อริยะธรรม เว็บธรรมะและคำสอนของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์จี้กงและองค์พุทธะ

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 740|ตอบกลับ: 3

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมวอนขอ...(ตอนที่2)

[คัดลอกลิงก์]

470

กระทู้

549

โพสต์

2155

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
2155

เข็มประดับยศ 8เข็มประดับยศ 6เข็มประดับยศ 10

20121301072704.jpg
    พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้เข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนสูงสุด  เพื่อกราบบังคมทูลรายงานถึงความดี ความชั่ว ที่มนุษย์ได้กระทำ ครั้นองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงทราบข่าวสภาพความเลวร้ายบนโลกมนุษย์  ก็ทรงพิโรธยิ่งนัก  และตรัสบริภาษต่อว่าเหล่าเทพยดาทั้งหลายว่า " เสียแรงเปล่าที่ชาวโลกพากันจุดธูปเทียนบูชา กราบไหว้ แต่กลับไม่ยอมอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น มาจนบัดนี้...  ในโลกมนุษย์จึงเนืองแน่นไปด้วยคนใจบาปหยาบช้า  ผู้คนไม่มีมโนธรรมสำนึกหลงเหลืออยู่เลย  ดังนั้นจึงต้องมีราชโองการโทษทัณฑ์ให้เกิดภัยพิบัติต่อเนื่องกันหลายปี  เพื่อกำหราบคนชั่วช้าสามานย์  และเปลี่ยนแปลงจิตใจชาวโลกเสียใหม่! "
) P+ _2 ]3 s. Z2 \* }: v* l2 [     ในเวลานั้น.....บรรดาเหล่าทวยเทพทั้งหลายได้กราบทูลวิงวอน...แม้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งทะเลทักษิณถึงกับพระวรกายทรุดหมอบลงกับพื้นพระบรมวิมาน  ทรงพร่ำทูลขอให้โปรดกรุณาแก่ชาวโลกซ้ำเป็นหลายครั้งว่า
1 s8 b) n6 l' o* b9 X     " ผู้ชั่วช้าสมควรดับ....ผู้ดีงามควรคัดออก...ๆ....ๆ....   องค์เง็กเซียนฮ่องเต้จึงทรงมีพระบัญชาชี้ขาดว่า..
; ^4 }6 \( g* y$ d     " ดีชั่ว   สองฝ่ายแยกกัน !! X1 D7 B/ \( ~) \" U
       ให้สงครามเจาะจงเลือกที่เกิด !: \: a: Y- F, `
       ให้โรคระบาดเจาะจงเลือกคนเป็น !"6 a8 G# z( j3 K2 H
       และให้จอมเทพพิทักษ์ธรรมจงรับราชโองการกวาดล้างมนุษย์ที่กระทำความชั่วร้าย ดังต่อไปนี้( N. K$ s. S5 m( e# D$ y4 C
     1.   พวกที่กล่าวโทษ  ด่าว่าฟ้าดิน
# \7 A* w% m& v+ J- G     2.   พวกที่ดำเนินชีวิตปฏิบัติตนผิดหลักฟ้าฝืนหลักธรรม
6 F0 b) o, H" ^2 B- r) }     3.   พวกที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่% V  f) A- V5 }4 \: l
     4.   พวกที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ฆ่าเป็นอาชีพ ฆ่าเป็นกีฬา
3 P& `  X$ \+ Q6 W6 z3 b     5.   พวกที่ลักขโมย ปล้นชิง หยิบฉวยทรัพย์สมบัติสิ่งของของผู้อื่น
) v" |2 I1 Q/ X8 I+ v: O     6.   พวกที่โกหกมดเท็จ  พูดจาหลอกลวงให้คนหลงเชื่อ0 f  I, }% {- y1 r- ~6 ^; `
     7.   พวกที่ประพฤติผิดในกาม  มักมากในตัณหาราคะ
. _) A( m3 h% d4 A% E     8.   พวกที่ชอบดื่มสุรา ยาเมา สูบบุหรี่  หลงใหลสิ่งเสพติดของมอมเมาสติ
7 s! h2 @+ l& q     9.   พวกที่ไม่ยึดถือศีลธรรม จิตใจขาดหิริโอตัปปะไม่สำนึก  ละอายใจในการทำชั่ว  ไม่เกรงกลัวบาปกรรม* F: B" D8 h3 \  d* ~  j
    10.  พวกที่ทำลายพระศาสนา บิดเบือนหลักธรรม หลอกลวงเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  M( Z$ f7 W5 }( b6 l: g
    11.  พวกที่เหยียบย่ำทำลายพระคัมภีร์ หลักธรรมะอักษรหนังสือ% w; N* M% K0 A4 g. ]6 N3 ^
