อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 259|ตอบกลับ: 1

จิตพ้นหากจากรูปลักษณ์ไม่ฝักใฝ่

[คัดลอกลิงก์]

900

กระทู้

1176

โพสต์

4787

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4787

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

พระพุทธจี้กงกล่าวไว้ว่า..0 M& a5 G8 ^7 q) C$ W' Q1 `
"จิตพ้นหากจากรูปลักษณ์ไม่ฝักใฝ่
; t4 Z( T0 j: P. W4 k) ?- Q ไม่ยึดหมายอัตตาว่าเราเขา5 A2 \! k& M, ^3 [( H0 T* B2 ~
ไม่คิดดีไม่คิดชั่วไม่มั่วคลุกเคล้า9 T0 R( H) M' g  v. w
เพราะทุกอย่างนั้นว่างเปล่าเป็นเดิมที"
/ q* u6 q3 Y2 v6 b+ E' Y ไม่มีเราไม่มีเขาในจิต
. A/ `: v! o+ ?0 Q ไม่มีชั่วดีชีวิตคือธรรมะ
' Q8 R* d8 q: c  k0 B6 h# t อันรูปนามที่มองเห็นจับต้องได้+ N: ]# q0 E# P3 ]$ b
แท้จริงไม่มีสักอย่างในธรรมะ' Y& M! b) Q5 C- S5 ~7 Z3 y
อนุตตระโพธิจิตล้ำค่าคือ...ธรรมะ. y8 l0 [5 \5 Z$ S) B0 S; w! K1 l
มุ่งสู่วิถีธรรมล้วนก็เพื่อบรรลุ ฉะนั้นจึงควรมีความประณีตต่อการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต ประคอง กล่อมเกลี้ยงจิตญาณ ด้วยการทำจิตให้สงบ สะอาดหมดจด ย้อนมองส่องตน ค้นหาข้อบกพร่องของตน ย้อนมองส่องตนคือทุกขณะจิตทันทีที่ได้สติ ให้สำรวมจิตไว้ ณ จุดญาณทวารที่พระวิสุทธิอาจารย์ชี้ไว้ ณ จุดนี้ ไม่มีเรา ไม่มีเขา เป็นหลักเบื้องต้นของการพ้นทุกข์ได้สุข/ e0 c" B# U4 I: r& }5 ?( N, z
นั่นคือเราได้ฟื้นฟูสภาวะธรรมของธรรมญาณในตนแล้ว. B8 o! @) F1 ]4 I3 u3 J9 p9 N
  ฟื้นฟูหมายถึง...
$ h! T2 B/ Y5 R2 A) U: ? ใจของเราเป็นธรรมชาติ
3 ?4 F+ L& P+ W5 _6 B! r ก่อนจะมีเรามีเขา ก็ไม่มีทั้งเราและเขา  p2 |! e: A: u! z8 s5 @& E
เมื่อเกิดมีเรามีเขา ในที่สุดก็ไม่มีทั้งเขาและเรา5 D( w# T" _- n0 W1 K6 C# J: S' @

