อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 218|ตอบกลับ: 1

ตรึกตรองให้มาก

[คัดลอกลิงก์]

899

กระทู้

1175

โพสต์

4782

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4782

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

ตรึกตรองให้มาก...  
2 h0 [8 o. T$ D% e" I+ i: A# c เป็นจุดเริ่มต้นของหมื่นพันความดี  ความกลมกลืนที่เหมาะสม* h. W* a% l, M
อดทนให้มาก...  
0 h0 Z( n6 R7 _( G5 w อย่าทำเพื่อตัวเอง  ถนอมรักษ์  รู้ค่าบุญสัมพันธ์ในครั้งนี้  . f; x; K' z0 {' @1 x8 `1 i
ถอยไปอีกก้าว...  
% n9 i4 @: k) r# P! _* b" j เพื่อรักษามโนธรรม  มารยาท  พร้อมหมั่นสั่งสมคุณงามบารมีธรรม- V! R/ N' I- u" D3 o3 H! n
3 b9 M7 s0 M% W2 _
กาลยุคสามธรรมโปรดกว้างไพศาล
# n! I8 A9 P  C+ V เจริญตามธรรมบุราณสร้างคุณค่า8 [* e. y) A3 S1 ~
เพื่อฟื้นฟูคุณธรรมกลับคืนมา
" H3 a! [7 M* y+ V; e% m% G; l2 O เพื่อแปรเปลี่ยนดวงชะตาสู่ดีงาม
/ ~; q" |: T4 S) t8 w0 t; c+ M+ l: C วันนี้ได้รับธรรมคือโชคดี 7 D6 `. ], W5 z
ผู้ที่มีรากบุญแห่งพุทธะ+ P: L) R( a6 J7 t0 k  f, g
เมื่อพบธรรมพลันศรัทธาวิสารท # F$ v- a% q4 R/ t3 r$ ?1 a" ]% H5 F
อนุตตรสัจธรรมแจ้งกลางใจ% D5 s9 L$ e% ~2 h
ธรรมะมิใช่เพียงเอ่ยวาจา + E8 ~6 _3 |3 Y( d7 P
จะเข้าถึงสงบจิตรานำฝึกฝน
, L! g/ W( K8 S  n' i" S กระจ่างธรรมต้องอาศัยศรัทธาตน
& }- r9 C4 L" ]$ w9 s ลงแรงจริงมรรคผลประจักษ์จริง
3 F) q, N4 Y0 o6 @7 @( a) n- ?: ^, S หลายคนยังมิเชื่อในโองการฟ้า ) f3 Q! W: q0 m7 b4 D/ b
แต่ทว่าจงเปิดใจศึกษาแท้- o* w3 K2 q9 }( p
นำฝึกฝนปฏิบัติสู่เปลี่ยนแปร , u4 T" Z" l* C4 l
เป็นคนใหม่พิสูจน์แท้ธรรมะจริง/ c# E# B1 z4 X! I7 s; i& m' ?! V/ i4 \
ต้องรู้ว่าศตายุนั้นสั้นนัก 5 L6 U5 F& l- X- K, f5 y; M0 }
หวังประจักษ์รูปลักษณ์ให้พบเห็น
$ D- p9 C) W# {% f  y ต้องเรียนรู้ชีวิตจริงด้วยบำเพ็ญ
* P$ Z$ e% d- l2 | ผ่านทุกข์เข็ญเห็นธรรมจริงสว่างภายใน
) J! ]- ^% T8 x2 b เรียนรู้ธรรมมิห่างไกลจากตนนี้
7 F/ x& j2 ^4 G) r5 O ปฏิบัติสร้างความดีเกื้อชนผอง
# u) ^3 u2 o( p พุทธะอยู่กลางใจน้อมประคอง 9 F' W9 K, c: U7 @" j, Y* M
ร่วมครรลองฟ้านั้นเจริญธรรม
% o0 C3 R" F. F5 V  X, f ศิษย์ทั้งหลายมีโอกาสร่วมพร้อมหน้า
3 R; K2 m4 e$ ~! Q บุญสัมพันธ์นำพาสู่สถาน+ B5 T! P* D5 I; B4 b' ~. I! d
ทุกคนดั่งพี่น้องธรรมญาณ
: T' l; a# E) O( B' C) B, d: S2 T มิมองผ่านจงเห็นความสำคัญ; O, c$ `. i& C; a+ r6 R, J9 [( j* r
วันนี้เรียนหลักธรรมนำปรับใช้
$ y0 X: O2 r0 z" Q  |# \% } หยุดสร้างบาปกรรมให้เวียนว่ายหลง
9 d' G% v: J; D- l  Y กอปรความดีดั่งผลฟักในหญ้าพง ; n1 c# Z, k  z) X8 k% n
มั่นดำรงความดีสืบต่อไป, k& l. }3 w  f* d& k- m* ^: W
