อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 678|ตอบกลับ: 1

ตรึกตรองให้มาก

[คัดลอกลิงก์]

918

กระทู้

1199

โพสต์

4879

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4879

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

ตรึกตรองให้มาก...  7 q: m. q) a% t* o1 o& b
เป็นจุดเริ่มต้นของหมื่นพันความดี  ความกลมกลืนที่เหมาะสม: _7 m& H; I( c# k4 g
อดทนให้มาก...  % v9 `6 R) M+ }$ o# V: W" Y& t( N
อย่าทำเพื่อตัวเอง  ถนอมรักษ์  รู้ค่าบุญสัมพันธ์ในครั้งนี้  
8 D- c+ J# M+ Z ถอยไปอีกก้าว...  / B, h, I3 \/ Y3 u8 b: }* z
เพื่อรักษามโนธรรม  มารยาท  พร้อมหมั่นสั่งสมคุณงามบารมีธรรม4 ?8 P" u( p8 B: l7 h) k. @( D

& ^* D% v: P7 M กาลยุคสามธรรมโปรดกว้างไพศาล& b" E8 C6 s2 y6 w
เจริญตามธรรมบุราณสร้างคุณค่า8 }& {% D/ X) O; A& O% Z
เพื่อฟื้นฟูคุณธรรมกลับคืนมา # [9 J) K7 ~9 ]' a
เพื่อแปรเปลี่ยนดวงชะตาสู่ดีงาม0 x0 Z5 N5 p$ A4 o& K5 r: I8 B, s
วันนี้ได้รับธรรมคือโชคดี 3 [) C) K: T5 X- Z/ o
ผู้ที่มีรากบุญแห่งพุทธะ
1 }+ d- m' C1 z. g4 | เมื่อพบธรรมพลันศรัทธาวิสารท 8 a9 A# l* S9 g# g2 e
อนุตตรสัจธรรมแจ้งกลางใจ8 u# |- Z* X9 B' L$ l
ธรรมะมิใช่เพียงเอ่ยวาจา : j  i* I4 i8 B) B$ |
จะเข้าถึงสงบจิตรานำฝึกฝน
8 J  f- k* r1 v* s; _8 I กระจ่างธรรมต้องอาศัยศรัทธาตน + Y& ^3 }+ _( _% M& y  z  s
ลงแรงจริงมรรคผลประจักษ์จริง
7 a0 P& l, \/ y+ ~ หลายคนยังมิเชื่อในโองการฟ้า $ i9 w; Y( R6 |9 o% B4 o8 b0 K
แต่ทว่าจงเปิดใจศึกษาแท้
( D" M0 W4 f$ Z1 F นำฝึกฝนปฏิบัติสู่เปลี่ยนแปร # v( r* w" W! b
เป็นคนใหม่พิสูจน์แท้ธรรมะจริง& P; N! L4 N! I7 q4 p
ต้องรู้ว่าศตายุนั้นสั้นนัก   l5 N9 L9 y8 l+ _5 b! _- Y2 R6 p! X
หวังประจักษ์รูปลักษณ์ให้พบเห็น* F/ G0 |* q2 C
ต้องเรียนรู้ชีวิตจริงด้วยบำเพ็ญ
- u/ N) `6 @, S: L4 O ผ่านทุกข์เข็ญเห็นธรรมจริงสว่างภายใน1 ?0 N1 B* X4 Z; U
เรียนรู้ธรรมมิห่างไกลจากตนนี้
# }% P3 V8 c: {9 u1 M" X# ? ปฏิบัติสร้างความดีเกื้อชนผอง
8 `5 e0 A, f! G$ [ พุทธะอยู่กลางใจน้อมประคอง
( k# i4 y4 s1 ?9 }4 @ ร่วมครรลองฟ้านั้นเจริญธรรม7 }4 T" l% z$ f6 l4 X
ศิษย์ทั้งหลายมีโอกาสร่วมพร้อมหน้า 7 |, K/ d3 K% E) [1 q7 ~
บุญสัมพันธ์นำพาสู่สถาน6 I# m& Q4 i) A! y
ทุกคนดั่งพี่น้องธรรมญาณ % l% D$ _& B' Z$ a; T( ]! Y
มิมองผ่านจงเห็นความสำคัญ
, M, e1 ?. a6 U8 y วันนี้เรียนหลักธรรมนำปรับใช้ 1 A& ]" w) |6 e% Q7 n4 t. n( a7 N
หยุดสร้างบาปกรรมให้เวียนว่ายหลง
: H8 n# D5 `! i กอปรความดีดั่งผลฟักในหญ้าพง 9 U. g: m6 b! v3 p" [2 ^1 m
มั่นดำรงความดีสืบต่อไป
  m" w' d6 S! K5 B) I หวังหลุดพ้นห้วงทุกข์ต้องตัดทุกข์
