อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 738|ตอบกลับ: 1

ตรึกตรองให้มาก

[คัดลอกลิงก์]

922

กระทู้

1203

โพสต์

4917

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4917

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

ตรึกตรองให้มาก...  $ z8 q, W3 m6 e% j+ L. y0 P1 `, t, z
เป็นจุดเริ่มต้นของหมื่นพันความดี  ความกลมกลืนที่เหมาะสม
: w- X8 }+ R3 P: } อดทนให้มาก...  
3 v- R* C8 R8 Y9 }1 o1 ~2 j อย่าทำเพื่อตัวเอง  ถนอมรักษ์  รู้ค่าบุญสัมพันธ์ในครั้งนี้  
# X* b1 _6 j  i& ?0 u6 y5 Q ถอยไปอีกก้าว...  
2 q6 U9 S, \3 M7 f. q5 A เพื่อรักษามโนธรรม  มารยาท  พร้อมหมั่นสั่งสมคุณงามบารมีธรรม
% L% h$ H: E9 j0 x( G0 W/ b! H
3 s2 i+ K4 ?- [" b กาลยุคสามธรรมโปรดกว้างไพศาล8 r! {6 p; U! L
เจริญตามธรรมบุราณสร้างคุณค่า0 V$ ~; w1 h8 _  y% L
เพื่อฟื้นฟูคุณธรรมกลับคืนมา
; ~2 F( {/ }0 N; @9 g. V เพื่อแปรเปลี่ยนดวงชะตาสู่ดีงาม! P# Q9 s7 l9 h7 A) ^% G5 w  u: M2 n
วันนี้ได้รับธรรมคือโชคดี
6 v/ M+ b: D& _: {7 U8 B ผู้ที่มีรากบุญแห่งพุทธะ
, f# i# C8 f% H8 q: U$ N. W เมื่อพบธรรมพลันศรัทธาวิสารท ( N$ N9 }* N- g0 s' ]+ p3 W
อนุตตรสัจธรรมแจ้งกลางใจ
* j1 l7 w3 h( J) g ธรรมะมิใช่เพียงเอ่ยวาจา
+ B' L2 B/ U- A4 _ จะเข้าถึงสงบจิตรานำฝึกฝน8 w/ X9 u# h9 p7 Z
กระจ่างธรรมต้องอาศัยศรัทธาตน
. m$ z2 G3 o: N3 w6 A9 C8 d9 V) \ ลงแรงจริงมรรคผลประจักษ์จริง  z9 s; Q0 {( n. E; y
หลายคนยังมิเชื่อในโองการฟ้า ! R$ Q/ t  E9 [- X0 U% M
แต่ทว่าจงเปิดใจศึกษาแท้
8 h0 k2 G& ^6 y) b9 e0 a1 A' n นำฝึกฝนปฏิบัติสู่เปลี่ยนแปร
8 s) V0 S4 A. u2 ] เป็นคนใหม่พิสูจน์แท้ธรรมะจริง
( g6 n" J! S% ~7 j ต้องรู้ว่าศตายุนั้นสั้นนัก 1 D/ Y  ^  [' S+ p3 y9 ?. y
หวังประจักษ์รูปลักษณ์ให้พบเห็น
% Q0 w, W* [9 P# D, ^% O7 J ต้องเรียนรู้ชีวิตจริงด้วยบำเพ็ญ % O1 a$ W" Y7 g/ P2 ^0 l
ผ่านทุกข์เข็ญเห็นธรรมจริงสว่างภายใน
) B5 H4 \- \" ~( l เรียนรู้ธรรมมิห่างไกลจากตนนี้ 3 A* M9 V, n5 N7 ]) l  t
ปฏิบัติสร้างความดีเกื้อชนผอง$ M6 G9 L5 @( _7 G# Q7 N3 f
พุทธะอยู่กลางใจน้อมประคอง * F; H) j) z) y5 f' L) F3 q* t# [
ร่วมครรลองฟ้านั้นเจริญธรรม0 s, |+ P# R9 m
ศิษย์ทั้งหลายมีโอกาสร่วมพร้อมหน้า
/ V  G6 j$ b- F% v บุญสัมพันธ์นำพาสู่สถาน- ^# \1 x7 a4 A
ทุกคนดั่งพี่น้องธรรมญาณ
" |! M) \1 I2 g+ P( T- l. E7 \ มิมองผ่านจงเห็นความสำคัญ/ O0 d- B# Q8 N' S- j/ }: e1 `7 K
วันนี้เรียนหลักธรรมนำปรับใช้
0 l7 y7 J% R2 }$ O! V+ h9 b9 x หยุดสร้างบาปกรรมให้เวียนว่ายหลง
/ z( O8 _3 ^( U กอปรความดีดั่งผลฟักในหญ้าพง
5 v) t5 {* ]) U$ R# q7 D8 Y มั่นดำรงความดีสืบต่อไป
