อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 527|ตอบกลับ: 1

ตรึกตรองให้มาก

[คัดลอกลิงก์]

915

กระทู้

1192

โพสต์

4850

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4850

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

ตรึกตรองให้มาก...  
! p) b) Y0 s0 O/ a# e! l0 q7 Y+ Q เป็นจุดเริ่มต้นของหมื่นพันความดี  ความกลมกลืนที่เหมาะสม
. j; i9 J1 X: z อดทนให้มาก...  6 |. c$ a0 A( R' s0 s
อย่าทำเพื่อตัวเอง  ถนอมรักษ์  รู้ค่าบุญสัมพันธ์ในครั้งนี้  3 H. J' _: r% ?. H+ ~( q) |% W
ถอยไปอีกก้าว...  - |7 @* n- \- j
เพื่อรักษามโนธรรม  มารยาท  พร้อมหมั่นสั่งสมคุณงามบารมีธรรม
) x5 h; Z4 a( e/ b# ]/ ]& ~
( d. x& {5 [8 ~9 c& c กาลยุคสามธรรมโปรดกว้างไพศาล( c, p1 _: U5 s- X9 e6 a$ p
เจริญตามธรรมบุราณสร้างคุณค่า
, J3 J1 u' `' a+ ]9 T4 O เพื่อฟื้นฟูคุณธรรมกลับคืนมา
6 \7 O+ t) e5 u" ~* r เพื่อแปรเปลี่ยนดวงชะตาสู่ดีงาม
9 G# {: w( {2 R. g1 x4 L4 V วันนี้ได้รับธรรมคือโชคดี   X' h5 D6 X& c1 R5 p2 Q2 ^! O
ผู้ที่มีรากบุญแห่งพุทธะ5 C9 x- J3 i* ]2 L, O
เมื่อพบธรรมพลันศรัทธาวิสารท
) H/ _1 C8 k! r: _* Y อนุตตรสัจธรรมแจ้งกลางใจ/ I0 A! n3 {) q
ธรรมะมิใช่เพียงเอ่ยวาจา
/ e; O) N+ S( o* a' d จะเข้าถึงสงบจิตรานำฝึกฝน5 [5 N$ [, h# l7 Y
กระจ่างธรรมต้องอาศัยศรัทธาตน / A) U2 d: t. k- B$ M
ลงแรงจริงมรรคผลประจักษ์จริง
: q- L  N; s& ^9 i หลายคนยังมิเชื่อในโองการฟ้า ; T) K8 r, b) }! \$ ^/ P
แต่ทว่าจงเปิดใจศึกษาแท้8 \) a6 i0 @  o0 a& l1 s1 \. i6 ^
นำฝึกฝนปฏิบัติสู่เปลี่ยนแปร
0 R1 g% v; h0 ?: Y& {1 V+ a เป็นคนใหม่พิสูจน์แท้ธรรมะจริง
2 s$ D  A+ |  S ต้องรู้ว่าศตายุนั้นสั้นนัก
4 G4 B' t3 G9 R* A! z! N! O หวังประจักษ์รูปลักษณ์ให้พบเห็น( z3 x, B0 C9 e7 A
ต้องเรียนรู้ชีวิตจริงด้วยบำเพ็ญ
6 `3 r+ F- b5 k! `% K0 v! o ผ่านทุกข์เข็ญเห็นธรรมจริงสว่างภายใน
, y# _: y2 J. \  w5 ?+ J' T เรียนรู้ธรรมมิห่างไกลจากตนนี้ # S" E+ v, d' |' |# I. U
ปฏิบัติสร้างความดีเกื้อชนผอง  y) I  \. B  H2 E- p
พุทธะอยู่กลางใจน้อมประคอง 7 _3 \. u8 z' x$ q% [
ร่วมครรลองฟ้านั้นเจริญธรรม
- Q: @) p  N) n: _" V2 V; l6 D ศิษย์ทั้งหลายมีโอกาสร่วมพร้อมหน้า $ q) T5 Y( e. N/ Z  ?
บุญสัมพันธ์นำพาสู่สถาน
0 a5 z# G; o# \0 J# e ทุกคนดั่งพี่น้องธรรมญาณ + ]$ a2 b2 U9 M; d3 K
มิมองผ่านจงเห็นความสำคัญ2 q1 J0 c# |; x
วันนี้เรียนหลักธรรมนำปรับใช้ , q5 o) q. g4 N
หยุดสร้างบาปกรรมให้เวียนว่ายหลง
! U4 q9 ]: o6 }+ X0 Q# ~, X  A กอปรความดีดั่งผลฟักในหญ้าพง
* o- j+ A4 t* L* F- W0 d1 M: K มั่นดำรงความดีสืบต่อไป
6 z- h$ X  k% } หวังหลุดพ้นห้วงทุกข์ต้องตัดทุกข์ + |* P9 A" B; C
