อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 444|ตอบกลับ: 1

ตรึกตรองให้มาก

[คัดลอกลิงก์]

905

กระทู้

1182

โพสต์

4814

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
4814

เข็มประดับยศ 9เข็มประดับยศ 10

ตรึกตรองให้มาก...  5 y4 v. R/ U0 H, ]4 o$ ?. d
เป็นจุดเริ่มต้นของหมื่นพันความดี  ความกลมกลืนที่เหมาะสม) \  C. M9 W2 f1 l
อดทนให้มาก...  
& b. \, \- u  B6 A  I  l9 ] อย่าทำเพื่อตัวเอง  ถนอมรักษ์  รู้ค่าบุญสัมพันธ์ในครั้งนี้  ' {' u! j1 ?) a# [8 M. h
ถอยไปอีกก้าว...  9 [3 W& f; t7 j5 g
เพื่อรักษามโนธรรม  มารยาท  พร้อมหมั่นสั่งสมคุณงามบารมีธรรม
$ h+ P$ @( i6 f* t$ M( i% Z6 S" n* ?
กาลยุคสามธรรมโปรดกว้างไพศาล
' ]% x+ u* b" e3 q เจริญตามธรรมบุราณสร้างคุณค่า5 A) w% O  ?; m3 t. r1 s  w
เพื่อฟื้นฟูคุณธรรมกลับคืนมา 1 a- }7 x, Z3 {5 j( u: [
เพื่อแปรเปลี่ยนดวงชะตาสู่ดีงาม
: ?' n3 K* [; S วันนี้ได้รับธรรมคือโชคดี
, p& `5 j, p9 e) [$ V; J+ E ผู้ที่มีรากบุญแห่งพุทธะ
7 ~% \3 K4 w& m9 x1 V8 i5 I เมื่อพบธรรมพลันศรัทธาวิสารท 2 `% q; I8 l6 y1 _
อนุตตรสัจธรรมแจ้งกลางใจ3 W! ^" G4 b: x2 Y3 \- w
ธรรมะมิใช่เพียงเอ่ยวาจา
8 }/ ~, ^! m& [3 | จะเข้าถึงสงบจิตรานำฝึกฝน
5 g) H8 Q0 C# N/ k- C# c' O กระจ่างธรรมต้องอาศัยศรัทธาตน . X' i! Y  ]. o! H+ l3 p; {+ H5 u2 a8 ^
ลงแรงจริงมรรคผลประจักษ์จริง
3 R& \- n; d& |" C& K6 @/ Z หลายคนยังมิเชื่อในโองการฟ้า 7 [  p) l& |0 p
แต่ทว่าจงเปิดใจศึกษาแท้( Z2 L! W* R' _$ x; ~
นำฝึกฝนปฏิบัติสู่เปลี่ยนแปร ! M9 p/ N" W8 \
เป็นคนใหม่พิสูจน์แท้ธรรมะจริง
5 z3 N/ w) R' i9 [8 R# p ต้องรู้ว่าศตายุนั้นสั้นนัก ! I. j/ `9 C) Q9 I+ A7 @1 j
หวังประจักษ์รูปลักษณ์ให้พบเห็น& @  {& O7 G8 X1 A  e- f
ต้องเรียนรู้ชีวิตจริงด้วยบำเพ็ญ
' ]+ `) z$ s1 D4 x ผ่านทุกข์เข็ญเห็นธรรมจริงสว่างภายใน
/ A1 a3 O  M6 W3 }: W. ? เรียนรู้ธรรมมิห่างไกลจากตนนี้
4 E) p& t  w, Q3 k ปฏิบัติสร้างความดีเกื้อชนผอง
, f; F' W- g" Y: c" h พุทธะอยู่กลางใจน้อมประคอง
7 V4 S6 k* W( L' } ร่วมครรลองฟ้านั้นเจริญธรรม
0 O* Y- E4 _# d9 X( H, j6 l" D ศิษย์ทั้งหลายมีโอกาสร่วมพร้อมหน้า ' Z' o# }2 L8 T4 j2 w- p3 A
บุญสัมพันธ์นำพาสู่สถาน
9 a$ W$ {! W2 O- ~" U ทุกคนดั่งพี่น้องธรรมญาณ # K& \1 L8 z: x1 ~+ X# j2 S
มิมองผ่านจงเห็นความสำคัญ# C3 b) L9 p- L# ?
วันนี้เรียนหลักธรรมนำปรับใช้ % T& v# O9 S4 `. \
หยุดสร้างบาปกรรมให้เวียนว่ายหลง
, `+ y) E' d# T กอปรความดีดั่งผลฟักในหญ้าพง 5 k$ F- [& Z0 l0 b# S/ I0 q
มั่นดำรงความดีสืบต่อไป; L- J( ^: G; t4 v" q+ C
หวังหลุดพ้นห้วงทุกข์ต้องตัดทุกข์
