อริยะธรรม เว็บธรรมะ คําคม ข้อคิด ดีๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์

 ลืมรหัสผ่าน
 [ สมัครสมาชิก ]
ค้นหา
การบำเพ็ญธรรม คือ ทุกวันได้ขัดเกลาจิตใจ ยิ่งบำเพ็ญยิ่งสว่างใส ยิ่งศึกษายิ่งเข้าใจธรรมะกระจ่างชัด
ดู: 790|ตอบกลับ: 3

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมวอนขอ...(ตอนที่2)

[คัดลอกลิงก์]

470

กระทู้

549

โพสต์

2155

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
2155

เข็มประดับยศ 8เข็มประดับยศ 6เข็มประดับยศ 10

20121301072704.jpg
    พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้เข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนสูงสุด  เพื่อกราบบังคมทูลรายงานถึงความดี ความชั่ว ที่มนุษย์ได้กระทำ ครั้นองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ทรงทราบข่าวสภาพความเลวร้ายบนโลกมนุษย์  ก็ทรงพิโรธยิ่งนัก  และตรัสบริภาษต่อว่าเหล่าเทพยดาทั้งหลายว่า " เสียแรงเปล่าที่ชาวโลกพากันจุดธูปเทียนบูชา กราบไหว้ แต่กลับไม่ยอมอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น มาจนบัดนี้...  ในโลกมนุษย์จึงเนืองแน่นไปด้วยคนใจบาปหยาบช้า  ผู้คนไม่มีมโนธรรมสำนึกหลงเหลืออยู่เลย  ดังนั้นจึงต้องมีราชโองการโทษทัณฑ์ให้เกิดภัยพิบัติต่อเนื่องกันหลายปี  เพื่อกำหราบคนชั่วช้าสามานย์  และเปลี่ยนแปลงจิตใจชาวโลกเสียใหม่! "8 A0 |  K' w* Q6 U! T) T- L6 }- P9 V( i
     ในเวลานั้น.....บรรดาเหล่าทวยเทพทั้งหลายได้กราบทูลวิงวอน...แม้องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งทะเลทักษิณถึงกับพระวรกายทรุดหมอบลงกับพื้นพระบรมวิมาน  ทรงพร่ำทูลขอให้โปรดกรุณาแก่ชาวโลกซ้ำเป็นหลายครั้งว่า* Y' o5 C, k8 |% C/ E
     " ผู้ชั่วช้าสมควรดับ....ผู้ดีงามควรคัดออก...ๆ....ๆ....   องค์เง็กเซียนฮ่องเต้จึงทรงมีพระบัญชาชี้ขาดว่า..8 T$ ~% Z; s8 p! g% `. B
     " ดีชั่ว   สองฝ่ายแยกกัน !
5 a) k+ a/ b: ^- P" j: G       ให้สงครามเจาะจงเลือกที่เกิด !. u. \/ S/ ^$ D4 M7 Y
       ให้โรคระบาดเจาะจงเลือกคนเป็น !"
/ q  f4 _: P9 L& z% n       และให้จอมเทพพิทักษ์ธรรมจงรับราชโองการกวาดล้างมนุษย์ที่กระทำความชั่วร้าย ดังต่อไปนี้
: y+ q" z( |$ q, K6 E. Z( G     1.   พวกที่กล่าวโทษ  ด่าว่าฟ้าดิน
7 `' k) ^4 l4 n& w5 T& Y& D     2.   พวกที่ดำเนินชีวิตปฏิบัติตนผิดหลักฟ้าฝืนหลักธรรม
4 p& A' _" F% L! a     3.   พวกที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่$ k6 z  u: ~1 N9 g' z" e
