อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 823|ตอบกลับ: 3

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมวอนขอ...(ตอนที่2)

[คัดลอกลิงก์]

470

กระทู้

549

โพสต์

2155

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
2155

เข็มประดับยศ 8เข็มประดับยศ 6เข็มประดับยศ 10

20121301072704.jpg
    พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้เข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนสูงสุด  เพื่อกราบบังคมทูลรายงานถึงความดี ความชั่ว ที่มนุษย์ได้กระทำ ครั้นองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงทราบข่าวสภาพความเลวร้ายบนโลกมนุษย์  ก็ทรงพิโรธยิ่งนัก  และตรัสบริภาษต่อว่าเหล่าเทพยดาทั้งหลายว่า " เสียแรงเปล่าที่ชาวโลกพากันจุดธูปเทียนบูชา กราบไหว้ แต่กลับไม่ยอมอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น มาจนบัดนี้...  ในโลกมนุษย์จึงเนืองแน่นไปด้วยคนใจบาปหยาบช้า  ผู้คนไม่มีมโนธรรมสำนึกหลงเหลืออยู่เลย  ดังนั้นจึงต้องมีราชโองการโทษทัณฑ์ให้เกิดภัยพิบัติต่อเนื่องกันหลายปี  เพื่อกำหราบคนชั่วช้าสามานย์  และเปลี่ยนแปลงจิตใจชาวโลกเสียใหม่! ": B. Y4 J% E! j/ N0 G# ?" D
     ในเวลานั้น.....บรรดาเหล่าทวยเทพทั้งหลายได้กราบทูลวิงวอน...แม้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งทะเลทักษิณถึงกับพระวรกายทรุดหมอบลงกับพื้นพระบรมวิมาน  ทรงพร่ำทูลขอให้โปรดกรุณาแก่ชาวโลกซ้ำเป็นหลายครั้งว่า$ K6 P0 o9 g1 i% p# r+ |
     " ผู้ชั่วช้าสมควรดับ....ผู้ดีงามควรคัดออก...ๆ....ๆ....   องค์เง็กเซียนฮ่องเต้จึงทรงมีพระบัญชาชี้ขาดว่า..
# z0 f, P4 ?) b) b+ `0 w* [8 E     " ดีชั่ว   สองฝ่ายแยกกัน !; U) M) a8 d1 D
       ให้สงครามเจาะจงเลือกที่เกิด !; P  L0 C# g, Q: H5 _/ `
       ให้โรคระบาดเจาะจงเลือกคนเป็น !"5 N* S9 p4 ^1 @0 K2 i
       และให้จอมเทพพิทักษ์ธรรมจงรับราชโองการกวาดล้างมนุษย์ที่กระทำความชั่วร้าย ดังต่อไปนี้
1 o0 h% K/ I* o# o     1.   พวกที่กล่าวโทษ  ด่าว่าฟ้าดิน
. x$ t+ W5 ?' }     2.   พวกที่ดำเนินชีวิตปฏิบัติตนผิดหลักฟ้าฝืนหลักธรรม
& w; u% P6 _) Y9 n3 V4 g     3.   พวกที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่
; q+ }6 G% f$ V& |. j9 h     4.   พวกที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ฆ่าเป็นอาชีพ ฆ่าเป็นกีฬา
- Q5 K4 v7 F& v; w6 H# u4 F8 d     5.   พวกที่ลักขโมย ปล้นชิง หยิบฉวยทรัพย์สมบัติสิ่งของของผู้อื่น6 A7 v7 B8 K, F
     6.   พวกที่โกหกมดเท็จ  พูดจาหลอกลวงให้คนหลงเชื่อ; ~1 @7 f% [9 S0 x5 j! V
     7.   พวกที่ประพฤติผิดในกาม  มักมากในตัณหาราคะ
+ }. r, c7 b5 w' [  b     8.   พวกที่ชอบดื่มสุรา ยาเมา สูบบุหรี่  หลงใหลสิ่งเสพติดของมอมเมาสติ* a: a, _2 _. F4 O  J& Q
     9.   พวกที่ไม่ยึดถือศีลธรรม จิตใจขาดหิริโอตัปปะไม่สำนึก  ละอายใจในการทำชั่ว  ไม่เกรงกลัวบาปกรรม
0 P; |) U# W$ y3 d2 A  k8 E    10.  พวกที่ทำลายพระศาสนา บิดเบือนหลักธรรม หลอกลวงเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์5 o% U- N3 E$ e( r# F
    11.  พวกที่เหยียบย่ำทำลายพระคัมภีร์ หลักธรรมะอักษรหนังสือ