# Q+ B4 N. m4 k+ v หวังพบสุขที่แท้จริงบำเพ็ญหนา
1 y. _: k1 I$ V5 B9 J3 [! Z ต้องรู้วางอัตตายึดมั่นนา 9 t! W! w" r( R/ ^" e
บริสุทธิ์คืนใจฟ้าใจเดิมตน
, t+ }. \6 H5 f8 T% G ศิษย์ทั้งหลายจงตั้งใจบำเพ็ญเถิด
' b8 {: t0 C! J4 n. e2 X ความประเสริฐอยู่ที่เจ้าในชาตินี้
4 i! h% [4 ~! L บรรพชนลูกหลานรับบารมี 6 ^  t- v5 F+ O6 E: v1 h5 r
ฟ้ายินดีช่วยหนุนนำผู้บำเพ็ญ
  P( ]; ]+ h1 {4 X1 y3 l* o+ S' W เข้าใจไหม
- w6 C& k1 ?5 S ศิษย์รักเอ๋ย... บุคลากรทั้งหลายเข้ามาใกล้  ตั้งใจฟัง
: V& a2 P9 }, e# q  [' ? จงขอบคุณคนที่ทำให้เจ็บปวด 6 A0 Q+ p% f" H; E" w
เพราะมีเขา... 8 L, B) c' m- h1 X- |7 `# c/ W0 v
เราจึงได้หล่อหลอมใจมุ่งมั่น
0 i: ^. Q( Y7 v, Y' j จงขอบคุณคนที่โป้ปดหลอกลวง 0 S8 Y4 @2 m( F% u) o5 W
เพราะมีเขา...
, W( F; g7 |) y" E เราจึงได้เพิ่มเสริมปัญญาธรรม
4 P% I  q" l8 r' m จงขอบคุณคนที่ใส่ร้ายป้ายสี
1 ], O6 ]9 T/ ?( A เพราะมีเขา...
, U0 w7 h- T8 J( Z# u! W( U0 r เราจึงได้เปลี่ยนเป็นคนที่เข้มแข็ง9 v. `% q6 J' I! c+ f
จงขอบคุณคนที่ประนามหยาบเหยียด .
" ~' K, c$ v' k+ ]9 N เพราะมีเขา... " n& }, b& M  o% Y. a$ ?4 y1 _
เราจึงได้ลุกขึ้นสู้  พิสูจน์ตน9 `# n& K, \0 L7 w6 |- A
จงขอบคุณคนที่ละทิ้งไม่เหลียวแล
0 }$ ~0 {4 R! O6 [* Q+ N เพราะมีเขา... 2 t/ D7 c! o0 ]2 j0 F1 `9 N% c& G
เราจึงได้รู้จักการพึ่งพาตน7 ]$ r0 [" f# [' H7 N# @
จงขอบคุณคนที่สร้างความผิดพลาดทิ้งไว้ให้ .
# `; M7 B% q' W7 N/ o" W0 P) P เพราะมีเขา...   s1 e3 |! o; e8 Y1 a
เราจึงได้เรียนรู้แบกรับการเข้าใจผิด
& k+ B9 E6 ^) A" S3 l+ l จงขอบคุณคนที่คอยตำหนิติเตียน   . E- z: W$ ?  K7 w4 J
เพราะมีเขา...
. W. i$ u) Y' B" Z6 l5 A  ~ เราจึงได้รู้แก้ไขจุดด้อยตน7 T, z; W4 r, y* b* K5 p- E
เข้าใจไหม
  D, K6 j: b/ X$ j1 E  อาจารย์บอกเจ้า  อย่าได้เสียใจ  อย่าได้ท้อใจ  ทุกขณะต้องมีจิตขอบคุณ  สำนึกคุณในทุกสิ่ง  ทุกคนทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา เป็นประสบการณ์  ฝึกให้ใจเข้มแข็ง  สร้างปัญญาให้เพิ่มพูน    U+ g& S4 z: [# V! M# M
จงมีสติคิดรอบคอบให้มากขึ้น2 p& c+ d; @4 k) U
จงสำรวมระวังกาย  วาจา  ใจ  ให้มากขึ้น
( d6 u% a; `1 @) Q( V6 [3 U จงปล่อยวางทุกข์สุขไม่ยึดติด
: N2 B: C  ~; W3 r# U- u บำเพ็ญธรรม  ทุกคนล้วนกำลังบำเพ็ญ  ไม่มีใครที่สมบูรณ์ทั้งหมด  ไม่มีใครที่ตัดกิเลสได้สิ้นทั้งหมด  แต่จงเตือนตน  เห็นสิ่งใดที่ไม่ดี  ก็อย่าทำตาม  สิ่งที่ดีจงรักษาเจริญรอย  จิตที่เที่ยงตรงต่อฟ้า  มิต้องหวั่นกลัว  จิตเมตตารักเวไนยต้องให้ใจกว้าง  ทุกคนร่วมใจ  งานสร้างสถานธรรมอาศัยทุกคน  เพราะนาวาธรรมนั้น สร้างเพื่อฉุดช่วยเวไนย  ได้บำเพ็ญธรรมร่วมกัน  ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน  มิใช่ว่าใครเป็นเจ้าของ  แต่ทุกคนล้วนมีส่วนร่วม  ต้องช่วยกันดูแลรักษา  ช่วยกันคิด  ช่วยกันทำ  3 }& Q8 ?* w  L, a+ _7 v% m  U
