อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 363|ตอบกลับ: 1

จิตพ้นหากจากรูปลักษณ์ไม่ฝักใฝ่

[คัดลอกลิงก์]

905

กระทู้

1182

โพสต์

4814

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4814

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

พระพุทธจี้กงกล่าวไว้ว่า..1 I* P6 V+ ~9 e
"จิตพ้นหากจากรูปลักษณ์ไม่ฝักใฝ่7 ^1 a; O. l6 |5 U3 ^
ไม่ยึดหมายอัตตาว่าเราเขา8 y% ^; v! n& l( E; ?0 [6 J
ไม่คิดดีไม่คิดชั่วไม่มั่วคลุกเคล้า
. `- d: K  y2 @0 t6 V0 Q" p เพราะทุกอย่างนั้นว่างเปล่าเป็นเดิมที"; j  V# s3 L3 ?) d5 m5 Y. {
ไม่มีเราไม่มีเขาในจิต
. ?2 M9 d% F$ ~. W2 h: U, _3 B ไม่มีชั่วดีชีวิตคือธรรมะ
2 Q3 K* J3 H/ t อันรูปนามที่มองเห็นจับต้องได้! S0 p7 m* Q1 A3 v0 t1 k
แท้จริงไม่มีสักอย่างในธรรมะ% m2 y! b$ D% }% S5 l3 _$ l# ^$ j+ ]
อนุตตระโพธิจิตล้ำค่าคือ...ธรรมะ& [3 o* c/ \* R; \+ z: R$ x# ~
มุ่งสู่วิถีธรรมล้วนก็เพื่อบรรลุ ฉะนั้นจึงควรมีความประณีตต่อการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต ประคอง กล่อมเกลี้ยงจิตญาณ ด้วยการทำจิตให้สงบ สะอาดหมดจด ย้อนมองส่องตน ค้นหาข้อบกพร่องของตน ย้อนมองส่องตนคือทุกขณะจิตทันทีที่ได้สติ ให้สำรวมจิตไว้ ณ จุดญาณทวารที่พระวิสุทธิอาจารย์ชี้ไว้ ณ จุดนี้ ไม่มีเรา ไม่มีเขา เป็นหลักเบื้องต้นของการพ้นทุกข์ได้สุข
& c' G+ R. [: s9 [- e นั่นคือเราได้ฟื้นฟูสภาวะธรรมของธรรมญาณในตนแล้ว/ h4 i" Q3 F0 p- Y; q+ m2 o1 i
  ฟื้นฟูหมายถึง...
: y2 N1 Q# s8 }1 M ใจของเราเป็นธรรมชาติ  R3 g* y! \' l" o' b& m  B' j
ก่อนจะมีเรามีเขา ก็ไม่มีทั้งเราและเขา; T  f% P' q" O/ w# [# H- q. R% W
เมื่อเกิดมีเรามีเขา ในที่สุดก็ไม่มีทั้งเขาและเรา- K6 Y4 @+ X! x" S! m% l