     4.   พวกที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ฆ่าเป็นอาชีพ ฆ่าเป็นกีฬา7 o5 ?% |6 Q+ v7 e; O
     5.   พวกที่ลักขโมย ปล้นชิง หยิบฉวยทรัพย์สมบัติสิ่งของของผู้อื่น9 q+ a# a; V% A* I/ i0 }
     6.   พวกที่โกหกมดเท็จ  พูดจาหลอกลวงให้คนหลงเชื่อ
3 b) w3 |- y4 W' S$ W( h! W     7.   พวกที่ประพฤติผิดในกาม  มักมากในตัณหาราคะ
8 {9 B" z4 J% m; ^3 X# F     8.   พวกที่ชอบดื่มสุรา ยาเมา สูบบุหรี่  หลงใหลสิ่งเสพติดของมอมเมาสติ
- T& V3 S* M9 Q, y; ~: F+ }* V2 m2 K     9.   พวกที่ไม่ยึดถือศีลธรรม จิตใจขาดหิริโอตัปปะไม่สำนึก  ละอายใจในการทำชั่ว  ไม่เกรงกลัวบาปกรรม  F* V8 q9 _" O, o- }. k" U
    10.  พวกที่ทำลายพระศาสนา บิดเบือนหลักธรรม หลอกลวงเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
. Z; T  _  t3 X+ f    11.  พวกที่เหยียบย่ำทำลายพระคัมภีร์ หลักธรรมะอักษรหนังสือ
5 `- N& {5 E0 R$ I  q: T0 O+ r    12.  พวกที่ใจเหี้ยมโหด เข่นฆ่าเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตน- g: T+ a* q/ ^. h5 }- ~1 N- @
    13.  พวกที่ทำลายผู้อื่น เพื่อมุ่งผลกำไรและความสุขส่วนตน$ c1 C6 e- }: ?' `' o% O! k! o
    14.  พวกที่ค้าขายใช้เล่ห์เหลี่ยม  ขูดรีด  คดโกงตาชั่ง
, [" Z/ N+ b# X& ~# _* [    15.  พวกที่ค้าขายสินค้าปลอม ยาปลอม หลอกลวงชาวบ้าน0 f- G* `* r" B% v- [
    16.  พวกที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย  ค้าขายเอาเปรียบคนอื่น
! V' z- E8 I$ Z: H& q    17.  พวกที่หาประโยชน์จากผู้อื่นด้วยการหลอกลวงต้มตุ๋น
( a' `( x3 _8 F  {8 Q    18.  พวกที่พูดจาหยาบคาย ชอบทุบตีด่าว่าบุพพการี ปู่ย่า  ตายาย
% J2 R, @2 n$ d9 }; v/ d    19.  พวกที่ชอบพูดจาให้ร้ายป้ายสีผู้อื่น
  [  k7 d  `8 K5 W7 ~' g    20.  พวกที่อารมณ์ร้าย โมโหโกรธา  ด่าว่าคนอื่นไปทั่ว) H& E/ `& {9 ^7 v
    21.  พวกที่ชอบว่ากล่าว  ตำหนิโทษผู้อื่น  ด้วยใจอคติไม่เที่ยงธรรม6 o0 I9 _! R9 b, R, ]! ?
    22.  พวกผู้ชายที่ไม่จริงใจต่อภรรยา  พวกผู้หญิงที่ไม่เคารพซื่อสัตย์ต่อสามี
* z% |9 Z# ?( y' r4 z3 H    23.  พวกที่ชอบยุแหย่ทำลายชีวิตครอบครัวผู้อื่น ให้แตกแยกล่มสลาย- H! X8 U; a0 E9 P' H  _2 j. J
    24.  พวกพี่น้องที่ไม่รักใคร่ปรองดองกัน  คอยแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นฟ้องร้องแย่งชิงทรัพย์มรดก! f4 F/ V% h7 u4 f; m" D' h
    25.  พวกที่วงศ์ตระกูลเดียวกัน  แต่กลับทะเลาะเบาะแว้งไม่สามัคคีกลมเกลียว2 C* E- r" \0 j
    26.  พวกที่ชอบยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่น  ฟ้องร้องคดีความ3 w" y% B: a1 g+ x, F+ }
