อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 864|ตอบกลับ: 1

ตรึกตรองให้มาก

[คัดลอกลิงก์]

922

กระทู้

1203

โพสต์

4923

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4923

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

ตรึกตรองให้มาก...  
! k) `- ?% B4 S' b( x เป็นจุดเริ่มต้นของหมื่นพันความดี  ความกลมกลืนที่เหมาะสม- O+ U, c4 J$ I3 Q9 ]
อดทนให้มาก...  " K! H  {- m& A; O% d
อย่าทำเพื่อตัวเอง  ถนอมรักษ์  รู้ค่าบุญสัมพันธ์ในครั้งนี้  9 E5 M5 J6 |  t. T! w6 x
ถอยไปอีกก้าว...  
5 [! s6 Q6 N( j9 g4 j8 c เพื่อรักษามโนธรรม  มารยาท  พร้อมหมั่นสั่งสมคุณงามบารมีธรรม
& h) r  r+ ?: j4 ?$ [
' Y' B3 l. E7 i0 v# l# p5 k กาลยุคสามธรรมโปรดกว้างไพศาล9 ^) m+ T2 h7 O2 k
เจริญตามธรรมบุราณสร้างคุณค่า
9 r* {8 a" M6 } เพื่อฟื้นฟูคุณธรรมกลับคืนมา 6 B9 [& o/ n, _- F8 g% i
เพื่อแปรเปลี่ยนดวงชะตาสู่ดีงาม
/ I+ T+ |- I8 U' ?; ^* J& e0 ^- n วันนี้ได้รับธรรมคือโชคดี ) F2 _4 g5 _, d% R  g4 q
ผู้ที่มีรากบุญแห่งพุทธะ
" g. a; t( t6 K% a เมื่อพบธรรมพลันศรัทธาวิสารท 0 C& o0 c! R; _" U8 b1 P! {, V
อนุตตรสัจธรรมแจ้งกลางใจ
# B; ?" L9 W0 p2 F: y ธรรมะมิใช่เพียงเอ่ยวาจา * E4 T3 _9 q9 J/ e' z
จะเข้าถึงสงบจิตรานำฝึกฝน  V0 c2 k9 H9 R3 U
กระจ่างธรรมต้องอาศัยศรัทธาตน   Y+ d: D) V8 b1 d5 R* u
ลงแรงจริงมรรคผลประจักษ์จริง
0 a- m6 V9 ]5 d, _ หลายคนยังมิเชื่อในโองการฟ้า 6 i# @' J: S! ?
แต่ทว่าจงเปิดใจศึกษาแท้% ?* O; ]2 J5 J
นำฝึกฝนปฏิบัติสู่เปลี่ยนแปร
5 X4 C8 i/ `% r, t& H เป็นคนใหม่พิสูจน์แท้ธรรมะจริง+ J# t7 H8 L" J7 M0 L  _
ต้องรู้ว่าศตายุนั้นสั้นนัก ( D; G' W9 B$ N- Q+ B
หวังประจักษ์รูปลักษณ์ให้พบเห็น
$ V" m; h+ o- w% i9 p% }, Z ต้องเรียนรู้ชีวิตจริงด้วยบำเพ็ญ 7 _( u7 Y( s4 V0 n$ q
ผ่านทุกข์เข็ญเห็นธรรมจริงสว่างภายใน
7 i; {3 P9 D! Q; h& v3 U เรียนรู้ธรรมมิห่างไกลจากตนนี้ - v9 e% ?( o" J5 D: t  ?7 d
ปฏิบัติสร้างความดีเกื้อชนผอง7 f* G% w7 x  W4 y
พุทธะอยู่กลางใจน้อมประคอง 7 l' T" V. Q' `& |3 e/ L" \
ร่วมครรลองฟ้านั้นเจริญธรรม
2 m9 C" o0 w; A! S ศิษย์ทั้งหลายมีโอกาสร่วมพร้อมหน้า
! M# i- c& K/ g, J0 z" x$ n บุญสัมพันธ์นำพาสู่สถาน
; A% o# V5 y% _2 B8 q' L& I- ^ ทุกคนดั่งพี่น้องธรรมญาณ
0 P6 D8 i1 Q* ^# f, c1 q มิมองผ่านจงเห็นความสำคัญ
  f* F* T* b9 G5 B4 p# v9 e4 Q วันนี้เรียนหลักธรรมนำปรับใช้
; U4 O7 u' ]) w% }  [ หยุดสร้างบาปกรรมให้เวียนว่ายหลง
& J: _8 x/ s' f" }4 d7 H กอปรความดีดั่งผลฟักในหญ้าพง
$ H# h/ ^  @0 |% a มั่นดำรงความดีสืบต่อไป
8 f; x# h6 m, q' d) { หวังหลุดพ้นห้วงทุกข์ต้องตัดทุกข์
