อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 177|ตอบกลับ: 1

จิตพ้นหากจากรูปลักษณ์ไม่ฝักใฝ่

[คัดลอกลิงก์]

899

กระทู้

1175

โพสต์

4782

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4782

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

พระพุทธจี้กงกล่าวไว้ว่า..
$ C9 c  T7 g- p/ x, x& C/ o "จิตพ้นหากจากรูปลักษณ์ไม่ฝักใฝ่
+ Y+ O0 p9 B" N- U; S, N' K" l ไม่ยึดหมายอัตตาว่าเราเขา+ N- M" t5 P6 x' y) Q% ]! d
ไม่คิดดีไม่คิดชั่วไม่มั่วคลุกเคล้า( v  H) d. Z( m( J" _5 E- {; T; s
เพราะทุกอย่างนั้นว่างเปล่าเป็นเดิมที"/ }( a& _; F3 ]. M% d2 G
ไม่มีเราไม่มีเขาในจิต
6 \6 j9 V" p  E' u: T  K: B ไม่มีชั่วดีชีวิตคือธรรมะ  X" s8 w4 X: n
อันรูปนามที่มองเห็นจับต้องได้
) v% C7 u7 ?" R แท้จริงไม่มีสักอย่างในธรรมะ7 ^- C/ X0 Z9 c, C
อนุตตระโพธิจิตล้ำค่าคือ...ธรรมะ* t- j. G" g9 F2 b/ S; \3 J
มุ่งสู่วิถีธรรมล้วนก็เพื่อบรรลุ ฉะนั้นจึงควรมีความประณีตต่อการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิต ประคอง กล่อมเกลี้ยงจิตญาณ ด้วยการทำจิตให้สงบ สะอาดหมดจด ย้อนมองส่องตน ค้นหาข้อบกพร่องของตน ย้อนมองส่องตนคือทุกขณะจิตทันทีที่ได้สติ ให้สำรวมจิตไว้ ณ จุดญาณทวารที่พระวิสุทธิอาจารย์ชี้ไว้ ณ จุดนี้ ไม่มีเรา ไม่มีเขา เป็นหลักเบื้องต้นของการพ้นทุกข์ได้สุข
4 S9 {$ P* B+ A5 s% Y' ] นั่นคือเราได้ฟื้นฟูสภาวะธรรมของธรรมญาณในตนแล้ว
- Y4 `6 t* ]& q3 M% ?+ G7 y  ฟื้นฟูหมายถึง...
5 N+ @( ]: ?" m9 {; P ใจของเราเป็นธรรมชาติ
) W) M* S- I0 Q* O/ q% V2 L+ ^ ก่อนจะมีเรามีเขา ก็ไม่มีทั้งเราและเขา
- r  r9 {9 d7 _2 k9 ^ เมื่อเกิดมีเรามีเขา ในที่สุดก็ไม่มีทั้งเขาและเรา
+ q2 M5 n9 o) v6 {! B8 f0 U: ?8 O5 t1 i% H6 C8 t% R* c! r& U
" แต่ก่อนมีธิดาเศรษฐีคนหนึ่ง สะสวยมีเสน่ห์น่ารักแต่น่าเสียดายที่ต่อมา เธอเกิดเจ็บป่วยซูบผอม จนทำให้เบื่อชีวิต! Y' r" w9 f4 ~8 R$ ^
คืนหนึ่งมารตนหนึ่งมาเข้าฝันบอกเธอว่า เขาคือมารโรคร้ายที่สิงอยู่ในตัวเธอ หญิงสาวคิดว่ามารคงพิสมัยในความงามของเธอเป็นแน่จึงได้มาสิงสู่ จึงบอกแก่มารว่า สาวสวยกว่าฉันอยู่บ้านเหนือ ทำไมไม่ไปสิงสู่เขาล่ะ 2 n( E0 ?1 P) H( P3 r: q
มารตอบว่า
0 \( H" h. `* N, D " ไปมาแล้ว แต่เข้าไม่ได้ เพราะจิตของเธอบริสุทธิ์สว่างเกินไป"2 ^0 H, x$ d; D, i. m# W