9 p7 S* r; z. c; M& ~# o3 A2 L9 n หวังหลุดพ้นห้วงทุกข์ต้องตัดทุกข์ 9 J+ z% D" K, r! B
หวังพบสุขที่แท้จริงบำเพ็ญหนา8 G* |  j& C/ |! d" M2 G5 n5 @
ต้องรู้วางอัตตายึดมั่นนา
; z, y- x7 w6 a6 v บริสุทธิ์คืนใจฟ้าใจเดิมตน* G. p8 b8 H! c4 Q1 {$ `8 e
ศิษย์ทั้งหลายจงตั้งใจบำเพ็ญเถิด
) ]( G  B( m$ N& i' F, k! X5 _0 y ความประเสริฐอยู่ที่เจ้าในชาตินี้
2 u5 \' W# y' g3 X3 } บรรพชนลูกหลานรับบารมี 5 V6 H' m5 h# ~' a9 b
ฟ้ายินดีช่วยหนุนนำผู้บำเพ็ญ & a2 G) f+ C% J( A- _# u; N6 ]
เข้าใจไหม" j- ?' [( E/ c" d  e
ศิษย์รักเอ๋ย... บุคลากรทั้งหลายเข้ามาใกล้  ตั้งใจฟัง
  E1 M: m& x3 ?: ~, U) W% v$ q2 [ จงขอบคุณคนที่ทำให้เจ็บปวด % E+ T$ t$ U7 U2 w$ i
เพราะมีเขา... # m  Q6 |2 B4 k, Y$ r
เราจึงได้หล่อหลอมใจมุ่งมั่น5 @: p' K2 M7 S' S5 m  }- G6 |/ d
จงขอบคุณคนที่โป้ปดหลอกลวง
1 E* f; m3 c8 |7 `% @# w เพราะมีเขา...
, K2 o/ Z# S# j เราจึงได้เพิ่มเสริมปัญญาธรรม, H) a: h, z/ w
จงขอบคุณคนที่ใส่ร้ายป้ายสี
# d3 p" h0 l& M เพราะมีเขา... * T+ \5 V/ v) @: d( r* _
เราจึงได้เปลี่ยนเป็นคนที่เข้มแข็ง
9 P) ]1 g  S" w  e% E% }$ j, O จงขอบคุณคนที่ประนามหยาบเหยียด .. D( z& H' y9 }$ X# g
เพราะมีเขา...
, V8 r. V& b5 P' Q5 N0 e3 Y เราจึงได้ลุกขึ้นสู้  พิสูจน์ตน. v& d5 {, Q1 a
จงขอบคุณคนที่ละทิ้งไม่เหลียวแล
9 d0 a% f) D- _; ^ เพราะมีเขา...
5 `2 u: Y: x  o9 Q" M เราจึงได้รู้จักการพึ่งพาตน
" Z* Y7 v# v8 O จงขอบคุณคนที่สร้างความผิดพลาดทิ้งไว้ให้ .' ~. A" r: B6 z2 A
เพราะมีเขา... % d) r. F% c4 J9 _2 A6 C
เราจึงได้เรียนรู้แบกรับการเข้าใจผิด
( c3 V4 H4 P7 G8 h จงขอบคุณคนที่คอยตำหนิติเตียน   
9 U; h: y% i' o7 e& g* Y เพราะมีเขา...
/ |1 N) I) ?- v เราจึงได้รู้แก้ไขจุดด้อยตน! @% {5 Z; c' Z9 ?
เข้าใจไหม" `. Y9 @9 T# _, V  C: D$ b+ L
  อาจารย์บอกเจ้า  อย่าได้เสียใจ  อย่าได้ท้อใจ  ทุกขณะต้องมีจิตขอบคุณ  สำนึกคุณในทุกสิ่ง  ทุกคนทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา เป็นประสบการณ์  ฝึกให้ใจเข้มแข็ง  สร้างปัญญาให้เพิ่มพูน  8 v4 k( f4 r3 ]' e" W+ j6 V
จงมีสติคิดรอบคอบให้มากขึ้น
2 s# ~. V! Z1 e9 m2 R" h จงสำรวมระวังกาย  วาจา  ใจ  ให้มากขึ้น5 W1 V$ y$ ^" H, o4 J' q: ]
จงปล่อยวางทุกข์สุขไม่ยึดติด
  t' M: M' D2 `5 R บำเพ็ญธรรม  ทุกคนล้วนกำลังบำเพ็ญ  ไม่มีใครที่สมบูรณ์ทั้งหมด  ไม่มีใครที่ตัดกิเลสได้สิ้นทั้งหมด  แต่จงเตือนตน  เห็นสิ่งใดที่ไม่ดี  ก็อย่าทำตาม  สิ่งที่ดีจงรักษาเจริญรอย  จิตที่เที่ยงตรงต่อฟ้า  มิต้องหวั่นกลัว  จิตเมตตารักเวไนยต้องให้ใจกว้าง  ทุกคนร่วมใจ  งานสร้างสถานธรรมอาศัยทุกคน  เพราะนาวาธรรมนั้น สร้างเพื่อฉุดช่วยเวไนย  ได้บำเพ็ญธรรมร่วมกัน  ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน  มิใช่ว่าใครเป็นเจ้าของ  แต่ทุกคนล้วนมีส่วนร่วม  ต้องช่วยกันดูแลรักษา  ช่วยกันคิด  ช่วยกันทำ  & ?  {6 M1 f! d) C' r- ?