: ^, H/ e2 W+ h+ ` หวังพบสุขที่แท้จริงบำเพ็ญหนา6 i3 w# i7 F% K2 H. }- x3 r8 J
ต้องรู้วางอัตตายึดมั่นนา
5 o8 m: ?$ f& d/ S1 B บริสุทธิ์คืนใจฟ้าใจเดิมตน
3 ?0 {! F$ C5 A$ [& h ศิษย์ทั้งหลายจงตั้งใจบำเพ็ญเถิด ! ?. a" j) P- W
ความประเสริฐอยู่ที่เจ้าในชาตินี้
: ]- L. A/ `7 M บรรพชนลูกหลานรับบารมี
, V" I0 G3 e: X ฟ้ายินดีช่วยหนุนนำผู้บำเพ็ญ 4 B: \- k5 O9 p4 L
เข้าใจไหม
+ ^# H" f$ Z0 |2 y; y  w- H ศิษย์รักเอ๋ย... บุคลากรทั้งหลายเข้ามาใกล้  ตั้งใจฟัง1 V2 P& D# k' u9 _+ h, y- S9 q: b
จงขอบคุณคนที่ทำให้เจ็บปวด 1 y  o3 v9 M% _) ?2 V
เพราะมีเขา...
1 S, e! C0 x2 s% e, P เราจึงได้หล่อหลอมใจมุ่งมั่น0 s6 `& A" @7 a4 C9 T* m9 ~
จงขอบคุณคนที่โป้ปดหลอกลวง 5 v% q2 f' W- r& r
เพราะมีเขา... ) u9 Z4 `9 `. X3 P3 ?
เราจึงได้เพิ่มเสริมปัญญาธรรม# V& Y0 M- c( [
จงขอบคุณคนที่ใส่ร้ายป้ายสี + @, v4 z: [( [. s
เพราะมีเขา... 6 P5 p- ~$ d9 ]$ y2 I2 V8 E- ^
เราจึงได้เปลี่ยนเป็นคนที่เข้มแข็ง
0 |5 V! o! `! W. B จงขอบคุณคนที่ประนามหยาบเหยียด .
' H! V( x2 t- v+ _ เพราะมีเขา... 2 p' S) t; O' e& t( `7 E. V1 _
เราจึงได้ลุกขึ้นสู้  พิสูจน์ตน
+ s( `4 I4 B; b3 C: U" f จงขอบคุณคนที่ละทิ้งไม่เหลียวแล + Q! L0 T- o7 |
เพราะมีเขา...
! K4 M6 W. v. T* [ เราจึงได้รู้จักการพึ่งพาตน
: c# j5 ~4 D' T* B จงขอบคุณคนที่สร้างความผิดพลาดทิ้งไว้ให้ .) T# T% x. e  _8 {/ o; t0 w
เพราะมีเขา...
$ M* V% y/ f) Z2 ]  f; Y3 f เราจึงได้เรียนรู้แบกรับการเข้าใจผิด/ N( m& C; @! d+ G( X
จงขอบคุณคนที่คอยตำหนิติเตียน   
( G& o: n, V/ C, Q2 Y( Q เพราะมีเขา... ' w4 d) d9 W& v. e2 @! [
เราจึงได้รู้แก้ไขจุดด้อยตน5 Q) |2 e% V# J
เข้าใจไหม
; X0 B' _( h4 o& B( [/ G) O1 `. G  อาจารย์บอกเจ้า  อย่าได้เสียใจ  อย่าได้ท้อใจ  ทุกขณะต้องมีจิตขอบคุณ  สำนึกคุณในทุกสิ่ง  ทุกคนทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา เป็นประสบการณ์  ฝึกให้ใจเข้มแข็ง  สร้างปัญญาให้เพิ่มพูน  
( G/ q- E/ ~1 D% a  l: l0 H จงมีสติคิดรอบคอบให้มากขึ้น. }2 T' X4 P' g
จงสำรวมระวังกาย  วาจา  ใจ  ให้มากขึ้น
) M% B  ?. `: Z จงปล่อยวางทุกข์สุขไม่ยึดติด
: [" w& [3 w3 {' Z1 @0 t" e บำเพ็ญธรรม  ทุกคนล้วนกำลังบำเพ็ญ  ไม่มีใครที่สมบูรณ์ทั้งหมด  ไม่มีใครที่ตัดกิเลสได้สิ้นทั้งหมด  แต่จงเตือนตน  เห็นสิ่งใดที่ไม่ดี  ก็อย่าทำตาม  สิ่งที่ดีจงรักษาเจริญรอย  จิตที่เที่ยงตรงต่อฟ้า  มิต้องหวั่นกลัว  จิตเมตตารักเวไนยต้องให้ใจกว้าง  ทุกคนร่วมใจ  งานสร้างสถานธรรมอาศัยทุกคน  เพราะนาวาธรรมนั้น สร้างเพื่อฉุดช่วยเวไนย  ได้บำเพ็ญธรรมร่วมกัน  ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน  มิใช่ว่าใครเป็นเจ้าของ  แต่ทุกคนล้วนมีส่วนร่วม  ต้องช่วยกันดูแลรักษา  ช่วยกันคิด  ช่วยกันทำ  * v" N3 D  Y6 H  q5 r$ c% m& d
