อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 913|ตอบกลับ: 1

จิตพ้นหากจากรูปลักษณ์ไม่ฝักใฝ่

[คัดลอกลิงก์]

922

กระทู้

1203

โพสต์

4923

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4923

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

พระพุทธจี้กงกล่าวไว้ว่า..' n! Z9 _2 V* X( K% @1 X4 S
"จิตพ้นหากจากรูปลักษณ์ไม่ฝักใฝ่
  o" b# p9 ~# [+ j# n6 C0 ?" \ ไม่ยึดหมายอัตตาว่าเราเขา
; G$ ~8 _% K0 N4 i ไม่คิดดีไม่คิดชั่วไม่มั่วคลุกเคล้า  ~. k, ]7 h3 ?
เพราะทุกอย่างนั้นว่างเปล่าเป็นเดิมที"
! F; s7 V. b/ N: n, a0 V ไม่มีเราไม่มีเขาในจิต
/ T( i2 E# w4 Y) g& E6 G( ~- Q, R, K ไม่มีชั่วดีชีวิตคือธรรมะ- y3 x$ R+ O/ \
อันรูปนามที่มองเห็นจับต้องได้
; z9 f! ]2 n3 L5 s แท้จริงไม่มีสักอย่างในธรรมะ) o' O) t+ |. J' h& |9 }/ C" W
อนุตตระโพธิจิตล้ำค่าคือ...ธรรมะ
8 M4 i1 k) Y0 m+ a) G' i มุ่งสู่วิถีธรรมล้วนก็เพื่อบรรลุ ฉะนั้นจึงควรมีความประณีตต่อการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต ประคอง กล่อมเกลี้ยงจิตญาณ ด้วยการทำจิตให้สงบ สะอาดหมดจด ย้อนมองส่องตน ค้นหาข้อบกพร่องของตน ย้อนมองส่องตนคือทุกขณะจิตทันทีที่ได้สติ ให้สำรวมจิตไว้ ณ จุดญาณทวารที่พระวิสุทธิอาจารย์ชี้ไว้ ณ จุดนี้ ไม่มีเรา ไม่มีเขา เป็นหลักเบื้องต้นของการพ้นทุกข์ได้สุข# x5 `" m0 n1 Y( x4 L( K& @
นั่นคือเราได้ฟื้นฟูสภาวะธรรมของธรรมญาณในตนแล้ว. U1 g5 j! S% P+ P* F; \
  ฟื้นฟูหมายถึง...
- T* s( C/ c; x9 f! Z4 _6 v ใจของเราเป็นธรรมชาติ! f: y0 |, z# [- f1 r0 ?
ก่อนจะมีเรามีเขา ก็ไม่มีทั้งเราและเขา1 M5 l/ `* }7 {) m. Y
เมื่อเกิดมีเรามีเขา ในที่สุดก็ไม่มีทั้งเขาและเรา
2 |$ w: m5 ~  Y+ l& [8 H/ u
5 p  }  f( Z6 `% o7 G& K " แต่ก่อนมีธิดาเศรษฐีคนหนึ่ง สะสวยมีเสน่ห์น่ารักแต่น่าเสียดายที่ต่อมา เธอเกิดเจ็บป่วยซูบผอม จนทำให้เบื่อชีวิต
* T) F8 D  @2 t6 n% U2 \: S$ W2 X คืนหนึ่งมารตนหนึ่งมาเข้าฝันบอกเธอว่า เขาคือมารโรคร้ายที่สิงอยู่ในตัวเธอ หญิงสาวคิดว่ามารคงพิสมัยในความงามของเธอเป็นแน่จึงได้มาสิงสู่ จึงบอกแก่มารว่า สาวสวยกว่าฉันอยู่บ้านเหนือ ทำไมไม่ไปสิงสู่เขาล่ะ 9 W0 {2 {, i4 Q; f3 a3 ^
มารตอบว่า
% F9 q. r0 g6 ~- D6 } " ไปมาแล้ว แต่เข้าไม่ได้ เพราะจิตของเธอบริสุทธิ์สว่างเกินไป"1 k/ S0 C- `- \) T  {
พอหญิงสาวตื่นจากความฝันพลันก็ตื่นจากความมืดบอดลุ่มหลงในโลกีย์วิสัย เธอบอกแก่ตนเองว่า5 Z: ^% Y; X2 N8 m
"ฉันจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์สว่างเหมือนสาวบ้านเหนือคนนั้นให้ได้"
7 L5 p1 m) A# d6 x- Y จากนั้นไม่นาน อาการเจ็บป่วยของเธอก็ค่อยๆหายไป จนสมบูรณ์แข็งแรงเช่นแต่ก่อน"9 v' X( k1 P: e& a) I/ W
  