5 F4 u  ~* ?7 p( U( ^6 M* I' B " แต่ก่อนมีธิดาเศรษฐีคนหนึ่ง สะสวยมีเสน่ห์น่ารักแต่น่าเสียดายที่ต่อมา เธอเกิดเจ็บป่วยซูบผอม จนทำให้เบื่อชีวิต
$ U# x3 X# R* w: v+ F คืนหนึ่งมารตนหนึ่งมาเข้าฝันบอกเธอว่า เขาคือมารโรคร้ายที่สิงอยู่ในตัวเธอ หญิงสาวคิดว่ามารคงพิสมัยในความงามของเธอเป็นแน่จึงได้มาสิงสู่ จึงบอกแก่มารว่า สาวสวยกว่าฉันอยู่บ้านเหนือ ทำไมไม่ไปสิงสู่เขาล่ะ
  e4 W) A& a0 N4 l0 T4 s/ x- s มารตอบว่า
$ D/ s* f# `# ^) q0 s, P5 d " ไปมาแล้ว แต่เข้าไม่ได้ เพราะจิตของเธอบริสุทธิ์สว่างเกินไป"
! F2 g7 x1 v% q1 W1 i พอหญิงสาวตื่นจากความฝันพลันก็ตื่นจากความมืดบอดลุ่มหลงในโลกีย์วิสัย เธอบอกแก่ตนเองว่า7 _' w$ Y4 i$ j7 }
"ฉันจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์สว่างเหมือนสาวบ้านเหนือคนนั้นให้ได้"7 f, n8 y% [3 X+ I9 A  w" w; d4 l7 [
จากนั้นไม่นาน อาการเจ็บป่วยของเธอก็ค่อยๆหายไป จนสมบูรณ์แข็งแรงเช่นแต่ก่อน"7 h' G1 k1 u3 H6 J
  2 L4 {% [# G+ [% w! q
พึงสำรวมกำหนดจิต ณ จุดญาณทวาร คือการเบิกทางให้ พุทธจิตธรรมญาณเป็นอิสระในโลกกว้าง เทียนมิ่งที่ได้รับสามารถเบิกทางให้ญาณภาวะปรากฏและให้จิตเดิมแท้ที่มีมโนธรรมอันวิสุทธิ์สำแดงคุณโดยมิทันต้องร่ำเรียนเรียกว่า "เบิกทางปัญญาญาณ"
" j* J# t1 b& ~- B! o( |; C ไตรรัตน์วิถีจิตจึงมีคุณาเนื่องหนุนนำทางปัญญาด้วยการ4 u2 B' W" E& a! j
"กำหนดจิต ณ จุดญาณทวาร" จะฟื้นฟูกล่อมเกลาเสริมส่งดวงปัญญาสว่างแห่งจิตเดิมแท้โดยตรง หากสำรวมบำเพ็ญตามนี้ จะรับรู้ภาวะจิตสงบและปัญญาญาณปลอดโปร่งได้เอง
8 }6 ^) |( {! y6 [9 u5 |  i7 | "ช่วงเวลาย้อนมองส่องตนนั้นสะดวกแก่การศึกษา จิตไร้ความคิดฟุ้งซ่านนั้นก็คือธรรมะ "
5 E5 {8 L8 Y6 u. W8 Q7 A  การกราบขอหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์ก็คือวิถีธรรมแห่งสามหนึ่ง ถ้าผู้รับธรรมสามารถรักษาสามหนึ่งเป็นนิจ มีความทะยานเป็นนิจพึงพินิจทวาร ไม่มีความอยากเป็นนิจพึงพินิจความแยบยลแห่งทวาร จะสามารถสำเร็จเป็นเทพเซียนที่แท้จริงได้อย่างแน่นอน เพราะเหตุไร เพราะว่า สามนั้นก็หมายถึง
8 {" Y3 f  ]; Q9 X, ^) L, D) g6 Y กายธาตุ
- H; [1 [* t; Y4 g3 @7 n พลังธาตุ
7 ]; s: [$ g( o วิญญาณธาตุ5 F  l) a5 M# t' ?! \0 l, H
แต่เดิมที่จิตญาณของเราอยู่แดนนิพพานมีเพียงหนึ่ง แต่เมื่อจิตญาณเดิมลงมาเกิดกาย จึงมีสาม คือกายสังขาร(ธาตุ) พลังธาตุ และวิญญาณธาตุ จึงทำให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่จิตญาณที่มาบังเกิดในครรภ์ด้วยอสุจิของพ่อและแม่ กายธาตุจะมีความเจริญเติบโตและสูญสลายในที่สุด เหลือแต่พลังธาตุ ( เหยิน อี้ หลี่ จื้อ ซิ่น )ถ้าสมบูรณ์ก็เป็นพลังหยางก็จะเป็นพลังส่งให้วิญญาณธาตุไปสู่ภพที่ดี แต่เมื่อเราได้รับหนึ่งแล้วจากพระวิสุทธิอาจารย์แล้ว บำเพ็ญดี ปฏิบัติดี จากการที่มุ่งมั่นในปณิธานเป็นฐานใหญ่จนลุปณิธานก็สามารถกลับเข้าสู่ความเป็นหนึ่ง  8 s6 D  `8 p4 ~+ `