เข้าใจไหม
* X. \3 y( P7 x6 R  ในใจทุกคนคิดสิ่งใด ทำไมอาจารย์จะไม่รู้ใจของเจ้า  แต่ทว่าทุกคนล้วนคือลูกศิษย์ทั้งนั้น  จะทำอย่างไร  มีเพียงแต่ชี้ให้ทุกคนมองให้ชัดถึงสัจธรรมบนโลกนี้  วางปลงให้ได้แล้วก้าวต่อไป  บรรลุปณิธานตน  เช่นนี้  ยังก่อสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดขึ้นได้ อย่ามัวแต่ระแวงกัน กล่าวโทษกัน  มิมีใครที่ไม่เคยทำผิด  แต่จงรู้กลับตัวกลับใจแก้ไขผิด  ฟ้าย่อมอภัย  9 z* w7 l3 y; T  ?/ d
เข้าใจไหม6 h6 Y  L6 n2 A5 y/ Y  k% n, C
  ผู้ที่อยู่แนวหน้าต้องมั่นคง  ต้องเที่ยงตรง  ต้องสละส่วนตนเพื่อผู้อื่น ต้องไม่ยึดหมายครอบครอง จิตบริสุทธิ์ย่อมสะเทือนฟ้า  รู้ไหม  อาจารย์ดูที่จิตจริงใจของทุกคน  มิต้องมีคำพูดที่สวยหรู แต่ศิษย์นั้นกระทำจริง ทุ่มเทสุดใจ  ย่อมสะเทือนฟ้า ย่อมซาบซึ้งถึงใจคนได้  
7 ~+ @* v( E2 [. [ จงย้อนถามตน...  ( o, U' r3 J- K+ E& v! y  k
จิตเมตตารัก  ดั่งบิดามารดา  มีมอบให้เวไนยมากเท่าใด  
; L! p6 g& k4 Q% \$ T' A, i. m5 J จิตเที่ยงตรงยุติธรรม  จัดการเรื่องราว มีเท่าใด  2 `& f, G3 U1 J" o* J! I
ปณิธานที่ตั้งไว้  บรรลุแล้วหรือไม่  
6 P" E  v9 t, l1 q% E% K7 e ถามใจตน อย่าได้ผิดต่อฟ้า  ผิดต่อคน  ผิดต่อมโนธรรมสำนึกอันดีงาม  
5 o. {% y- R8 j8 N& w อาจารย์กล่าวในครั้งนี้  ด้วยหวังว่าศิษย์ทุกคนจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนให้ดียิ่งขึ้น  มิต้องมองใคร  ตนบำเพ็ญใจของตน  ตนทำหน้าที่ของตนให้ดีเป็นพอ   
8 {/ M0 R/ e9 m4 d3 n3 s0 a เข้าใจไหม
# \3 l9 J3 r# {" D+ w; ]" D- d อาจารย์จะมอบผลไม้ทิพย์ให้กับบุคลากรทั้งหลาย  เป็นกำลังใจให้เข้มแข็ง  ช่วยงานฟ้า  ช่วยเวไนย  และช่วยตนเองไปพร้อมกัน  จงร่วมใจสามัคคี  มิแบ่งแยก  ร่วมใจร่วมคุณธรรม  สร้างนาวาฟ้าอันยิ่งใหญ่ ให้สำเร็จโดยเร็ว  
3 G( V2 G: E8 E. f เข้าใจไหม6 K7 W1 o  s, ~/ Y/ S
ดูแลกันให้ดี  ถนอมตนหนา  9 d. o4 U. I$ y: M% v! \
, X/ w9 Z/ d) g! b6 z; q  `/ K5 L! C9 |
พระโอวาทอรหันต์เต้าจี้แห่งหนันผิง

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 22-6-2017 15:25:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ5 P7 |% M% b& `' Z$ a$ z: k' I
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ
; F, t* ~7 _: e$ w5 c  bศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ
# e5 {3 m( r: {+ u6 S
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 22-1-2019 17:28 , Processed in 0.079579 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้