f0 `) ^! U" `3 ~
บุคลากรทั้งหลายเข้ามาใกล้ตั้งใจฟังคำมิใช่ง่ายที่ก้าวเดินยืนหยัดบนเส้นทางแห่งธรรมนี้ ฟ้าคัดเลือกคนเลือกปราชญ์เมธีต้องพิสูจน์ด้วยกาลเวลา ระยะทางอุปสรรค คือบันไดที่ก้าวขึ้นสูง ศิษย์ทั้งหลายมีศรัทธาฟ้ารับรู้ปณิธานที่ตั้งไว้ต้องมิลืมศรัทธามั่นคงเป็นรากฐานอันแข็งแกร่ง อย่าปล่อยให้กระแสสังคมพาจิตใจหวั่นไหวอย่าหวั่นกลัวคำนินทาใส่ร้าย เรื่องราวถูกผิดมากมายเรียนรู้การแบกรับจึงก้าวหน้า มั่นคงในจิตแต่โบราณมาอริยปราชญ์เมธีล้วนต้องสั่งสมประสบการณ์ผ่านการเคี่ยวหลอมมามากเท่าใดกว่าจะสำเร็จได้ทางโลกหรือทางธรรมก็ไม่ต่างในเรื่องนี้ล้วนต้องเจ็บตัวก่อนเจ็บใจก่อนจึงได้โตขึ้นอีกขั้น ดังนั้นสำคัญยิ่งในเวลาที่ท้อแท้หรือเหนื่อยล้าคือกำลังใจคำปลอบโยนและความเข้าใจมอบให้แก่กันปุถุชนนั้นเรียกร้องขอให้ผู้อื่นมาเข้าใจตนแต่ผู้บำเพ็ญต้องรู้เปิดใจไปเข้าใจผู้อื่น เข้าใจเขาจึงเห็นใจและรู้จักที่ให้อภัยได้เช่นนี้ ไม่ว่าเรื่องน้อยใหญ่ล้วนจบลงด้วยความราบรื่น เข้าใจไหม; l- q2 f2 z% X$ v
การก่อสร้างฝอเอวี้ยนมิใช่ง่ายต้องรอบคอบจัดการวางแผนอย่างรัดกุม จะสำเร็จเป็นรูปร่างได้ล้วนต้องอาศัยศิษย์ทุกคนร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน ทานทั้งสามทำให้สมบูรณ์ ในเมื่อมีโอกาสแล้วต้องรักษาไว้ให้ดี สถานธรรมหนึ่งหลังสร้างขึ้นแล้ว สามารถส่งเสริม ฉุดช่วยคนได้ยาวนาน  จากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อคบไฟมิหยุดลง ทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในบุญใหญ่นี้ตามกำลังของตน เข้าใจไหม
* K6 T" Y* |" X3 d" U1 Z( W- ~ หากมีศรัทธาอุทิศจริงสุดกายใจย่อมสะเทือนฟ้า หากเข้าถึงจิตใจฟ้าย่อมมิต้องหวั่นเกรงสิ่งใด เรื่องของอนาคตมิต้องกังวลจนกลัดกลุ้ม เชื่อมั่นในธรรม เคารพในฟ้า มั่นใจว่าสำเร็จแน่ แต่ทว่าเจ้าต้องทำให้ดีในส่วนของตนต้องบำเพ็ญเป็นแบบอย่าง สามชัดเจนสี่เที่ยงตรงอย่าให้พร่อง คุณธรรมแปด คุณสัมพันธ์ห้า ปฏิบัติให้เป็นจริง การบำเพ็ญมิใช่ล้อเล่น และมิใช่ปล่อยผ่านไปวันต่อวัน เพราะเวลาผ่านไปแล้วไม่ย้อนกลับ จากเยาว์วัยสู่ชรา สุดท้ายร่วงโรย ต้องรักษาเวลาที่เหลืออยู่นี้สร้างบุญ ชำระปณิธานมิผิดต่อบรรพชนลูกหลาน มิผิดต่อคนทั้งหลายที่ส่งเสริมอุ้มชู จึงหวังว่าจากวันนี้ไปตั้งตนใหม่ ตั้งใจ ตั้งปณิธาน ทำให้สำเร็จ อย่ายอมแพ้ ต้องเสริมแรง เสริมพลังให้กับตน เข้าใจไหม! N" q, r! F, ?& t
หลุน= คุณสัมพันธ์ห้า คือ คุณสัมพันธ์ระหว่างเจ้าแผ่นดินและข้าแผ่นดิน,พ่อกับลูก,สามีกับภรรยา,พี่กับน้อง,เพื่อนกับเพื่อน9 D. I" n1 B" e  N
ปาเต๋อ= คุณธรรมแปด คือ กตัญญู,พี่น้องปรองดอง,ซื่อสัตย์จงรักภักดี,ความสัตย์จริง,จริยธรรม,มโนธรรม,สุดจริตธรรม,ระอายต่อความชั่ว
# m1 d% h1 M- A' o7 d  t% [ สามชัดเจน คือ  งานทางธรรมและทางโลกชัดเจน,เงินทองชัดเจน,หญิง-ชายชัดเจน  q* ^/ v) g8 u- p3 T; ]/ Z) A. `& h7 w
สี่เที่ยงตรง คือ กายตรง ใจตรง  วาจาตรงและความพฤติตรง
; y0 c( W4 L! x: F6 ?* s+ ~& J2 s9 S
พระโอวาทพระอรหันต์จี้กง
/ \# S7 j2 m2 k$ o3 M
7 ~& A* T: w0 n- D6 L  f# @

12

กระทู้

760

โพสต์

2265

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2265

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 1-2-2017 09:33:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ! g' Z# p5 i2 M" }9 \! y/ |
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ
) Z3 C! y& i% _1 d! Uศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ3 v% y3 J4 N4 i. z

* ?* G$ l& S+ ?  `% ?( {) T
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 24-11-2017 19:43 , Processed in 0.077784 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้