( Q& g. i2 _8 N พึงสำรวมกำหนดจิต ณ จุดญาณทวาร คือการเบิกทางให้ พุทธจิตธรรมญาณเป็นอิสระในโลกกว้าง เทียนมิ่งที่ได้รับสามารถเบิกทางให้ญาณภาวะปรากฏและให้จิตเดิมแท้ที่มีมโนธรรมอันวิสุทธิ์สำแดงคุณโดยมิทันต้องร่ำเรียนเรียกว่า "เบิกทางปัญญาญาณ"
1 J2 j- J& o( F/ `# D ไตรรัตน์วิถีจิตจึงมีคุณาเนื่องหนุนนำทางปัญญาด้วยการ. [! d* u" s: p8 N1 o3 ~% ]
"กำหนดจิต ณ จุดญาณทวาร" จะฟื้นฟูกล่อมเกลาเสริมส่งดวงปัญญาสว่างแห่งจิตเดิมแท้โดยตรง หากสำรวมบำเพ็ญตามนี้ จะรับรู้ภาวะจิตสงบและปัญญาญาณปลอดโปร่งได้เอง
. y0 E% ^4 F6 K/ H "ช่วงเวลาย้อนมองส่องตนนั้นสะดวกแก่การศึกษา จิตไร้ความคิดฟุ้งซ่านนั้นก็คือธรรมะ "/ t. o, A1 j* r$ p
  การกราบขอหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์ก็คือวิถีธรรมแห่งสามหนึ่ง ถ้าผู้รับธรรมสามารถรักษาสามหนึ่งเป็นนิจ มีความทะยานเป็นนิจพึงพินิจทวาร ไม่มีความอยากเป็นนิจพึงพินิจความแยบยลแห่งทวาร จะสามารถสำเร็จเป็นเทพเซียนที่แท้จริงได้อย่างแน่นอน เพราะเหตุไร เพราะว่า สามนั้นก็หมายถึง
) j0 G/ A8 J0 V; U" Y3 U กายธาตุ
7 j9 u0 v2 u5 M- E0 G. j* F# c พลังธาตุ' c; e5 F# j% @) W0 F! _
วิญญาณธาตุ
, c; v" ^% i4 p/ [& o, D& }, {1 P9 Z แต่เดิมที่จิตญาณของเราอยู่แดนนิพพานมีเพียงหนึ่ง แต่เมื่อจิตญาณเดิมลงมาเกิดกาย จึงมีสาม คือกายสังขาร(ธาตุ) พลังธาตุ และวิญญาณธาตุ จึงทำให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่จิตญาณที่มาบังเกิดในครรภ์ด้วยอสุจิของพ่อและแม่ กายธาตุจะมีความเจริญเติบโตและสูญสลายในที่สุด เหลือแต่พลังธาตุ ( เหยิน อี้ หลี่ จื้อ ซิ่น )ถ้าสมบูรณ์ก็เป็นพลังหยางก็จะเป็นพลังส่งให้วิญญาณธาตุไปสู่ภพที่ดี แต่เมื่อเราได้รับหนึ่งแล้วจากพระวิสุทธิอาจารย์แล้ว บำเพ็ญดี ปฏิบัติดี จากการที่มุ่งมั่นในปณิธานเป็นฐานใหญ่จนลุปณิธานก็สามารถกลับเข้าสู่ความเป็นหนึ่ง  
  ]1 N3 e0 n0 [, u' M/ |: U' e% i พระพุทธจี้กงกล่าวไว้ว่า
! T! {+ y4 A# M( p เมื่อเบื้องบนปรกโปรดธรรมช่วยเวไนย. `% T# B2 a& v3 t+ R. w  v8 B  `
เพราะมิให้จิตดีงามต้องลุ่มหลง8 G: A) b# |: E* l' S. Q4 d