หวังพบสุขที่แท้จริงบำเพ็ญหนา
3 h- ?, I4 P7 `- |4 J ต้องรู้วางอัตตายึดมั่นนา # Q! S+ V: e# z% ~; L
บริสุทธิ์คืนใจฟ้าใจเดิมตน
% e% t: e1 q9 l) [ ศิษย์ทั้งหลายจงตั้งใจบำเพ็ญเถิด 0 h" @3 ?( l; {! C
ความประเสริฐอยู่ที่เจ้าในชาตินี้1 y; @+ A1 t2 z% M7 y% `3 L
บรรพชนลูกหลานรับบารมี
& l1 M  q# m% ?" A' P ฟ้ายินดีช่วยหนุนนำผู้บำเพ็ญ
$ W; J9 C4 ^/ r9 N. I. Q เข้าใจไหม* x0 m2 t3 u5 O5 ~' S, Q4 }
ศิษย์รักเอ๋ย... บุคลากรทั้งหลายเข้ามาใกล้  ตั้งใจฟัง
. N, M- V3 n4 `! U( o8 Q จงขอบคุณคนที่ทำให้เจ็บปวด
8 @' m  M5 H" [! b เพราะมีเขา...
' k3 C; c5 A0 O8 ^# s เราจึงได้หล่อหลอมใจมุ่งมั่น
! D) @9 H5 v$ A9 Z+ j* S จงขอบคุณคนที่โป้ปดหลอกลวง
+ b+ b$ I; |6 ~9 ^ เพราะมีเขา... - Z' O- o% n6 V2 y' p
เราจึงได้เพิ่มเสริมปัญญาธรรม  C: }; m# N' E; y' @$ M
จงขอบคุณคนที่ใส่ร้ายป้ายสี # g) l) y2 N( P: n3 \" h
เพราะมีเขา... 7 d/ O9 ]  `6 F* G
เราจึงได้เปลี่ยนเป็นคนที่เข้มแข็ง- E, A6 V7 @9 m5 I# W1 a
จงขอบคุณคนที่ประนามหยาบเหยียด .
7 v; F/ ^* d8 b. }! q: q7 j เพราะมีเขา...
, ~$ n/ a+ X3 Z9 Z* w; ? เราจึงได้ลุกขึ้นสู้  พิสูจน์ตน
5 a* }( m8 L# e/ @2 G, k( Z จงขอบคุณคนที่ละทิ้งไม่เหลียวแล 1 ~! k* T8 A" N1 |
เพราะมีเขา...
4 j7 Q: j0 V8 h เราจึงได้รู้จักการพึ่งพาตน
+ [( @$ h2 c+ I  C+ N จงขอบคุณคนที่สร้างความผิดพลาดทิ้งไว้ให้ .
! l7 m5 O8 w7 Z เพราะมีเขา...
, d/ y7 ^! r" U% a0 i เราจึงได้เรียนรู้แบกรับการเข้าใจผิด4 l( [7 M) H3 Q. M, X7 r
จงขอบคุณคนที่คอยตำหนิติเตียน   
: C1 f. a' r% s/ D เพราะมีเขา...
) Q/ B* }& j. M! v& `( s! k' n เราจึงได้รู้แก้ไขจุดด้อยตน
/ o6 G1 Y6 ^4 j3 H! t; u: `* C5 k เข้าใจไหม
# t! u! U* n) v5 W: d  อาจารย์บอกเจ้า  อย่าได้เสียใจ  อย่าได้ท้อใจ  ทุกขณะต้องมีจิตขอบคุณ  สำนึกคุณในทุกสิ่ง  ทุกคนทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา เป็นประสบการณ์  ฝึกให้ใจเข้มแข็ง  สร้างปัญญาให้เพิ่มพูน  8 x+ D+ n- {- C# \' q* W9 c1 X
จงมีสติคิดรอบคอบให้มากขึ้น
* @" i: i; w  \4 I* ^6 R1 ~ จงสำรวมระวังกาย  วาจา  ใจ  ให้มากขึ้น
8 w  n8 |2 w, L, w1 U$ {4 |) D# q จงปล่อยวางทุกข์สุขไม่ยึดติด
. \" ~, T- I$ ^$ A- D) A8 C3 e! v; r8 I บำเพ็ญธรรม  ทุกคนล้วนกำลังบำเพ็ญ  ไม่มีใครที่สมบูรณ์ทั้งหมด  ไม่มีใครที่ตัดกิเลสได้สิ้นทั้งหมด  แต่จงเตือนตน  เห็นสิ่งใดที่ไม่ดี  ก็อย่าทำตาม  สิ่งที่ดีจงรักษาเจริญรอย  จิตที่เที่ยงตรงต่อฟ้า  มิต้องหวั่นกลัว  จิตเมตตารักเวไนยต้องให้ใจกว้าง  ทุกคนร่วมใจ  งานสร้างสถานธรรมอาศัยทุกคน  เพราะนาวาธรรมนั้น สร้างเพื่อฉุดช่วยเวไนย  ได้บำเพ็ญธรรมร่วมกัน  ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน  มิใช่ว่าใครเป็นเจ้าของ  แต่ทุกคนล้วนมีส่วนร่วม  ต้องช่วยกันดูแลรักษา  ช่วยกันคิด  ช่วยกันทำ  