1 _& n, Q0 ]% k, n; d, b/ R หวังพบสุขที่แท้จริงบำเพ็ญหนา
1 o9 @4 _; |* w# Z2 B1 d" S. W- g ต้องรู้วางอัตตายึดมั่นนา . t2 b6 J2 r) w# |2 D
บริสุทธิ์คืนใจฟ้าใจเดิมตน
5 {' Q. y4 I5 g4 T- O ศิษย์ทั้งหลายจงตั้งใจบำเพ็ญเถิด - t  V5 |2 U6 U2 R/ J! ^
ความประเสริฐอยู่ที่เจ้าในชาตินี้* `# @0 H2 c7 I$ J
บรรพชนลูกหลานรับบารมี % q1 a+ h) E8 a  k: v0 ]( s$ ~
ฟ้ายินดีช่วยหนุนนำผู้บำเพ็ญ
" r1 D: Q  _1 G# @% g$ C6 @9 W( f เข้าใจไหม
6 n; x4 J& u0 k- y# m4 y ศิษย์รักเอ๋ย... บุคลากรทั้งหลายเข้ามาใกล้  ตั้งใจฟัง4 }) t( m8 r- L8 E: O, l3 ?* N
จงขอบคุณคนที่ทำให้เจ็บปวด 6 N9 T4 c( p5 m* d
เพราะมีเขา...
, }; a( [8 Z5 [4 M: K เราจึงได้หล่อหลอมใจมุ่งมั่น7 I9 L- }1 u3 L, _9 g2 W+ I
จงขอบคุณคนที่โป้ปดหลอกลวง " ]* N) W- B% ?0 t8 I4 Z
เพราะมีเขา... . m& _3 I4 j/ T
เราจึงได้เพิ่มเสริมปัญญาธรรม( G2 i0 ~" }  ~9 n  `
จงขอบคุณคนที่ใส่ร้ายป้ายสี : _7 }8 `6 _* L6 R3 X
เพราะมีเขา...
! y' f8 N3 b* X7 C: [ เราจึงได้เปลี่ยนเป็นคนที่เข้มแข็ง
4 \$ z4 @8 H2 r* N4 Y6 k จงขอบคุณคนที่ประนามหยาบเหยียด .# ^2 x, F+ A6 k$ v9 X+ D# h1 {
เพราะมีเขา... 6 w5 G( {( y. Y
เราจึงได้ลุกขึ้นสู้  พิสูจน์ตน
# X$ l* E" s- \% Y3 _  e จงขอบคุณคนที่ละทิ้งไม่เหลียวแล   L! w$ n8 G3 z5 c: x0 }4 P) W
เพราะมีเขา...
2 l) n& B, n0 x6 \ เราจึงได้รู้จักการพึ่งพาตน
1 H: a4 t; m! j3 r/ O% ?& c จงขอบคุณคนที่สร้างความผิดพลาดทิ้งไว้ให้ .8 N8 n7 u( W8 A
เพราะมีเขา...
. Z0 i( l) }+ J7 r5 M- C เราจึงได้เรียนรู้แบกรับการเข้าใจผิด
( A: q6 R& ~$ }" V. \2 |9 S" Q* q จงขอบคุณคนที่คอยตำหนิติเตียน   2 q  l! ?  N. S) g3 q' u9 v* ^7 u
เพราะมีเขา...
, K: x$ F2 Y8 F" }$ U7 I: o& F เราจึงได้รู้แก้ไขจุดด้อยตน
9 S) G# s) p$ p เข้าใจไหม9 V" _, ~* [9 G. C* D- `
  อาจารย์บอกเจ้า  อย่าได้เสียใจ  อย่าได้ท้อใจ  ทุกขณะต้องมีจิตขอบคุณ  สำนึกคุณในทุกสิ่ง  ทุกคนทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา เป็นประสบการณ์  ฝึกให้ใจเข้มแข็ง  สร้างปัญญาให้เพิ่มพูน  ; S8 R8 U& v* y. W3 N4 ]
จงมีสติคิดรอบคอบให้มากขึ้น
! N7 i  k4 _6 r! |! a2 p จงสำรวมระวังกาย  วาจา  ใจ  ให้มากขึ้น
2 ]% E6 H3 F3 { จงปล่อยวางทุกข์สุขไม่ยึดติด2 u; v$ [( I/ r; i) _. m
บำเพ็ญธรรม  ทุกคนล้วนกำลังบำเพ็ญ  ไม่มีใครที่สมบูรณ์ทั้งหมด  ไม่มีใครที่ตัดกิเลสได้สิ้นทั้งหมด  แต่จงเตือนตน  เห็นสิ่งใดที่ไม่ดี  ก็อย่าทำตาม  สิ่งที่ดีจงรักษาเจริญรอย  จิตที่เที่ยงตรงต่อฟ้า  มิต้องหวั่นกลัว  จิตเมตตารักเวไนยต้องให้ใจกว้าง  ทุกคนร่วมใจ  งานสร้างสถานธรรมอาศัยทุกคน  เพราะนาวาธรรมนั้น สร้างเพื่อฉุดช่วยเวไนย  ได้บำเพ็ญธรรมร่วมกัน  ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน  มิใช่ว่าใครเป็นเจ้าของ  แต่ทุกคนล้วนมีส่วนร่วม  ต้องช่วยกันดูแลรักษา  ช่วยกันคิด  ช่วยกันทำ  