เข้าใจไหม+ U" P2 g& V. J- \  y; D5 I8 u
  ในใจทุกคนคิดสิ่งใด ทำไมอาจารย์จะไม่รู้ใจของเจ้า  แต่ทว่าทุกคนล้วนคือลูกศิษย์ทั้งนั้น  จะทำอย่างไร  มีเพียงแต่ชี้ให้ทุกคนมองให้ชัดถึงสัจธรรมบนโลกนี้  วางปลงให้ได้แล้วก้าวต่อไป  บรรลุปณิธานตน  เช่นนี้  ยังก่อสร้างสรรค์คุณค่าให้เกิดขึ้นได้ อย่ามัวแต่ระแวงกัน กล่าวโทษกัน  มิมีใครที่ไม่เคยทำผิด  แต่จงรู้กลับตัวกลับใจแก้ไขผิด  ฟ้าย่อมอภัย  
6 a; D7 n% Z5 y% d( v เข้าใจไหม
# i$ _- b* J% R$ v& i& g) q; c  ผู้ที่อยู่แนวหน้าต้องมั่นคง  ต้องเที่ยงตรง  ต้องสละส่วนตนเพื่อผู้อื่น ต้องไม่ยึดหมายครอบครอง จิตบริสุทธิ์ย่อมสะเทือนฟ้า  รู้ไหม  อาจารย์ดูที่จิตจริงใจของทุกคน  มิต้องมีคำพูดที่สวยหรู แต่ศิษย์นั้นกระทำจริง ทุ่มเทสุดใจ  ย่อมสะเทือนฟ้า ย่อมซาบซึ้งถึงใจคนได้  
# w4 Z7 Y% Z( }! V จงย้อนถามตน...    w; V8 Z. {) W: f
จิตเมตตารัก  ดั่งบิดามารดา  มีมอบให้เวไนยมากเท่าใด  ' c  I+ P( S: s' k: ^8 E, N
จิตเที่ยงตรงยุติธรรม  จัดการเรื่องราว มีเท่าใด  
; v% e" I, K2 M$ L4 H, o* H' [$ M ปณิธานที่ตั้งไว้  บรรลุแล้วหรือไม่  
: I0 I  c3 @; t  k* E) L ถามใจตน อย่าได้ผิดต่อฟ้า  ผิดต่อคน  ผิดต่อมโนธรรมสำนึกอันดีงาม  5 w8 ^; ~* t/ C9 G8 Q! h, q/ o
อาจารย์กล่าวในครั้งนี้  ด้วยหวังว่าศิษย์ทุกคนจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนให้ดียิ่งขึ้น  มิต้องมองใคร  ตนบำเพ็ญใจของตน  ตนทำหน้าที่ของตนให้ดีเป็นพอ   % J5 G; c+ V- p' m; z
เข้าใจไหม2 x) `# t9 G& V# |2 P& o
อาจารย์จะมอบผลไม้ทิพย์ให้กับบุคลากรทั้งหลาย  เป็นกำลังใจให้เข้มแข็ง  ช่วยงานฟ้า  ช่วยเวไนย  และช่วยตนเองไปพร้อมกัน  จงร่วมใจสามัคคี  มิแบ่งแยก  ร่วมใจร่วมคุณธรรม  สร้างนาวาฟ้าอันยิ่งใหญ่ ให้สำเร็จโดยเร็ว  2 S  a: `0 Y) E+ [* ^9 R
เข้าใจไหม% r( t5 t& g. G
ดูแลกันให้ดี  ถนอมตนหนา  - Q0 D& B5 q* j! I1 {' t' |
* x, k! D, ~% e: F0 k3 U
พระโอวาทอรหันต์เต้าจี้แห่งหนันผิง

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 22-6-2017 15:25:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุธรรมค่ะ* ~+ p2 a2 M: A! x
กราบขอบพระคุณเหล่าซือเมตตาช่วยชี้แนะและเตือนสติค่ะ& X+ W8 v$ {" `+ O
ศิษย์น้อมรับความเมตตาค่ะ
) `7 B/ o% v% o( q6 Q% Q
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 21-2-2018 14:13 , Processed in 0.077120 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้