3 {& ?3 ^: `8 G8 t& w. K9 ^: ]4 b เข้าใจไหม
8 L$ A  F# O; `' R- Y  B# S, h' e  ในใจทุกคนคิดสิ่งใด ทำไมอาจารย์จะไม่รู้ใจของเจ้า  แต่ทว่าทุกคนล้วนคือลูกศิษย์ทั้งนั้น  จะทำอย่างไร  มีเพียงแต่ชี้ให้ทุกคนมองให้ชัดถึงสัจธรรมบนโลกนี้  วางปลงให้ได้แล้วก้าวต่อไป  บรรลุปณิธานตน  เช่นนี้  ยังก่อสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดขึ้นได้ อย่ามัวแต่ระแวงกัน กล่าวโทษกัน  มิมีใครที่ไม่เคยทำผิด  แต่จงรู้กลับตัวกลับใจแก้ไขผิด  ฟ้าย่อมอภัย  
; }" {  \- c" }+ ? เข้าใจไหม* I* ~( K( j& E( [5 B" s! {  C2 T
  ผู้ที่อยู่แนวหน้าต้องมั่นคง  ต้องเที่ยงตรง  ต้องสละส่วนตนเพื่อผู้อื่น ต้องไม่ยึดหมายครอบครอง จิตบริสุทธิ์ย่อมสะเทือนฟ้า  รู้ไหม  อาจารย์ดูที่จิตจริงใจของทุกคน  มิต้องมีคำพูดที่สวยหรู แต่ศิษย์นั้นกระทำจริง ทุ่มเทสุดใจ  ย่อมสะเทือนฟ้า ย่อมซาบซึ้งถึงใจคนได้  . y8 X+ `& B' {. s2 Y
จงย้อนถามตน...  
" M+ `1 {. w' G# N จิตเมตตารัก  ดั่งบิดามารดา  มีมอบให้เวไนยมากเท่าใด  
1 e2 [2 r% H$ e" g. r) M5 o/ f8 r- c จิตเที่ยงตรงยุติธรรม  จัดการเรื่องราว มีเท่าใด  " \1 y7 g( W0 B! ?' M. E0 x
ปณิธานที่ตั้งไว้  บรรลุแล้วหรือไม่  
: J& h9 ~& K* _7 s2 i7 G ถามใจตน อย่าได้ผิดต่อฟ้า  ผิดต่อคน  ผิดต่อมโนธรรมสำนึกอันดีงาม  
+ I1 s7 M1 L2 b อาจารย์กล่าวในครั้งนี้  ด้วยหวังว่าศิษย์ทุกคนจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนให้ดียิ่งขึ้น  มิต้องมองใคร  ตนบำเพ็ญใจของตน  ตนทำหน้าที่ของตนให้ดีเป็นพอ   / ?  u! M6 ~# V! F7 B
เข้าใจไหม
" E( g- B2 M2 Q4 Z อาจารย์จะมอบผลไม้ทิพย์ให้กับบุคลากรทั้งหลาย  เป็นกำลังใจให้เข้มแข็ง  ช่วยงานฟ้า  ช่วยเวไนย  และช่วยตนเองไปพร้อมกัน  จงร่วมใจสามัคคี  มิแบ่งแยก  ร่วมใจร่วมคุณธรรม  สร้างนาวาฟ้าอันยิ่งใหญ่ ให้สำเร็จโดยเร็ว  
3 ?- b8 _" F: _% S เข้าใจไหม$ B+ H. a* v: S4 F/ H
ดูแลกันให้ดี  ถนอมตนหนา  2 Z+ g! x& \) ^. K6 B" @' w
0 F% i4 M( U0 s; T
พระโอวาทอรหันต์เต้าจี้แห่งหนันผิง

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 22-6-2017 15:25:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ' T) F- \6 b2 f: p: c3 Z
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ6 W$ G5 i$ ]1 o: c) w1 D$ r
ศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ. t6 T. f4 l& ~
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 21-5-2018 06:21 , Processed in 0.082616 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้