    12.  พวกที่ใจเหี้ยมโหด เข่นฆ่าเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตน+ {( a# R: Y# X1 q' U
    13.  พวกที่ทำลายผู้อื่น เพื่อมุ่งผลกำไรและความสุขส่วนตน% A7 Y  e' f( h
    14.  พวกที่ค้าขายใช้เล่ห์เหลี่ยม  ขูดรีด  คดโกงตาชั่ง
1 b- I$ o& V  j    15.  พวกที่ค้าขายสินค้าปลอม ยาปลอม หลอกลวงชาวบ้าน0 ~) M* }! z! ?6 Q  S
    16.  พวกที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย  ค้าขายเอาเปรียบคนอื่น1 D1 B% d8 `7 n/ s: b
    17.  พวกที่หาประโยชน์จากผู้อื่นด้วยการหลอกลวงต้มตุ๋น
0 L4 ~. Z  G0 V( S3 i, F    18.  พวกที่พูดจาหยาบคาย ชอบทุบตีด่าว่าบุพพการี ปู่ย่า  ตายาย0 d; Z( T4 k' L+ f1 X" L$ E; \: O
    19.  พวกที่ชอบพูดจาให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น/ r! a' n; q! u" W5 ]9 q7 c" U/ {4 ^
    20.  พวกที่อารมณ์ร้าย โมโหโกรธา  ด่าว่าคนอื่นไปทั่ว: E7 s0 m) m/ I: s: F* O# U/ p5 P
    21.  พวกที่ชอบว่ากล่าว  ตำหนิโทษผู้อื่น  ด้วยใจอคติไม่เที่ยงธรรม+ p( a; S) t9 j* E
    22.  พวกผู้ชายที่ไม่จริงใจต่อภรรยา  พวกผู้หญิงที่ไม่เคารพซื่อสัตย์ต่อสามี
6 V/ t. j# f! n: S' F+ f$ E: B    23.  พวกที่ชอบยุแหย่ทำลายชีวิตครอบครัวผู้อื่น ให้แตกแยกล่มสลาย
" @8 N' u* O6 A2 P" j1 v1 {    24.  พวกพี่น้องที่ไม่รักใคร่ปรองดองกัน  คอยแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นฟ้องร้องแย่งชิงทรัพย์มรดก
: K7 [7 [# J% n% w* W: X: x: a    25.  พวกที่วงศ์ตระกูลเดียวกัน  แต่กลับทะเลาะเบาะแว้งไม่สามัคคีกลมเกลียว% n1 f6 L! M  O$ ^8 C
    26.  พวกที่ชอบยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่น  ฟ้องร้องคดีความ
( w1 k$ r0 {; O  m2 k% S    27.  พวกที่ไม่มีความจริงใจ  เป็นคนลวงโลกสวมหน้ากากเข้าหากัน
; T' D9 j- h( S    28.  พวกหน้าเนื้อใจเสือ  ภายนอกแต่งกายให้ดูดีแต่ภายในสกปรกโสมม" c7 K6 ?7 W7 C: C
    29.  พวกที่อาศัยอำนาจหน้าที่  ใช้อิทธิพลในทางที่ผิด) |0 U# K) ], _3 n4 S* X
    30.  พวกที่กดขี่ราษฎร ยักยอก ฉ้อราษฎร์บังหลวงโกงกินบ้านเมือง- k3 Z* w  Y! Z
    31.  พวกที่ชักศึกเข้าบ้าน  ล้างผลาญประเทศชาติเพื่อผลประโยชน์ของตน+ R9 y' I( |* k/ G4 A, C3 l6 @
    32.  พวกผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี  กลับใช้อุบายวางแผนแก่งแย่งชิงกันเป็นใหญ่
! @1 v/ m8 `9 P. B0 k    33.  พวกที่ชอบประจบสอพลอ  พะเน้าพะนอ ยกย่องเชิดชูรับใช้คนเลว- g! q* P; s$ f2 F
    34.  พวกที่คอยมุ่งร้าย  รังแกคนทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต
) J9 M, b" v& A' a0 o) U5 ?3 \    35.  พวกคนพาลสันดานหยาบ ที่คอยก่อกวนให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุข
; `. S5 Q4 ]2 s! k  c3 s2 W    36.  พวกคนร่ำรวย  แต่ใจร้ายข่มเหงคนยากไร้$ Y8 k5 k$ M+ }
    37.  พวกที่ชอบยกย่องคนรวย เหยียบย่ำคนจน
3 p. P, Z3 X5 y    38.  พวกที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยาก  ไม่อยากช่วยเหลือ- H# I  D4 F; B: R5 F5 v* n
    39.  พวกที่พบเห็นคนอยู่ในฐานะลำบาก  กลับเมินเฉยแล้งน้ำใจ* o5 v: ^  s: ~- s) _) v! k
    40.  พวกที่เห็นผู้อื่นร่ำรวย  ก็เกิดความอิจฉาริษยา
7 y0 f" p& O7 l# \, `$ S8 ~    41.  พวกที่เห็นผู้อื่นในฐานะสูงส่งด้วยชื่อเสียงเกียรติยศ  ก็เกิดความโกรธแค้นชิงชัง