, p( n6 H3 u! `4 i1 O6 H0 Q2 Z เข้าใจไหม3 h7 O; D# n- ~( b6 W
  ในใจทุกคนคิดสิ่งใด ทำไมอาจารย์จะไม่รู้ใจของเจ้า  แต่ทว่าทุกคนล้วนคือลูกศิษย์ทั้งนั้น  จะทำอย่างไร  มีเพียงแต่ชี้ให้ทุกคนมองให้ชัดถึงสัจธรรมบนโลกนี้  วางปลงให้ได้แล้วก้าวต่อไป  บรรลุปณิธานตน  เช่นนี้  ยังก่อสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดขึ้นได้ อย่ามัวแต่ระแวงกัน กล่าวโทษกัน  มิมีใครที่ไม่เคยทำผิด  แต่จงรู้กลับตัวกลับใจแก้ไขผิด  ฟ้าย่อมอภัย  % G, a; d% P% ^' v1 ?+ ~
เข้าใจไหม4 E# j7 y  z& t8 f
  ผู้ที่อยู่แนวหน้าต้องมั่นคง  ต้องเที่ยงตรง  ต้องสละส่วนตนเพื่อผู้อื่น ต้องไม่ยึดหมายครอบครอง จิตบริสุทธิ์ย่อมสะเทือนฟ้า  รู้ไหม  อาจารย์ดูที่จิตจริงใจของทุกคน  มิต้องมีคำพูดที่สวยหรู แต่ศิษย์นั้นกระทำจริง ทุ่มเทสุดใจ  ย่อมสะเทือนฟ้า ย่อมซาบซึ้งถึงใจคนได้  1 ]( D6 {& V% V9 d
จงย้อนถามตน...  8 I" P: @# M: J2 v9 Q/ r
จิตเมตตารัก  ดั่งบิดามารดา  มีมอบให้เวไนยมากเท่าใด  
$ I8 Z6 u: i1 w7 S# G/ k8 j จิตเที่ยงตรงยุติธรรม  จัดการเรื่องราว มีเท่าใด  / Q7 B1 d/ V, J% H7 ~' g' v- f
ปณิธานที่ตั้งไว้  บรรลุแล้วหรือไม่  ! ~% z$ p; a7 _$ ~2 Y# Z: G* z
ถามใจตน อย่าได้ผิดต่อฟ้า  ผิดต่อคน  ผิดต่อมโนธรรมสำนึกอันดีงาม  
+ z2 G9 I9 c6 A3 ?- F3 K อาจารย์กล่าวในครั้งนี้  ด้วยหวังว่าศิษย์ทุกคนจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนให้ดียิ่งขึ้น  มิต้องมองใคร  ตนบำเพ็ญใจของตน  ตนทำหน้าที่ของตนให้ดีเป็นพอ   
" K( e/ m/ p5 n+ G+ B เข้าใจไหม0 e" V5 R2 e. {  w
อาจารย์จะมอบผลไม้ทิพย์ให้กับบุคลากรทั้งหลาย  เป็นกำลังใจให้เข้มแข็ง  ช่วยงานฟ้า  ช่วยเวไนย  และช่วยตนเองไปพร้อมกัน  จงร่วมใจสามัคคี  มิแบ่งแยก  ร่วมใจร่วมคุณธรรม  สร้างนาวาฟ้าอันยิ่งใหญ่ ให้สำเร็จโดยเร็ว  
; y2 G' E; p+ P# |6 w4 p" m- v เข้าใจไหม
$ D7 u6 J( T; v/ F ดูแลกันให้ดี  ถนอมตนหนา  * `! S2 ?& j& K& K0 q# Z9 p! q) P
  w6 K' X5 h* J6 R& M8 W0 L
พระโอวาทอรหันต์เต้าจี้แห่งหนันผิง

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 22-6-2017 15:25:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ
9 x( n; E! x; e' N; @7 Zกราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ
. T3 H# D: E2 \/ z# m5 i" V" Hศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ
5 w: S6 p2 y+ [# C! I
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 16-8-2018 13:04 , Processed in 0.076819 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้