พอหญิงสาวตื่นจากความฝันพลันก็ตื่นจากความมืดบอดลุ่มหลงในโลกีย์วิสัย เธอบอกแก่ตนเองว่า
6 ?0 H  Q8 Z8 I8 z "ฉันจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์สว่างเหมือนสาวบ้านเหนือคนนั้นให้ได้"  f" f+ N7 g  X4 U
จากนั้นไม่นาน อาการเจ็บป่วยของเธอก็ค่อยๆหายไป จนสมบูรณ์แข็งแรงเช่นแต่ก่อน", j+ ^1 M/ N8 S( h3 s
  # B+ L# P% O8 q, e3 \/ g) D
พึงสำรวมกำหนดจิต ณ จุดญาณทวาร คือการเบิกทางให้ พุทธจิตธรรมญาณเป็นอิสระในโลกกว้าง เทียนมิ่งที่ได้รับสามารถเบิกทางให้ญาณภาวะปรากฏและให้จิตเดิมแท้ที่มีมโนธรรมอันวิสุทธิ์สำแดงคุณโดยมิทันต้องร่ำเรียนเรียกว่า "เบิกทางปัญญาญาณ"2 Z' h8 X% h4 z' F$ o4 b" D! Q
ไตรรัตน์วิถีจิตจึงมีคุณาเนื่องหนุนนำทางปัญญาด้วยการ+ ~; f% ^$ C, r+ G7 |$ h. c
"กำหนดจิต ณ จุดญาณทวาร" จะฟื้นฟูกล่อมเกลาเสริมส่งดวงปัญญาสว่างแห่งจิตเดิมแท้โดยตรง หากสำรวมบำเพ็ญตามนี้ จะรับรู้ภาวะจิตสงบและปัญญาญาณปลอดโปร่งได้เอง9 N' P8 L" V, r. P9 J3 g  r0 n
"ช่วงเวลาย้อนมองส่องตนนั้นสะดวกแก่การศึกษา จิตไร้ความคิดฟุ้งซ่านนั้นก็คือธรรมะ "
4 C# y; V! a/ C$ c) |7 N( d, ]6 D  การกราบขอหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์ก็คือวิถีธรรมแห่งสามหนึ่ง ถ้าผู้รับธรรมสามารถรักษาสามหนึ่งเป็นนิจ มีความทะยานเป็นนิจพึงพินิจทวาร ไม่มีความอยากเป็นนิจพึงพินิจความแยบยลแห่งทวาร จะสามารถสำเร็จเป็นเทพเซียนที่แท้จริงได้อย่างแน่นอน เพราะเหตุไร เพราะว่า สามนั้นก็หมายถึง2 R1 Z3 y5 p- C+ p7 V. L% H
กายธาตุ
. H. R( ~' q; m2 Z% `- o พลังธาตุ6 }; |0 D5 q) }9 H0 p+ r/ F
วิญญาณธาตุ6 X& Z4 ~4 O2 G( j6 l
แต่เดิมที่จิตญาณของเราอยู่แดนนิพพานมีเพียงหนึ่ง แต่เมื่อจิตญาณเดิมลงมาเกิดกาย จึงมีสาม คือกายสังขาร(ธาตุ) พลังธาตุ และวิญญาณธาตุ จึงทำให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่จิตญาณที่มาบังเกิดในครรภ์ด้วยอสุจิของพ่อและแม่ กายธาตุจะมีความเจริญเติบโตและสูญสลายในที่สุด เหลือแต่พลังธาตุ ( เหยิน อี้ หลี่ จื้อ ซิ่น )ถ้าสมบูรณ์ก็เป็นพลังหยางก็จะเป็นพลังส่งให้วิญญาณธาตุไปสู่ภพที่ดี แต่เมื่อเราได้รับหนึ่งแล้วจากพระวิสุทธิอาจารย์แล้ว บำเพ็ญดี ปฏิบัติดี จากการที่มุ่งมั่นในปณิธานเป็นฐานใหญ่จนลุปณิธานก็สามารถกลับเข้าสู่ความเป็นหนึ่ง  