หวังหลุดพ้นห้วงทุกข์ต้องตัดทุกข์ ( g. J! q& u$ ~& p
หวังพบสุขที่แท้จริงบำเพ็ญหนา. B. s" k( V+ e+ s/ ~; C- P$ n2 x+ }1 S
ต้องรู้วางอัตตายึดมั่นนา ) p4 I" v) e& v3 k/ n3 x& i. L
บริสุทธิ์คืนใจฟ้าใจเดิมตน
. U( x" X7 F' V$ r8 g: W: p ศิษย์ทั้งหลายจงตั้งใจบำเพ็ญเถิด 1 ?" r" k; e" _& V: k& f4 C
ความประเสริฐอยู่ที่เจ้าในชาตินี้
2 {3 D9 k- G: C4 U; Q; _" h% I) W บรรพชนลูกหลานรับบารมี 4 U8 K! R; ^5 x# w1 g4 T$ t
ฟ้ายินดีช่วยหนุนนำผู้บำเพ็ญ
) e! ?( R  O+ F8 o% E/ I. B เข้าใจไหม3 @) d; w' w1 h) \! h
ศิษย์รักเอ๋ย... บุคลากรทั้งหลายเข้ามาใกล้  ตั้งใจฟัง9 f6 S0 S6 H( J# B$ }/ w
จงขอบคุณคนที่ทำให้เจ็บปวด
0 H6 }) b# S; J2 x. b; h เพราะมีเขา...
, F7 p" r; {8 i0 N/ Y8 r เราจึงได้หล่อหลอมใจมุ่งมั่น
: v7 [7 V0 O" d+ k6 v# ^ จงขอบคุณคนที่โป้ปดหลอกลวง
1 r2 s" e% P8 Z7 m" D7 Y) t เพราะมีเขา... ' u+ E( P1 f( H- |
เราจึงได้เพิ่มเสริมปัญญาธรรม
+ j2 F' P) n2 m( f3 e; U จงขอบคุณคนที่ใส่ร้ายป้ายสี
% m3 v8 W2 d: {' A& G+ Z( M# M เพราะมีเขา...
0 m7 z1 C8 Y( {% c* Q4 w7 x เราจึงได้เปลี่ยนเป็นคนที่เข้มแข็ง
2 H  O+ R3 e$ X3 G+ d6 c จงขอบคุณคนที่ประนามหยาบเหยียด .
6 M" Z( I! |& U/ o( ^ เพราะมีเขา...
1 C4 M  v; p' R8 m7 n เราจึงได้ลุกขึ้นสู้  พิสูจน์ตน0 ^# X* _. F+ I+ @
จงขอบคุณคนที่ละทิ้งไม่เหลียวแล
: a. a4 o6 K  B! `3 r- l7 Y+ d เพราะมีเขา... ( M9 |1 C! l/ [1 {% k
เราจึงได้รู้จักการพึ่งพาตน
6 J1 K( z6 O6 n( f3 ?! p จงขอบคุณคนที่สร้างความผิดพลาดทิ้งไว้ให้ .
$ A6 `" X% \5 K. v: r% o3 V เพราะมีเขา...
! Z6 y; A  c% `) Z3 K  t& E( u เราจึงได้เรียนรู้แบกรับการเข้าใจผิด% e- N' ]0 ?3 i; m1 ^* D
จงขอบคุณคนที่คอยตำหนิติเตียน   
3 X' g8 e/ B- }: T: j เพราะมีเขา... ! S% B0 N1 x+ A4 A6 P
เราจึงได้รู้แก้ไขจุดด้อยตน
& \' m. c/ \+ a6 ?& b, b$ P/ S เข้าใจไหม1 F. J1 ^- ^3 w
  อาจารย์บอกเจ้า  อย่าได้เสียใจ  อย่าได้ท้อใจ  ทุกขณะต้องมีจิตขอบคุณ  สำนึกคุณในทุกสิ่ง  ทุกคนทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา เป็นประสบการณ์  ฝึกให้ใจเข้มแข็ง  สร้างปัญญาให้เพิ่มพูน  
6 U4 Q; Z, A* Q  l% l3 y จงมีสติคิดรอบคอบให้มากขึ้น* y1 U! Q; m% w8 o+ @
จงสำรวมระวังกาย  วาจา  ใจ  ให้มากขึ้น
$ r+ @! \1 w5 d% c จงปล่อยวางทุกข์สุขไม่ยึดติด0 I  ~9 ]) b  [# `# q
บำเพ็ญธรรม  ทุกคนล้วนกำลังบำเพ็ญ  ไม่มีใครที่สมบูรณ์ทั้งหมด  ไม่มีใครที่ตัดกิเลสได้สิ้นทั้งหมด  แต่จงเตือนตน  เห็นสิ่งใดที่ไม่ดี  ก็อย่าทำตาม  สิ่งที่ดีจงรักษาเจริญรอย  จิตที่เที่ยงตรงต่อฟ้า  มิต้องหวั่นกลัว  จิตเมตตารักเวไนยต้องให้ใจกว้าง  ทุกคนร่วมใจ  งานสร้างสถานธรรมอาศัยทุกคน  เพราะนาวาธรรมนั้น สร้างเพื่อฉุดช่วยเวไนย  ได้บำเพ็ญธรรมร่วมกัน  ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน  มิใช่ว่าใครเป็นเจ้าของ  แต่ทุกคนล้วนมีส่วนร่วม  ต้องช่วยกันดูแลรักษา  ช่วยกันคิด  ช่วยกันทำ  7 s4 Z5 o" \, K$ R