8 U  ^! S' c- A! P0 O3 t& o+ ^: N    42.  พวกที่มีจิตใจอาฆาตมาดร้าย  ใช้ไสยศาสตร์ มนต์ดำสาปแช่งผู้อื่น
( ~* R! D( {8 t# `6 |) G, b' H    43.  พวกที่ร่ำเรียนคาถาอาคมทำร้ายผู้อื่น ทำเสน่ห์ยาแฝดฝังรูปฝังรอย
/ K, u2 o( ^* x* B4 u    44.  พวกที่ชอบฝึกวิชามาร  ทำพิธีใช้ภูติผีกลั่นแกล้งทำลายล้างผู้อื่น
7 m4 |, D" x) L7 G8 S5 W    45.  พวกที่ชอบเผาป่า ทำลายสุสาน บุกรุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
+ L; ?9 S  z: O8 Q4 B% D    46.  พวกที่กินทิ้งกินขว้าง  ไม่รู้จักพระคุณข้าว  น้ำ  อาหาร
0 l! M  m3 s% `    47.  พวกที่ทุบตีเด็กเล็กไร้เดียงสาด้วยโทสะ ข่มเหง รังแกเด็กๆ ผู้ที่ไม่สามารถจะช่วยตนเองได้1 H4 b: o1 z: z/ J- Q
    48.  พวกที่อกตัญญู  ไม่รู้คุณคน- p; S: o( A' v$ I( d, O" Z2 D
    49.  พวกที่ประพฤติตน  คิดแบบอย่างชี้นำสอนให้เด็กอนุชนรุ่นหลัง  กระทำตามจนต้องกลายเป็นคนเลว ชีวิตไร้แก่นสาร
$ j7 b2 q, t+ m; X' ^& }    50.  พวกที่ถือตนว่าอาวุโส  สูงอายุ ใครว่ากล่าวไม่ได้  ทำผิด  ไม่ยอมรับ  ตักเตือนไม่ยอมแก้ไข
3 ^& A9 n9 v. U    51.  พวกอนุชนรุ่นหลัง  ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ ไม่ยึดถือหลักคุณสัมพันธ์
; r! C  f9 m7 Q/ x0 [8 g1 F; T    52.  พวกที่ไม่พิจารณาสำรวจดูกรรมดีกรรมชั่วของตนเอง
3 \" ~* c6 g. o4 s2 A    53.  พวกที่เคยตักเตือนให้ทำความดี  กลับทุ่มเถียงดื้อด้านไม่ยอมฟัง
4 j3 O0 @8 T& ?$ Z4 |. c    54.  พวกที่คอยเสาะแสวงหาแต่ช่องทางกระทำชั่วอยู่ไม่ว่างเว้น
# J1 b+ i7 Z# X5 X% m. d      - u2 O# j! u# l. L
       " นี่คือ 54 ข้อกรรมชั่วที่ผู้ใดประพฤติ  ผู้นั้นจะต้องถูกตรวจตราควบคุมเก็บกวาดให้เรียบร้อย  ไม่ให้เหลือไว้ในโลก !  เมื่อตายลงไปก็ต้องถูกเหวี่ยงเข้าสู่หนทางเปรต  สัตว์นรก  อสุรกาย  ยามยังมีชีวิตอยู่ให้พวกเขาเหล่านั้นมีอันเป็นไป   สูญพันธ์ทั้งตระกูล  ให้บ้านแตกสาแหรกขาด  ให้นองเลือดท่วมแผ่นดิน  ให้กระดูกทับถมในพงพี    บ้านเรือนของพวกเขาให้ถูกผู้อื่นอยู่อาศัย  ที่นาของพวกเขาให้ไร้คนเพาะปลูกทำกินได้!   หากมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตน   ให้ละเว้นความชั่ว สร้างสมคุณความดี  ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหาย  อายุจะยั่งยืน"( p4 L+ ~5 j# _1 W5 T4 q" ?% A
/ q  \8 ~2 i% ~1 {  K3 r

: {3 ?3 w+ H; L. _' ]: }

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 29-8-2014 09:42:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุ สาธุ สาธุธรรมค่ะ
# _1 T) A+ u6 _/ D0 i

0

กระทู้

88

โพสต์

231

เครดิต

Senior

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
231
โพสต์ 29-8-2014 18:40:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุๆคะจะจดจำไว้และปฏิบัติตามคะ
. x, o, U& |  y% J: a# [2 `7 ~

0

กระทู้

425

โพสต์

1519

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
1519
โพสต์ 29-8-2014 19:43:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณ ธรรมะคำสอนที่ดีๆครับ อนุโมทนา สาธุ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 24-3-2018 20:45 , Processed in 0.090721 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้