    27.  พวกที่ไม่มีความจริงใจ  เป็นคนลวงโลกสวมหน้ากากเข้าหากัน
# q1 y; I9 J* x* u6 V0 a# Y    28.  พวกหน้าเนื้อใจเสือ  ภายนอกแต่งกายให้ดูดีแต่ภายในสกปรกโสมม$ ?# G! E1 S# V
    29.  พวกที่อาศัยอำนาจหน้าที่  ใช้อิทธิพลในทางที่ผิด
( R& ]5 }1 I& F% R0 f    30.  พวกที่กดขี่ราษฎร ยักยอก ฉ้อราษฎร์บังหลวงโกงกินบ้านเมือง
9 |3 Y7 D# _  f+ R; K1 z: U8 B! ?    31.  พวกที่ชักศึกเข้าบ้าน  ล้างผลาญประเทศชาติเพื่อผลประโยชน์ของตน+ _0 A! S- }1 l3 n% J
    32.  พวกผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี  กลับใช้อุบายวางแผนแก่งแย่งชิงกันเป็นใหญ่& O1 L3 ^; H: T
    33.  พวกที่ชอบประจบสอพลอ  พะเน้าพะนอ ยกย่องเชิดชูรับใช้คนเลว8 ?4 x8 i1 `" S/ {7 [
    34.  พวกที่คอยมุ่งร้าย  รังแกคนทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต+ I& E( |* Z. m% Y4 W4 Q# L
    35.  พวกคนพาลสันดานหยาบ ที่คอยก่อกวนให้ผู้อื่นเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุข
7 ?& l8 v( [$ f2 U    36.  พวกคนร่ำรวย  แต่ใจร้ายข่มเหงคนยากไร้' m9 e& R) Y8 s  f  U' C
    37.  พวกที่ชอบยกย่องคนรวย เหยียบย่ำคนจน5 [* [! Q7 x( R) o$ `4 L! T
    38.  พวกที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยาก  ไม่อยากช่วยเหลือ
6 {( u: y6 l7 Z; J. Y4 \; ~* A    39.  พวกที่พบเห็นคนอยู่ในฐานะลำบาก  กลับเมินเฉยแล้งน้ำใจ/ D0 t* y' h& A; y2 e
    40.  พวกที่เห็นผู้อื่นร่ำรวย  ก็เกิดความอิจฉาริษยา
7 F9 {6 |; G9 v2 k+ e2 Y    41.  พวกที่เห็นผู้อื่นในฐานะสูงส่งด้วยชื่อเสียงเกียรติยศ  ก็เกิดความโกรธแค้นชิงชัง% d8 b) ^! h* ?5 c) V2 d$ e
    42.  พวกที่มีจิตใจอาฆาตมาดร้าย  ใช้ไสยศาสตร์ มนต์ดำสาปแช่งผู้อื่น
2 W2 ~+ p! R  t) J, b    43.  พวกที่ร่ำเรียนคาถาอาคมทำร้ายผู้อื่น ทำเสน่ห์ยาแฝดฝังรูปฝังรอย: E1 Q% v' k2 y$ e. M
    44.  พวกที่ชอบฝึกวิชามาร  ทำพิธีใช้ภูติผีกลั่นแกล้งทำลายล้างผู้อื่น2 `+ T$ `: a7 M
    45.  พวกที่ชอบเผาป่า ทำลายสุสาน บุกรุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
& \+ O9 T% a8 |' q# [    46.  พวกที่กินทิ้งกินขว้าง  ไม่รู้จักพระคุณข้าว  น้ำ  อาหาร# O0 k. m4 ?+ @! f- R
    47.  พวกที่ทุบตีเด็กเล็กไร้เดียงสาด้วยโทสะ ข่มเหง รังแกเด็กๆ ผู้ที่ไม่สามารถจะช่วยตนเองได้! k4 j* H4 N9 d0 I4 ]) w0 B/ [2 B5 y
    48.  พวกที่อกตัญญู  ไม่รู้คุณคน& t8 y8 z( A6 ^7 F
    49.  พวกที่ประพฤติตน  คิดแบบอย่างชี้นำสอนให้เด็กอนุชนรุ่นหลัง  กระทำตามจนต้องกลายเป็นคนเลว ชีวิตไร้แก่นสาร, K1 [6 A2 i2 }* S2 a6 i