หนึ่งจุดชี้ที่มอบให้ดีดนิ้วส่ง( n. l; [: X6 v' o3 h! p2 k
หวังมุ่งตรงถึงสถานพุทธะเดิม( F% e' e5 O  ?" j
และพระอาจารย์ได้โปรดไว้อีกว่า
$ f* @2 z7 V& O4 F! N) S# @; p "เจ้าได้รับวิถีธรรมก็คือได้รับวิถีจิต หากไม่มีวิถีจิตนี้เจ้าก็จะไม่เข้าใจว่าจะกลับสู่ฟ้าได้อย่างไร จะบำเพ็ญกันอย่างไร"# O* s& N0 H4 ^+ |- Y
เมื่อดวงตาไม่มองก็จะเป็นการรวมวิญญาณธาตุ
  Y. J4 T/ L/ R1 x; K2 {( |; y เมื่อหูไม่ฟังก็จะเป็นการรักษากายธาตุ
7 j. d) Z' f; \ และเมื่อปากไม่พูดก็จะเป็นกล่อมเกลี้ยงพลังธาตุ" R; ]2 t5 ^. B( m9 |9 c& j
ดังนั้น ดวงตา หู และปากควรจะปิดให้ดีๆ จึงจะสามารถรวมวิญญาณธาตุ รักษากายธาตุ และกล่อมเกลี้ยงพลังธาตุได้
$ a. E' _7 s% g4 Y "มีความทะยานเป็นนิจพึงพินิจทวาร) t5 O$ B$ g0 M; J
ไม่มีความอยากเป็นนิจพึงพินิจความแยบยลแห่งทวาร
# H6 b9 f$ F4 ]1 _+ h4 o6 w0 k เมื่อได้พินิจทวารและความแยบยลแห่งทวารแล้วจะสงบและเกิดปัญญาได้" นี่แหละเรียกว่าการรักษาสามเพื่อเข้าสู่หนึ่ง! D" w: N1 W0 E/ l
เมื่อรู้จุดหยุดนิ่งแล้วจากนั้นจึงมีสติ ถ้าเราปฏิบัติได้ จะปรากฏความแยบยลแห่งความว่างที่แท้จริงออกมาได้
& t, A9 y7 t# W$ H, c$ y พระอาจารย์กล่าวว่า
  _9 ^* D4 ]3 ^  S" N, F1 k " กายเราเปรียบเสมือนสิ่งที่มี
) v7 s! h. s! s4 I$ B จิตเราเปรียบเสมือนสิ่งที่ว่าง, e# _1 q8 |/ v1 P& V  H
ทั้งว่างและมี ทั้งมีและว่าง
$ y9 d& l4 {( V; q( h หากกระจ่างแล้วก็จะสว่างไสว"8 u, x! P( w% _5 c5 ], p' p' I( ~
( H' b3 Q: f& H, F

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 30-5-2017 10:19:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ+ t: h% T% Q! R; X, g: e% z
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ
8 w0 S5 E( I  P3 r0 X( Pศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ- T  x: \8 C: K. E$ c  L
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 22-1-2019 18:14 , Processed in 0.081122 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้