! z2 r1 m& d9 i* V& b" k: Q7 X! c " แต่ก่อนมีธิดาเศรษฐีคนหนึ่ง สะสวยมีเสน่ห์น่ารักแต่น่าเสียดายที่ต่อมา เธอเกิดเจ็บป่วยซูบผอม จนทำให้เบื่อชีวิต
3 v  Z2 ?/ ^; h& A- I คืนหนึ่งมารตนหนึ่งมาเข้าฝันบอกเธอว่า เขาคือมารโรคร้ายที่สิงอยู่ในตัวเธอ หญิงสาวคิดว่ามารคงพิสมัยในความงามของเธอเป็นแน่จึงได้มาสิงสู่ จึงบอกแก่มารว่า สาวสวยกว่าฉันอยู่บ้านเหนือ ทำไมไม่ไปสิงสู่เขาล่ะ
1 @, h5 A4 h& }. P6 B3 p มารตอบว่า
! o  i3 J) l8 @7 a% e( z " ไปมาแล้ว แต่เข้าไม่ได้ เพราะจิตของเธอบริสุทธิ์สว่างเกินไป"
8 d0 H: S/ K; |+ r1 a+ |. y8 S6 k# M พอหญิงสาวตื่นจากความฝันพลันก็ตื่นจากความมืดบอดลุ่มหลงในโลกีย์วิสัย เธอบอกแก่ตนเองว่า
. b* Q" m4 y1 C& R7 A2 \3 T+ I( k "ฉันจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์สว่างเหมือนสาวบ้านเหนือคนนั้นให้ได้"6 T. e' V; T0 v: b9 T6 `
จากนั้นไม่นาน อาการเจ็บป่วยของเธอก็ค่อยๆหายไป จนสมบูรณ์แข็งแรงเช่นแต่ก่อน"
6 R: g  W' W' D2 E! o+ f, Z  
4 r; g8 Z0 m8 b9 \' @( r พึงสำรวมกำหนดจิต ณ จุดญาณทวาร คือการเบิกทางให้ พุทธจิตธรรมญาณเป็นอิสระในโลกกว้าง เทียนมิ่งที่ได้รับสามารถเบิกทางให้ญาณภาวะปรากฏและให้จิตเดิมแท้ที่มีมโนธรรมอันวิสุทธิ์สำแดงคุณโดยมิทันต้องร่ำเรียนเรียกว่า "เบิกทางปัญญาญาณ"
5 S" S" ^( G' q ไตรรัตน์วิถีจิตจึงมีคุณาเนื่องหนุนนำทางปัญญาด้วยการ
+ U9 _6 b6 \8 W" F "กำหนดจิต ณ จุดญาณทวาร" จะฟื้นฟูกล่อมเกลาเสริมส่งดวงปัญญาสว่างแห่งจิตเดิมแท้โดยตรง หากสำรวมบำเพ็ญตามนี้ จะรับรู้ภาวะจิตสงบและปัญญาญาณปลอดโปร่งได้เอง; N* L" G9 G1 h  C
"ช่วงเวลาย้อนมองส่องตนนั้นสะดวกแก่การศึกษา จิตไร้ความคิดฟุ้งซ่านนั้นก็คือธรรมะ "
5 F( ~8 V2 y& T5 m, Z  การกราบขอหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์ก็คือวิถีธรรมแห่งสามหนึ่ง ถ้าผู้รับธรรมสามารถรักษาสามหนึ่งเป็นนิจ มีความทะยานเป็นนิจพึงพินิจทวาร ไม่มีความอยากเป็นนิจพึงพินิจความแยบยลแห่งทวาร จะสามารถสำเร็จเป็นเทพเซียนที่แท้จริงได้อย่างแน่นอน เพราะเหตุไร เพราะว่า สามนั้นก็หมายถึง7 ^7 S3 J" Q9 y, w' L
กายธาตุ
: o& B  k8 s" l1 j พลังธาตุ+ n0 C0 L/ P5 |) l3 B5 Y3 U+ N- B8 F
วิญญาณธาตุ3 U/ Q8 g4 F6 x4 U& G9 }
แต่เดิมที่จิตญาณของเราอยู่แดนนิพพานมีเพียงหนึ่ง แต่เมื่อจิตญาณเดิมลงมาเกิดกาย จึงมีสาม คือกายสังขาร(ธาตุ) พลังธาตุ และวิญญาณธาตุ จึงทำให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่จิตญาณที่มาบังเกิดในครรภ์ด้วยอสุจิของพ่อและแม่ กายธาตุจะมีความเจริญเติบโตและสูญสลายในที่สุด เหลือแต่พลังธาตุ ( เหยิน อี้ หลี่ จื้อ ซิ่น )ถ้าสมบูรณ์ก็เป็นพลังหยางก็จะเป็นพลังส่งให้วิญญาณธาตุไปสู่ภพที่ดี แต่เมื่อเราได้รับหนึ่งแล้วจากพระวิสุทธิอาจารย์แล้ว บำเพ็ญดี ปฏิบัติดี จากการที่มุ่งมั่นในปณิธานเป็นฐานใหญ่จนลุปณิธานก็สามารถกลับเข้าสู่ความเป็นหนึ่ง  