    50.  พวกที่ถือตนว่าอาวุโส  สูงอายุ ใครว่ากล่าวไม่ได้  ทำผิด  ไม่ยอมรับ  ตักเตือนไม่ยอมแก้ไข6 [5 n1 J% p. h# a1 l$ X; x) |' w
    51.  พวกอนุชนรุ่นหลัง  ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ ไม่ยึดถือหลักคุณสัมพันธ์5 f5 ~4 y; @: O+ d% S$ h
    52.  พวกที่ไม่พิจารณาสำรวจดูกรรมดีกรรมชั่วของตนเอง
/ q# m* u3 b, X    53.  พวกที่เคยตักเตือนให้ทำความดี  กลับทุ่มเถียงดื้อด้านไม่ยอมฟัง
1 l+ U5 @( f* ^0 w! }    54.  พวกที่คอยเสาะแสวงหาแต่ช่องทางกระทำชั่วอยู่ไม่ว่างเว้น
, }# H- f4 }( F2 r7 f5 ~( x      
! r1 i2 G# ^% n% [0 Q' T9 y       " นี่คือ 54 ข้อกรรมชั่วที่ผู้ใดประพฤติ  ผู้นั้นจะต้องถูกตรวจตราควบคุมเก็บกวาดให้เรียบร้อย  ไม่ให้เหลือไว้ในโลก !  เมื่อตายลงไปก็ต้องถูกเหวี่ยงเข้าสู่หนทางเปรต  สัตว์นรก  อสุรกาย  ยามยังมีชีวิตอยู่ให้พวกเขาเหล่านั้นมีอันเป็นไป   สูญพันธ์ทั้งตระกูล  ให้บ้านแตกสาแหรกขาด  ให้นองเลือดท่วมแผ่นดิน  ให้กระดูกทับถมในพงพี    บ้านเรือนของพวกเขาให้ถูกผู้อื่นอยู่อาศัย  ที่นาของพวกเขาให้ไร้คนเพาะปลูกทำกินได้!   หากมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตน   ให้ละเว้นความชั่ว สร้างสมคุณความดี  ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหาย  อายุจะยั่งยืน"
% f. [& B0 f; l  |, U  O$ C) w& \0 c
1 o/ S" M, q7 d

12

กระทู้

765

โพสต์

2281

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
2281

เข็มประดับยศ 9

โพสต์ 29-8-2014 09:42:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุ สาธุ สาธุธรรมค่ะ
/ X9 c/ a3 K9 O4 V

0

กระทู้

88

โพสต์

231

เครดิต

Senior

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
231
โพสต์ 29-8-2014 18:40:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
สาธุๆคะจะจดจำไว้และปฏิบัติตามคะ& `1 s- n* q2 w4 N

0

กระทู้

425

โพสต์

1519

เครดิต

Legend World

Rank: 6Rank: 6

เครดิต
1519
โพสต์ 29-8-2014 19:43:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบพระคุณ ธรรมะคำสอนที่ดีๆครับ อนุโมทนา สาธุ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | [ สมัครสมาชิก ]

รายละเอียดเครดิต

แผนผังเว็บไซต์|ติดต่อทีมงาน|อริยะธรรม  
Follow us : Facebook Twitter Google+ Instagram Pinterest Youtube Delicious

GMT+7, 20-7-2018 06:18 , Processed in 0.085619 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้