เข้าใจไหม
; O( s2 N4 Z  J9 q  ในใจทุกคนคิดสิ่งใด ทำไมอาจารย์จะไม่รู้ใจของเจ้า  แต่ทว่าทุกคนล้วนคือลูกศิษย์ทั้งนั้น  จะทำอย่างไร  มีเพียงแต่ชี้ให้ทุกคนมองให้ชัดถึงสัจธรรมบนโลกนี้  วางปลงให้ได้แล้วก้าวต่อไป  บรรลุปณิธานตน  เช่นนี้  ยังก่อสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดขึ้นได้ อย่ามัวแต่ระแวงกัน กล่าวโทษกัน  มิมีใครที่ไม่เคยทำผิด  แต่จงรู้กลับตัวกลับใจแก้ไขผิด  ฟ้าย่อมอภัย  
$ D8 M1 q4 s& x เข้าใจไหม4 }0 Y' a5 B; {
  ผู้ที่อยู่แนวหน้าต้องมั่นคง  ต้องเที่ยงตรง  ต้องสละส่วนตนเพื่อผู้อื่น ต้องไม่ยึดหมายครอบครอง จิตบริสุทธิ์ย่อมสะเทือนฟ้า  รู้ไหม  อาจารย์ดูที่จิตจริงใจของทุกคน  มิต้องมีคำพูดที่สวยหรู แต่ศิษย์นั้นกระทำจริง ทุ่มเทสุดใจ  ย่อมสะเทือนฟ้า ย่อมซาบซึ้งถึงใจคนได้  
/ v3 B  |! }8 T8 v5 x# x3 L จงย้อนถามตน...  4 `' H% Z+ o6 k$ a
จิตเมตตารัก  ดั่งบิดามารดา  มีมอบให้เวไนยมากเท่าใด  1 f, c; f$ D& }) Z7 T
จิตเที่ยงตรงยุติธรรม  จัดการเรื่องราว มีเท่าใด  - l5 b( n; H" y5 a1 d; b% d
ปณิธานที่ตั้งไว้  บรรลุแล้วหรือไม่  
8 \% g9 ?0 a; | ถามใจตน อย่าได้ผิดต่อฟ้า  ผิดต่อคน  ผิดต่อมโนธรรมสำนึกอันดีงาม  # z0 G) v( M! i' [6 B
อาจารย์กล่าวในครั้งนี้  ด้วยหวังว่าศิษย์ทุกคนจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนให้ดียิ่งขึ้น  มิต้องมองใคร  ตนบำเพ็ญใจของตน  ตนทำหน้าที่ของตนให้ดีเป็นพอ   " w' b; y, I+ }5 n( E
เข้าใจไหม
/ E" O) P; s( I( c อาจารย์จะมอบผลไม้ทิพย์ให้กับบุคลากรทั้งหลาย  เป็นกำลังใจให้เข้มแข็ง  ช่วยงานฟ้า  ช่วยเวไนย  และช่วยตนเองไปพร้อมกัน  จงร่วมใจสามัคคี  มิแบ่งแยก  ร่วมใจร่วมคุณธรรม  สร้างนาวาฟ้าอันยิ่งใหญ่ ให้สำเร็จโดยเร็ว  
. }: Q3 _- G$ D+ H เข้าใจไหม; p" y7 a  O# `; f* u" D
ดูแลกันให้ดี  ถนอมตนหนา  
7 W$ u; p- N$ {
* g5 _6 e$ u* [' f/ Yพระโอวาทอรหันต์เต้าจี้แห่งหนันผิง

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 22-6-2017 15:25:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ( s2 B$ G  N0 m: T; K  w6 E
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ3 [! P' I* I0 P! g
ศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ. U1 b3 _" X  t/ D/ N6 {
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 16-10-2018 14:51 , Processed in 0.073249 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้