เข้าใจไหม$ B( @0 f. i, f1 E
  ในใจทุกคนคิดสิ่งใด ทำไมอาจารย์จะไม่รู้ใจของเจ้า  แต่ทว่าทุกคนล้วนคือลูกศิษย์ทั้งนั้น  จะทำอย่างไร  มีเพียงแต่ชี้ให้ทุกคนมองให้ชัดถึงสัจธรรมบนโลกนี้  วางปลงให้ได้แล้วก้าวต่อไป  บรรลุปณิธานตน  เช่นนี้  ยังก่อสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดขึ้นได้ อย่ามัวแต่ระแวงกัน กล่าวโทษกัน  มิมีใครที่ไม่เคยทำผิด  แต่จงรู้กลับตัวกลับใจแก้ไขผิด  ฟ้าย่อมอภัย  
- v. b* I7 B/ N9 a เข้าใจไหม7 e- a+ ?, T* n8 ^
  ผู้ที่อยู่แนวหน้าต้องมั่นคง  ต้องเที่ยงตรง  ต้องสละส่วนตนเพื่อผู้อื่น ต้องไม่ยึดหมายครอบครอง จิตบริสุทธิ์ย่อมสะเทือนฟ้า  รู้ไหม  อาจารย์ดูที่จิตจริงใจของทุกคน  มิต้องมีคำพูดที่สวยหรู แต่ศิษย์นั้นกระทำจริง ทุ่มเทสุดใจ  ย่อมสะเทือนฟ้า ย่อมซาบซึ้งถึงใจคนได้  
. _6 ?3 ]& A9 z$ d จงย้อนถามตน...  * o/ R. ?7 S8 s5 h, P" D. X' m5 T
จิตเมตตารัก  ดั่งบิดามารดา  มีมอบให้เวไนยมากเท่าใด  
. p2 o7 p9 T  S5 w จิตเที่ยงตรงยุติธรรม  จัดการเรื่องราว มีเท่าใด  
7 P. G( s& g5 y3 F4 b6 e$ D ปณิธานที่ตั้งไว้  บรรลุแล้วหรือไม่  2 j* k1 C$ F5 Z3 n% A
ถามใจตน อย่าได้ผิดต่อฟ้า  ผิดต่อคน  ผิดต่อมโนธรรมสำนึกอันดีงาม  
2 X  y1 g  m/ O- f+ ` อาจารย์กล่าวในครั้งนี้  ด้วยหวังว่าศิษย์ทุกคนจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนให้ดียิ่งขึ้น  มิต้องมองใคร  ตนบำเพ็ญใจของตน  ตนทำหน้าที่ของตนให้ดีเป็นพอ   
# b; I  H: C  W( d& t7 N, B1 T เข้าใจไหม
  B2 Y1 W7 {4 b, Q. x+ T  E อาจารย์จะมอบผลไม้ทิพย์ให้กับบุคลากรทั้งหลาย  เป็นกำลังใจให้เข้มแข็ง  ช่วยงานฟ้า  ช่วยเวไนย  และช่วยตนเองไปพร้อมกัน  จงร่วมใจสามัคคี  มิแบ่งแยก  ร่วมใจร่วมคุณธรรม  สร้างนาวาฟ้าอันยิ่งใหญ่ ให้สำเร็จโดยเร็ว  3 T  Y7 f& V' M# F. R/ u9 v
เข้าใจไหม
  P7 E& {( P1 s. \/ } ดูแลกันให้ดี  ถนอมตนหนา  
9 ~/ N# A, R. f4 M# X1 y+ v9 e$ J8 C$ D8 k) A7 u0 m7 {
พระโอวาทอรหันต์เต้าจี้แห่งหนันผิง

12

กระทู้

760

โพสต์

2265

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2265

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 22-6-2017 15:25:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ* ^% j2 Z4 B; ?8 e; k
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ
, `! N9 p  g; sศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ* e+ _' u  [5 j( C
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 24-9-2017 04:47 , Processed in 0.074998 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้