# o8 T, E* o+ V/ r( |0 \% F    12.  พวกที่ใจเหี้ยมโหด เข่นฆ่าเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตน- g" s9 d; G5 C) @9 V; s6 a
    13.  พวกที่ทำลายผู้อื่น เพื่อมุ่งผลกำไรและความสุขส่วนตน4 Y! g9 @; ^6 U& h3 Z0 E, C
    14.  พวกที่ค้าขายใช้เล่ห์เหลี่ยม  ขูดรีด  คดโกงตาชั่ง3 o9 w1 p9 O4 {3 X* H# I
    15.  พวกที่ค้าขายสินค้าปลอม ยาปลอม หลอกลวงชาวบ้าน( i- E0 |( D5 v2 V
    16.  พวกที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย  ค้าขายเอาเปรียบคนอื่น. A4 T/ a. {8 k* O- J
    17.  พวกที่หาประโยชน์จากผู้อื่นด้วยการหลอกลวงต้มตุ๋น
8 Y8 j1 V  O4 Q3 ?+ l+ t    18.  พวกที่พูดจาหยาบคาย ชอบทุบตีด่าว่าบุพพการี ปู่ย่า  ตายาย6 A$ C/ p" ?7 y7 O$ }5 d* P! t2 t
    19.  พวกที่ชอบพูดจาให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น
: x/ _5 z4 g! @- t    20.  พวกที่อารมณ์ร้าย โมโหโกรธา  ด่าว่าคนอื่นไปทั่ว
8 `# G+ e4 z$ \8 ^    21.  พวกที่ชอบว่ากล่าว  ตำหนิโทษผู้อื่น  ด้วยใจอคติไม่เที่ยงธรรม
' ]5 H3 N  \7 O4 Z1 h    22.  พวกผู้ชายที่ไม่จริงใจต่อภรรยา  พวกผู้หญิงที่ไม่เคารพซื่อสัตย์ต่อสามี8 h3 s, }4 r# e5 }. Y
    23.  พวกที่ชอบยุแหย่ทำลายชีวิตครอบครัวผู้อื่น ให้แตกแยกล่มสลาย% }; `! U2 N- H! A5 F# p/ [
    24.  พวกพี่น้องที่ไม่รักใคร่ปรองดองกัน  คอยแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นฟ้องร้องแย่งชิงทรัพย์มรดก; |8 v2 Z1 B0 s/ k# Z, _
    25.  พวกที่วงศ์ตระกูลเดียวกัน  แต่กลับทะเลาะเบาะแว้งไม่สามัคคีกลมเกลียว: U* h* E1 G% @5 V
    26.  พวกที่ชอบยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่น  ฟ้องร้องคดีความ
5 z- Z$ Q& b' v- N0 ]    27.  พวกที่ไม่มีความจริงใจ  เป็นคนลวงโลกสวมหน้ากากเข้าหากัน
: v6 c% U3 W7 T1 _! b1 X    28.  พวกหน้าเนื้อใจเสือ  ภายนอกแต่งกายให้ดูดีแต่ภายในสกปรกโสมม
# q$ p" q6 X4 D/ K    29.  พวกที่อาศัยอำนาจหน้าที่  ใช้อิทธิพลในทางที่ผิด
6 g$ ], F3 x( z    30.  พวกที่กดขี่ราษฎร ยักยอก ฉ้อราษฎร์บังหลวงโกงกินบ้านเมือง
8 C+ E$ S$ I- j3 i( d- Q% v! S    31.  พวกที่ชักศึกเข้าบ้าน  ล้างผลาญประเทศชาติเพื่อผลประโยชน์ของตน
( c' N' h5 @* d9 k    32.  พวกผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี  กลับใช้อุบายวางแผนแก่งแย่งชิงกันเป็นใหญ่
# h  E4 y& F- `. g    33.  พวกที่ชอบประจบสอพลอ  พะเน้าพะนอ ยกย่องเชิดชูรับใช้คนเลว* j9 P6 E4 m- E& Y" U' h) k7 z
    34.  พวกที่คอยมุ่งร้าย  รังแกคนทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต0 u/ ?& j: i% w  R3 d3 F4 a0 L3 J; f
    35.  พวกคนพาลสันดานหยาบ ที่คอยก่อกวนให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุข
; q; Q- k" i8 J    36.  พวกคนร่ำรวย  แต่ใจร้ายข่มเหงคนยากไร้
6 }( w5 y8 a) D2 T) I3 U- Q' k    37.  พวกที่ชอบยกย่องคนรวย เหยียบย่ำคนจน1 R5 C3 r: E5 i. @, ^' D* [
    38.  พวกที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยาก  ไม่อยากช่วยเหลือ
+ t- k! `+ G, v/ e  y    39.  พวกที่พบเห็นคนอยู่ในฐานะลำบาก  กลับเมินเฉยแล้งน้ำใจ
. t. A1 D9 t- a8 s    40.  พวกที่เห็นผู้อื่นร่ำรวย  ก็เกิดความอิจฉาริษยา