, J3 W- [5 }4 v5 R/ h3 K% s! I, g พระพุทธจี้กงกล่าวไว้ว่า$ }' K. P6 s! x8 f/ r' x# c2 x
เมื่อเบื้องบนปรกโปรดธรรมช่วยเวไนย
$ x& W( ?- S  }  y' ]( y เพราะมิให้จิตดีงามต้องลุ่มหลง
3 n. r& @  y7 U4 e; V' l+ B2 N หนึ่งจุดชี้ที่มอบให้ดีดนิ้วส่ง, Y1 s6 q4 [. X, h# m
หวังมุ่งตรงถึงสถานพุทธะเดิม
& _: g/ Z  D8 I: B และพระอาจารย์ได้โปรดไว้อีกว่า
4 I3 V, s2 q2 @( r* ^* i "เจ้าได้รับวิถีธรรมก็คือได้รับวิถีจิต หากไม่มีวิถีจิตนี้เจ้าก็จะไม่เข้าใจว่าจะกลับสู่ฟ้าได้อย่างไร จะบำเพ็ญกันอย่างไร"
6 k, q' X" Z$ d$ O, b. @8 Y เมื่อดวงตาไม่มองก็จะเป็นการรวมวิญญาณธาตุ$ U2 _8 @# T5 j* ~6 G
เมื่อหูไม่ฟังก็จะเป็นการรักษากายธาตุ
; y5 K3 B5 A: E- r! N2 N และเมื่อปากไม่พูดก็จะเป็นกล่อมเกลี้ยงพลังธาตุ
$ i. ^, {0 a. |' e( n; n! I ดังนั้น ดวงตา หู และปากควรจะปิดให้ดีๆ จึงจะสามารถรวมวิญญาณธาตุ รักษากายธาตุ และกล่อมเกลี้ยงพลังธาตุได้
2 {# t2 M0 @7 b% U0 g$ d( @( F "มีความทะยานเป็นนิจพึงพินิจทวาร" |- i+ S% O+ v
ไม่มีความอยากเป็นนิจพึงพินิจความแยบยลแห่งทวาร
5 z( u8 J' r. v" q5 _ เมื่อได้พินิจทวารและความแยบยลแห่งทวารแล้วจะสงบและเกิดปัญญาได้" นี่แหละเรียกว่าการรักษาสามเพื่อเข้าสู่หนึ่ง
/ V3 n! I6 I( I: e- ~' `; F7 d เมื่อรู้จุดหยุดนิ่งแล้วจากนั้นจึงมีสติ ถ้าเราปฏิบัติได้ จะปรากฏความแยบยลแห่งความว่างที่แท้จริงออกมาได้3 ?7 k! ~. `' l/ E
พระอาจารย์กล่าวว่า& o& F4 g# m0 g
" กายเราเปรียบเสมือนสิ่งที่มี
% P; x2 d, t: R. L% l2 E9 l4 n8 @ จิตเราเปรียบเสมือนสิ่งที่ว่าง
' Z0 Z2 T# T$ t# S ทั้งว่างและมี ทั้งมีและว่าง
1 p# P4 ^7 r5 G! F( g หากกระจ่างแล้วก็จะสว่างไสว"
5 v/ t, X' E; D2 P8 `# O6 c8 D+ r! z; |/ S+ k7 I

12

กระทู้

760

โพสต์

2265

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2265

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 30-5-2017 10:19:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ
% V7 {/ |: [0 t4 N! Jกราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ
2 ?* _2 D# w0 qศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ/ @( n2 @/ l6 l5 r" f/ e
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 24-9-2017 04:43 , Processed in 0.075296 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้