พระพุทธจี้กงกล่าวไว้ว่า
1 n5 o% _3 V! w6 \ เมื่อเบื้องบนปรกโปรดธรรมช่วยเวไนย, M0 y" B- i9 N2 r+ y" \( [7 \- z
เพราะมิให้จิตดีงามต้องลุ่มหลง
6 }9 I. P* q5 O9 ]  F หนึ่งจุดชี้ที่มอบให้ดีดนิ้วส่ง
! P& ]3 P0 T0 m8 L% S หวังมุ่งตรงถึงสถานพุทธะเดิม8 I0 E) t% g. K% |" `
และพระอาจารย์ได้โปรดไว้อีกว่า- B' P3 b1 a" Q! F0 Z2 a
"เจ้าได้รับวิถีธรรมก็คือได้รับวิถีจิต หากไม่มีวิถีจิตนี้เจ้าก็จะไม่เข้าใจว่าจะกลับสู่ฟ้าได้อย่างไร จะบำเพ็ญกันอย่างไร"/ ]8 _3 i2 j6 c" U
เมื่อดวงตาไม่มองก็จะเป็นการรวมวิญญาณธาตุ
% X9 r& a" }6 N/ Q; |9 r เมื่อหูไม่ฟังก็จะเป็นการรักษากายธาตุ
% P2 l. a" H0 D5 q3 n และเมื่อปากไม่พูดก็จะเป็นกล่อมเกลี้ยงพลังธาตุ
* [5 V1 N  _! y5 y3 r# t ดังนั้น ดวงตา หู และปากควรจะปิดให้ดีๆ จึงจะสามารถรวมวิญญาณธาตุ รักษากายธาตุ และกล่อมเกลี้ยงพลังธาตุได้
" B  }/ P) {9 W! j "มีความทะยานเป็นนิจพึงพินิจทวาร
: o# f. y1 [: h& y7 _$ i ไม่มีความอยากเป็นนิจพึงพินิจความแยบยลแห่งทวาร3 B/ L2 Z1 a7 W7 b5 R" \" v
เมื่อได้พินิจทวารและความแยบยลแห่งทวารแล้วจะสงบและเกิดปัญญาได้" นี่แหละเรียกว่าการรักษาสามเพื่อเข้าสู่หนึ่ง
9 G% g& m6 _& d7 ?" D( W$ R/ h3 X เมื่อรู้จุดหยุดนิ่งแล้วจากนั้นจึงมีสติ ถ้าเราปฏิบัติได้ จะปรากฏความแยบยลแห่งความว่างที่แท้จริงออกมาได้
: F- s! d. |" Z4 w$ v" M1 m พระอาจารย์กล่าวว่า
4 N7 @: X% U. K " กายเราเปรียบเสมือนสิ่งที่มี
/ T& f# v, b9 M1 R# h* P/ L  j จิตเราเปรียบเสมือนสิ่งที่ว่าง
% a- [( F; j3 w/ A7 _" q8 k: J ทั้งว่างและมี ทั้งมีและว่าง6 D) s0 m7 {3 X8 M  |
หากกระจ่างแล้วก็จะสว่างไสว"
7 U% D# i. n* d% K
* @0 h4 y, Y/ X- j

12

กระทู้

760

โพสต์

2265

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2265

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 30-5-2017 10:19:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ4 N3 o2 _9 x& `7 ^4 E  w2 z2 N
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ
' f5 m3 h# x% B( ~ศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ+ L2 N2 B( e& Z* X6 V
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 24-11-2017 19:49 , Processed in 0.077406 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้