& f1 c( L/ j5 ~# w พระพุทธจี้กงกล่าวไว้ว่า5 _* H& n; C  a1 |
เมื่อเบื้องบนปรกโปรดธรรมช่วยเวไนย
0 ~3 Q) }; R9 M, o) o เพราะมิให้จิตดีงามต้องลุ่มหลง
- k% {- ~( I) v" v: N6 Q# o หนึ่งจุดชี้ที่มอบให้ดีดนิ้วส่ง# Z% R5 I; u2 |  w% P6 J
หวังมุ่งตรงถึงสถานพุทธะเดิม
) Q" z: [/ j0 ^. j และพระอาจารย์ได้โปรดไว้อีกว่า
4 A2 J) b$ `4 [/ ?' z# | "เจ้าได้รับวิถีธรรมก็คือได้รับวิถีจิต หากไม่มีวิถีจิตนี้เจ้าก็จะไม่เข้าใจว่าจะกลับสู่ฟ้าได้อย่างไร จะบำเพ็ญกันอย่างไร"
" U! R, x1 Y4 E) e9 w  ? เมื่อดวงตาไม่มองก็จะเป็นการรวมวิญญาณธาตุ& v1 O. ^4 o2 w( k  u
เมื่อหูไม่ฟังก็จะเป็นการรักษากายธาตุ
: X5 j+ P% O' Y  s$ Y5 ?, l1 H และเมื่อปากไม่พูดก็จะเป็นกล่อมเกลี้ยงพลังธาตุ
4 S$ s8 L7 x" f2 l* U ดังนั้น ดวงตา หู และปากควรจะปิดให้ดีๆ จึงจะสามารถรวมวิญญาณธาตุ รักษากายธาตุ และกล่อมเกลี้ยงพลังธาตุได้
9 i; Z" c! `3 L2 D "มีความทะยานเป็นนิจพึงพินิจทวาร
. _( s8 T+ ~' i' F! i: y/ D! a1 j ไม่มีความอยากเป็นนิจพึงพินิจความแยบยลแห่งทวาร: F, j9 E7 q( k* K  ~9 a" a
เมื่อได้พินิจทวารและความแยบยลแห่งทวารแล้วจะสงบและเกิดปัญญาได้" นี่แหละเรียกว่าการรักษาสามเพื่อเข้าสู่หนึ่ง( M  D- O" W4 j9 V! m
เมื่อรู้จุดหยุดนิ่งแล้วจากนั้นจึงมีสติ ถ้าเราปฏิบัติได้ จะปรากฏความแยบยลแห่งความว่างที่แท้จริงออกมาได้
$ }, }- Z9 @- \ พระอาจารย์กล่าวว่า
! k  O4 X0 C) D! f' | " กายเราเปรียบเสมือนสิ่งที่มี
3 D# p2 }+ _3 }' g3 |: ^( N, ~) U จิตเราเปรียบเสมือนสิ่งที่ว่าง
* p) R3 Q! P+ A$ y ทั้งว่างและมี ทั้งมีและว่าง6 T4 S' e% O2 R% S  }  K( f
หากกระจ่างแล้วก็จะสว่างไสว"8 e* J  I! E% M
2 N" u  E" q- {' F

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 30-5-2017 10:19:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ
( k- m& [; P! ?( zกราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ
' v4 }: K9 B% o# N0 |ศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ! A. D. x% K# u4 j8 D* O% V$ t
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 21-2-2018 13:59 , Processed in 0.076403 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้