# @/ c& r$ u* z2 F    41.  พวกที่เห็นผู้อื่นในฐานะสูงส่งด้วยชื่อเสียงเกียรติยศ  ก็เกิดความโกรธแค้นชิงชัง2 G1 ], G4 u9 u- O. W, ]! P5 s
    42.  พวกที่มีจิตใจอาฆาตมาดร้าย  ใช้ไสยศาสตร์ มนต์ดำสาปแช่งผู้อื่น
) F( D% X5 R0 j6 z1 u    43.  พวกที่ร่ำเรียนคาถาอาคมทำร้ายผู้อื่น ทำเสน่ห์ยาแฝดฝังรูปฝังรอย
  w4 Q4 ?! R) n  L! G    44.  พวกที่ชอบฝึกวิชามาร  ทำพิธีใช้ภูติผีกลั่นแกล้งทำลายล้างผู้อื่น5 w( v& n3 r; r" H2 V& e( ]; Q
    45.  พวกที่ชอบเผาป่า ทำลายสุสาน บุกรุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
3 J5 a" G  `4 @1 b: c/ l  V  O    46.  พวกที่กินทิ้งกินขว้าง  ไม่รู้จักพระคุณข้าว  น้ำ  อาหาร# v# N0 j' o( ~' ~
    47.  พวกที่ทุบตีเด็กเล็กไร้เดียงสาด้วยโทสะ ข่มเหง รังแกเด็กๆ ผู้ที่ไม่สามารถจะช่วยตนเองได้7 P  W9 G% K; Y& y$ W% ^/ w" D
    48.  พวกที่อกตัญญู  ไม่รู้คุณคน
8 \2 \" P- G8 v8 B( Z    49.  พวกที่ประพฤติตน  คิดแบบอย่างชี้นำสอนให้เด็กอนุชนรุ่นหลัง  กระทำตามจนต้องกลายเป็นคนเลว ชีวิตไร้แก่นสาร
7 }* [0 \( u7 {  N" D  `: C    50.  พวกที่ถือตนว่าอาวุโส  สูงอายุ ใครว่ากล่าวไม่ได้  ทำผิด  ไม่ยอมรับ  ตักเตือนไม่ยอมแก้ไข
) N- G( q5 X, t% d5 j  i  Z+ F    51.  พวกอนุชนรุ่นหลัง  ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ ไม่ยึดถือหลักคุณสัมพันธ์
/ i3 E% e# h8 x; U) C    52.  พวกที่ไม่พิจารณาสำรวจดูกรรมดีกรรมชั่วของตนเอง7 V# G+ h5 ?" p& M6 ]& e  F
    53.  พวกที่เคยตักเตือนให้ทำความดี  กลับทุ่มเถียงดื้อด้านไม่ยอมฟัง
4 @% k9 P1 \- H: I3 R- q    54.  พวกที่คอยเสาะแสวงหาแต่ช่องทางกระทำชั่วอยู่ไม่ว่างเว้น
4 r" a% G  F7 \4 {      / n, f" T4 q& Y5 a5 U1 R2 R/ a2 n
       " นี่คือ 54 ข้อกรรมชั่วที่ผู้ใดประพฤติ  ผู้นั้นจะต้องถูกตรวจตราควบคุมเก็บกวาดให้เรียบร้อย  ไม่ให้เหลือไว้ในโลก !  เมื่อตายลงไปก็ต้องถูกเหวี่ยงเข้าสู่หนทางเปรต  สัตว์นรก  อสุรกาย  ยามยังมีชีวิตอยู่ให้พวกเขาเหล่านั้นมีอันเป็นไป   สูญพันธ์ทั้งตระกูล  ให้บ้านแตกสาแหรกขาด  ให้นองเลือดท่วมแผ่นดิน  ให้กระดูกทับถมในพงพี    บ้านเรือนของพวกเขาให้ถูกผู้อื่นอยู่อาศัย  ที่นาของพวกเขาให้ไร้คนเพาะปลูกทำกินได้!   หากมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตน   ให้ละเว้นความชั่ว สร้างสมคุณความดี  ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหาย  อายุจะยั่งยืน". }' `+ V5 |. x7 D
+ b$ N% l2 F1 ~8 O' z# h" ^$ x

' y! C9 R8 V6 Y! T

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 29-8-2014 09:42:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุ สาธุ สาธุธรรมค่ะ
  u, x; j. w# m8 [4 P

0

กระทู้

88

โพสต์

231

เครดิต

Senior

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
231
โพสต์ 29-8-2014 18:40:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุๆคะจะจดจำไว้และปฏิบัติตามคะ: Y9 X' P% U( D7 V2 E: Z0 \% m

0

กระทู้

425

โพสต์

1519

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
1519
โพสต์ 29-8-2014 19:43:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณ ธรรมะคำสอนที่ดีๆครับ อนุโมทนา สาธุ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 21-10-2018 15:48 , Processed in 0.085590 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้